co hieu luc

Thursday, 26/05/2016 09:45
 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Cong bo 4 luat moi

  20:26 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Sang 22-12-2005, Van phong Chu tich nuoc to chuc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 luat moi duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 8 thong qua ngay 29-11-2005 gom: Luat Giao dich dien tu (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-3-2006); Luat Nha o (co hieu luc tu ngay 1-7-2006); Luat Cong an nhan dan (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2006); Luat Thanh nien (co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2006).

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Bao ho quyen tac gia khi nao co hieu luc

  08:00 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Bao ho quyen tac gia khi nao co hieu luc

  Sau khi doc bai viet “Lai chuyen ban quyen…” viet ve vu kien ban quyen giua nha Han hoc Nguyen Quang Tuan voi ong Dao Thai Ton (cong tac tai vien nghien cuu Han Nom), “Dan tri” da nhan duoc bai viet cua tien sy luat Cu Huy Ha Vu, nguoi duoc ong Nguyen Quang Tuan uy quyen lam dai dien trong vu kien.

 • Xe nhap khau buoc vao mua vang

  11:22 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Xe nhap khau buoc vao mua vang

  (VM)- Ke tu hom nay, 16/11, Quyet dinh giam 10% thue nhap khau xe moi xuong 60% chinh thuc co hieu luc. Thi truong xe nhap khau cung dang san sang bung no... Co the noi, Quyet dinh giam thue cua Bo Tai chinh tu 70% xuong 60% voi xe moi nhap khau da tao suc canh tranh manh me voi xe san xuat, lap rap trong nuoc. Trong khi cac lien doanh phan ung du doi ve Quyet dinh nay, tham chi chu tich Hiep hoi cac nha san xuat oto Viet Nam con tuyen bo se thu hep san xuat va..

 • 1622005 Nghi dinh thu Kyoto co hieu luc

  18:05 | Chủ nhật 21/11/2004 (GMT+7)

  1622005 Nghi dinh thu Kyoto co hieu luc

  Sau gan 90 ngay nua,-nbsp;vao ngay 16/02/2005, Nghi dinh thu Kyoto nham ngan chan bien doi khi hau Trai dat se co hieu luc.

 • Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi

  10:27 | Thứ ba 15/07/2003 (GMT+7)

  Hom nay (15/7), Van phong Chu tich nuoc se to chuc hop bao ve viec Chu tich nuoc ky Lenh cong bo mot so luat moi. Cac luat moi gom: Luat Bien gioi quoc gia, Luat Ke toan, Luat Thue thu nhap doanh nghiep, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang (GTGT), Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet.Luat Bien gioi quoc gia co 6 chuong, 41 dieu quy dinh va khang dinh gioi han lanh tho dat lien, cac dao, cac quan dao, trong..

 • Quoc hoi thong qua Hiep dinh Thuong mai Viet My

  16:50 | Thứ tư 28/11/2001 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Hiep dinh Thuong mai Viet My

  Chieu 28/11, voi ty le ung ho 64,3%, Quoc hoi da bieu quyet thong qua Hiep dinh Thuong mai Viet - My (BTA). Mac du Chinh phu da co ban bao cao giai trinh kha ky luong ve viec dam phan, ky ket va noi dung cua BTA, nhieu dai bieu van to y lo lang cho viec thuc thi Hiep dinh.

 • Chinh sach thue voi xe cu van chua co hieu luc

  11:03 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Chinh sach thue voi xe cu van chua co hieu luc

  Cac doanh nghiep nhap khau oto cu may ngay nay nhu "ngoi tren dong lua", vi tieng la co quyet dinh giam thue tuyet doi tu 15/1, song den tan gio nay quyet dinh van chua dang tren cong bao, nen tren thuc te chua co hieu luc. Xe nhap khau phuc vu nhu cau Tet co kha nang van phai chiu thue cu.> Xe cu co the giam toi 15%

 • Nhung dao luat quan trong co hieu luc tu 1.1.2007

  23:49 | Chủ nhật 31/12/2006 (GMT+7)

