dau noi

Saturday, 28/05/2016 05:05
 • Ha Noi Qui hoach tong the cac diem noi vao quoc lo

  21:17 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Ha Noi Qui hoach tong the cac diem noi vao quoc lo

  - Bo GTVT cho rang Thu do can som co qui hoach tong the cac vi tri dau noi tu moi duong, pho vao cac tuyen quoc lo tren dia ban, boi "viec thoa thuan rieng cho tung diem dau noi se gay kho khan cho cong tac qui hoach, cong tac quan ly tieu chuan ky thuat cac tuyen quoc lo va thieu chu dong khi trien khai thuc hien cac du an dau tu"...

 • Muon dau noi he thong thoat nuoc tu nha ra duong

  04:15 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Ho so: don xin phep dau noi thoat nuoc co xac nhan cua UBND phuong. Bon bo ho so ve phuong an thi cong, ban tien do thi cong ghi ro thoi gian khoi cong va hoan thanh. Ho so thiet ke do don vi co chuc nang thuc hien.

 • Buu dien Ha Noi Tang 100 cuoc dau noi hoa mang moi dich vu Mega VNN

  09:18 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Buu dien Ha Noi Tang 100 cuoc dau noi hoa mang moi dich vu Mega VNN

  Nham khuyen khich khach hang tren dia ban Ha Noi dang ky su dung dich vu Mega VNN, tu nay den het ngay 5/2/2007, Buu dien Ha Noi to chuc chuong trinh khuyen mai lon voi ten goi "Qua tang don xuan Dinh Hoi". Chuong trinh duoc ap dung cho tat ca khach hang hoan thanh thu tuc dang ky hoa mang moi dich vu Mega VNN tren duong dien thoai san co cua Buu dien thanh pho va khach hang lap dat moi duong day Mega VNN tren doi cap rieng.

 • Bao dong nan dau noi nuoc may trai phep o Ha Noi

  09:52 | Thứ sáu 11/10/2002 (GMT+7)

  Theo Cong ty Kinh doanh nuoc sach, ty le that thoat, that thu tien nuoc tren dia ban thanh pho hang nam khoang tu 40-50%. Nguyen nhan chinh la do tinh trang dau may nuoc trai phep, dau noi truoc dong ho, thao dong ho lay nuoc.

 • VNPT khuyen mai hang loat dich vu nhan dip 29

  21:07 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  VNPT khuyen mai hang loat dich vu nhan dip 29

  Nhan dip ky niem ngay Quoc khanh 02/9 va thanh lap nganh Buu dien 15/8, Tap doan Buu chinh Vien thong to chuc khuyen mai hang loat cac dich vu vien thong tren pham vi ca nuoc. Tap doan VNPT da uy quyen cho cac Buu dien tinh, thanh can cu vao tinh hinh thuc te tai dia phuong de quy dinh thoi gian to chuc va hinh thuc khuyen mai. Cu the, doanh nghiep se tang toi da den 50% cuoc dau noi hoa mang va tang toi da 3 thang cuoc thue bao dien thoai co dinh, ISDN va..

 • MegaVNN tang 100 cuoc dau noi hoa mang

  01:07 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Tu nay den 5-9, Buu dien Ha Noi to chuc chuong trinh khuyen mai MegaVNN tang 100% cuoc dau noi hoa mang dich vu MegaVNN tren duong day dien thoai co san cua Buu dien Ha Noi. Tri gia 250.000d doi voi truong hop buu dien cai dat, 150.000d doi voi truong hop khach hang tu cai dat.

 • Giam cuoc dau noi hoa mang dien thoai co dinh

  11:31 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Giam cuoc dau noi hoa mang dien thoai co dinh

  Buu dien Ha Noi cho biet, tu hom nay, phi dau noi hoa mang dien thoai co dinh, facsimile, trung ke, analogue tren dia ban Ha Noi duoc ap dung cuoc moi, giam khoang 200.000 dong/thue bao (tuy theo tung khu vuc).

 • TP HCM Dau noi duong ong cap nuoc dung tien do

  08:36 | Thứ hai 28/05/2001 (GMT+7)

  Hom qua (27/5), ong Vo Quang Chau, Giam doc Cong ty Cap nuoc thanh pho cho biet, viec dau noi duong ong nuoc tho moi 2.400 mm vao ong day hien huu 1.800 mm tai tram bom Hoa An da duoc thuc hien va hoan thanh dung tien do du kien.

 • Nghen mang di dong co khac phuc noi

  10:06 | Chủ nhật 06/02/2005 (GMT+7)

  Nghen mang di dong co khac phuc noi

  Hang ngan nguoi tap trung thuc hien cuoc goi di dong tai mot dia diem nhat dinh se gay nen hien tuong nghen mach nhat thoi (hay con goi la nghen cuc bo). Trong thoi diem nong nay, khong it nguoi tieu dung muon biet thong tin ve viec bao dam chat luong cuoc goi cung nhu su thanh cong cua viec chuyen tin nhan. Ong Nguyen Huy Phuc, Truong ban Dieu hanh Vien thong (thuoc Tong cong ty BCVT Viet Nam - VNPT) da tra loi TS ve tinh trang nghen mang trong dip Tet.

