co so vat chat

Monday, 30/05/2016 17:38
 • Can day manh cong tac xa hoi hoa giao duc

  11:59 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Can day manh cong tac xa hoi hoa giao duc

  Hien nay, cong tac xa hoi hoa giao duc trong cac truong hoc dang la van de dat ra cho xa hoi noi chung va nganh giao duc noi rieng. Dac biet, van de xa hoi hoa giao duc dang duoc nhieu bac phu huynh hoc sinh quan tam. Nhan ngay Nha giao Viet Nam (20/11), phong vien VM da ghi nhan mot vai y kien cua cac phu huynh hoc sinh va dai dien nha truong ve y nghia va hieu qua cua viec xa hoi hoa giao duc va lam the nao de day manh cong tac nay trong cac truong hoc hien..

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Thieu co so vat chat trang thiet bi

  12:04 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Thieu co so vat chat trang thiet bi

  Khoang 80% giao vien hien nay dap ung duoc voi doi moi phuong phap giang day. Thuc hien doi moi phuong phap giang day hien nay, van de lo nhat khong phai la doi ngu ma la… co so vat chat, trang thiet bi!.

 • Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  21:45 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan. Ba cai duoc... Nam 2005, se di vao bien nien su giao duc voi mot dau an rieng, nam Luat Giao duc (sua doi) ban hanh, voi ten goi chinh..

 • Tien co so vat chat di ve dau

  04:06 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  Con toi hoc tai mot truong mam non ban cong o Q.Tan Phu (TP.HCM). Ngoai khoan tien qui hoi phu huynh hoc sinh 15.000 dong/thang (cao hon mot so truong khac) va tien co so vat chat dau nam, chung toi con phai dong them mot khoan goi la "do dung day hoc" khoang 200.000 dong.

 • TP HCM Co so vat chat cho giao duc con thieu thon

  13:17 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  TP HCM Co so vat chat cho giao duc con thieu thon

  TP.HCM hien con nhieu ngoi truong op ep, co so vat chat khong dam bao dieu kien hoc tap cho hoc sinh, dac biet la o khu vuc ngoai thanh, vung ven. Giam doc So GD-DT, ong Huynh Cong Minh da co cuoc trao doi ve van de nay.

 • Co so vat chat o trung tam TDTT An Giang 20 nam van nhu cu

  04:32 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Co so vat chat o trung tam TDTT An Giang 20 nam van nhu cu

  La mot trong nhung tinh thuong dung trong top 10 ve thanh tich the thao ca nuoc nhung co so vat chat cua the thao An Giang lai dang duoc xep vao hang thap nhat nuoc.

 • TP HCM mien 100 hoc phi va tien co so vat chat cho con em ngheo

  07:32 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Tham gia cuoc doi thoai “Noi va lam” do Dai truyen hinh TP.HCM to chuc sang 3-9, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thanh Tai thong bao mot tin vui truoc ngay khai giang nam hoc moi 2006-2007: TP.HCM mien 100% hoc phi va tien co so vat chat cho con em ngheo.

 • Thieu cong bang la chuyen thuong ngay

  11:07 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Thieu cong bang la chuyen thuong ngay

  Truoc cuoc hop lanh dao doan the thao cac quoc gia, Truong doan The thao VN Hoang Vinh Giang da nhan dinh chuyen thieu cong bang o SEA Games, chuyen trong tai xu ep, thien vi VDV chu nha la chuyen “thuong ngay o huyen”. Ong Giang noi: “O ky SEA Games nao cung vay, nuoc chu nha thuong tim nhieu cach de tao loi the cho minh. Van de la cac VDV chuan bi va doi pho voi van de nay nhu the nao de han che thua thiet toi muc thap nhat trong qua trinh thi dau”. Sau..

 • Thu tuong yeu cau tang cuong cong tac y te truong hoc

  09:26 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tang cuong cong tac y te truong hoc

  Thu tuong Chinh phu vua ra Chi thi yeu cau cac bo nganh lien quan phai tang cuong cong tac y te trong cac truong hoc do cong tac nay van con ton tai nhieu kho khan, bat cap. Chi thi neu ro, trong nhung nam qua, cong tac y te truong hoc da tung buoc duoc cung co va thu duoc mot so ket qua nhat dinh. Tuy nhien, cong tac nay van con ton tai nhieu kho khan, bat cap. Mang luoi can bo y te trong cac truong hoc thieu ve so luong, chua bao dam chat luong, hien tren 80%..

