cong ty lien ket

Wednesday, 01/06/2016 02:56
 • Chuyen Tong Cty xay dung Thang Long sang mo hinh cong ty me con

  10:54 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  (TS) – Thu tuong Chinh phu vua phe duyet De an chuyen Tong cong ty Xay dung Thang Long sang to chuc va hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con. Theo do, cong ty se duoc co cau lai voi 1 cong ty me, 7 cong ty con va hon 10 cong ty lien ket khac.

 • Dieu le to chuc va hoat dong moi cua VNPT

  13:26 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Dieu le to chuc va hoat dong moi cua VNPT

  Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh 265/2006/QD-TTg ngay 17/11/2006 phe duyet Dieu le to chuc va hoat dong cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT). Sau day chung toi xin thong tin toi doc gia mot so thong tin ve Dieu le to chuc va hoat dong cua VNPT.

 • Co phan hoa Bao Viet ngay trong nam nay

  08:20 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Co phan hoa Bao Viet ngay trong nam nay

  Trong nam 2006, Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) se hoan tat viec co phan hoa voi muc tieu tang them von chu so huu, trong do Nha nuoc giu toi thieu 51% von dieu le. Trong co cau von cua Bao Viet sau co phan hoa du kien se co su tham gia cua cac nha dau tu nuoc ngoai, nhung ty le so huu khong qua 30% von dieu le. Du kien den nam 2009, von dieu le cua Bao Viet se dat 3.000 ty dong va tang len muc 4.000 - 5.000 ty dong vao nam 2010. Nam 2008, co phieu Bao..

 • Tin van kinh te ngay 908

  14:17 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 908

  *Dau thau 500 ty dong trai phieu Chinh phu vao 14/8 Ngay 14/8, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se to chuc dau thau trai phieu Chinh phu voi tong khoi luong goi thau 500 ty dong. Trai phieu Chinh phu co ky han 5 nam, duoc phat hanh duoi hinh thuc ghi so hoac chung chi khong ghi ten, lai suat tra sau mot nam mot lan vao ngay phat hanh. Trai phieu se duoc niem yet tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi. *Co phieu cua Cong ty Hang hai Sai Gon sap len san..

 • Gia o to thap hon nho chong chuyen gia

  16:14 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Gia o to thap hon nho chong chuyen gia

  Mot so kien giai cho rang gia o to trong nuoc cao mai co the co hien tuong chuyen gia. Neu co thi cong cu ngan chan nhu the nao? Tien si Le Net (Truong Dai hoc Luat TPHCM) co bai viet ve van de nay.

 • Gia oto Lam sao dinh gia song phang

  11:21 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Gia oto Lam sao dinh gia song phang

  Mot so kien giai cho rang gia o to trong nuoc cao mai co the co hien tuong chuyen gia. Neu co thi cong cu ngan chan nhu the nao? Bai viet cua Tien si Le Net, Truong Dai hoc Luat Tp.HCM.

 • Vietnam Airlines chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  09:19 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Vietnam Airlines chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua cho phep Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me – con theo Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg. Cong ty me la Tong cong ty Hang khong Viet Nam, co von dieu le hien nay la 5.738 ty dong. Vietnam Airlines co 18 don vi phu thuoc, 3 cong ty con, 9 cong ty co phan, 4 cong ty lien doanh voi nuoc ngoai va 5 cong ty lien ket. Tong cong ty nay duoc phep kinh doanh trong linh vuc tai..

 • VNA hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  10:56 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua cho phep Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me – con theo Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg. Cong ty me la Tong cong ty Hang khong Viet Nam, co von dieu le hien nay la 5.738 ty dong. Vietnam Airlines co 18 don vi phu thuoc, 3 cong ty con, 9 cong ty co phan, 4 cong ty lien doanh voi nuoc ngoai va 5 cong ty lien ket. Tong cong ty nay duoc phep kinh doanh trong linh vuc tai..

