dat cho

Sunday, 29/05/2016 18:32
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Chi em tang dat cho nhau co duoc mien thue chuyen nhuong

  09:44 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Hoi: Em gai cua toi co manh dat, muon tang lai cho toi, chung toi co lam hop dong cho tang QSDD manh dat tho cu dien tich 65m2, manh dat nay da co so do do em gai toi dung ten chinh chu. Toi muon hoi truong hop chi em ruot nhu chung toi (cung cha, cung me) cho tang nhau dat nhu vay thi co phai dong thue chuyen quyen su dung dat khong? Xin tu van cho hai chi em toi. (Cau hoi cua ban Pham Thi Hong, Son Duong, tinh Tuyen Quang).Tra loi: Can cu vao luat chuyen quyen..

 • Sai pham nghiem trong trong danh sach cap dat cho 129 nguoi

  22:55 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  * Chu tich thi xa xin cap 252m2 dat cho con trai hoc lop 11, xin 120m2 dat cho co giao con minhVao thoi diem vu an tham nhung dat dai Do Son, Hai Phong sap duoc xet xu lai thi bat ngo xuat hien mot so dien bien moi khi Co quan dieu tra (CQDT), Bo Cong an tien hanh ra soat lai ho so.

 • Quy hoach su dung dat cho cac truong DH CD

  23:16 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Tai hoi nghi giao ban truyen hinh truc tuyen ve quy hoach su dung dat cho cac truong dai hoc, cao dang ngay 4/3/2008, Pho Thu tuong, Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da nhan manh tam nhin quy hoach khong chi dung o nam 2020 ma can huong toi xa hon, cu the la nam 2050.

 • Tim dat xay truong hanh trinh kho ai

  22:58 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Tim dat xay truong hanh trinh kho ai

  Nhieu nam nay, quy dat cho giao duc da tro thanh noi buc xuc “ben bi” chua duoc giai quyet thau dao. Mac du Chinh phu va cac cap chinh quyen deu co nhieu van ban, quyet dinh, quy hoach, tuyen bo... ve viec danh quy dat cho giao duc, nhung tren thuc te de cac truong co duoc dat la dieu khong he don gian.

 • Tay Nguyen cap gan 9000 ha dat cho dong bao dan toc

  09:19 | Thứ hai 07/07/2003 (GMT+7)

  Trong do, tinh Lam Dong cap nhieu dat san xuat nhat voi tren 4.000 ha cho ba con cac dan toc K"ho, Ma, S"tieng, tap trung o cac huyen Don Duong, Da Oai va Da Te. Gia Lai da cap 2.100 ha dat cho 4.500 ho ba con dan toc Giarai, Bana.

 • Bat tam giam chu tich huyen Hoc Mon TPHCM

  10:02 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Bat tam giam chu tich huyen Hoc Mon TPHCM

  Sang 3/11, Co quan CSDT Cong an TP.HCM da thuc hien cac quyet dinh khoi to bi can, bat tam giam (4 thang), kham xet noi lam viec va nha rieng doi voi ong Nguyen Van Khoe - chu tich UBND huyen Hoc Mon (TP.HCM), pho bi thu huyen uy - ve hanh vi "loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu” (dieu 281 Bo luat hinh su). Theo quyet dinh khoi to bi can, ong Khoe da co hanh vi "chi dao lap ho so khong de giao dat trai qui dinh cho Cong ty TNHH xay dung thuong..

 • Cach chuc Giam doc So Tai Nguyen va Moi truong Quang Ninh

  09:22 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Quang Ninh vua ra quyet dinh cach chuc Giam doc So Tai nguyen va Moi truong Phung Danh Dai (nguyen Chu tich UBND TP Ha Long, nhiem ky 1999-2004) do thieu tinh than trach nhiem khi ky vao 9 quyet dinh giao dat cho 9 ho can bo khong thuoc doi tuong giao dat tai dinh cu vao khu tai dinh cu duong 18A; ky 19 quyet dinh giao dat cho 19 ho can bo khong dung doi tuong vao khu tai dinh cu sau tru so UBND phuong Yet Kieu. Lien quan den vu viec tren, UBND tinh..

 • Gian nan duong ve cat bui

  09:04 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Gian nan duong ve cat bui

  Trong khi thi truong dat cho nguoi song dang dong bang, can nhieu bien phap de kich cau thi thi truong dat cho nguoi chet lai "sot" len trong thay... Khong co quang cao am i tren cac bao, khong mot bien bao nao duoc treo, nhung khach van nuom nuop "san" dat de mua. Va gia cua moi lo dat be teo da duoc day len mot cach chong mat.