 • Mo duong mau mang dien ra Bac

  15:44 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Mo duong mau mang dien ra Bac

  12 gio dem qua, cong tac dau noi duong day 500kV mach 2 vao he thong dien quoc gia da co ban hoan thanh. Bang viec mo "con duong mau" nay, khoang 4 trieu kWh dien/ngay tu mien Nam se duoc chi vien cho mien Bac

 • Tam dung luu thong qua ham duong bo Hai Van vao ngay 172

  10:45 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Tam dung luu thong qua ham duong bo Hai Van vao ngay 172

  Bat dau tu 4 gio den 17 gio ngay 17/2, cac phuong tien giao thong se tam dung luu thong qua ham duong bo Hai Van. Cong ty quan ly va khai thac ham duong bo Hai Van (HAMADECO) thuoc Khu quan ly duong bo V cho biet ly do cua viec nay la de chuan bi cho ke hoach cong tac tren duong day dien quoc gia 110kV mang Hoa Khanh - Hue, nganh dien se cat dien de dau noi duong day 110kV thu hai va dau noi moi duong day 110kV cung cap cho ham duong bo Hai Van. Do do, tram bien..

 • VNPT tang 30 cuoc dau noi cho thue bao co dinh

  16:31 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  VNPT tang 30 cuoc dau noi cho thue bao co dinh

  Nhan dip ky niem ngay giai phong hoan toan mien Nam (30/4) va Ngay Quoc te Lao dong (1/5), Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) to chuc chuong trinh khuyen mai cho cac thue bao dien thoai co dinh (bao gom ca ISDN va Mega VNN) hoa mang moi tu ngay 15/4 den het ngay 15/5/2006.

 • Doi hing tieu bieu vong 21 Ton vinh nhung ban thang quyet dinh

  14:56 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Doi hing tieu bieu vong 21 Ton vinh nhung ban thang quyet dinh

  Voi viec chiec ve du tran playoff duoc chia deu cho 7 suat truoc vong ap chot V-League, vong dau thu 21 duoc dat ten la “vong dau noi mang”. Sau day la nhung ban thang mang tinh chat quyet dinh lam nen mot vong "dau noi mang" day soi dong.

 • TP HCM 6h ngay 275 se cung cap nuoc tro lai

  10:50 | Thứ sáu 25/05/2001 (GMT+7)

  TP HCM 6h ngay 275 se cung cap nuoc tro lai

  Theo ke hoach, Cong ty Cap nuoc se tam ngung cap nuoc toan TP HCM ke tu 17h ngay 26/5 den 6h ngay 27/5 (13 tieng) de phuc vu cong tac dau noi ong nuoc tho moi tai tram bom Hoa An. Bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Vo Quang Chau, Giam doc Cong ty Cap nuoc TP HCM, ve van de nay.

 • Ngon ngang van de voi Bo truong GTVT

  08:30 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Ngon ngang van de voi Bo truong GTVT

  195 chat van cua 94 dai bieu da duoc gui len cac Bo truong. Tam thanh vien Chinh phu, ke ca Thu tuong se dang dan tra loi chat van trong ky hop nay. Hom nay (23-11) Quoc hoi bat dau chat van cac thanh vien Chinh phu. Ba bo truong da nhan duoc nhung cau hoi giong nhau: co bao nhieu nguoi da mua nha o cong vu tai TP.HCM va Ha Noi? Mo dau phien chat van sang nay, Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung dang dan voi 11 y kien chat van.

 • Cac tuyen quoc lo se bi do thi hoa

  02:24 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Ong Vu Ngoc Khue, truong phong giao thong Cuc Duong bo VN, du bao chi mot vai nam nua cac tuyen quoc lo se bi do thi hoa neu tinh trang dau noi duong nhanh vao quoc lo ma khong he co qui hoach van dien ra.

 • Giam 50 cuoc dau noi hoa mang DTCD

  01:07 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Tu nay den 15-9-2006, Buu dien TP Ha Noi to chuc chuong trinh khuyen mai dien thoai co dinh, fax, ISDN.

 • Ha Giang mua dien tu Trung Quoc

  08:43 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Hom qua (28-6), Tong cong ty Dien luc VN (EVN) da thuc hien dau noi, dong dien duong day 110kV giua VN - Trung Quoc doan Ha Giang - Van Nam. Day la tuyen duong day 110kV thu hai ma EVN dau noi voi Trung Quoc (sau Lao Cai - Van Nam) va sau khi hoan tat se cho phep EVN mua them 1,2-1,6 trieu kWh dien cua Trung Quoc moi ngay (tuong duong 50-70MW).

 • Quang Tri gia nhap hanh lang kinh te Dong Tay

  10:42 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Xet de nghi cua UBND tinh Quang Tri ve viec dau noi ghep duong ngang vao cac khu dich vu tong hop hanh lang kinh te Dong Tay, vua qua thay mat Thu tuong chinh phu, PTT Pham Gia Khiem da co y kien chi dao yeu cau Bo Giao thong van tai phoi hop voi UBND tinh Quang Tri som xac lap cac diem dau noi, xay dung cac khu dich vu tong hop tren tuyen hanh lang kinh te Dong Tay de kip thoi phuc vu tuan le hanh lang kinh te Dong Tay se duoc to chuc vao dau thang 9.2007 tai Da..