 • TP HCM Thuc pham chuc nang bi bien thanh thuoc

  09:28 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  TP HCM Thuc pham chuc nang bi bien thanh thuoc

  Ngay 8/10, thanh tra da phat hien nhieu loai thuc pham chuc nang duoc quang cao “thoi phong” thanh thuoc chua ung thu co tu cung, ung thu gan tai van phong Cong ty co phan Lien ket - Tri thuc (TP HCM). Doan thanh tra gom dai dien Bo Y te, Bo Cong thuong va Bo Van hoa - The thao va Du lich. Theo ghi nhan cua doan, van phong Cong ty co phan Lien ket - Tri thuc (13 Tran Khanh Du, phuong Tan Dinh, quan 1) chi duoc phep giao dich va tiep thi nhung lai kinh doanh..

 • Ngan hang mo tren san giao dich chung khoan

  13:38 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Ngan hang mo tren san giao dich chung khoan

  San giao dich cua Cong ty Co phan Chung khoan Rong Viet (VDSC) co mot net kha dac biet, do la su xuat hien cua phong giao dich do Ngan hang Thuong mai Co phan Xuat nhap khau Viet Nam (Eximbank) mo ngay trong san giao dich chung khoan. Viec phong giao dich Eximbank o chung tang voi san giao dich chung khoan la chuyen binh thuong vi co the 2 to chuc cung thue chung mot tang. Nhung tim hieu sau thi day la mot buoc di duoc chuan bi truoc cua VDSC. Giai dap ve viec..

 • Ngoc Cam Duong Viet la mon qua quy gia cua cuoc song

  15:08 | Thứ năm 03/05/2007 (GMT+7)

  Ngoc Cam Duong Viet la mon qua quy gia cua cuoc song

  Xuat hien voi vai tro dich gia, chuyen ngu tac pham van hoc tu nguyen ban tieng Duc, Ngoc Cam Duong ngay lap tuc gay dau an trong long nguoi doc va gioi van hoc voi nhung tac pham co gia tri. Cam Duong cung viet truyen ngan va vua ra mat doc gia tap truyen Van toc.

 • GTEL Thanh vien moi tren thi truong vien thong Viet Nam

  09:22 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  GTEL Thanh vien moi tren thi truong vien thong Viet Nam

  Con qua som de tra loi cau hoi Viet Nam lieu co mang di dong thu 7 nhung chac chan Tong cong ty Vien thong GTEL (thuoc Bo Cong an) voi von dieu le 500 ty dong se gia nhap thi truong vien thong Viet Nam. Ngay 2/11/2007, duoc su dong y cua Thu tuong Chinh phu, Bo truong Cong an Le Hong Anh da ky quyet dinh thanh lap Tong cong ty Vien thong Toan Cau (GTEL). Quyet dinh nay den sau khoang hai thang, tai Nga, Bo Cong an va hang di dong lon thu nhi Nga Vimpelcom ky ket..

 • Doi moi doanh nghiep xay dung lai vuong rao can

  12:20 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Doi moi doanh nghiep xay dung lai vuong rao can

  Bo chu quan, doanh nghiep nha nuoc (DNNN) se khong ton tai, thay vao do la cac Tong cong ty hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con va cac cong ty co phan truc thuoc.

 • Chuyen Tong cong ty Che sang mo hinh cong ty me con

  15:22 | Thứ năm 18/08/2005 (GMT+7)

  Chuyen Tong cong ty Che sang mo hinh cong ty me con

  (TS ) - Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 203/QD-TTg phe duyet De an chuyen Tong cong ty Che Viet Nam thuoc Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon sang to chuc va hoat dong theo mo hinh cong ty me-cong ty con.

 • Cac tong cong ty dua nhau choi co phieu

  16:22 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Tinh toi cuoi nam 2006, Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (Satra Group) da dau tu qua hinh thuc gop von voi cac cong ty con, cong ty lien ket so tien 547 ty dong theo menh gia co phieu.

 • Gia oto thap hon nho chong chuyen gia

  15:30 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Gia oto thap hon nho chong chuyen gia

  Mot so kien giai cho rang gia oto trong nuoc cao mai co the co hien tuong chuyen gia. Neu co thi cong cu ngan chan nhu the nao? Tien si Le Net, Truong Dai hoc Luat TP HCM co bai viet ve van de nay.

