cong ty duong sat

Monday, 30/05/2016 06:00
 • 33 ty USD cho duong sat cao toc Bac Nam

  09:16 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  33 ty USD cho duong sat cao toc Bac Nam

  Hoi chuyen TS. Nguyen Huu Bang, Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc Tong cong ty Duong sat Viet Nam. Xin ong cho biet tien do trien khai du an duong sat cao toc Bac - Nam vao thoi diem hien tai? Du an duong sat cao toc Ha Noi - Tp.HCM la mot trong nhung du an chien luoc cua nganh duong sat Viet Nam. Du an hien da duoc Chinh phu Viet Nam cho phep lap Bao cao dau tu va dang thuc hien thu tuc lua chon tu van va xac dinh nguon von chi phi cho tu van lap bao..

 • Tong cong ty Duong sat se dau tu vao tai chinh chung khoan

  15:12 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Tong cong ty Duong sat se dau tu vao tai chinh chung khoan

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh phe duyet ke hoach phat trien Tong cong ty Duong sat Viet Nam giai doan 2007-2010 voi muc tieu phat trien Tong cong ty nay tro thanh tap doan kinh te manh trong nuoc va khu vuc. Theo do, tong cong ty se lien doanh, lien ket voi cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc de lam tong thau thuc hien cac du an xay moi duong sat; nghien cuu, trien khai cac du an xay dung duong sat den cang bien, khu mo, khu cong nghiep, khu kinh..

 • Khien trach tong giam doc Tong cong ty Duong sat

  09:15 | Thứ tư 28/09/2005 (GMT+7)

  Lien quan den vu do tau khach E1 ngay 12-3-2005 cua Tong cong ty Duong sat VN, ngay 26-9 Thu tuong Phan Van Khai ky quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc khien trach doi voi ong Nguyen Huu Bang - uy vien hoi dong quan tri, tong giam doc Tong cong ty Duong sat VN.

 • Tong cong ty duong sat VN phai hoan tra ngan sach tren 52,6 ti dong

  00:19 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Kiem toan Nha nuoc (KTNN) ngay 27.3, Kiem toan Nha nuoc da hoan thanh ket qua kiem toan tai chinh nam 2005 tai Tong cong ty duong sat Viet Nam, qua do da yeu cau tong cong ty nay nop vao ngan sach Nha nuoc tren 52,611 ti dong tien thue va cac khoan phai nop tinh den het nam 2005; xu ly quyet toan cong trinh khach san Ben Ngu voi hon 10,3 ti dong; xu ly 1.791,323 ti dong phai thu noi bo va tra noi bo 1.840,310 ti dong.

 • Khien trach Tong Giam doc Tong cong ty Duong sat VN

  08:27 | Thứ tư 28/09/2005 (GMT+7)

  Khien trach Tong Giam doc Tong cong ty Duong sat VN

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh so 1021, ngay 26/9/2005, thi hanh ky luat doi voi ong Nguyen Huu Bang, Uy vien HDQT, Tong Giam doc Tong cong ty Duong sat Viet Nam vi co trach nhiem lien quan trong vu do tau khach E1.

 • Vu tau E1 Phe binh 6 lanh dao Tong cong ty Duong sat

  14:04 | Thứ hai 25/04/2005 (GMT+7)

  Vu tau E1 Phe binh 6 lanh dao Tong cong ty Duong sat

  Ngay 25/4, Tong cong ty Duong sat VN da gui Bo truong Giao thong van tai bao cao ket qua xu ly trach nhiem cac to chuc, ca nhan lien quan den vu do tau E1. Tong giam doc Nguyen Huu Bang tu nhan hinh thuc nghiem khac phe binh.

 • Trach nhiem den dau toi chiu den do

  10:41 | Thứ ba 22/03/2005 (GMT+7)

  Trach nhiem den dau toi chiu den do

  Cuoc hop sang qua 21-3 cua Bo GTVT da thu hut su quan tam dac biet cua bao gioi. Tong giam doc Tong cong ty Duong sat VN Nguyen Huu Bang trao doi thang than den van de trach nhiem.

 • Cong thu Bo truong khong de noi de an Tong giam doc

  20:26 | Thứ năm 17/03/2005 (GMT+7)

  Cong thu Bo truong khong de noi de an Tong giam doc

  Tham quyen rut ngan hanh trinh tau Thong Nhat thuoc Tong cong ty Duong sat hay Bo Giao thong Van tai dang la van de gay nhieu tranh cai. Tong giam doc Nguyen Huu Bang cho rang, rut ngan hanh trinh la viec cua doanh nghiep. Nhung Thu truong Bo GTVT lai khang dinh, de an phai duoc Bo dong y.

 • Thanh lap Tong cong ty duong sat Viet Nam

  08:45 | Thứ sáu 07/03/2003 (GMT+7)

  Tong cong ty Duong sat Viet Nam, ten giao dich la Vietnam Railway (VNR) duoc to chuc va hoat dong theo dieu le Tong cong ty, thuc hien nhiem vu quan ly, khai thac, bao tri he thong ket cau ha tang duong sat do nha nuoc giao.

