dau tu nuoc ngoai

Sunday, 29/05/2016 22:20
 • Tang quyen cap phep dau tu nuoc ngoai cho dia phuong

  09:44 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Ha Noi, TP HCM se duoc cap giay phep dau tu nuoc ngoai den 40 trieu USD; cac dia phuong khac la 20 trieu USD, tru cac du an thuoc nhom A. Do la noi dung chinh trong De an phan cap quan ly nha nuoc trong hoat dong dau tu nuoc ngoai dang duoc Bo Ke hoach va Dau tu xem xet trinh Chinh phu.

 • Vi sao lui thoi diem tang luong toi thieu trong doanh nghiep FDI

  21:09 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Vi sao lui thoi diem tang luong toi thieu trong doanh nghiep FDI

  Mac du chua co thong tin chinh thuc ve viec tang luong toi thieu khu vuc dau tu nuoc ngoai, nhung cong nhan mot so doanh nghiep dau tu nuoc ngoai o cac tinh phia Nam lai cho rang, doanh nghiep cham nang luong toi thieu cho ho. Bao gioi da trao doi voi ong Dang Nhu Loi, Pho chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi xung quanh van de nay.

 • Vi sao dau tu nuoc ngoai giam

  09:32 | Thứ bảy 02/10/2004 (GMT+7)

  TTCN - Mot cuon sach giao khoa mon “kinh doanh quoc te”, an ban nam 2004, trong chuong “Danh gia va chon quoc gia” da co mot vi du ve Viet Nam nhu sau: “Viet Nam co hang ngan vien chuc chinh phu co quyen gay kho khan cho doanh nghiep nuoc ngoai. Hanh dong cua ho phan anh khong chi nhung gi ho cho la quyen loi quoc gia ma con... de nhan hoi lo nho xin-cho”.

 • Doanh nghiep trong tam ngam cac quy

  14:53 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep trong tam ngam cac quy

  Giam doc mot doanh nghiep giat nay nguoi khi nhan ra duong nhu ong dang dam phan voi… mot con “ma xo”. Ong chep mieng: “Khong biet bang cach nao, quy dau tu nuoc ngoai biet ve minh can ke den the”. Cac quy dang canh tranh dau tu manh me, di vao tan cac ngoc ngach cua nen kinh te. "Ma xo”… vao nha Sau vai cuoc gap xa giao, mot quy dau tu nuoc ngoai dat van de tro thanh co dong chien luoc voi cong ty TNHH Q. Ong H., chuyen gia tu van co phan hoa cho..

 • Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  23:19 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  Sang 14.3, gioi dau tu chung khoan xon xao vi thong tin ve du thao quy che huong dan to chuc va hoat dong cua cong ty quan ly quy, quy dau tu chung khoan va cong ty dau tu chung khoan cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN). Cung trong sang 14.3, UBCKNN da co buoi lam viec voi dai dien mot so quy dau tu nuoc ngoai dang hoat dong tai Viet Nam.

 • Xoa rao can de hut von dau tu

  09:10 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Xoa rao can de hut von dau tu

  Cac bo, nganh phai tung buoc giam thieu, tien toi xoa bo bao ho co thoi han, co dieu kien doi voi nhung nganh can phat trien va du kha nang canh tranh; tung buoc mo cua thi truong phu hop voi lo trinh cam ket hoi nhap kinh te quoc te.

 • An Do dau dau vi dau tu nuoc ngoai qua nhieu

  10:09 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  An Do dau dau vi dau tu nuoc ngoai qua nhieu

  Dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) ao at chay vao An Do lam nay sinh nhieu van de. New Delhi dang nghi cach dieu chinh phe duyet dau tu, dong thoi dan dat doanh nghiep nuoc ngoai dau tu vao linh vuc tao ra nhieu cong an viec lam.

 • Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  12:33 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  Sang 14-3, gioi dau tu chung khoan xon xao vi thong tin ve du thao quy che huong dan to chuc va hoat dong cua cong ty quan ly quy, quy dau tu chung khoan va cong ty dau tu chung khoan cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN).