  Nhung dao luat quan trong co hieu luc tu 1.1.2007

  Ngoai tru Luat Quan ly thue va Luat Cu tru se co hieu luc ke tu ngay 1.7.2007, con lai 19 luat va bo luat khac co hieu luc thi hanh bat dau tu ngay hom nay, 1.1.2007. Nhung quy dinh luat phap ay khi di vao cuoc song se co tac dong den doi song kinh te - xa hoi cua moi nguoi dan. Thanh Nien xin gioi thieu mot so luat, bo luat quan trong:

 • Luat Xuat ban co hieu luc tu 1 7 2005 Cac nha xuat ban duoc tu chu hon

  23:16 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Luat Xuat ban co hieu luc tu 1 7 2005 Cac nha xuat ban duoc tu chu hon

  Tu nhan duoc coi la mot doi tac lien ket cong khai, danh chinh ngon thuan voi cac nha xuat ban (NXB), cham dut tinh trang lien ket chui, lien ket lau keo dai suot thoi gian qua. Do la nhung diem noi bat cua Luat Xuat ban sap co hieu luc trong mot vai ngay toi ma PV Thanh Nien ghi nhan duoc sau cuoc phong van voi TS Nguyen Dinh Nha, Cuc truong Cuc Xuat ban chieu 28/6.

 • Thong tu chua co hieu luc boi duong giam thi chua tang

  17:58 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Thong tu chua co hieu luc boi duong giam thi chua tang

  Nhieu giao vien o Thanh Hoa, Hung Yen, Nghe An, Lao Cai... hom nay phan anh khong duoc tang tien boi duong khi tham gia cong tac giam thi ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2006 - 2007.

 • Hiep dinh phan dinh ranh gioi them luc dia Viet Nam Indonesia chinh thuc co hieu luc

  00:09 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 29-5, Hiep dinh phan dinh ranh gioi them luc dia Viet Nam - Indonesia da chinh thuc co hieu luc. Phat bieu tai Le trao doi Van kien phe chuan Hiep dinh tai Jakarta, Thu truong Bo Ngoai giao Viet Nam Vu Dung nhan manh viec hiep dinh tren co hieu luc gop phan tao thuan loi de hai nuoc thuc hien chu quyen, cung nhu quyen quan ly va khai thac phan them luc dia cua minh, dong thoi tang cuong hon nua su hop tac song phuong nhieu mat.

 • Luat chong lang phi da co hieu luc

  00:07 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Luat chong lang phi da co hieu luc

  LTS:Hom qua 14/6, trong cuoc trao doi voi toa soan TNO, cuu Thu tuong Vo Van Kiet danh gia cao Dien dan “Nuoc Viet Nam ta nho hay khong nho?”. Theo ong, Dien dan dang gop phan mo rong dan chu, khoi goi long yeu nuoc, the hien thai do tu trong va tinh than trach nhiem cua nguoi Viet Nam doi voi van menh nuoc nha. Ong hoan nghenh TNO da co sang kien mo Dien dan nay: "Nhung bai viet tren Dien dan that da dang, sac sao va bo ich doi voi ca nguoi dan va cac nha..

 • Nga Luat cam moi nguoi nuoc ngoai ban le co hieu luc

  19:38 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Nga Luat cam moi nguoi nuoc ngoai ban le co hieu luc

  Nga da cam moi nguoi nuoc ngoai lam cong viec ban le tai cac cua hang va cac khu cho o nuoc nay, theo mot dao luat co hieu luc ke tu ngay hom nay.

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

  16:40 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau.

 • Lenh cam quoc te dau tien ve sinh san vo tinh o nguoi co hieu luc

  08:15 | Thứ bảy 03/03/2001 (GMT+7)

  Ngay 1/3, Hoi dong chau Au cho biet Nghi dinh thu ve cam sinh san vo tinh o nguoi da chinh thuc co hieu luc sau khi duoc co quan lap phap cua 5 nuoc Slovakia, Slovenia, Hy Lap, Tay Ban Nha va Georgia thong qua. Day la thoa thuan quoc te dau tien ve cam sinh san vo tinh o nguoi duoc ap dung.

