cua bo Tai Chinh

Friday, 27/05/2016 11:33
 • Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  10:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 3: Quan ly nha nuoc ve tai chinh cua Bo Tai chinh Bo Tai chinh la co quan duoc Nha nuoc giao cho nhiem vu quan ly cac nguon chi thu, ngan sach trong do co nguon von ODA. De thuc hien viec quan ly cac nguon von dau tu, tu nhung nam 80-90, Bo Tai chinh thanh lap Tong cuc Dau tu va cac cuc dau tu va phat trien bam sat tung cong trinh xay dung, ra soat vao tung van ban thanh quyet toan, ra soat tung dinh muc, don gia, khoi luong cong trinh trong cac van ban..

 • Tang gia dien tu 112 De tranh soc cho dan

  09:47 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Tang gia dien tu 112 De tranh soc cho dan

  Theo ly giai cua Bo Tai chinh, co quan nay kien nghi nen tien hanh tang gia dien tu ngay 1/12/2006 thay cho ngay 1/1/2007 nhu de xuat cua Bo Cong nghiep la nham tranh “cu soc” cho nen kinh te khi gia than, gia dien va nhieu mat hang khac co the cung tang vao mot thoi diem “nhay cam” - ngay 1/1/2007. Ngay 1/12/2006 vi the duoc coi la mot thoi diem thich hop hon? Chap thuan tang gia Ngay 21/11, dai dien Bo Tai chinh khang dinh quan diem cua bo nay la chap..

 • De nghi xu ly hang loat can bo cua Bo Tai chinh va nganh Hai quan

  11:21 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  De nghi xu ly hang loat can bo cua Bo Tai chinh va nganh Hai quan

  Thanh tra Chinh phu vua co bao cao Thu tuong Chinh phu de nghi xu ly hang loat can bo cua Bo Tai Chinh, Tong cuc Hai quan va cua hai quan hai thanh pho lon Ha Noi va TP.HCM ve nhung sai pham nhu ban hanh cac van ban trai voi chi dao cua Chinh phu va quy dinh cua phap luat, thieu trach nhiem gay thiet hai nghiem trong den tai san nha nuoc.

 • My tien hanh cuoc chien tai chinh chong Iran

  16:40 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  My tien hanh cuoc chien tai chinh chong Iran

  Nuoc My dang ra suc tien hanh mot cuoc chien tranh tai chinh khong tuyen bo chong Iran - day la mot phan trong nhung no luc buoc chinh quyen Tehran tu bo chuong trinh hat nhan duoc cho la nham san xuat vu khi hat nhan cua minh. Cuoc chien duoc phat dong tu toa nha mau xam nam canh Nha Trang o Washington - tong hanh dinh cua Bo Tai chinh My. Stuart Levey - Thu truong ve chong khung bo va tinh bao tai chinh cua Bo Tai chinh, hien dang phu trach chien dich co 2..

 • Gia xang dau Van cho phuong an dieu chinh moi

  12:07 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Gia xang dau Van cho phuong an dieu chinh moi

  Phuong an dieu chinh gia xang dau theo thang cua Bo Tai chinh moi day da “vap” phai su thieu dong thuan cua Bo Thuong mai va gia mat hang nhay cam nay trong nuoc van tiep tuc theo phuong an quan ly cu. Gia xang, dau se tang, giam nhu cac mat hang khac Gia xang dau dinh huong se duoc dieu chinh theo thang. Do la mot trong nhung noi dung quan trong cua de an quan ly, dieu hanh doi voi mat hang nhay cam nay do Bo Tai chinh tinh den. Theo do, can cu de ap muc gia..

 • Xem xet trach nhiem cua Bo Tai chinh va Bo KH DT

  04:02 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  Lien quan den vu an PMU 18, toi de nghi phai xem xet trach nhiem cua Bo Tai chinh, Bo Ke hoach - dau tu trong viec quan ly von, quan ly ODA. Ngoai ra cung can xem trach nhiem cua Thanh tra Chinh phu o dau khi nhung kien nghi cua thanh tra khong duoc thuc hien day du ma khong co y kien thuc day de thuc hien.

