co khi

Thursday, 26/05/2016 07:39
 • Hiep hoi DN co khi de nghi cung cap thiet bi cho thuy dien Son La

  11:11 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Hiep hoi DN co khi de nghi cung cap thiet bi cho thuy dien Son La

  Hiep hoi doanh nghiep (DN) co khi VN quyet dinh se trinh len Chinh phu xem xet cho cac DN co khi trong nuoc duoc tham gia cac goi thau cung cap vat tu thiet bi co khi thuy cong cho du an xay dung nha may thuy dien Son La. Quyet dinh nay duoc nhat tri trong cuoc hop giua Hiep hoi va 10 DN thanh vien ngay 4/4 tai Ha Noi.

 • Kien nghi giu nguyen uu dai cho san pham co khi trong diem

  06:30 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  De khac phuc tinh trang "ach tac" trong qua trinh thuc hien Chuong trinh san pham co khi trong diem, Bo Cong nghiep va Hiep hoi co khi Viet Nam dang kien nghi voi Chinh phu giu nguyen cac co che uu dai cho cac chuong trinh nay.

 • Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  15:18 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  Khong chap nhan viec UBND tinh Long An dung ra giai quyet tranh chap kinh te giua cac doanh nghiep bang van ban hanh chinh, Cong ty co phan Co khi Xay dung Long An (CP CKXD LA) - mot trong ba doanh nghiep dang nam trong vung tranh chap da dung ra kien UBND tinh ra toa.

 • Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  03:00 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  Khong chap nhan viec UBND tinh Long An dung ra giai quyet tranh chap kinh te giua cac doanh nghiep bang van ban hanh chinh, Cong ty co phan Co khi Xay dung Long An (CP CKXD LA) - mot trong ba doanh nghiep dang nam trong vung tranh chap da dung ra kien UBND tinh ra toa.

 • Che tao robot Chon duong dung VN van bat kip the gioi

  16:56 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Che tao robot Chon duong dung VN van bat kip the gioi

  TS- Trong 2 gio dong ho, GS Oussama Khatib, chuyen gia robot hang dau the gioi va TS Pham Anh Tuan, Vien Co hoc, da tra loi hang chuc cau hoi ban doc TS ve linh vuc nguoi may hoc.

 • Cong ty co phan Co khi Xang dau lap lien doanh moi

  09:37 | Thứ ba 09/12/2003 (GMT+7)

  Cong ty co phan Co khi Xang dau (PMS) vua thong bao lien doanh voi Cong ty Gas thanh lap cong ty TNHH Co khi Gas P.M.G. Trong cong ty moi nay, cong ty co phan Co khi Xang dau gop 49% von. Nhu vay, loi nhuan so sach cua PMS se cong them 49% lai cua cong ty P.M.G.

 • 19.455 NV2 vao he DH cua 38 truong DH phia Nam

  12:43 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  19.455 NV2 vao he DH cua 38 truong DH phia Nam

  Co 19.455 chi tieu xet tuyen nguyen vong (NV) 2 he DH cua 38 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Nam. Day la nhung truong co to chuc thi tuyen sinh nhung van danh chi tieu de xet tuyen thi sinh co ket qua cao. TS gioi thieu cac truong nay de cac ban thi sinh co NV bat dau lam ho so xet tuyen trong tuan nay. Ho so NV2 gui qua duong buu dien chuyen phat nhanh tu ngay 25-8-2006 den het ngay 10-9-2006.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  09:52 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  Nam 2006, Truong DH Nong lam TP.HCM tuyen them 6 nganh va chuyen nganh moi: Co dien tu, Cong nghe ky thuat oto, Kinh doanh nong nghiep, Su pham Ky thuat cong nong nghiep, Quan ly moi truong va du lich sinh thai, Bao quan nong san thuc pham va ve sinh thuc pham.

