danh sach trung tuyen

Friday, 27/05/2016 13:30
 • Danh sach trung tuyen DH Ngoai thuong co so 2 TPHCM

  11:17 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Ngoai thuong co so 2 TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong DH Ngoai thuong (co so 2 TP.HCM). TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen DHQG Ha Noi DH Da Nang DH Su pham TPHCM DH Ngan hang TPHCM

  17:04 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DHQG Ha Noi DH Da Nang DH Su pham TPHCM DH Ngan hang TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH Quoc gia Ha Noi gom DH Ngoai ngu, DH KHXH-NV, Khoa Kinh te, Khoa Luat, Khoa Su pham; DH Da Nang; DH Su pham TP.HCM; DH Ngan hang TP.HCM.

 • Danh sach trung tuyen DH KHTN HN Khoa Luat HN HV Tai chinh HV Y hoc CDSP Can Tho

  21:01 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH KHTN HN Khoa Luat HN HV Tai chinh HV Y hoc CDSP Can Tho

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG Ha Noi), Khoa Luat (DHQG Ha Noi), Hoc vien Tai chinh, Hoc vien Y hoc co truyen, CD Su pham Can Tho.

 • Danh sach trung tuyen DH Cong nghe HN Khoa Kinh te Khoa Su pham DHQG HN DH My thuat cong nghiep DHSP TDTT Ha Tay

  18:10 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Cong nghe HN Khoa Kinh te Khoa Su pham DHQG HN DH My thuat cong nghiep DHSP TDTT Ha Tay

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH Cong nghe (DHQG Ha Noi), Khoa Kinh te (DHQG Ha Noi), Khoa Su pham (DHQG Ha Noi), DH My thuat cong nghiep, DH Su pham The duc the thao Ha Tay.

 • Danh sach trung tuyen DH Y Duoc TPHCM CD Dien luc TPHCM CD Xay dung 2

  10:03 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Y Duoc TPHCM CD Dien luc TPHCM CD Xay dung 2

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH DH Y Duoc TP.HCM, CD Dien luc TP.HCM, CD Xay dung so 2. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen DH Kien truc HN DHSP TDTT TPHCM DH Da Lat DHDL Thang Long CDCD Kien Giang

  20:15 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Kien truc HN DHSP TDTT TPHCM DH Da Lat DHDL Thang Long CDCD Kien Giang

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH Kien truc Ha Noi, DH Su pham The duc the thao TP.HCM, DH Da Lat, DH dan lap Thang Long, CD Cong dong Kien Giang.

 • Danh sach trung tuyen NV2 DH Ngoai ngu Tin hoc DH Quang Nam

  17:42 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen NV2 DH Ngoai ngu Tin hoc DH Quang Nam

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen NV2 cua truong DH Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM va DH Quang Nam.

 • Danh sach trung tuyen DHSP Ky thuat TP HCM DH Lam nghiep

  13:55 | Thứ bảy 20/08/2005 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DHSP Ky thuat TP HCM DH Lam nghiep

  Sang nay 20-8, TT vua cap nhat danh sach trung tuyen cua DH Su pham ky thuat TP.HCM. Nhu vay, den thoi diem nay, TT da co danh sach trung tuyen cua 35 truong DH-CD.

 • Danh sach trung tuyen DH Tay Nguyen CDSP Quang Ngai CD Ben Tre CDCD Tra Vinh

  12:17 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Tay Nguyen CDSP Quang Ngai CD Ben Tre CDCD Tra Vinh

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH Tay Nguyen, CD Su pham Quang Ngai, CD Ben Tre, CD Cong dong Tra Vinh. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen DH Thuy loi DH Ton Duc Thang

  11:00 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Thuy loi DH Ton Duc Thang

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua DH ban cong Ton Duc Thang, DH Thuy loi (co so Ha Noi va co so 2 TP.HCM).

 • Danh sach trung tuyen NV2 DH Su pham Ky thuat TPHCM

  07:12 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen NV2 DH Su pham Ky thuat TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen NV2 cua truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM he DH, CD va dao tao chat luong cao.

 • Danh sach trung tuyen DHQG Ha Noi khoi AB DH Mo TPHCM DHSP TDTT TPHCM

  18:11 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DHQG Ha Noi khoi AB DH Mo TPHCM DHSP TDTT TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua DH Quoc gia Ha Noi (khoi A-B), Truong DH Mo TP.HCM, Truong DH Su pham The duc the thao TP.HCM.

 • Danh sach trung tuyen DH Vinh HV Ky thuat mat ma CDSP Ha Tay CDSP Hung Yen CD KTKT Can Tho

  21:23 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Vinh HV Ky thuat mat ma CDSP Ha Tay CDSP Hung Yen CD KTKT Can Tho

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua cac truong DH Vinh, Hoc vien Ky thuat mat ma, CD Su pham Ha Tay, CD Su pham Hung Yen, CD Kinh te - Ky thuat Can Tho.

