cua uy ban

Wednesday, 01/06/2016 12:29
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Se to chuc chat van va tra loi tai phien hop thu 7 Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  21:03 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Tiep tuc phien hop thu 6, chieu 25/2, Uy ban Thuong vu QH khoa XII xem xet, cho y kien ve ke hoach to chuc va tra loi chat van tai phien hop thu 7 cua Uy ban Thuong vu QH sap toi. Muc dich cua viec to chuc chat van va tra loi chat van tai phien hop thu 7 cua Uy ban Thuong vu QH, theo Chu nhiem Van phong QH Tran Dinh Dan la nham giam bot cac noi dung chat van tai cac ky hop QH; dong thoi tung buoc dua hoat dong chat van va tra loi chat van tro thanh mot sinh hoat..

 • Tu cong van cua Uy ban Dan so Gia dinh Tre em Van khong che lap het nhung sai pham cua Uy ban DSGDTE Thanh Hoa

  22:23 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  Tu cong van cua Uy ban Dan so Gia dinh Tre em Van khong che lap het nhung sai pham cua Uy ban DSGDTE Thanh Hoa

  Tu cong van so 706/DSGDTE cua Uy ban Dan so - Gia dinh - Tre em (DSGDTE) ky ngay 20/7/2004 ma Thanh Nien da trich dang trong so 220 ra ngay 7/8, chung toi xin tra loi tung van de:

 • Dai hoi DCS Trung Quoc bat dau vong bau cu dau tien

  15:33 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi DCS Trung Quoc bat dau vong bau cu dau tien

  Phien bau cu so bo dau tien cua Dai hoi dai bieu toan quoc Dang Cong San Trung Quoc lan thu 17 se duoc to chuc truoc khi dien ra vong bo phieu kin cuoi cung bau ra cac thanh vien cua Uy ban Trung uong Dang khoa moi va Uy ban Thanh tra Ky luat Trung uong Dang, Doan Chu tich Dai hoi vua ra quyet dinh hom qua 17/10. Doan Chu tich gom 237 thanh vien da to chuc cuoc hop thu hai tai Dai le duong Nhan dan vao chieu ngay 17/10 va thong qua tien trinh bau cu duoc ap dung..

 • Tinh doc lap cua Uy ban Chung khoan Dieu kien can

  16:03 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Tinh doc lap cua Uy ban Chung khoan Dieu kien can

  Sau 6 nam hoat dong, thi truong chung khoan Viet Nam dang cho don su kien lich su - su ra doi cua Luat Chung khoan.

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Microsoft EC di dem voi cac doi thu cua chung toi

  09:57 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Microsoft EC di dem voi cac doi thu cua chung toi

  Microsoft, ngay hom qua, da cao buoc Uy ban chau Au (EC) da lam viec voi cac doi thu canh tranh va da that bai trong vai tro la mot co quan doc lap trong vu kien chong doc quyen chong lai hang nay. Ben canh viec tra loi Tuyen bo bac bo cua uy ban, Microsoft con cho biet EC da khuyen khich cac doi thu canh tranh cua hang nay "di dem" voi nhau. Mot co quan quan ly doc lap la chi co nhiem vu giam sat su tuan thu phan quyet cua vu kien chong doc quyen ma thoi. Tuyen..

 • Cau chuyen nhap cu o chau Au

  16:39 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Cau chuyen nhap cu o chau Au

  Voi de xuat ve “nhap cu co lua chon”, nhieu nguoi dat cau hoi, phai chang da den luc chau Au tu bo luan dieu ve mot chau Au khac biet voi My va vi su phat trien cua the gioi thu ba.

 • Thu tuong Thai Lan Thaksin tuyen bo dang cua ong gianh duoc 57 phieu bau

  22:20 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Thai Lan Thaksin tuyen bo dang cua ong gianh duoc 57 phieu bau

  Cuoi ngay 3/4, phat bieu trong cuoc phong van tren truyen hinh, Thu tuong Thai Lan Thaksin Shinawatra cho hay can cu vao cac ket qua chua chinh thuc, dang cua ong da gianh duoc 57% phieu trong cuoc bau cu day tranh cai ngay 2/4. Day la nhung nhan xet dau tien cua ong Thaksin ve cuoc bau cu nay, trong do cac cu tri o Bangkok va mien Nam Thai Lan the hien thai do phan doi manh me doi voi cuoc bau cu. Thu tuong Thaksin noi: "Hom nay, dang Nguoi Thai yeu nguoi Thai..