 • Uu dai gia cuoc Internet cho truong hoc

  16:48 | Thứ sáu 23/07/2004 (GMT+7)

  Nham day manh ung dung Internet trong truong hoc, Buu dien Ha Noi vua quyet dinh mien cuoc dau noi hoa mang dien thoai co dinh va cuoc dau noi hoa mang MegaVNN cho truong hoc.

 • 24.5

  23:48 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  24.5

  De khac phuc tinh trang thieu dien dang rat cang thang o mien Bac, Tong cong ty Dien luc Viet Nam da khan truong trien khai dau noi duong day 500 KV mach 2 doan Da Nang - Ha Tinh vao he thong dien quoc gia. Khi mach dien chinh thuc lien thong, mien Bac se duoc tiep them 4 trieu Kwh/ngay tu phia Nam dua ra, giam bot ganh nang cho Thuy dien Hoa Binh. Anh: Cong nhan thuc hien nhung cong doan cuoi cung de dau noi. (Tin, anh: P.V - Ngoc Ha)

 • Viettel VNPT Khau chien nay lua

  08:33 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Viettel VNPT Khau chien nay lua

  Truoc nhung loi Viettel “hach toi” VNPT gay kho khan, lam Viettel dung truoc nguy co sap tiem, lanh dao VNPT dap tra bang nhung loi le duoc xem la kha nang ne. Chieu 28/6, 2 cuoc hop bao khong chinh thuc dien ra tiep noi nhau tai tru so Tong Cty Vien thong Quan doi (Viettel) va Trung tam Thong tin buu dien (Tong Cty BC-VT - VNPT).

 • VNPT khuyen mai lon

  09:55 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  VNPT khuyen mai lon

  Tu 1/2/2007, cuoc lien lac dien thoai quoc te se duoc tinh theo muc do su dung: Ngoai viec tinh cuoc thanh 2 vung cuoc nhu cu, VNPT se bat dau ap dung tinh cuoc theo muc do su dung cac dich vu IDD va Goi 171 trong thang doi voi cac thue bao tra sau. Cu the, se co 4 nhom cuoc, gom tong so den 600 giay/thang/thue bao; tu 601 den 3.000 giay/thang/thue bao; tu 3.001 den 6.000 giay/thang/thue bao va tu tren 6.001 giay/thang/thue bao. Tong so giay lien lac trong thang..

 • Bao lu Vien thong mien Trung bi gian doan

  16:04 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Bao lu Vien thong mien Trung bi gian doan

  Thong tin tu Ban phong chong lut bao cua VNPT cho hay, do lu len nhanh, cuon troi cau, keo dut cap quang, khien mang luoi vien thong o mot so huyen bac Mien Trung va Dac Lac bi anh huong nghiem trong. Ha Tinh: VinaPhone mat lien lac Nang nhat la trung tam huyen Huong Khe cua tinh Ha Tinh, rang sang ngay hom nay - 8/8/2007, duong cap quang di Huong Khe bi dut. May man la tram viba tai day van hoat dong. Chi co dien thoai co dinh va cac thue bao MobiFone con co the..

 • Cuoc dau Viettel VNPT chua co hoi ket

  20:36 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Cuoc dau Viettel VNPT chua co hoi ket

  Loi hua tang cong ket noi ma VNPT dua ra chua du suc thuyet phuc ban lanh dao Viettel. Sang 30/6, cuoc giang co lai dien ra duoi su chung kien cua Vu truong Cai cach hanh chinh Van phong Chinh phu Nguyen Minh Man. "Phien xu" keo dai gan 4 gio van chua di den ket luan cuoi cung.

 • VNPT ban hanh cuoc dich vu mang rieng ao

  14:03 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  VNPT ban hanh cuoc dich vu mang rieng ao

  Tong cong ty Buu chinh Vien thong VN vua ban hanh 5 loai cuoc cho dich vu mang rieng ao MegaWAN. Theo do, cuoc thue cong dau noi hoa mang danh rieng cho viec lap dat duong day thue bao moi se la 600.000 dong/lan/cong doi voi dich vu ADSL (2M/640K).

 • Da Nang khi chung cu la o ruoi muoi chuot

  04:38 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Da Nang khi chung cu la o ruoi muoi chuot

  Hang tram ho dan song o nam khu chung cu A, B, C, D, E Thanh Loc Dan (Da Nang) dang bi “tra tan” boi ruoi, muoi, chuot lan mui hoi ham. Dich benh dang de doa nguoi dan!

 • Bo truong GTVT Ho Nghia Dung va bai toan xoa 2 chu

  12:37 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong GTVT Ho Nghia Dung va bai toan xoa 2 chu

  Hom nay, 24/11, Quoc hoi buoc vao phien chat van va tra loi chat van. Thoi gian gan tron buoi sang duoc danh cho Bo truong Bo Giao thong Van tai Ho Nghia Dung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0