 • Gian nan duong ve cat bui

  23:30 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Gian nan duong ve cat bui

  Trong khi thi truong dat cho nguoi song dang dong bang, can nhieu bien phap de kich cau thi thi truong dat cho nguoi chet lai "sot" len trong thay... Khong co quang cao am i tren cac bao, khong mot bien bao nao duoc treo, nhung khach van nuom nuop "san" dat de mua. Va gia cua moi lo dat be teo da duoc day len mot cach chong mat.

 • Sai pham nghiem trong trong danh sach cap dat cho 129 nguoi

  10:14 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Vao thoi diem vu an tham nhung dat dai Do Son, Hai Phong sap duoc xet xu lai thi bat ngo xuat hien mot so dien bien moi khi Co quan dieu tra (CQDT), Bo Cong an tien hanh ra soat lai ho so.

 • Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  13:47 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  Xi nghiep oto Traenco (TRAENCO MOTOR) bo tien den bu, san lap mat bang o Q.Long Bien, dang lam an thuan loi bong bi thu hoi dat cho mot DN khac thue... Chi vi khong ""manh vi gao, bao vi....""? Nam 1998, do nhu cau phat trien mo rong san xuat, duoc su giup do, tao dieu kien cua UBND xa Gia Thuy, huyen Gia Lam, Xi nghiep oto Traenco da ky hop dong thue 2.500m2 dat tai nay(nay la phuong Phuc Dong, Quan Long Bien, Ha Noi). Khu dat thue duoc nay, Traenco Motor da..

 • Dien bien phien toa quan an dat tai Do Son Chu tich va bi thu thi xa do loi cho nhau

  13:39 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Dien bien phien toa quan an dat tai Do Son Chu tich va bi thu thi xa do loi cho nhau

  Trong phien toa xet xu vu "quan an dat" tai Do Son sang nay (20/6), chu tich UBND thi xa Do Son do loi cho bi thu thi uy Vu Duc Van chinh la nguoi khoi xuong va quyet dinh ti le chia dat cho quan tren dien tich hon 10.000m2 dat dang ra duoc chia cho nhan dan tai hai phuong Van Huong va Van Son.

 • Chu tich va bi thu thi xa do loi cho nhau

  15:27 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Chu tich va bi thu thi xa do loi cho nhau

  Trong phien toa xet xu vu "quan an dat" tai Do Son sang nay (20/6), chu tich UBND thi xa Do Son do loi cho bi thu thi uy Vu Duc Van chinh la nguoi khoi xuong va quyet dinh ti le chia dat cho quan tren dien tich hon 10.000m2 dat dang ra duoc chia cho nhan dan tai hai phuong Van Huong va Van Son.

 • Vu chia chac dat cong tai Quan Nam HP Hai pho chu tich thanh pho de nghi cap dat cho cac quan

  10:46 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Vu chia chac dat cong tai Quan Nam HP Hai pho chu tich thanh pho de nghi cap dat cho cac quan

  Mac du dien tich dat xay dung nha o, tong so lo dat, kieu nha tai khu Quan Nam da duoc neu ro tai Quyet dinh 2892 cua UBND TP Hai Phong, tuy nhien, trong qua trinh thuc hien, 2 Pho Chu tich TP Hai Phong co van ban de nghi cap duoi "xem xet giai quyet" cap dat cho mot so quan chuc.

 • Cap dat cho hon 100 doi tuong ngoai danh sach cua UBND tinh

  06:25 | Thứ hai 10/11/2003 (GMT+7)

  Cap dat cho hon 100 doi tuong ngoai danh sach cua UBND tinh

  Theo quyet dinh so 52/QD-UB cua UBND tinh Bac Lieu, doi tuong duoc cap dat trong khu Bac Tran Huynh la nhung can bo tu Ca Mau ve cong tac khi tach tinh va can bo duoc dieu dong tu cac huyen len chua co nha o, dat o. Khi co danh sach cap dat cua UBND tinh, Cong ty Xay dung va phat trien nha (XD-PTN) duoc giao nhiem vu sap xep nha o, dat cho cac doi tuong theo tieu chuan da qui dinh. The nhung khong hieu vi sao Cong ty XD-PTN lai tu cho minh cai quyen lam trai voi..

 • De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

  17:51 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Toi la mot ky su giao thong, trong qua trinh thuc hien cac du an ve giao thong, da co dieu kien khao sat tinh trang phap ly ve dat dai cua cac ho gia dinh bi anh huong boi cac du an giao thong de chuan bi cho cong tac den bu giai toa. Tu do toi co y kien ve du thao Luat Dat dai sua doi muon gui toi Quoc hoi.