 • VN bac bo Bao cao nam 2002 cua Uy ban tu do ton giao quoc te My

  08:25 | Thứ bảy 18/05/2002 (GMT+7)

  "Du­ luan chung khong the chap nhan viec Uy ban tu do ton giao quoc te My tiep tuc phan xet ve tinh hinh ton giao cua cac nu­oc khac, can thiep tho bao vao cong viec noi bo cua ho", hom qua, phat ngon vien Bo Ngoai giao Viet nam tuyen bo ve phan ung cua Viet Nam doi voi ban "Bao cao nam 2002" cua Uy ban noi tren.

 • UBND tinh Binh Duong khong chap nhan phan quyet cua Uy ban tham phan TAND toi cao

  08:04 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  TP.HCM - Mac cho nguyen don la ong Nguyen Cong Doan (TP.HCM) khieu nai khap noi nhung phia bi don la UBND tinh Binh Duong van khong thi hanh an so tien hon 303 trieu dong theo phan quyet cua Uy ban tham phan Toa an nhan dan toi cao.

 • Vitecfood phan doi canh bao cua Uy ban An toan thuc pham chau Au

  01:04 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 4.5, Cong ty lien doanh che bien thuc pham Vitecfood da gui cong van len Cuc truong Cuc An toan ve sinh thuc pham (Bo Y te), Chanh thanh tra Bo Y te cung cac co quan truyen thong de phan doi canh bao cua Uy ban An toan thuc pham chau Au (UBAT) lien quan toi chat 3-MCPD (doc to co kha nang gay ung thu) trong nuoc tuong.

 • Du thao Quy che hoat dong cua Uy ban T U MTTQ VN Giam sat dang vien cong chuc tai noi cu tru

  00:06 | Thứ năm 30/12/2004 (GMT+7)

  Hom qua 29/12, Hoi nghi Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam lan thu nhat da khai mac tai Ha Noi. Cung voi viec thao luan ve bao cao tinh hinh cong tac mat tran nam 2004 va chuong trinh phoi hop, thong nhat hanh dong nam 2005, hoi nghi da thao luan ve cac du thao quy che hoat dong cua Uy ban T.U MTTQ, cua Doan chu tich... va dac biet la cho y kien doi voi du thao quy che MTTQ giam sat dang vien, can bo, cong chuc o khu dan cu.

 • Ra mat website cua Uy ban Olympic Viet Nam

  15:01 | Thứ sáu 10/10/2003 (GMT+7)

  Ra mat website cua Uy ban Olympic Viet Nam

  Tu hom nay, nhung nguoi ham mo the thao co the tim thay nhung thong tin ve phong trao Olympic Viet Nam, SEA Games 22 va Para Games II tai dia chi www.voc.org.vn. Website chinh thuc cua Uy ban Olympic Viet Nam cung cung cap cac thong tin ve cac VDV tieu bieu cua Viet Nam qua cac thoi ky.

 • Ra mat website chinh thuc cua Uy ban TDTT

  17:22 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Ra mat website chinh thuc cua Uy ban TDTT

  Sang nay, Uy ban TDTT Viet Nam da chinh thuc khai truong website cung cap thong tin cua Uy ban, cung nhu cac hoat dong the thao trong va ngoai nuoc, tai dia chi www.ubtdtt.gov.vn/.

 • Uy Doi ngoai Quoc hoi hop phien toan the thu nhat

  10:49 | Thứ sáu 09/08/2002 (GMT+7)

  Toi qua, tai Van phong Quoc hoi, 34 thanh vien cua Uy ban da hop phien toan the de trao doi ve phuong huong va nhiem vu trong nhiem ky moi. Ong Vu Mao, Chu nhiem Uy ban, danh gia cao nhung thanh tuu da dat duoc trong cac nhiem ky qua, neu ra 5 nhiem vu cua Uy ban trong nhiem ky moi.

 • Phan ung cua Viet Nam doi voi thong cao cua Uy ban Bao ve cac nha bao CPJ

  00:00 | Thứ sáu 12/03/2004 (GMT+7)

  Phan ung cua Viet Nam doi voi thong cao cua Uy ban Bao ve cac nha bao CPJ

  Ngay 11/3, tai cuoc hop bao thuong ky, tra loi cau hoi cua phong vien nuoc ngoai de nghi cho biet phan ung cua Viet Nam doi voi thong cao ngay 11/3/2004 cua Uy ban Bao ve cac nha bao (CPJ) cho rang "tinh hinh von da xau lai con toi te hon doi voi phong vien Viet Nam trong nam 2003", nguoi phat ngon Bo Ngoai giao nuoc ta, ong Le Dung noi: Toi xin khang dinh o Viet Nam bao chi da va dang duoc huong nhung dieu kien thuan loi nhat de phat trien va phat huy dung vai..

