co phan uu dai

Tuesday, 31/05/2016 01:24
 • Phan lon DN chua biet giu nhan luc bang co phan

  06:34 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Phan lon DN chua biet giu nhan luc bang co phan

  Da co mot so cong ty co phan tai Viet Nam dung chinh sach thuong co phieu cho can bo chu chot, nhung so luong nay rat nho, va con khong it han che... Do vay, chua phat huy tot tac dung cua cac cong cu tai chinh nay.

 • Co duoc tu do chuyen nhuong co phan uu dai

  05:08 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  + Toi dang lam viec o mot cong ty co phan. Mot nguoi ban cung lam chung co co phan uu dai cua cong ty va muon ban lai cho toi de huong chenh lech. Nhung co phan uu dai nay khong duoc phep sang nhuong trong thoi han ba nam. Vay toi co mua duoc khong? (V.V.H. - TP.HCM)

 • Chuyen hau su Benh vien Binh Dan

  14:58 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen hau su Benh vien Binh Dan

  Sau khi du an thi diem co phan hoa Benh vien Binh Dan duoc UBND Tp.HCM de nghi ngung lai, mot con song ngam chuc cho bung no neu viec thanh toan tien bac giua ben ban va ben mua khong tim duoc tieng noi chung. “Ho doi thi minh phai tra chu sao bay gio!”. Mot nguoi dap lai: “Nhung lo “dap” may chuc trieu vao sua nha va tra no het roi, con gi dau ma tra!”. Do la cau chuyen nghe duoc tai mot goc cua khoa Nieu A, khi ba nu ho ly trong trang phuc xanh tum..

 • Cong doan se duoc mua 5 co phan uu dai

  08:40 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Cong doan se duoc mua 5 co phan uu dai

  Thu tuong Chinh phu vua dong y cho cong doan tai cac doanh nghiep nha nuoc dang tien hanh co phan hoa duoc mua khoang 5% co phan uu dai bang kinh phi tu co cua cong doan, de dai dien cua cong doan co the tham gia hoi dong quan tri cua cong ty co phan.

 • Cac cong doan se duoc mua co phan uu dai

  06:14 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua dong y cho cong doan tai cac doanh nghiep nha nuoc dang tien hanh co phan hoa duoc mua khoang 5% co phan uu dai bang kinh phi tu co cua cong doan, de dai dien cua cong doan co the tham gia hoi dong quan tri cua cong ty co phan.

 • Cong doan duoc mua 5 co phan uu dai

  09:30 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Cong doan tai cac Doanh nghiep Nha nuoc dang co phan hoa duoc mua 5% co phan uu dai bang kinh phi tu co. Dai dien Cong doan co the tham gia Hoi dong quan tri.

 • Cong doan duoc mua 5 co phan uu dai

  10:15 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Cong doan duoc mua 5 co phan uu dai

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da dong y nhu vay tai buoi lam viec voi Tong lien doan Lao dong Viet Nam hom 7/3.

 • Vinamilk sai pham trong ban co phan

  10:44 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Ket qua thanh tra tai Cong ty co phan Sua Viet Nam (Vinamilk) cho thay, tai thoi diem co phan hoa, Vinamilk da ban 94.680 co phan danh cho can bo cong nhan vien cho cac nguoi ngoai cong ty, khong dung voi phuong an co phan hoa duoc phe duyet. Vinamilk khong to chuc dau gia so co phan uu dai ma cac ho nong dan khong mua het, ma dung quy de mua so co phan nay. Theo ket qua thanh tra, chenh lech giua dau gia binh quan va menh gia doi voi so co phieu nay la 2,9 ty..

 • Ket luan thanh tra quanh viec mua ban co phan tai Vinamilk

  08:27 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Ket luan thanh tra quanh viec mua ban co phan tai Vinamilk

  Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung vua co ket luan ket qua thanh tra tai Cong ty Co phan Sua Viet Nam (Vinamilk). Ngay 16/10, Van phong Chinh phu da co Thong bao so 205/TB-VPCP truyen dat y kien ket luan cua Pho thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung ve ket qua thanh tra viec mua, ban co phan tai Vinamilk. Theo thong bao tren, thanh tra chua phat hien co hanh vi tham nhung tai cong ty nay, mot so noi dung phan anh lanh dao Vinamilk mua co phan uu dai va mot so can bo..