 • Chinh quyen nuoc ngoai khong chap nhan trich luc an trong nuoc

  12:09 | Thứ tư 26/12/2001 (GMT+7)

 • Muoi dao luat moi co hieu luc tu ngay 1 1 2007

  09:05 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Hom qua (21/7), Van phong Chu tich Nuoc da to chuc hop bao gioi thieu Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 dao luat, gom: Luat Bao hiem xa hoi; Luat Hang khong dan dung Viet Nam; Luat Tieu chuan va Quy chuan ky thuat va Luat Cong nghe thong tin.

 • Cong uoc Berne co hieu luc cac nha san xuat con lung tung

  23:43 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 26-10 cong uoc co hieu luc, thi mai den dau thang muoi, Cuc NTBD moi thong bao dieu nay khien cac nha san xuat tro tay khong kip. Muon in them, ho phai bo nhung tac pham co goc tu nuoc ngoai, lam lai bang chu, in lai bao bi, deu rat ton kem.

 • Rat nhieu luat phap lenh ra doi roi nam do

  08:56 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  De khac phuc tinh trang ton dong qua nhieu van ban chua duoc ban hanh de qui dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat, phap lenh da co hieu luc phap luat, ngay 23-2 Thu tuong Chinh phu da ky cong van yeu cau:

 • Muoi dao luat moi co hieu luc tu ngay 112007

  10:18 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Truoc do, trong 2 ngay 19 va 20/7, Lenh cua Chu tich Nuoc cong bo 6 dao luat khac la: Luat Chung khoan; Luat Tro giup phap ly; Luat Luat su; Luat Phong, chong nhiem virus gay ra hoi chung suy giam mien dich mac phai o nguoi (HIV/AIDS); Luat Dien anh; Luat Kinh doanh bat dong san. Ngoai ra, Nghi quyet cua Quoc hoi ve viec thi hanh Luat Luat su cung da duoc Van phong Chu tich Nuoc gioi thieu voi bao gioi.

 • Trien khai Luat Nha o Cac loai giay chu quyen nha dat van con gia tri

  09:39 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Trien khai Luat Nha o Cac loai giay chu quyen nha dat van con gia tri

  Ngay 1/7, Luat Nha o se co hieu luc thi hanh. Ngay 29/6/2006, ong Vu Van Phan, Pho Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) da co buoi tap huan ve Luat Nha o cho cac can bo so, nganh, phong quan ly do thi, phong tai nguyen-moi truong cua 24 quan huyen va tren 300 phuong xa tren dia ban TP.HCM.

 • Nhung cam ket WTO co hieu luc ngay

  09:49 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  De giup ban doc co cai nhin toan dien ve nhung cam ket ma Viet Nam bat dau thuc hien ke tu thoi diem 11-1-2007, chung toi xin gioi thieu bang tong hop sau cung voi thong tin so sanh cac quy dinh co hieu luc truoc do. Theo NGUYEN HAI YEN - Thoi bao kinh te Sai Gon

 • Chu tich nuoc ky lenh cong bo 5 luat

  15:16 | Thứ sáu 20/07/2001 (GMT+7)

  Day la 5 dao luat duoc thong qua tai ky hop 9 Quoc hoi khoa X: Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai, co hieu luc thi hanh tu 1/10; Luat Phong chay va chua chay, co hieu luc thi hanh tu ngay 4/10; Luat Giao thong duong bo, Luat Di san van hoa, Luat Hai quan, cung co hieu luc thi hanh ngay 1/1/2002.

 • Hiep uoc ve bom min co hieu luc

  23:00 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Hiep uoc ve bom min co hieu luc

  Mot hiep uoc toan cau ngan ngua tu vong va bi thuong tat bang cach go bom min chua no tai cac nuoc co xung dot da co hieu luc, theo Aljazeera ngay 12-11.

 • Hiep uoc an toan sinh hoc sap co hieu luc

  17:21 | Thứ tư 28/05/2003 (GMT+7)

  Hiep uoc an toan sinh hoc sap co hieu luc

  Chang bao lau nua, mot hiep uoc quoc te quan trong bao ve hang trieu loai tren trai dat khoi nguy co cua cong nghe sinh hoc se co hieu luc. Nghi dinh thu Cartagena nay, mot bo phan cua Cong uoc LHQ ve da dang sinh hoc, se cho phep cac quoc gia tu choi nhap khau hang hoa co nguon goc bien doi gene (GM) neu ho dua ra nhung bang chung khoa hoc xac dang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0