 • Lan song dau tu nuoc ngoai moi

  00:02 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Lan song dau tu nuoc ngoai moi

  Buc tranh dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam trong 7 thang qua tiep tuc sang lap lanh voi cac du an lon cua nhung tap doan ten tuoi the gioi. Lan song dau tu thu 2 tu Nhat Ban, cac tap doan lon cua My chuan bi nhay vao Viet Nam la nhung du bao dang tro thanh hien thuc.

 • 10 dia phuong dan dau ve thu hut FDI nam 2006

  09:57 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  10 dia phuong dan dau ve thu hut FDI nam 2006

  Nam 2006, ca nuoc thu hut duoc 10,2 ty USD von FDI, tang 45% so voi nam 2005. Day la con so ky luc tu truoc den nay. Dang chu y la so luong cac tinh co so von FDI dat tren 100 trieu USD da tang len gap doi so voi nam 2005. Sau day la danh sach 10 dia phuong dan dau ca nuoc ve thu hut von FDI. 1. Ba Ria-Vung Tau Nam 2006, tinh Ba Ria-Vung Tau da thu hut duoc 27 du an dau tu nuoc ngoai voi so von gan 2,2 ty USD, nhieu nhat tu truoc den nay va vuon len dan dau ca..

 • Dau tu nuoc ngoai 6 thang dau nam gan 3 ti USD

  22:23 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai 6 thang dau nam gan 3 ti USD

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, trong thang 6/2006 ca nuoc co 58 du an dau tu nuoc ngoai duoc cap giay phep dau tu voi tong von dang ky la 245 trieu USD.

 • Trang web ve dau tu nuoc ngoai cho Dong Nam Bo

  11:47 | Thứ ba 27/03/2001 (GMT+7)

  So Ke hoach va Dau tu TP HCM cho biet dang gap rut chuan bi dua thong tin ve dau tu nuoc ngoai cua cac tinh Ba Ria - Vung Tau, Long An, Binh Duong len website www.hcminvest.gov.vn. Hien thong tin cua tinh Dong Nai da duoc cap nhat tren trang web nay.

 • Dau tu nuoc ngoai vuong cam ket WTO

  08:30 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai vuong cam ket WTO

  Nhan mot nam VN tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO), ngay 7-12, Hiep hoi Doanh nghiep (DN) dau tu nuoc ngoai (FDI) da to chuc hoi thao voi chu de “DN FDI – hau WTO” nham danh gia ket qua dat duoc va nhung thach thuc moi nay sinh can thao go.

 • Quang Nam thu hoi giay phep bay du an dau tu nuoc ngoai

  03:12 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  UBND tinh Quang Nam vua ra quyet dinh thu hoi bay giay phep dau tu nuoc ngoai tren dia ban tinh do cham trien khai hoac ngung hoat dong. Duoc biet, den nay tai Quang Nam co 71 du an dau tu nuoc ngoai duoc cap phep nhung moi co 21 du an di vao hoat dong, 43 du an khac dang trien khai nhung rat cham.

 • Nhieu uu dai hon cho dau tu nuoc ngoai

  10:58 | Thứ sáu 28/03/2003 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh 27 sua doi, bo sung mot so quy dinh lien quan den dau tu nuoc ngoai. Theo do, viec gop von bang gia tri cong nghe chuyen giao khong con bi khong che o muc khong qua 20% tong von phap dinh nhu truoc, ma do cac ben tu thoa thuan.

 • TPHCM co hon 2000 du an dau tu nuoc ngoai

  21:03 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  TPHCM co hon 2000 du an dau tu nuoc ngoai

  Den cuoi thang 11, tai Thanh pho Ho Chi Minh co 2.104 du an dau tu nuoc ngoai con hieu luc hoat dong voi tong von dau tu gan 13,9 ty USD.

 • Nen goi dau tu nuoc ngoai vao phat dien

  00:11 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nen goi dau tu nuoc ngoai vao phat dien

  Voi nhu cau ve dien dang tang len nhanh chong va nhung cham tre trong viec day nhanh dau tu tu nhan trong khau phat dien, Viet Nam can thu hut cac kenh dau tu nuoc ngoai vao phat dien.

 • Dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam dat muc ky luc

  15:37 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam dat muc ky luc

  Dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam tang manh, dat muc cao ky luc trong 10 thang dau nam 2007 khi Viet Nam tiep tuc huong nhung loi ich cua viec gia nhap To chuc Thuong mai The gioi dau nam nay.

 • Trung Quoc ban hanh quy dinh moi ve dau tu nuoc ngoai

  14:06 | Thứ sáu 15/03/2002 (GMT+7)

  Trung Quoc ban hanh quy dinh moi ve dau tu nuoc ngoai

  Bac Kinh khuyen khich dau tu nuoc ngoai vao nhieu linh vuc nhu vien thong, nang luong, san xuat nguyen vat lieu va xay dung ha tang. Tuy nhien, nha nuoc van nam quyen chi dao nhung nganh chien luoc cua nen kinh te nhu hang khong, truyen hinh va phat thanh...

 • Mo rong phan cap cap phep du an dau tu nuoc ngoai

  12:33 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Bo Ke hoach - dau tu va cac bo, nganh co lien quan vua thong nhat phuong an mo rong qui mo phan cap quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai cho cac dia phuong.

 • Them nhieu du an dau tu nuoc ngoai

  11:18 | Thứ ba 20/05/2003 (GMT+7)

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, 5 thang qua co 221 du an dau tu nuoc ngoai vao VN, voi tong von dau tu la 517,3 trieu USD. Dang chu y la tinh Vinh Phuc co 12 du an voi tong von 57 trieu USD, gap 5 lan so voi Ha Noi.

 • Mua ban doanh nghiep Toi ban ai mua

  18:53 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Nhieu doanh nghiep trong nuoc cho biet cac quy dau tu nuoc ngoai ron rip tiep can ho de mua lai co phan, nhieu cong ty lai co y cho nhung chang thay ai den hoi han. Vay cac quy dau tu nuoc ngoai tim gi o cong ty trong nuoc?

 • Xuc tien dau tu se co kinh phi thuong xuyen

  18:31 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Xuc tien dau tu se co kinh phi thuong xuyen

  Ngay 8/4, Thu tuong Chinh phu da co Chi thi ve mot so giai phap nham tao chuyen bien moi trong cong tac thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai (DTTTNN) tai Viet Nam.

 • KCN KCX TP HCM Dau tu nuoc ngoai giam trong nuoc tang

  05:47 | Thứ hai 21/06/2004 (GMT+7)

  KCN KCX TP HCM Dau tu nuoc ngoai giam trong nuoc tang

  Theo Ban quan ly Khu cong nghiep - Khu che xuat (KCN-KCX) TP.HCM, cho den thang 6, thanh pho da thu hut khoang 908 du an dau tu trong nuoc va nuoc ngoai o cac khu cong nghiep va che xuat. Tong so von dau tu cua nhung du an nay gan 1,6 ty USD va 15.600 ty dong (tuong duong 1 ty USD).

 • Lan song dau tu nuoc ngoai thu hai co hoi dang den

  12:33 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Cac nha doanh nghiep nuoc ngoai, dac biet la cac nha dau tu Nhat Ban va Dai Loan, dang “don dau” viec Viet Nam sap gia nhap to chuc thuong mai the gioi WTO bang cach do von dau tu vao Viet Nam. Mot “lan song” dau tu vao Viet Nam dang dan dinh hinh.

 • Dau tu nuoc ngoai vuot 5 ty USD

  11:55 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  9 thang dau nam, co 580 du an dau tu nuoc ngoai duoc cap giay phep voi tong von dang ky 3,85 ty USD. Neu tinh ca so du an duoc cap bo sung, tong von dau tu truc tiep nuoc ngoai do vao Viet Nam tu dau nam den nay dat 5,15 ty USD.

 • Trung Quoc siet chat quy dinh dau tu nuoc ngoai

  00:00 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc da cong bo cac quy dinh moi nham cam hoac han che dau tu nuoc ngoai vao nhung nganh cong nghiep then chot.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0