 • U23 Viet Nam duoc thi dau o san co mat co tot

  15:46 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  U23 Viet Nam duoc thi dau o san co mat co tot

  Mon bong da duoc to chuc tai Korat - 1 trong 3 noi se dien ra su kien the thao lon nhat khu vuc nam nay, SEA Games 24. Day la vung Tay Bac cach thu do Bangkok 290 km, neu di chuyen bang oto tu Bangkok den Korat se mat khoang 3h30 phut. Doan tien tram VFF cho biet, Ban to chuc Dai hoi dang no luc hoan thien nhung khau cuoi cung ve co so vat chat de don cac doan the thao tu cac quoc gia Dong Nam A den tham du. Chanh van phong VFF Le Hoai Anh khang dinh san thi dau..

 • Can khai thac co hieu qua cac co so vat chat sau SEA Games 22

  00:14 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Can khai thac co hieu qua cac co so vat chat sau SEA Games 22

  Do la phat bieu cua dong chi Pho thu tuong Pham Gia Khiem tai hoi nghi tong ket cong tac to chuc SEA Games 22 va Para Games 2 dien ra chieu ngay 23/2 tai Ha Noi. Pho thu tuong Pham Gia Khiem da chi dao: "Chung ta can nghiem tuc nhin lai nhung mat chua duoc tu SEA Games 22, rut ra bai hoc can thiet cho nhung dai hoi sau. Chinh phu giao cho Uy ban TDTT xay dung ke hoach cu the khai thac mot cach co hieu qua cac co so vat chat, dac biet la San van dong Quoc gia".

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • TP Ho Chi Minh Nam 2004 se dau tu lon cho cong tac xay dung co so vat chat

  23:12 | Thứ tư 07/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 6/4, So Giao duc va Dao tao (GD-DT) vua to chuc Hoi nghi tong ket cong tac ke hoach co so vat chat truong hoc nam 2003. Theo do, tinh den nay thi thanh pho co 26 truong duoc cong nhan dat chuan quoc gia, 1.777 phong hoc duoc xay moi va 265.892m2 dien tich san xay dung cac phong hoc chuc nang voi nguon kinh phi 735.278 trieu dong.

 • Gia Lai Co so vat chat truong hoc xuong cap tram trong

  22:17 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Nam hoc 2003-2004 vua ket thuc thi co so vat chat truong hoc trong tinh Gia Lai cung xuong cap tram trong. Trong ky nghi he nay, vi thieu su quan ly, bao quan, nhieu ban ghe hoc sinh o cac dia phuong da bi vut bo ngon ngang, nhieu phong hoc dang bi hu hai nghiem trong.

 • An Giang Tang muc thu quy tu sua co so vat chat truong hoc

  07:16 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  TT (An Giang) - UBND tinh da thong nhat viec dieu chinh tang muc thu quy tu sua co so vat chat truong hoc o cac co so giao duc cong lap, ban cong trong toan tinh.

 • An Giang Tang gap doi muc thu quy tu sua co so vat chat truong hoc

  09:25 | Thứ sáu 12/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 10/12, Hoi dong Nhan dan (HDND) tinh An Giang da chap thuan to trinh cua UBND tinh ve viec dieu chinh muc thu quy tu sua co so vat chat truong hoc o cac co so giao duc cong lap va ban cong.

 • Bao gio het canh truong thue

  22:16 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Bao gio het canh truong thue

  Khong chi pho bien o cac truong dai hoc - cao dang dan lap ma mot so truong cong lap cung co chuyen “thue” truong. Se khong co gi dang ban neu nhung co so hay chi nhanh thue do dam bao chat luong, giup sinh vien (SV) an tam thoai mai hoc tap. Nhung tren thuc te, rat nhieu SV da len tieng phan nan...

 • Ha Noi TP HCM dong loat tang hoc phi tu 3 den 5 lan

  22:22 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Ha Noi TP HCM dong loat tang hoc phi tu 3 den 5 lan

  * Cac nha quan ly GD-DT giai thich ra sao?

