dieu kien thuan loi

Friday, 27/05/2016 07:20
 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Da Nang Tao moi dieu kien thuan loi cho co quan dai dien bao chi hoat dong

  08:20 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Tai TP Da Nang hien co 54 co quan bao chi trung uong va dia phuong dat van phong dai dien, van phong lien lac, co quan thuong tru. Trong cuoc hop ngay 12/3, dai dien UBND thanh pho da khang dinh thien y tao moi dieu kien thuan loi cho cac co quan dai dien bao chi trung uong va dia phuong khac hoat dong.

 • Sua doi luat Hai quan tao dieu kien thuan loi cho XNK

  07:56 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Sua doi luat Hai quan tao dieu kien thuan loi cho XNK

  Viec sua doi, bo sung nay nham tao thuan loi hon nua cho hoat dong xuat nhap khau, dam bao hieu luc quan ly nha nuoc ve hai quan.

 • Viet Nam hoan nghenh va tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Quebec

  10:33 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Viet Nam hoan nghenh va tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Quebec

  Sang 29/6 (gio Viet Nam), Thu tuong Phan Van Khai, dang o tham Canada, co buoi lam viec voi Thi truong thanh pho Quebec Jean Paul Allier.

 • Tao dieu kien thuan loi nhat cho Viet kieu Khong phan biet ly do ra nuoc ngoai nguon goc xuat than

  23:12 | Thứ sáu 23/07/2004 (GMT+7)

  Tao dieu kien thuan loi nhat cho Viet kieu Khong phan biet ly do ra nuoc ngoai nguon goc xuat than

  Ngay 23/7, Pho chu tich UBND TP Ho Chi Minh Nguyen Thien Nhan da chu tri Hoi nghi trien khai Nghi quyet 36-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Hon 100 Viet kieu du hoi nghi da bay to su cam kich truoc su quan tam cua Nha nuoc dong thoi dong gop nhieu y kien thiet thuc.

 • Tiep tuc tao dieu kien thuan loi thuc day thuong mai giua Viet Nam va Lien bang Nga

  00:11 | Thứ tư 19/05/2004 (GMT+7)

  Tiep tuc tao dieu kien thuan loi thuc day thuong mai giua Viet Nam va Lien bang Nga

  Tiep tuc chuyen tham chinh thuc Lien bang (LB) Nga, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co buoi hoi dam voi Tong thong Nga Putin hom 18/5. Chu tich nuoc da khang dinh Viet Nam luon coi LB Nga la mot trong nhung huong uu tien quan trong trong chinh sach doi ngoai cua minh va thuc day quan he voi Nga tren tinh than doi tac chien luoc.

 • Can tao dieu kien thuan loi nhat cho dan chong tham nhung

  15:13 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Can tao dieu kien thuan loi nhat cho dan chong tham nhung

  Dai dien cua nhan dan se chuyen tai cac y kien cua nguoi dan toi cac don vi lien quan va phan tich tap hop chuyen cho cac co quan cap cao hon chuyen ve linh vuc do hay cac co quan chong tham nhung cua trung uong de cung ket hop giai quyet va bao cao ket qua nhanh nhat cho nhan dan.

 • Viet Nam luon coi DN nha dau tu nuoc ngoai la cua chinh minh

  17:30 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Viet Nam luon coi DN nha dau tu nuoc ngoai la cua chinh minh

  "Chung toi luon xem nha dau tu nuoc ngoai, DN nuoc ngoai la nha dau tu, DN cua chinh minh" - Do la thong diep duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung dua ra tai Dien dan 100 nha lanh dao doanh nghiep Dong Nam A duoc to chuc sang nay, 23/8, tai Ha Noi. Dien dan duoc khang dinh la noi gap go va xay dung moi quan he giua cac nha lanh dao the he moi day hua hen cua khu vuc, la noi hoi tu cua cac nha lanh dao moi va tuong lai cung thao luan va tranh luan ve nhung van de quan..

 • Dam phan Nhat Trieu khong dat ket qua

  14:38 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Dam phan Nhat Trieu khong dat ket qua

  Sang 8/3, Nhat Ban va CHDCND Trieu Tien da ket thuc cac cuoc dam phan ve binh thuong hoa quan he giua hai nuoc tai Dai su quan CHDCND Trieu Tien o Ha Noi ma khong dat duoc tien bo nao. Phai doan dam phan cua Nhat Ban da ra tuyen bo cho biet hai ben da thoa thuan tiep tuc cuoc dam phan nhung ngay gio noi lai van chua duoc quyet dinh. Trong khi do, Phai doan dam phan CHDCND Trieu Tien nhan manh viec noi lai dam phan phu thuoc vao thai do cua phia Nhat Ban. CHDCND..