 • Cong doan duoc mua 5 co phan uu dai

  11:10 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da dong y nhu vay tai buoi lam viec voi Tong lien doan Lao dong Viet Nam hom 7/3.

 • Han che nguoi lao dong ban co phan uu dai

  09:25 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Ket luan Hoi nghi ve sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc giai doan 2006-2010 cuoi tuan qua, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao cac bo nganh nghien cuu phuong phap de han che viec nguoi lao dong ban co phan da duoc mua uu dai.

 • Van chua dong thuan ve muc giam tru gia canh

  14:50 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Van chua dong thuan ve muc giam tru gia canh

  Mot noi dung duoc hau het dai bieu Quoc hoi de cap trong buoi thao luan hom qua (2/11), cung la noi dung co nhieu de xuat rat khac nhau, la muc giam tru gia canh trong du thao Luat.

 • Quoc hoi thao luan ve Thue thu nhap ca nhan Giam tru gia canh bao nhieu la du

  00:28 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve Thue thu nhap ca nhan Giam tru gia canh bao nhieu la du

  Hom qua, cac DBQH da hop phien toan the tai hoi truong de thao luan ve du an Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN).

 • Cang thang quanh muc giam tru gia canh

  08:14 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  TT(HA NOI) - Sang 2-11, Quoc hoi thao luan ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi 21 dai bieu phat bieu. Phan lon y kien tap trung ba noi dung: giam tru gia canh; loi tuc co phan uu dai cua nguoi lao dong trong doanh nghiep (DN) co phan hoa va chu DN tu nhan co chiu thue TNCN.

 • Dung lam mat y nghia cua viec ban co phan uu dai

  23:27 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Dung lam mat y nghia cua viec ban co phan uu dai

  Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) vua gui van ban len Bo Tai chinh, gop y mot so noi dung ve ban co phan cho nguoi lao dong trong ban du thao sua doi Thong tu so 18/2007-TT-BTC. Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Hoang Hai, Tong thu ky VAFI ve van de nay. Ong Hai noi:

 • Soc Trang Ban co phan uu dai cho nguoi trong mia

  02:59 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Soc Trang Ban co phan uu dai cho nguoi trong mia

  TT (Soc Trang) - 120.000 co phan (CP) uu dai vua duoc Cong ty Mia duong Soc Trang ban cho nguoi trong mia o huyen Cu Lao Dung, Long Phu va My Tu - nhung vung trong mia nguyen lieu trong diem cua Soc Trang.

 • VNM khang dinh khong rut ruot co phieu uu dai cua nong dan

  16:04 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 11/7/2007, TTGDCK TPHCM nhan duoc cong van cua Cty Vinamilk (ma chung khoan VNM) giai trinh ve noi dung mot so bao dang tai thong tin voi tua de Vinamilk lay co phan cua nguoi lao dong “de doi ngoai” va “co phan uu dai cho nguoi nong dan cung bi “rut ruot”.

 • Cong doan se tham gia hoi dong quan tri

  21:57 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Cong doan se tham gia hoi dong quan tri

  Lam viec voi Doan Chu tich Tong Lien doan Lao dong Viet Nam sang nay, 7/3, Thu tuong dong y de cong doan tai cac doanh nghiep Nha nuoc dang co phan hoa duoc mua 5% co phan uu dai bang kinh phi tu co cua cong doan, de dai dien Cong doan co the tham gia Hoi dong quan tri.

 • Se uu dai nguoi trong va ban nguyen lieu cho DN co phan hoa

  13:20 | Thứ sáu 04/05/2001 (GMT+7)

  Tu ngay 18/5, nguoi trong va ban nguyen lieu cho cac doanh nghiep cong nghiep che bien tu 3 nam tro len se duoc mua co phan uu dai khi cac doanh nghiep nay co phan hoa.

 • Co phan hoa Benh vien Binh Dan Ai duoc loi

  08:32 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa Benh vien Binh Dan Ai duoc loi

  Du luan dac biet quan tam ve viec Benh vien Binh Dan TP.HCM se duoc thi diem co phan hoa. Thuc te se tra loi cho cach lam nay mot khi benh vien nay di vao hoat dong sau co phan hoa, song cung nen dat ra nhung van de can giai quyet de chu truong tot dep nay phat huy tac dung, tiem can muc tieu phuc vu nhan dan.

 • Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  07:50 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  Chieu 10/7, UBND TPHCM da to chuc tong ket 5 nam cong tac sap xep va doi moi doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Mot ban bao cao kha day dan va thang than phan tich nhung viec lam duoc va chua duoc trong qua trinh sap xep lai DNNN cua Ban Doi moi Quan ly doanh nghiep (DMQLDN) TPHCM da gay chu y. 273 DNNN duoc sap xep - 878,9 ty dong nguon von XH Du luan chu y den ket qua tong ket 5 nam thuc hien doi moi hoat dong DNNN cua TPHCM vi vua qua da noi len mot so van de hau..

 • Co dong FPT nhan 12 co tuc bang tien mat

  11:18 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 22/4, tai Ha Noi, Cong ty FPT da to chuc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2007. Tham du co 515 co dong va nguoi duoc uy quyen du hop, dai dien cho 45.962.637 co phan bang 75,6% von Dieu le Cong ty. Dai hoi da thong qua cac phuong an phat hanh co phan moi cua Cong ty FPT. Theo do, ngoai viec da duoc nhan 12% co tuc bang tien mat, cac co dong FPT tu 2 co phieu hien tai se duoc nhan them 1 co phieu moi khi chia co tuc 2006 bang co phieu. Khi tang von tu quy..

 • Mai Linh ban co phan cho to chuc quoc te

  08:48 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Cong ty Co phan Mai Linh vua cong bo dot phat hanh 90 ty dong co phan uu dai lan dau tien cho cac nha dau tu chien luoc trong va ngoai nuoc. Ong Kelvin Lee, Giam doc Dieu hanh cua VinaCapital, nha tu van cho dot phat hanh rieng le nay, cho biet: "Dot phat hanh nay da duoc cac nha dau tu dac biet quan tam. Luong dang ky mua da vuot gap 3,7 lan tong luong chao ban va 90% so co phan phat hanh them lan nay duoc phan phoi cho cac doi tac to chuc quoc te, bao gom..

 • Chuyen hau su Benh vien Binh Dan

  18:41 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen hau su Benh vien Binh Dan

  Sau khi du an thi diem co phan hoa Benh vien Binh Dan duoc UBND Tp.HCM de nghi ngung lai, mot con song ngam chuc cho bung no neu viec thanh toan tien bac giua ben ban va ben mua khong tim duoc tieng noi chung.

 • Mua nam cong tac la mua rui ro

  09:04 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Mua nam cong tac la mua rui ro

  TP - Hien nay, nhung giao dich ve “mua nam cong tac" cua CB-CNV cong tac trong nganh dau khi de sau nay duoc mua co phan uu dai cua Ngan hang dau khi (PV Bank) van rat soi dong, du NHNN da canh bao ve rui ro lon cua viec mua ban nay...

 • Thong doc Le Duc Thuy Tiep tuc han che cho vay choi chung khoan

  07:25 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Thong doc Le Duc Thuy Tiep tuc han che cho vay choi chung khoan

  Ngay 21/6, tai buoi gap mat bao chi do Ngan hang Nha nuoc (NHNN) to chuc, Thong doc Le Duc Thuy da tra loi nhieu thac mac cua bao gioi ve khong che muc tran 3% cho vay "choi" chung khoan Thua Thong doc, Chi thi 03 ma NHNN moi ban hanh co phai la mot bien phap hanh chinh can thiep vao thi truong khong ? Tai sao lai la han muc 3% cho vay dau tu, kinh doanh chung khoan ? Theo nghia nao do la dung vi ra lenh “khong duoc phep” la mot can thiep hanh chinh. Nhung de..

 • Mai Linh du kien len san nua cuoi 2008

  16:13 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Mai Linh du kien len san nua cuoi 2008

  Vua co them 4 nha dau tu chien luoc vao Cong ty Co phan Mai Linh (MLC), nang tong so nha dau tu chien luoc tai day len con so 6. Ket qua nay vua duoc dai dien MLC cong bo tai Dai hoi co dong thuong nien dien ra vao ngay 30/5/2007 vua qua tai Tp.HCM. Trong so nay bao gom 2 nha dau tu cu la REE, Investco va 4 nha dau tu moi la IndochinaCapital, Arisaig Asean Fund, Phiem Aizawa Trust, Vina Securities. Tong ti le chiem giu co phan uu dai va co phan pho thong cua 6..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0