 • Hiep hoi cac nha san xuat oto VN kien nghi Chinh phu khong tang thue

  11:18 | Thứ tư 18/12/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Hiep hoi cac nha san xuat oto Viet Nam vua gui len Thu tuong Chinh phu, cac bo nganh lien quan de nghi huy bo Quyet dinh tang thue nhap khau linh kien CKD tu 1/1/2003 cua Bo Tai chinh. Duoi day la nguyen van ban kien nghi.

 • Quyet dinh quan lieu cua Bo Tai chinh kim ham phat trien Internet

  09:58 | Thứ sáu 21/09/2001 (GMT+7)

  "9h sang, duong truyen 64 kb/giay ma chung toi ky hop dong voi Buu dien chi con khoang 0,4 kb/giay, cham hon ca may fax. Nhieu luc chi muon dap may tinh thoi, vay ma gio lai con thu phi thi nhung don vi kinh doanh thong tin nhu chung toi chi co cach dong cua", Truong ban Bien tap Trang thong tin thuong mai Vitranet, Le Tien, dat manh to Quyet dinh so 84 cua Bo Tai chinh len ban, noi.

 • Hy vong Chinh phu se khong thong qua de an cua Bo Tai chinh

  16:58 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Cau chuyen quyen loi tu gia xe o to tren thi truong trong nuoc co the vi nhu mot chiec can ban, mot ben la nha san xuat o to trong nuoc, mot ben la nguoi tieu dung. Bo Tai chinh - nguoi dung giua, vua dat them vao ben dia can quyen loi cua nha san xuat mot "qua can ta" - 600% thue cho xe cu nhap khau. Va the la dia can quyen loi cua nguoi tieu dung duoc nang vong len, dong nghia voi trong luong bang khong (0). That vong va bat binh, nguoi tieu dung len tieng:

 • Thong tu di nguoc voi tinh than nghi dinh

  08:13 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Thong tu di nguoc voi tinh than nghi dinh

  “Ai chua du kha nang nop tien su dung dat thi duoc ghi no” - nghi dinh cua Chinh phu ve ghi no tien su dung dat thoang nhu vay. The nhung, huong dan tai thong tu 70/2006/TT-BTC cua Bo Tai chinh ve van de nay lai qui dinh: chi cho ghi no doi voi cac ho ngheo va ho co thu nhap thap.

 • Nha dau tu oto hot hoang vi quyet dinh cua Bo Tai chinh

  09:14 | Thứ hai 16/12/2002 (GMT+7)

  Nha dau tu oto hot hoang vi quyet dinh cua Bo Tai chinh

  Cac doanh nghiep san xuat, lap rap oto dang rat lo lang truoc viec tu 1/1/2003, xe va phu tung oto nhap khau se bi doi thue len hon nhieu so voi hien nay. Oai am hon la tu thoi diem Bo Tai chinh ra quyet dinh nay den ngay thuc hien chi ven ven co 4 tuan.

 • Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  00:00 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  Mot noi dung quan trong trong du thao Thue thu nhap ca nhan cua Bo Tai chinh la mo rong doi tuong nop thue. Du kien ca nhan co thu nhap khoang 1 trieu dong/thang se phai nop thue. Y kien cua ban ve van de nay ?

 • Kien nghi tang gia dien tu 1122006 Tranh soc cho dan

  14:02 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Kien nghi tang gia dien tu 1122006 Tranh soc cho dan

  Theo ly giai cua Bo Tai chinh, co quan nay kien nghi nen tien hanh tang gia dien tu ngay 1.12.2006 thay cho ngay 1.1.2007 nhu de xuat cua Bo Cong nghiep la nham tranh “cu soc” cho nen kinh te.

 • Nha may Dam Phu My se bi thu dieu tiet tren 1000 ty dong

  14:27 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Nha may Dam Phu My se bi thu dieu tiet tren 1000 ty dong

  Theo ly giai cua Bo Tai chinh, khoan lai 2.089 ty dong tu nam 2004-2006 cua PVFCCo phat sinh chu yeu do chenh lech gia khi dau vao thap. Chi tinh rieng nam 2006, trong so lai 1.161 ty dong co hon 500 ty dong lai phat sinh la do chenh lech gia khi dau vao duoc quy dinh thap. Cung theo kien nghi cua Bo Tai chinh thi gia khi dau vao cho Nha may dam Phu My se duoc thuc hien theo gia thi truong ke tu ngay 1 thang 4 nam 2007.