 • Singapore trao tang may kiem tra phat hien SARS

  10:19 | Thứ ba 05/08/2003 (GMT+7)

  Sang nay, chiec may do than nhiet do Tap doan Temasek va cac cong ty lien ket voi Temasek (Singapore) trao tang da di vao hoat dong tai san bay quoc te Noi Bai, nham ho tro cho cong tac phong dich SARS cua VN. Mot chiec may tuong tu cung da duoc Tap doan trao tang san bay Tan Son Nhat hom qua.

 • Gia oto thap hon nho chong chuyen gia

  08:43 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Gia oto thap hon nho chong chuyen gia

  Mot so kien giai cho rang gia oto trong nuoc cao mai co the co hien tuong chuyen gia. Neu co thi cong cu ngan chan nhu the nao? Tien si Le Net (Truong Dai hoc Luat TPHCM) co bai viet ve van de nay.

 • Da co thi truong lich bloc tu do

  02:05 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Da co thi truong lich bloc tu do

  Giu nam viec va bo ba viec, Bo VH-TT da coi mo dang ke de thi truong lich bloc VN duoc tu do hon trong hoi nghi ve cong tac phat hanh sach va trien khai Luat xuat ban... Hoi nghi nay do Hoi Xuat ban VN to chuc sang 22-3 (qui tu hon 40 don vi hoi vien Hoi Xuat ban VN, cong ty lien ket xuat ban, phat hanh sach tu nhan).

 • Viet la mon qua quy gia cua cuoc song

  16:11 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Viet la mon qua quy gia cua cuoc song

  Xuat hien voi vai tro dich gia, chuyen ngu tac pham van hoc tu nguyen ban tieng Duc, Ngoc Cam Duong ngay lap tuc gay dau an trong long nguoi doc va gioi van hoc voi nhung tac pham co gia tri. Cam Duong cung viet truyen ngan va vua ra mat doc gia tap truyen “Van toc”.

 • Toi uu cong nghe truong hoc

  17:18 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Toi uu cong nghe truong hoc

  Cong nghe thong minh SNS (Smart Network Solution) cho phep 7 nguoi co the dung chung mot may tinh tren cac man hinh rieng biet thong qua thiet bi multi box, giup cac co so giao duc giam chi phi dau he thong phong may 60%, giam chi phi dau tu phan mem 80%, giam chi phi bao duong den 90%.

 • Ngoc Cam Duong Viet la mon qua quy gia cua cuoc song

  13:01 | Thứ năm 03/05/2007 (GMT+7)

  Ngoc Cam Duong Viet la mon qua quy gia cua cuoc song

  Xuat hien voi vai tro dich gia, chuyen ngu tac pham van hoc tu nguyen ban tieng Duc, Ngoc Cam Duong ngay lap tuc gay dau an trong long nguoi doc va gioi van hoc voi nhung tac pham co gia tri. Cam Duong cung viet truyen ngan va vua ra mat doc gia tap truyen Van toc.

 • Oto Lam sao dinh gia song phang

  16:17 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Oto Lam sao dinh gia song phang

  Mot so kien giai cho rang gia o to trong nuoc cao mai co the co hien tuong chuyen gia. Neu co thi cong cu ngan chan nhu the nao? TS gioi thieu bai viet cua Tien si Le Net, Truong Dai hoc Luat TP.HCM.

 • 70.000 the uu dai mua sam cho thanh nien

  22:02 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  70.000 the uu dai mua sam cho thanh nien

  Du an "Phat trien cac dich vu, san pham uu dai thanh nien, cong dong" do Cong ty Lien Ket Viet (TMC group) phoi hop voi Hoi LHTN tinh Ba Ria - Vung Tau, Hoi Sinh vien TP.HCM, Hoi LHPN TP.HCM va Dong Nai, So Thuong mai Dong Nai, Binh Duong... thuc hien da tao hieu qua thiet thuc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0