 • Ra mat Tong cong ty Co khi giao thong van tai Sai Gon

  05:45 | Thứ hai 29/11/2004 (GMT+7)

  Tong cong ty Co khi giao thong van tai Sai Gon (Samco) vua chinh thuc ra mat, voi tong von dieu le khoang 722 ti dong. Cac linh vuc hoat dong san xuat kinh doanh chinh gom khoi ben xe va van tai hanh khach (sau don vi); khoi cang, co khi va van tai thuy (sau don vi); khoi co khi oto (12 don vi) va khoi xay dung giao thong, co phan ben bai va van tai hang hoa (bay don vi).

 • Chi tieu tuyen sinh chinh thuc DH Cong nghiep TP HCM DH Giao thong van tai TP HCM

  22:21 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Chi tieu tuyen sinh chinh thuc DH Cong nghiep TP HCM DH Giao thong van tai TP HCM

  Truong DH Cong nghiep TP.HCM trong nam 2007 tuyen 1.900 chi tieu he DH va 2.500 chi tieu he CD; truong mo them 2 nganh moi. Truong DH Giao thong van tai TP.HCM co 1.770 chi tieu dao tao DH va 350 chi tieu he CD, truong mo 4 nganh moi.

 • Thiet bi co khi made in VN xuat ngoai

  12:48 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  Thiet bi co khi made in VN xuat ngoai

  Sau hang tram cong trinh lam thau phu cho cac nha thau nuoc ngoai, cac DN che tao co khi VN da duoc nhieu chu thau quoc te tin tuong dat hang cho cac cong trinh nhiet dien ho nhan thau tren the gioi. Con duong "xuat khau nguoc" da duoc mo voi nhung nguoi tho Lilama.

 • Co phieu Co khi Xang dau se len san vao 4 11

  08:31 | Thứ bảy 25/10/2003 (GMT+7)

  Co phieu Co khi Xang dau se len san vao 4 11

  Tieu thu cac san pham co khi cua Cong ty Co khi Xang dau tuong doi on dinh.

 • Thieu cong nhan bac cao dien lanh va co khi dong luc

  20:03 | Chủ nhật 11/12/2005 (GMT+7)

  Thieu cong nhan bac cao dien lanh va co khi dong luc

  Co khi dong luc va dien lanh cong nghiep la 2 nganh tren thi truong lao dong hien dang co nhu cau cao. Ben canh dao tao cong nhan tay nghe 3/7 cho hai nganh nay, Truong Trung hoc ky thuat nghiep vu Phu Lam (215 Nguyen Van Luong, phuong 11, quan 6, TP.HCM) hien co he cong nhan bac cao, tay nghe 4/7.

 • Thong tin tuyen dung ngay 17 8

  06:28 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

 • Tu lieu diem chuan DH nam 2004

  15:46 | Thứ bảy 12/03/2005 (GMT+7)

  Tu lieu diem chuan DH nam 2004

  TS- Chon truong DH, CD theo nhieu yeu to: dieu kien cua gia dinh, xu huong nghe nghiep cua xa hoi, so thich, nang luc cua ban than.

 • Tuyen sinh DH CD 2006 Nganh nao hap dan thi sinh

  06:23 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Tuyen sinh DH CD 2006 Nganh nao hap dan thi sinh

  Cai thoi "nhat y, nhi duoc..." duong nhu da di qua. Mot xu huong chon nganh thi tuyen sinh DH moi dang duoc hinh thanh.

 • Ra mat Hiep hoi Doanh nghiep co khi VN

  08:15 | Thứ hai 18/11/2002 (GMT+7)

  Hiep hoi da to chuc dai hoi thanh lap hom qua, tai Ha Noi voi su tham gia cua hon 150 don vi thuoc cac thanh phan kinh te tren toan quoc. Trong do, co 7 tong cong ty lon, giu vai tro nong cot thuc hien cac du an phat trien san pham co khi trong diem va xay dung cac cong trinh quan trong trong nhung nam toi.

 • 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

  11:43 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

  Hien tai 49 truong DH, CD cong lap, ngoai cong lap phia Nam va phia Bac dang danh 8.199 chi tieu xet tuyen nguyen vong 3 he CD.