 • De an 112 Trach nhiem cua Bo Tai chinh den dau

  08:57 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  De an 112 Trach nhiem cua Bo Tai chinh den dau

  Ngay 29-10, Bo truong Bo Tai chinh VU VAN NINH (anh) da tra loi bao chi.

 • Cong van cua Bo khien So cang lung tung hon

  11:22 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Cong van cua Bo khien So cang lung tung hon

  TP co bai “Nguy co mat tien ty vi mot cong van cua ong Thu truong”. Moi day, Ban Bien tap da nhan duoc cong van cua Bo Tai chinh trao doi, giai thich va de nghi TP kiem tra lai thong tin. De rong duong du luan, chung toi xin tro lai van de nay.

 • Nguoc voi tinh than nghi dinh

  19:53 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Nguoc voi tinh than nghi dinh

  “Ai chua du kha nang nop tien su dung dat thi duoc ghi no”- nghi dinh cua Chinh phu ve ghi no tien su dung dat thoang nhu vay. The nhung, huong dan tai thong tu 70/2006/TT-BTC cua Bo Tai chinh ve van de nay lai qui dinh: chi cho ghi no doi voi cac ho ngheo va ho co thu nhap thap.

 • Cac DN dang tinh toi phuong an giam xang

  19:57 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Cac DN dang tinh toi phuong an giam xang

  Truoc tinh hinh gia dau tho tiep tuc ha xuong duoi 60 USD, cac DN kinh doanh xang dau cung da tinh toi phuong an giam gia xang va chuan bi san sang khi co phuong an moi cua Bo Tai chinh. Dai dien mot cong ty xang dau da khang dinh vao chieu ngay 4/10. Hien nay, phuong an cua Bo Tai chinh da tinh den gia ban le xang trong nuoc co the giam 500d/lit nhung muc thue nhap khau van duoc giu nguyen la 15%. Theo tinh toan, voi gia nhap khau cong them thue nhap khau 15%,..

 • Oto song con vi thue

  08:19 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Oto song con vi thue

  Mot van de nong dang duoc dat ra hien nay la chinh sach thue co anh huong the nao den “so phan” cua nganh oto Viet Nam? Nhung phan tich va so lieu duoi day hy vong co the se giai dap duoc phan nao cau hoi nay. “Theo ban gia oto se giam manh neu: Giam nhanh thue nhap khau xe nguyen chiec; Giam nhanh thue nhap khau linh kien, phu tung; Bo thue tieu thu dac biet; Nang cao ty le noi dia hoa xe san xuat trong nuoc; Cho phep cac lien doanh nhap khau xe nguyen..

 • Ha muc khoi diem dong thue thu nhap Se mat long dan

  23:32 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ha muc khoi diem dong thue thu nhap Se mat long dan

  Do la dieu TS nhan duoc trong cuoc trao doi voi ba Pham Chi Lan, thanh vien Ban nghien cuu cua Thu tuong chinh phu, va ong Tran Quang Thang, Vien truong Vien quan ly va kinh te, xung quanh viec du thao thue thu nhap ca nhan cua Bo Tai chinh dua ra dieu khoan: Ca nhan co thu nhap 3 trieu dong/thang se phai chiu thue.

 • Chua biet o to co giam gia hay khong

  08:58 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Chua biet o to co giam gia hay khong

  Quyet dinh giam thue nhap khau o to nguyen chiec cua Bo Tai chinh se co hieu luc tu 11/1 toi, tuy nhien, du luan van con nhieu nghi ngai doi voi gia o to tren thi truong sau thoi diem tren. “Con khat” o to gia ha co duoc thoa man phan nao hay khong, theo nhu y dinh cua Bo Tai chinh, van dang la an so.

 • Gia o to co giam theo thue nhap khau

  08:06 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Gia o to co giam theo thue nhap khau

  Quyet dinh giam thue nhap khau o to nguyen chiec cua Bo Tai chinh se co hieu luc tu 11/1 toi, tuy nhien, du luan van con nhieu "nghi ngai" doi voi gia o to tren thi truong sau thoi diem tren. “Con khat” o to gia ha co duoc thoa man phan nao, theo nhu y dinh cua Bo Tai chinh, van dang la an so.