 • Se tao dieu kien thuan loi cho cac TS kip nop ho so tuyen thang

  18:13 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Se tao dieu kien thuan loi cho cac TS kip nop ho so tuyen thang

  Theo dung quy dinh cua Bo GD-DT, nhung HS dien tuyen thang can phai nop ho so cho cac So GD-DT truoc ngay 18-6 va truoc ngay 20-6, cac so phai hoan tat viec chuyen danh sach cung voi ho so ve Bo GD-DT.

 • Tao dieu kien thuan loi de bao chi phat trien manh me hon

  07:43 | Thứ năm 20/07/2006 (GMT+7)

  Tao dieu kien thuan loi de bao chi phat trien manh me hon

  Chieu qua (19/7), dong chi To Huy Rua, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tu tuong- Van hoa Trung uong, da toi tham va lam viec tai TP de lang nghe nhung de xuat, kien nghi cua bao cung nhu y kien cua cac co quan chi dao, quan ly bao chi..

 • TP HCM tao dieu kien thuan loi cho kieu bao ve que vui Tet

  23:18 | Chủ nhật 27/11/2005 (GMT+7)

  TP HCM tao dieu kien thuan loi cho kieu bao ve que vui Tet

  Trong hai thang 12/2005 va 1/2006, TP.HCM se to chuc 10 chuong trinh de don ba con kieu bao ve que vui Tet Binh Tuat 2006. Du kien tai san bay quoc te Tan Son Nhat, luong kieu bao tro ve an Tet se len den 100.000 nguoi (Tet At Dau co 72.000 kieu bao ve). Ong Nguyen Chon Trung - Chu nhiem Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai TP.HCM cho biet:

 • VN se tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Kuwait

  21:47 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  VN se tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Kuwait

  17/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da tiep Dai su Kuwait Faisal Sulaiman Fahad Al Mukhaizim nhan dip ong duoc cu lam Dai su dac menh toan quyen Nha nuoc Kuwait tai Viet Nam.

 • Thuc hien mot so bien phap doi pho tinh hinh ret dam ret hai

  07:25 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Thuc hien mot so bien phap doi pho tinh hinh ret dam ret hai

  Theo tin tu Van phong Chinh phu, Pho Thu tuong Hoang Trung Hai vua chi dao cac bo, nganh thuc hien mot so bien phap doi pho tinh hinh ret dam, ret hai tai cac tinh phia Bac va dieu hanh thi truong tong nuoc. Tinh hinh ret dam, ret hai tai cac tinh phia Bac, la dieu kien thuan loi cho cac loai dich benh bung phat gay anh huong lon den suc khoe nguoi dan va su sinh truong cua vat nuoi cay trong. Pho Thu tuong Hoang Trung Hai yeu cau Bo Y te chuan bi tot luong thuoc..

 • Tao dieu kien thuan loi cho nha dau tu tham gia xa hoi hoa cap nuoc

  21:53 | Thứ sáu 06/02/2004 (GMT+7)

  Lanh dao So Giao thong Cong chanh (GTCC) TPHCM da khang dinh nhu tren tai buoi lam viec voi hang chuc doanh nghiep (DN) tham gia xa hoi hoa nganh cap nuoc to chuc ngay 6/2. Ong Vo Dung - Pho Giam doc So GTCC, dong thoi la Giam doc Cong ty cap nuoc thanh pho da hua voi cac DN se xu ly ky luat nhung can bo nao gay tro ngai, kho khan doi voi cac DN.

 • Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  18:04 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  Dung 8h45" sang ngay 9/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da bat dau cuoc doi thoai truc tuyen lan dau tien voi nguoi dan va kieu bao o nuoc ngoai. TP tuong thuat truc tuyen.

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tiep don Pho Chu tich ha vien Nhat Ban Takahiro Yokomichi

  21:40 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Chieu 28/7, tai Ha Noi, trong buoi tiep ong Takahiro Yokomichi, Pho Chu tich Ha vien Nhat Ban o tham nuoc ta, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet khang dinh: Nha nuoc, Chinh phu va nhan dan Viet Nam luon coi trong quan he huu nghi truyen thong voi Nhat Ban; mong muon tang cuong hon nua quan he hop tac song phuong toan dien, mang tam chien luoc theo tinh than "doi tac tin cay, on dinh lau dai", vi loi ich cua nhan dan hai nuoc, gop phan duy tri hoa binh, on dinh va..

 • Mo rong dien nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha

  07:21 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 25/9, Van phong Chinh phu da ra thong bao so 182 /TB-VPCP ve y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop ngay 19/9/2007 ve viec xac dinh thoi han cu tru cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai de duoc so huu nha theo quy dinh cua phap luat ve nha o. Tai cuoc hop, sau khi nghe dai dien Bo Ngoai giao trinh bay noi dung sua doi cac quy dinh hien hanh de nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc so huu nha o tai Viet Nam; y kien phat bieu cua dai..

