dan van

Saturday, 28/05/2016 18:47
 • Toan bo hoat dong dan van phai tap trung huong ve co so

  10:29 | Thứ ba 07/10/2003 (GMT+7)

  Toan bo hoat dong dan van phai tap trung huong ve co so

  Sang 6-10, Tong bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang-Nong Duc Manh, da tham va lam viec voi Ban Dan van trung uong. Phat bieu trong buoi lam viec, Tong bi thu neu ro: noi den cong tac dan van, den vi tri cua cong tac dan van trong su nghiep cach mang do Dang lanh dao, chung ta khac ghi loi day cua Bac Ho: “Dan van kem thi viec gi cung kem. Dan van kheo thi viec gi cung thanh cong”.

 • Tiep tuc doi moi cong tac dan van

  23:21 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  * Bi thu T.U Dang Tong Thi Phong: “Long dan van chua yen ve tinh trang nhung nhieu” Be mac Hoi nghi dan van toan quoc hom qua 9/3, Bi thu T.U Dang, Truong ban Dan van T.U Tong Thi Phong da chi ra 10 nhiem vu cu the ma nganh dan van phai thuc hien trong nam 2005.

 • Dan van luon la cong tac trong tam cua Dang

  08:52 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Tai buoi hop mat ky niem 75 nam Ngay truyen thong dan van cua Dang (1930-2005) sang 13-10 do Ban dan van Thanh uy TP.HCM to chuc, truong Ban dan van Thanh uy Duong Quan Ha khang dinh: cong tac dan van luon la cong tac trong tam cua Dang suot cac chang duong cach mang; suc manh cua Dang chi co the co duoc tu su giac ngo va tap hop cua quan chung.

 • Khai mac Hoi nghi cong tac dan van toan quoc

  10:11 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi cong tac dan van toan quoc

  Dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu, nhan manh: “Cong tac dan van phai lam that tot vai tro la "cau noi" vung chac giua Dang, Nha nuoc va nhan dan. Hoat dong dan van phai luon tap trung huong ve co so”.

 • Nang cong tac dan van len tam cao moi

  09:36 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Sau hai ngay lam viec khan truong va nghiem tuc, chieu 3-3-2004, Hoi nghi ve cong tac dan van toan quoc nam 2004 da ket thuc tot dep, thong nhat tiep tuc nang cong tac dan van len mot tam cao moi ca ve chat luong tham muu, doi moi phong cach chi dao, tac phong cong tac, phuong thuc va hieu qua hoat dong.

 • Can coi trong viec giam sat can bo dang vien

  20:35 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 8/3/2005, tai Ha Noi, Ban Dan van Trung uong da to chuc hoi nghi toan quoc danh gia cong tac dan van nam 2004 va thong nhat phuong huong hoat dong nam 2005.

 • Khai mac hoi nghi cong tac dan van toan quoc nam 2004

  01:34 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  Sang 2/3, tai Dinh Thong Nhat (TP Ho Chi Minh), tren 320 dai bieu la lanh dao cac ban dan van cua 64 tinh, thanh pho da ve du hoi nghi cong tac dan van toan quoc nam 2004.

 • Phat huy suc manh khoi dai doan ket dan toc

  02:04 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 14-10, tai Ha Noi, Ban Dan van trung uong da to chuc ky niem 76 nam Ngay truyen thong cong tac dan van cua Dang (15-10-1930 - 15-10-2006) va bay nam Ngay dan van ca nuoc (15-10-1999 - 15-10-2006).

 • Ngay truyen thong cong tac dan van Toa thuoc cuu nguy cua Bac Ho

  06:16 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Bai “Dan van” cua Bac Ho dang tren bao Su That ngay 15/10/1949, chi hon 600 chu, nhung co gia tri vo cung to lon neu duoc hieu dung va Dang quyet tam chi dao lam theo.

 • Trao tang huan chuong cho 22 can bo dan van

  00:51 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Trao tang huan chuong cho 22 can bo dan van

  Sang qua tai Ha Noi, Ban Dan van Trung uong da to chuc trong the le trao Huan chuong Sao Vang cho ong Vu Oanh, nguyen Uy vien Bo Chinh tri khoa VII, phu trach cong tac dan van cua Dang, dong thoi trao va truy tang Huan chuong Doc lap, Huan chuong Lao dong cac hang va Bang khen cua Thu tuong Chinh phu cho 22 vi nguyen la lanh dao, can bo Ban Dan van Trung uong qua cac thoi ky.

 • TP HCM khai mac hoi thi Dan van kheo

  05:31 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  TP HCM khai mac hoi thi Dan van kheo

  Sang 27-10, hoi thi “Dan van kheo” cap TP do Ban dan van Thanh uy TP.HCM to chuc da khai mac tai Nha van hoa Thanh nien. Tham du hoi thi lan nay co dai dien 24 quan huyen.

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc van dong quan chung

  08:13 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 12-10, tai Ha Noi, nhieu the he can bo lam cong tac dan van da du hop mat ky niem 75 nam Ngay truyen thong cong tac dan van cua Dang (15-10-1930 - 15-10-2005) va sau nam Ngay dan van cua ca nuoc 15-10.