 • Hang lau xinh xich do ve xuoi

  14:54 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Hang lau xinh xich do ve xuoi

  Dong Dang (Lang Son) la "thu phu” cua hang lau tu ben kia bien gioi dua vao Viet Nam. Ga Dong Dang chi cach Hang Doi, Thac "Nem", Cong Trang - nhung diem nong hang lau - chung 5km. Neu tau nguoc len Lang Son thuong em a thi nhung chuyen tau xuoi tu ga Dong Dang ve Ha Noi lai rat phuc tap. Truoc khi tau chay, tat ca cua toa van dong im im, nhung khong biet dan buon, cuu van "don tho" the nao ma trong cac toa deu co nguoi cua ho. Khi hanh khach duoc phep len tau,..

 • Se ban 100 toa xe cho Campuchia

  03:04 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Huu Bang - tong giam doc Tong cong ty Duong sat VN, mot thoa thuan thong nhat ve mat ky thuat ve che tao toa xe da duoc Tong cong ty Duong sat Campuchia dong y voi Tong cong ty Duong sat VN trong chuyen lam viec vua qua.

 • Bo nhiem Chu tich HDQT Tong cong ty Duong sat

  23:24 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 10/5 da ky Quyet dinh 579/QD-TTg bo nhiem co thoi han ong Nguyen Huu Bang giu chuc Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Duong sat Viet Nam kiem Tong giam doc cho den khi Thu tuong phe chuan bo nhiem Tong giam doc moi.

 • Tong giam doc Tong cong ty Duong sat VN nhan hinh thuc phe binh

  08:24 | Thứ ba 26/04/2005 (GMT+7)

  Hom qua (25-4), Tong cong ty Duong sat (TCTDS) VN da bao cao bo truong Bo Giao thong van tai viec kiem diem, xu ly vu tai nan tau khach E1.

 • Tai nan duong sat o Hue Neu khong do trach nhiem cho cap duoi moi la su la

  22:44 | Chủ nhật 27/03/2005 (GMT+7)

  Tai nan duong sat o Hue Neu khong do trach nhiem cho cap duoi moi la su la

  Sau tai hoa kinh hoang cua tau Thong Nhat E1 ngay 11/3 tai khu vuc Lang Co (Thua Thien- Hue) lam 11 nguoi chet, 69 nguoi bi thuong (do lai tau chay qua toc do quy dinh toi 72%), du luan ca nuoc hien rat quan tam den van de kiem diem, lam ro trach nhiem nhung can bo lien quan den vu viec nay cua Bo Giao thong van tai (GTVT) va Tong cong ty Duong sat Viet Nam.

 • Su uu ai bat binh thuong cua TGD Tong cong ty Duong sat Viet Nam

  15:35 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Su uu ai bat binh thuong cua TGD Tong cong ty Duong sat Viet Nam

  (VM) Thoi gian gan day, du luan kha on ao ve mot "cuoc chien" xung quanh viec lua chon nha thau cho thiet bi "Hien thi, kiem soat va khong che vuot toc doan tau" cua Tong cong ty Duong sat Viet Nam. De giup doc gia co cai nhin toan dien hon ve nhung uan khuc trong cuoc lua chon nay, chung toi xin diem lai qua trinh "ra dau de bai toan hop den" cua nganh DSVN va "loi giai" cua cac nhom tham gia.

 • Xem xet trach nhiem lanh dao Tong cong ty Duong sat

  08:13 | Thứ hai 25/04/2005 (GMT+7)

  Tong cong ty Duong sat VN du kien hom nay (25-4) hop ban dua ra cac hinh thuc ky luat doi voi nhung can bo co lien quan trach nhiem toi vu tai nan tau E1. Dong thoi, lanh dao tong cong ty se nhan hinh thuc ky luat de bao cao Thu tuong.

 • Xang dau tang gia Doanh nghiep van tai lao dao

  10:28 | Thứ năm 07/07/2005 (GMT+7)

  Xang dau tang gia Doanh nghiep van tai lao dao

  Theo Ban Kinh doanh va tiep thi thuoc Tong cong ty duong sat Viet Nam, viec Bo Tai chinh quyet dinh tang gia xang dau vua qua da anh huong khong nho toi hoat dong cua nganh duong sat. Uoc tinh nam 2005, Tong cong ty duong sat se phai chiu bu lo khoang 60 ty dong.

 • Toi cam ket nam sau se thuan loi hon cho nguoi mua ve

  08:46 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Toi cam ket nam sau se thuan loi hon cho nguoi mua ve

  Sau loat bai “Toi di mua ve xe lua”, TT da co cuoc phong van voi ong Nguyen Huu Bang - tong giam doc Tong cong ty Duong sat VN. Ong Bang nhan manh rang tinh trang chen lan, cho doi mua ve xe lua tet la su that. Co nhieu nguyen nhan dan den tinh trang nay, trong do co phan trach nhiem cua nganh duong sat...