 • Trao tang bang khen cua Uy ban Ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai cho cac doan the ca nhan xuat sac tai Hungary

  23:42 | Thứ bảy 07/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 6.4, Dai su quan Viet Nam tai Hungary to chuc le trao tang Bang khen cua Uy ban Ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai (Bo Ngoai giao) cho cac doan the va ca nhan co thanh tich xuat sac trong cong tac xay dung cong dong va cac hoat dong gop phan xay dung bao ve To quoc.

 • Doan dam phan cua Uy ban chau Au den Viet Nam

  22:49 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Doan dam phan cua Uy ban chau Au (EC) gom 6 thanh vien do ong Mauro Raffaele Petriccione, Vu truong trong Tong vu thuong mai cua EC, dan dau da toi Ha Noi sang 6/7 de bat dau vong dam phan song phuong ve viec Viet Nam gia nhap WTO. Vong dam phan dien ra tu ngay 7-9/7 se xoay quanh cac van de ve nong nghiep, thue va dich vu.

 • Chuyen ghi ngay nhap bo

  09:50 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen ghi ngay nhap bo

  TP - Roi tru so cua Bo Thuy san (mai kia co the la Tong cuc, toi cung cha biet nua?) nho den su kien sang 31/8, 466/476 (chiem 94,52%) dai bieu QH da bieu quyet nhat tri giai the UB Dan so-Gia dinh va tre em de nhap vao nhung bo co chuc nang, toi tim den 35 Tran Phu, Ha Noi...

 • Chon dia diem cho The van hoi 2012

  09:25 | Thứ tư 02/02/2005 (GMT+7)

  Chon dia diem cho The van hoi 2012

  Mot doan thanh tra cua Uy ban Olympic Quoc te den thanh pho Madrid de bat dau danh gia 5 thanh pho trong danh sach rut gon cua cac thanh pho da xin dang cai to chuc The van hoi nam 2012.

 • Bao cao cua Uy ban dieu tra vu tan cong 11 9 Iraq khong he dinh liu

  22:36 | Thứ sáu 23/07/2004 (GMT+7)

  Bao cao cua Uy ban dieu tra vu tan cong 11 9 Iraq khong he dinh liu

  22 gio 15 phut (gio Viet Nam) ngay 22/7, sau 20 thang dieu tra, Uy ban dieu tra vu tan cong khung bo 11/9 cua Quoc hoi My da cong bo ban bao cao cuoi cung danh gia toan bo nhung van de lien quan den su kien nay.

 • Lanh dao VPQH thuc hien khoan xe cong

  06:38 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Lanh dao VPQH thuc hien khoan xe cong

  Da co 21 can bo, lanh dao cac co quan QH, VPQH dang ky viec khoan kinh phi oto dua don theo tinh than Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu QH khoa XI. Pho Chu nhiem thuong truc VPQH Tran Quoc Thuan cho biet, da so can bo dang ky la nhung nguoi khong tai cu nhiem ky QH moi, dang cho che do nghi huu gom Uy vien UBTVQH, Chu nhiem, Pho chu nhiem cac co quan QH.

 • Se tap trung dieu tra vao cac loi ky thuat

  08:33 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Day la de nghi cua Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan trong phien hop dau tien cua Uy ban Nha nuoc dieu tra su co sap 2 nhip cau dan cau Can Tho.

 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Ban bao cao 11 9 dung dau top sach ban chay

  17:53 | Thứ tư 28/07/2004 (GMT+7)

  Ban bao cao 11 9 dung dau top sach ban chay

  Den cuoi tuan qua, it nhat 50 trieu luot da truy cap vao website cua uy ban 11-9 de doc ban bao cao 11-9. Trong khi do, 200.000 ban bao cao ve cuoc tan cong khung bo 11-9 cua uy ban da duoc dat mua, nang tong so sach in ra len 800.000 ban.

 • Trung Quoc gian du vi Dai Loan

  16:11 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Bac Kinh hom nay canh bao rang viec chinh quyen Dai Loan dung hoat dong cua Uy ban thong nhat la hanh dong co the gay hau qua nghiem trong, "gay phan no va xung dot ben trong Dai Loan va giua hai bo eo bien".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0