 • BKCBG1 Tat ca phai co niem dam me

  17:11 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  BKCBG1 Tat ca phai co niem dam me

  Dieu gi da giup BKCBG1 lam nen chien thang tai Robocon VN 2005? Say me nghien cuu khoa hoc den do… quen tam, quen ngu, mat ca xe? Ban muon biet ve kha nang sang tao khong met moi cua ho?...

 • Toan canh xet tuyen 10.210 chi tieu NV3 vao DH CD

  14:04 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Toan canh xet tuyen 10.210 chi tieu NV3 vao DH CD

  Hom nay 16-9, cac truong DH-CD bat dau tiep nhan ho so dang ky xet tuyen NV3, van con 34 truong tiep tuc xet tuyen voi hon 10.210 chi tieu (CT), trong do co 6.259 CT he DH va 3.951 CT he CD.

 • DN Singapore quan tam den co khi VN

  21:08 | Thứ sáu 24/06/2005 (GMT+7)

  Trung tam xuc tien thuong mai va dau tu TP.HCM cho biet, hien nay, cac doanh ngiep Singapore dang rat quan tam va muon dau tu vao linh vuc co khi tai VN.

 • Dai co doi thuong xuat khau

  11:39 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Dai co doi thuong xuat khau

  "Dieu mong doi khong chi la so tien thuong, ma la su dong vien tu Chinh phu cho su no luc cua nguoi lao dong va doanh nghiep", ong An Byong Suk, Tong giam doc Cong ty TNHH Happy Cook tam su.

 • TP HCM Truong TCCN nao tuyen sinh ca nuoc

  12:18 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  TP HCM Truong TCCN nao tuyen sinh ca nuoc

  Em khong co ho khau tai TP.HCM, em thay nhieu truong TCCN chi tuyen sinh cac tinh lan can voi TP.HCM. Em muon biet mot so truong TCCN nao xet tuyen doi tuong nhu em la tot nghiep THPT, ho khau ngoai TP.HCM va thoi han nop ho so? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 • Trien lam Co khi Dien Dien tu Luyen kim lan thu 4

  06:49 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Trien lam Co khi Dien Dien tu Luyen kim lan thu 4

  Ngay 16/3/2004, Trien lam Co khi - Dien - Dien tu - Luyen kim lan thu 4 se khai mac tai Ha Noi. Day la Trien lam chuyen nganh duoc to chuc luan phien hang nam tai Ha Noi va TP.HCM.

 • Khai mac Hoi cho co khi dien dien tu luyen kim

  14:16 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi cho co khi dien dien tu luyen kim

  (VM)- Sang 8/5, hoi cho Co khi – Dien – Dien tu - Luyen kim (MEM2006) da chinh thuc khai mac tai Trung tam Trien lam Viet Nam Giang Vo, Ha Noi.

 • Tuyen sinh 2006 Nganh nao hap dan thi sinh

  11:30 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Tuyen sinh 2006 Nganh nao hap dan thi sinh

  Cai thoi "nhat y, nhi duoc..." duong nhu da di qua. Mot xu huong chon nganh thi tuyen sinh DH moi dang duoc hinh thanh. Xu huong ay duoc mot so can bo co kinh nghiem trong cong tac tuyen sinh duc ket la "nhat cong, nhi ky, tam nong...".

 • Diem san Khoi A B 15 khoi C D 14

  22:19 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Diem san Khoi A B 15 khoi C D 14

  *Nhieu truong dai hoc - cao dang cong bo diem chuan, xet nguyen vong 2 *Mot TS dat 60 diem hai khoi thi A, B 3,6% thi sinh co kha nang trung tuyen NV2Hom qua 12.8, Bo GD-DT da chinh thuc cong bo diem san tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2005. Cu the khoi A, B: 15; khoi C, D: 14. Diem san CD thap hon 3 diem. Day la muc diem san danh cho hoc sinh pho thong, khu vuc 3, chua tinh diem uu tien khu vuc va doi tuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0