 • Tong giam doc Tong cong ty Duong sat tu nhan hinh thuc ky luat phe binh

  23:38 | Thứ hai 25/04/2005 (GMT+7)

  Tong giam doc Tong cong ty Duong sat tu nhan hinh thuc ky luat phe binh

  Ngay 25/4, Tong cong ty Duong sat da co van ban bao cao Bo truong Bo Giao thong van tai ket qua xu ly trach nhiem cua cac don vi, ca nhan co lien quan den vu tai nan tau E1.

 • Campuchia muon mua toa tau hoa cua Viet Nam

  08:45 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Theo Tong cong ty Duong sat VN, nganh duong sat Campuchia vua de nghi Tong cong ty Duong sat Viet Nam cung cap 100 toa xe tau hoa, duoc thanh toan bang tin dung Viet Nam danh cho Campuchia voi thoi han 15-20 nam.

 • Tin nhan su

  01:13 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 10.5, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh bo nhiem ong Nguyen Huu Bang giu chuc Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty duong sat Viet Nam va ong Tran Phuc Tien giu chuc Uy vien Hoi dong quan tri Tong cong ty duong sat Viet Nam; ong Nguyen Ngoc Anh giu chuc Uy vien Hoi dong quan tri Tong cong ty xi mang Viet Nam.

 • Phai boi thuong vi de tau dam

  14:50 | Thứ ba 28/09/2004 (GMT+7)

  Phai boi thuong vi de tau dam

  Tuy nhien, cong ty nay noi se khong doi khoan tien boi thuong do nua khi biet tin nha cua nam thanh nien do da bi chay. "Chung toi hanh dong theo dieu 415 cua bo luat dan su, buoc toi bat cu ai gay ra su cham tre trong giao thong duong sat", phat ngon vien cua PKP, Krzysztof Lancucki, noi.Pawel Banaszek, 19 tuoi, bi liet trong vu tai nan tau hoi thang 8/2003, gay thiet hai 2.058 zloty, ban te cua Ba Lan tuong duong voi 320 bang Anh, cho cong ty duong sat PKP vi..

 • Xe may se luu thong tren cau Long Bien tu nam 2005

  11:12 | Thứ sáu 09/07/2004 (GMT+7)

  Xe may se luu thong tren cau Long Bien tu nam 2005

  Bo Giao thong Van tai vua thong qua du an gia co sua chua cau Long Bien giai doan 2 voi tong von dau tu 94,66 ty dong. Tong cong ty Duong sat VN - don vi lap du an - cho hay, neu duoc cap du von, cau se hoan thanh vao thang 12 va co kha nang cho xe may luu thong vao dau nam 2005.

 • Thuc trang tau E1 khong dam bao an toan

  15:22 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Thuc trang tau E1 khong dam bao an toan

  Hom nay, ngay thu hai cua phien xu vu tai nan lat tau E1, Tong cong ty duong sat da phai tra loi TAND tinh Thua Thien - Hue ve dieu kien dam bao an toan hanh trinh chay tau 30 gio Ha Noi - TP HCM, ai ra lenh chay tau voi toc do nay...

 • Tau phia Bac khong den va di tai ga Ha Noi Hanh khach di lai nhu the nao

  04:08 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Tau phia Bac khong den va di tai ga Ha Noi Hanh khach di lai nhu the nao

  Tong cong ty Duong sat VN vua dieu chinh ke hoach chay tau khach dia phuong phia Bac trong thoi gian dien ra Hoi nghi APEC. Theo do, cac doan tau phia Bac khong den va di tai ga Ha Noi. Ong Tran Bat (anh) - truong ban van chuyen cua Tong cong ty Duong sat VN - cho biet:

 • Duong sat Viet Nam dieu chinh gia ve tau Tet

  11:28 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/11, Tong Cong ty Duong sat Viet Nam chinh thuc thong bao mot so noi dung phuc vu van tai hanh khach Tet Dinh Hoi 2007, trong do dang quan tam nhat la viec tang gia ve dot xuat cho mot so chuyen tau.

 • Hang lau xinh xich do ve xuoi

  17:46 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Hang lau xinh xich do ve xuoi

  Dong Dang (Lang Son) la "thu phu” cua hang lau tu ben kia bien gioi dua vao VN. Ga Dong Dang chi cach Hang Doi, Thac "Nem", Cong Trang - nhung diem nong hang lau - chung 5km. Neu tau nguoc len Lang Son thuong em a thi nhung chuyen tau xuoi tu ga Dong Dang ve Ha Noi lai rat phuc tap. Truoc khi tau chay, tat ca cua toa van dong im im, nhung khong biet dan buon, cuu van "don tho" the nao ma trong cac toa deu co nguoi cua ho. Khi hanh khach duoc phep len tau, lap..

 • Can nghiem khac voi hinh thuc ky luat tu phong phe binh nghiem khac

  00:40 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Ngay thu ba 26/4/2005, cac bao dong loat dua tin ve viec Tong giam doc Tong cong ty Duong sat Viet Nam tu nhan hinh thuc ky luat “phe binh nghiem khac”. Do la bao cao ket qua cuoc kiem diem cua Tong cong ty voi Bo truong Giao thong van tai ve trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan lien quan den vu do tau E1 o Lang Co, gay tu vong cho nhieu hanh khach.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0