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • Viet Nam la dich nham cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai

  14:02 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Viet Nam la dich nham cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai

  Gia nhap WTO, cac DN vien thong Viet Nam se co nhieu dieu kien thuan loi nhung cung gap khong it thach thuc. Tuy nhien, thi truong vien thong Viet Nam la thi truong day tiem nang, thu hut dau tu rat hap dan va la dich ngam cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai. Do la khang dinh cua ong Lam Hoang Vinh - Pho Tong giam doc Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) - voi bao gioi truoc them Vietnam Telecomp - Electronics 2006. Danh gia cua ong ve thi truong vien thong..

 • TP HCM Tao dieu kien thuan loi de tieu thu gia cam an toan

  02:05 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  TP HCM Tao dieu kien thuan loi de tieu thu gia cam an toan

  "Chung ta chong dich cum nhung cung khong the nao he nhau dong cua thi truong gia cam, gay anh huong den quyen loi cua nguoi chan nuoi..." - Chu tich UBND TP.HCM Le Thanh Hai nhan manh.

 • Viet kieu se co nhieu dieu kien thuan loi hon khi dau tu ve nuoc

  13:07 | Thứ bảy 07/04/2001 (GMT+7)

  Day la cam ket cua Bo truong KH-DT Tran Xuan Gia tai cuoc gap go va trao doi voi cac doanh nhan Viet kieu ve xu the phat trien kinh te Viet Nam trong 10 nam toi, hom qua (6/4) tai TP HCM .

 • Tao dieu kien thuan loi de nhung ca nhan kiet xuat xuat hien

  15:00 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Cau noi luon duoc cac ban tre day tai nang va nhiet huyet "thong" vao sau nhung tran tro, nhung hoai bao giup ich cho dat nuoc do la: “tuy nhien lieu toi co mot cho dung, mot vai tro phu hop tren que huong cua chinh minh khong?”. Van de nhung nguoi co du nang luc giup ich cho su phat trien cua dat nuoc nhung lai khong tim thay duoc cho dung ngay tren dat nuoc cua minh da xuat hien tu lau nhung chua duoc quan tam giai quyet rot rao va bay gio van con la mot..

 • Da Nang tao dieu kien thuan loi cho Kieu bao vui Tet

  15:12 | Thứ sáu 27/01/2006 (GMT+7)

  Da Nang tao dieu kien thuan loi cho Kieu bao vui Tet

  Chu tich UBND Da Nang da chi dao cac co quan lien quan trien khai mot so cong tac nham tao thuan loi cho Kieu bao vui Tet Nguyen dan Binh Tuat.

 • Nguy co bung phat dich sot xuat huyet

  09:31 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Nguy co bung phat dich sot xuat huyet

  Khong giong nhu chu ky hang nam, thoi tiet dien bien phuc tap nam nay dang tao dieu kien thuan loi cho muoi van phat trien manh. Ket qua la du chua vao mua dich nhung chi trong 5 thang dau nam da co hon 14.000 truong hop mac sot xuat huyet trong do 10 nguoi da tu vong.

 • Se tao dieu kien thuan loi cho cac nha dau tu

  08:30 | Thứ hai 14/05/2001 (GMT+7)

  Se tao dieu kien thuan loi cho cac nha dau tu

  "Chung toi keu goi cac nha dau tu nuoc ngoai hay tiep tuc dau tu vao Viet Nam, dac biet la vao xay dung co so ha tang va san xuat, kinh doanh. Cong nghiep hoa, hien dai hoa la duong loi chien luoc cua chung toi", Tong Bi thu Nong Duc Manh khang dinh voi cac nha dau tu co mat tai Khu che xuat Tan Thuan trong buoi lam viec chieu 13/5.

 • Dua quan he Viet Nhat len tam chien luoc

  08:37 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Dua quan he Viet Nhat len tam chien luoc

  Chieu 19/10, trong buoi hoi dam voi Thu tuong Nhat Ban Shinzo Abe, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh Nhat Ban luon la doi tac so mot cua Viet Nam ca ve vien tro phat trien, thuong mai va dau tu. Thu tuong Nguyen Tan Dung cam on su giup do tich cuc cua Chinh phu Nhat Ban trong viec vien tro ODA cho Viet Nam cung nhu viec tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Nhat Ban dau tu tai Viet Nam.

 • Phai co Bao Thanh Thien de chong tham nhung

  15:57 | Thứ sáu 05/08/2005 (GMT+7)

  Co the day la to chuc hoac ca nhan duoc xay dung nen, nhung phai co doi ngu phung su tam huyet. De tao dieu kien thuan loi thi nen trao cho ho "thuong phuong bao kiem", tuc la ho phai duoc trao quyen uy that su (co the la mot van ban nao do co tinh phap ly cao nhat, va lon hon moi quyen luc ca nhan khac).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0