 • Hue lieu con dat cho nguoi chet

  11:59 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Hue lieu con dat cho nguoi chet

  TTCN - Tu khi mo cua, hoi nhap, khu cong nghiep, khu du lich phat trien ram ro, duong giao thong lien xa, lien vung mo rong, phat sinh chuyen giai toa, di doi mo ma, nen dat nghia dia bi thu hep dan.

 • Hai pho chu tich thanh pho de nghi cap dat cho cac quan

  09:48 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Hai pho chu tich thanh pho de nghi cap dat cho cac quan

  Vu sai pham ve dat dai tai Quan Nam, Hai Phong cho den thoi diem nay moi dung lai o viec khoi to nguyen Giam doc so Tai nguyen moi truong Chu Minh Tuan cung 3 can bo khac. Tuy nhien theo dieu tra, chung toi da phat hien mot so cong van cua lanh dao TP Hai Phong yeu cau cap duoi xem xet cap dat cho mot so can bo quan chuc thanh pho.

 • Hue Lieu con dat cho nguoi chet

  15:36 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  O Hue bay gio, nhieu noi nguoi song con o chung voi nguoi chet. Lang mo lon co the nam ngay trung tam thanh pho, canh pho lon.

 • Cap quyen su dung dat cho dong bao di kinh te moi la chinh dang

  08:22 | Thứ hai 19/07/2004 (GMT+7)

  UBND huyen Phu Giao, tinh Binh Duong da xem xet don khieu nai khong cap quyen su dung dat cho dong bao dinh cu o vung kinh te moi (don cua ong Le Van D., do bao TS chuyen), xin tra loi nhu sau:

 • Vinh Loi Bac Lieu Dat dan ngheo cap nham cho can bo

  20:27 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Vinh Loi Bac Lieu Dat dan ngheo cap nham cho can bo

  Nam 2004, tinh Bac Lieu thu hoi dat “dia chu moi” de cap cho dan. Hoi dong xet cap dat huyen Vinh Loi da chia dat cho can bo xa, huyen, tinh va ca minh.

 • Quy hoach dat cho giao duc phai di truoc mot buoc

  18:25 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Quy hoach dat cho giao duc phai di truoc mot buoc

  "UBND cac tinh, thanh pho (TP) truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem quy hoach dat dai cho he thong giao duc pho thong, he thong giao duc day nghe so cap, trung cap thep phan cap quan ly giao duc va dao tao (GD-DT) cho dia phuong..."

 • DN se duoc giao dat trong vong 10 ngay neu

  13:34 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  DN se duoc giao dat trong vong 10 ngay neu

  Ben canh viec tiep tuc qui trinh cu, TP.HCM dang co ke hoach du thao qui trinh moi trong giao dat va cap quyen su dung dat cho DN. Viec nay kha thi nhu the nao con phai cho thoi gian.

 • Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  15:57 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  Du thao Quy dinh ve thu tuc giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat ve co ban da duoc So Tai nguyen va Moi truong TPHCM hoan tat. Du kien UBND TPHCM se ban hanh quy dinh nay khi Luat Dat dai sua doi co hieu luc vao ngay 1/7 toi. Theo noi dung du thao, thu tuc giao dat cho doanh nghiep se thong thoang hon, chang han khi xin su dung dat du an chi can nop ho so vao mot noi va nhan ket qua o chinh noi nop la So Tai nguyen va Moi truong.

 • Ha Noi Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  12:58 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  Xi nghiep oto Traenco (TRAENCO MOTOR) bo tien den bu, san lap mat bang o Q.Long Bien, dang lam an thuan loi bong bi thu hoi dat cho mot DN khac thue...

 • Ba Ria Vung Tau Cap dat cho nha dau tu trong mot ngay

  02:40 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  So Tai nguyen - moi truong (TN-MT) tinh Ba Ria - Vung Tau cho biet da hoan thanh thu tuc cap dat cho nha dau tu - Cong ty TNHH cang quoc te SP-PSA (tru so dat tai thi tran Phu My, huyen Tan Thanh) - ngay trong ngay. Day la thoi gian hoan thanh thu tuc cap dat dat “ky luc” nhanh nhat duoc biet den tai VN cho den nay.

 • Vu Do Son Ai la tac gia dat cho doi ngoai va lanh dao

  15:55 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Vu Do Son Ai la tac gia dat cho doi ngoai va lanh dao

  Trong phien lam viec sang nay 20-6, HDXX Toa an Nhan dan TP Hai Phong tap trung xet hoi bi cao Hoang Anh Hung, nguyen pho bi thu Thi uy, chu tich UBND thi xa Do Son, xung quanh chu truong chia dat theo ti le 10% cho doi ngoai, 25% cho can bo lanh dao thi xa…


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0