 • Danh sach trung tuyen DH Marketing CD Co khi luyen kim CD Phat thanhTruyen hinh 2

  13:27 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Marketing CD Co khi luyen kim CD Phat thanhTruyen hinh 2

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong DH ban cong Marketing, CD Co khi luyen kim, CD Phat thanh - Truyen hinh 2.

 • DS trung tuyen DH Lam nghiep Su pham HN 2 Nong lam TP HCM

  18:14 | Thứ sáu 19/08/2005 (GMT+7)

  DS trung tuyen DH Lam nghiep Su pham HN 2 Nong lam TP HCM

  Chieu nay 19-8, TT vua cap nhat danh sach trung tuyen cua DH Lam nghiep, DH Su pham Ha Noi 2, DH Nong lam TP.HCM. Nhu vay, den thoi diem nay, TT da co danh sach trung tuyen cua 32 truong DH-CD.

 • Danh sach trung tuyen DH Nong lam CD KTKT Cong nghiep 1

  10:02 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Nong lam CD KTKT Cong nghiep 1

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong CD Kinh te Ky thuat cong nghiep 1, DH Nong lam TP.HCM. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen DH KHXHNV TPHCM DH Nha Trang

  16:27 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH KHXHNV TPHCM DH Nha Trang

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong DH KHXH-NV (DH Quoc gia TP.HCM), DH Nha Trang.

 • DS trung tuyen DH Nong lam TP HCM Ngoai ngu HN Thuy san The duc TT 1

  22:16 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  DS trung tuyen DH Nong lam TP HCM Ngoai ngu HN Thuy san The duc TT 1

  Chieu nay 16-8, TT vua cap nhat danh sach trung tuyen cua DH Nong lam TP.HCM, DH Ngoai ngu Ha Noi, DH Thuy san, DH The duc the thao 1. Nhu vay, den thoi diem nay, TT da co danh sach trung tuyen cua 30 truong DH-CD.

 • DS trung tuyen DH Su pham HN 2 Nong lam TP HCM Ngoai ngu HN Thuy san

  15:33 | Thứ năm 18/08/2005 (GMT+7)

  DS trung tuyen DH Su pham HN 2 Nong lam TP HCM Ngoai ngu HN Thuy san

  Hom nay 18-8, TT vua cap nhat danh sach trung tuyen cua DH Su pham Ha Noi 2, DH Nong lam TP.HCM, DH Ngoai ngu Ha Noi, DH Thuy san. Nhu vay, den thoi diem nay, TT da co danh sach trung tuyen cua 31 truong DH-CD.

 • Danh sach trung tuyen DH SPKT Nam Dinh CD Kinh te doi ngoai CD CNTP TPHCM

  10:13 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH SPKT Nam Dinh CD Kinh te doi ngoai CD CNTP TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong DH Su pham Ky thuat Nam Dinh, CD Kinh te doi ngoai, CD Cong nghiep thuc pham TP.HCM.

 • Danh sach trung tuyen CDCD Vinh Long CDSP Ba RiaVung Tau

  10:27 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen CDCD Vinh Long CDSP Ba RiaVung Tau

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong CD Cong dong Vinh Long, CD Su pham Ba Ria - Vung Tau. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen CD Su pham Binh Duong

  14:17 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen CD Su pham Binh Duong

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua Truong CD Su pham Binh Duong. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen DH Quy Nhon CD Thuong mai

  16:52 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Quy Nhon CD Thuong mai

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong DH Quy Nhon, CD Thuong mai.

 • Danh sach trung tuyen DH Cong nghiep TPHCM

  10:18 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Cong nghiep TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua Truong DH Cong nghiep TP.HCM. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen Truong CD Kinh te TPHCM

  16:31 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen Truong CD Kinh te TPHCM

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua Truong CD Kinh te TP.HCM. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen Truong DH Quy Nhon

  10:17 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen Truong DH Quy Nhon

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua Truong DH Quy Nhon. TT se tiep tuc cap nhat danh sach trung tuyen khi cac truong cong bo.

 • Danh sach trung tuyen DH Luat TPHCM CD My thuat Dong Nai CDSP Tay Ninh

  09:57 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Danh sach trung tuyen DH Luat TPHCM CD My thuat Dong Nai CDSP Tay Ninh

  TT vua co danh sach thi sinh trung tuyen cua truong DH Luat TP.HCM, CD My thuat Trang tri Dong Nai, CD Su pham Tay Ninh.

 • DS trung tuyen DH Kinh te TP HCM Quy Nhon Thang Long CD Kinh te doi ngoai

  08:50 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  DS trung tuyen DH Kinh te TP HCM Quy Nhon Thang Long CD Kinh te doi ngoai

  Toi nay 16-8, TT vua cap nhat danh sach trung tuyen cua DH Kinh te TP.HCM, DH Quy Nhon, DH dan lap Thang Long va CD Kinh te doi ngoai. Nhu vay, den thoi diem nay, TT da co danh sach trung tuyen cua 25 truong DH-CD.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0