 • Gia oto trong nuoc co giam

  19:40 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Gia oto trong nuoc co giam

  Quyet dinh giam thue nhap khau (NK) oto nguyen chiec cua Bo Tai chinh co hieu luc tu ngay 11/1/2007. Tuy nhien, du luan van con nhieu "nghi ngai" doi voi gia oto tren thi truong sau thoi diem tren. Con khat oto gia ha cua nguoi tieu dung (NTD) lieu co duoc thoa man phan nao, theo nhu y dinh cua Bo Tai chinh, van dang la an so.

 • Gia oto trong nuoc co giam

  09:52 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Gia oto trong nuoc co giam

  Quyet dinh giam thue nhap khau (NK) oto nguyen chiec cua Bo Tai chinh co hieu luc tu ngay 11.1.2007. Tuy nhien, du luan van con nhieu "nghi ngai" doi voi gia oto tren thi truong sau thoi diem tren. Con khat oto gia ha cua nguoi tieu dung (NTD) lieu co duoc thoa man phan nao, theo nhu y dinh cua Bo Tai chinh, van dang la an so.

 • Tong cuc Thue khong cong nhan gia tri cua thuong hieu

  10:37 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue da chinh thuc khong cong nhan gia tri cua thuong hieu bang Cong van so 3539, ra ngay 20/9/2006. Theo cong van nay, cac cong ty khong duoc gop von thanh lap cong ty co phan bang gia tri quyen su dung thuong hieu. Ly giai ve quyet dinh nay, Tong cuc Thue cho rang: Thu nhat, theo chuan muc ke toan Viet Nam so 04 – Tai san co dinh vo hinh, ban hanh kem theo quyet dinh so 149/2001/QD – BTC ngay 31/12/2001 cua Bo Tai chinh quy dinh ve tieu chuan ghi..

 • Se tang gia khi dong hanh de thu them ngan sach

  08:38 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Se tang gia khi dong hanh de thu them ngan sach

  Trong boi canh thu ngan sach gap khong it kho khan, Bo Tai chinh dang tim cach tang thu ngan sach qua viec dieu chinh tang gia ban khi dong hanh (khi di len cung voi dau mo trong qua trinh khai thac dau mo) tai mo Bach Ho. Theo co quan thue, neu Thu tuong Chinh phu dong y voi de xuat cua Bo Tai chinh, hang nam, ngan sach se tang thu tu 1.200 ty dong den 1.500 ty dong. Hien tai, khi dong hanh tai mo Bach Ho duoc Chinh phu giao cho Cong ty San xuat - Che bien cac..

 • Co hoi cho nha dau tu ca nhan

  10:20 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Co hoi cho nha dau tu ca nhan

  Thong tu 95 cua Bo Tai chinh co hieu luc tu 1/11, voi sua doi quan trong khi khong cho phep to chuc tai chinh trung gian thuc hien dinh gia hoac dau gia doanh nghiep (DN) tham gia mua co phan (CP) cua chinh DN do. Quy dinh nay hua hen tao ra mot moi truong canh tranh binh dang hon cho cac nha dau tu. Xoa bo dac quyen cua cac to chuc tu van Tai cac cuoc dau gia CP cua doanh nghiep nha nuoc (DNNN) thuc hien co phan hoa (CPH), nha dau tu ca nhan luon phai canh tranh..

 • Gia oto trong nuoc co giam

  21:28 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Gia oto trong nuoc co giam

  Quyet dinh giam thue nhap khau (NK) o to nguyen chiec cua Bo Tai chinh co hieu luc tu ngay 11/1/2007. Tuy nhien, du luan van con nhieu "nghi ngai" doi voi gia oto tren thi truong sau thoi diem tren. Con khat oto gia ha cua nguoi tieu dung (NTD) lieu co duoc thoa man phan nao, theo nhu y dinh cua Bo Tai chinh, van dang la an so. Giam hay khong giam? Quyet dinh giam thue NK oto nguyen chiec tu 90% xuong con 80% la mot thong tin tot lanh voi NTD. Nhung vao thoi diem..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0