 • Co phan hoa benh vien Kinh nghiem tu cac nuoc

  14:56 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa benh vien Kinh nghiem tu cac nuoc

  Co y kien cho rang neu khong co phan hoa thi lam sao nang chat luong benh vien cong, dua vao gia dinh rang chat luong cham soc suc khoe se duoc nang cao neu benh vien duoc co phan hoa. O VN chua co nghien cuu nao chung minh gia dinh nay. Bai viet nay, do do, chi ban qua ve kinh nghiem o cac nuoc trong vung. Co so vat chat cua he thong y te o nuoc ta da o trong tinh trang qua tai tu hon mot thap nien qua. That ra phai noi la “khung hoang” thi moi dung, vi o..

 • Trien khai dai tra chuong trinh phan ban Do chan de dong giay

  11:06 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Trien khai dai tra chuong trinh phan ban Do chan de dong giay

  Chua hinh dung duoc dien mao cua chuong trinh phan ban (PB) ngay tu nam hoc 2006-2007, nhung nhung kho khan ve co so vat chat, thieu thon doi ngu giao vien chinh.

 • Nhieu trung tam giao duc thuong xuyen thieu co so vat chat

  17:43 | Thứ tư 09/07/2003 (GMT+7)

  Sang nay, lanh dao So GD-DT TP HCM va 25 trung tam giao duc thuong xuyen (TTGDTX) dong tren dia ban da co cuoc hop ve thuc trang co so vat chat hien nay. Cac trung tam nay deu khong khoi buc xuc truoc nhung kho khan, thieu thon cua minh.

 • Cau chuyen co so vat chat SEA Games 24

  09:58 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Cau chuyen co so vat chat SEA Games 24

  Ngay hom qua, nua buoi sang, chung toi di long vong trong khuon vien truong dai hoc ky thuat Korat, noi dat lang van dong vien, trung tam bao chi, trung tam truyen hinh va la noi thi dau mot so mon nhu ban cung, bong ro… Roi buoi chieu, den san tap cua doi tuyen Viet Nam, cung lai nam trong khuon vien cua mot truong tieu hoc.

 • TP HCM Khong duoc thu cac khoan ngoai quy dinh

  14:44 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Noi dung thu, muc thu va su dung hoc phi, tien co so vat chat va cac khoan thu khac van thuc hien nhu nam hoc 2006-2007... la tinh than chinh huong dan cua So GD-DT TP.HCM vua duoc ban hanh ve viec thu va su dung hoc phi, co so vat chat nam hoc 2007-2008.

 • Dau tu cho chat luong giao duc dau la trong diem

  16:48 | Thứ bảy 08/11/2003 (GMT+7)

  Dau tu cho chat luong giao duc dau la trong diem

  TTCN - Muc tieu cua dau tu cho giao duc (GD) cot la de nang cao chat luong GD - buoc dau cua viec nang cao chat luong nguon nhan luc cho dat nuoc. Khong dau tu tran lan, dan deu; phai dau tu co trong diem, co uu tien de tao nen suc bat va suc keo tu trong diem. Do la chien luoc dau tu ma nuoc Nhat (va sau nay la nhung “con rong” khac cua chau A) thuc hien tren moi linh vuc kinh te, ke ca giao duc.

 • TP HCM hoc phi se tang 2 3 lan

  08:45 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  TP HCM hoc phi se tang 2 3 lan

  Dieu nay da gan nhu chac chan khi UBND TP.HCM vua chap thuan chu truong tang muc thu hoc phi cac truong cong lap tren dia ban TP tu nam hoc 2007-2008 theo de nghi cua So GD-DT va So Tai chinh.

 • DH CD ngoai cong lap qua nhieu com cham com

  20:37 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  DH CD ngoai cong lap qua nhieu com cham com

  Ngay 31-1-2007, tai Dong Nai, “Hoi nghi cac truong DH, CD ngoai cong lap lan thu nhat” do Bo GD-DT to chuc da mo xe nhieu van de ve chat luong dao tao, cac van de ve tai chinh, co so vat chat...cac truong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0