 • Cong tac dan van nhieu noi con mang tinh hinh thuc

  08:36 | Thứ tư 15/10/2003 (GMT+7)

  Sang 14-10, Ban dan van Thanh uy TP.HCM da to chuc toa dam “Cong tac dan van trong viec lap lai ky cuong, chap hanh phap luat” nhan ky niem 73 nam cong tac dan van (15-10-1930 - 15-10-2003).

 • Trong dan gan dan hieu dan hoc dan va co trach nhiem voi dan

  01:51 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 21/6, tai TP Ho Chi Minh, Ban Dan van T.U da khai mac Hoi nghi tap huan can bo dan van cac tinh, thanh pho phia Nam voi su tham du cua gan 300 dai bieu la can bo dan van cua 17 tinh mien Trung va Dong Nam bo; can bo lam cong tac dan van cua Quan khu 5, Quan khu 7, Quan khu 9 va Bo Tu lenh Vung 4 Hai quan, Bo doi bien phong cac tinh bien gioi phia Nam.

 • Ky niem ngay truyen thong cong tac dan van

  17:37 | Thứ sáu 15/10/2004 (GMT+7)

  Sang 15/10, Ban Dan van Trung uong da to chuc ky niem 74 nam ngay truyen thong cong tac dan van cua Dang (15/10/193015/10/2004).

 • Dan van phai gan dan hoc dan

  16:37 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  “Toan the can bo, dang vien trong Dang bo can lam tot cong tac dan van theo phong cach trong dan, gan dan, hoc dan; noi di doi voi lam"- Bi thu Dang uy khoi Dan van TW Vu Trong Kim de nghi.

 • Ra mat Doan TNCS Ho Chi Minh khoi co quan dan van T U

  00:06 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Ngay 19/5, le ra mat Doan TNCS Ho Chi Minh khoi co quan dan van T.U truc thuoc T.U Doan da dien ra tai Ha Noi. Den du co quyen Bi thu thu nhat T.U Doan Dao Ngoc Dung; Pho truong ban Dan van T.U Le Thanh Dao va 200 doan vien thanh nien dai dien cho hon 2.600 doan vien thanh nien thuoc cac to chuc Doan trong khoi.

 • Tiep tuc doi moi cong tac dan van

  00:10 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Hom 12/10 tai Ha Noi, dong dao the he can bo lam cong tac dan van qua cac thoi ky da du hop mat ky niem 75 nam Ngay truyen thong cong tac dan van (CTDV) cua Dang (15/10). Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc da den du.

 • TP HCM Tuyen duong 77 dien hinh dan van kheo nam 2007

  14:36 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  TP HCM Tuyen duong 77 dien hinh dan van kheo nam 2007

  Sang 9.10, tai Nha van hoa Thanh Nien TP.HCM), Ban Dan van Thanh uy TP.HCM da to chuc tuyen duong va trao bang khen cua Chu tich UBND TP cho 77 dien hinh dan van kheo nam 2007.

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Giai quyet buc xuc cua dan

  10:14 | Thứ bảy 22/01/2005 (GMT+7)

  Phat huy suc manh khoi dai doan ket cac dan toc; cung co moi quan he giua Dang, Nha nuoc va nhan dan la hai muc tieu quan trong duoc dat ra cho cong tac dan van TP.HCM nam 2005 tai hoi nghi ve cong tac dan van sang qua 21-1, do Ban dan van Thanh uy TP.HCM to chuc.

 • Trao tang dong chi Vu Oanh Huan chuong Sao Vang

  09:56 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 4/6, Ban Dan van Trung uong da to chuc le trao tang Huan chuong Sao Vang cho dong chi Vu Oanh, nguyen UVBCT, nguyen phu trach cong tac dan van cua Dang; trao tang va truy tang Huan chuong Doc lap, Huan chuong Lao dong, Bang khen cua Thu tuong Chinh phu cho cac dong chi lanh dao, can bo Ban Dan van Trung uong qua cac thoi ky.

 • Ra mat Doan khoi co quan Dan van TW

  13:06 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Le ra mat Doan khoi co quan Dan van TW dien ra sang 19/5 tai Ha Noi voi su tham du cua dong chi Dao Ngoc Dung, Quyen Bi thu thu nhat TW Doan; Le Thanh Dao, Bi thu Dang uy khoi, Pho truong Ban Dan van TW; Tong Bien tap TP Duong Xuan Nam...

 • Phuong thuc van dong dong bao vung sau con han che

  15:55 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Phuong thuc van dong dong bao vung sau con han che

  4/3, TBT Nong Duc Manh da den du Hoi nghi tong ket cong tac dan van toan quoc nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008.

 • 67 cuu giao chuc TP HCM nhan ky niem chuong Vi su nghiep dan van

  01:10 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  67 cuu giao chuc noi o Sai Gon - Gia Dinh (1945-1975) vua duoc Ban Dan van trung uong trao ky niem chuong “Vi su nghiep dan van” tai buoi hop mat cuu giao chuc TP.HCM. Tat ca thay, co trong giai doan 1945-1975 deu la nhung nguoi vua hoat dong cach mang, vua tham gia cong tac giao duc, dac biet la day cac lop binh dan hoc vu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0