co dat

Thursday, 26/05/2016 07:38
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  08:54 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  Trong cac noi dung doi moi cua Luat Dat dai 2003, van de boi thuong, giai phong mat bang, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat duoc nhieu nguoi quan tam. GS.TSKH Dang Hung Vo - Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong co bai viet gioi thieu kha day du noi dung cua van de tren.

 • Da Nang Bao gio nguoi dan co dat lam nha

  10:55 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Da Nang Bao gio nguoi dan co dat lam nha

  Sang 9/9, ong Nguyen Ba Thanh - Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND TP Da Nang da tiep dan la nhung ho chinh giai toa di han tu thang 1/2001 - 12/2004 nhung chua nhan dat tai dinh cu thuc te tai tat ca cac BQL du an, cac cong ty lam cong tac giai phong mat bang, bo tri tai dinh cu.

 • Chet khong co dat chon

  08:57 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  Xa Tinh Ki, Son Tinh, Quang Ngai, chua quy hoach duoc mot nghia dia chung nen nguoi dan chon cat het suc tuy tien. Gia dinh co dat o dau chon o do. Khong co dat thi phai chay vay, vay muon de mua dat. Co luc phai chon “len” tren phan dat cua xa ben canh.

 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Se chua giai toa neu chua co dat bo tri dinh cu ngay cho dan

  20:46 | Chủ nhật 14/12/2003 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Da Nang Huynh Nam cho biet, thuc hien chi dao cua Bi thu Thanh uy Nguyen Ba Thanh ve phuong an tai dinh cu cho dan, tuyet doi khong de cac ho dan thuoc dien giai toa phai di han khi chua bo tri dat cho ho dinh cu nen nguoi dan phai thue nha o trong thoi gian dai, UBND TP kien quyet khong giai toa neu chua co dat bo tri tai dinh cu cho dan ngay. Khi giai toa khu vuc nao thi thi cong ngay cong trinh o do, khong bo trong dat.

 • O rung ma khong co dat xay tram y te

  22:25 | Chủ nhật 18/09/2005 (GMT+7)

  Den xa vung cao Long Hung, huyen Phuoc Long, tinh Binh Phuoc, chung toi that su ngo ngang khi duoc biet, UBND xa... khong co dat de xay dung nhung cong trinh cong cong. Tham chi ca tru so UBND xa, chinh quyen dia phuong cung phai mua 0,5 ha dat cua dan de co cho xay dung...

 • Bao dong tinh trang nong dan khong co dat

  08:37 | Thứ sáu 03/10/2003 (GMT+7)

  Bao dong tinh trang nong dan khong co dat

  Ket qua tong dieu tra nong thon, nong nghiep va thuy san 2001 vua duoc Tong cuc thong ke cong bo cho thay, tinh trang ho nong dan khong co dat dang co chieu huong gia tang, da vuot 44 van ho, chiem 4,2% tong so va tang khoang 33,5 van ho so voi dieu tra nam 1994.

 • Thang 9 giao nen cho cac ho co dat hoan doi

  02:15 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan Khu cong nghiep Tan Tao cam ket voi cac co quan huu quan se giao nen nha cho 352 ho dan co dat hoan doi trong thang 9-2007. Day la cac ho dan bi anh huong (giai toa trang) dat nong nghiep trong du an Khu cong nghiep Tan Tao mo rong 262ha thuoc dia ban Q.Binh Tan va huyen Binh Chanh, TP.HCM.

 • Buon lang vui dat moi

  06:01 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Buon lang vui dat moi

  Cam “so do” trong tay, gia Ma Lum nghen ngao: “Yang oi, nhieu mua ray roi, nay nha minh moi co cai “so do”. Vay la tu nay minh da co dat de lai cho con chau. Minh se cho vo chong thang Siu Ly vai sao ruong nuoc de no lam von lieng”.

 • Doanh nghiep ma co dat sinh soi

  15:58 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep ma co dat sinh soi

  Nhu cau mua hoa don bu dap cho cac chi phi tieu cuc trong mot so doanh nghiep Nha nuoc da tao dieu kien cho cac doanh nghiep ma co dat sinh soi.

 • Tai dinh cu nhung chua an cu

  16:13 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Tai dinh cu nhung chua an cu

  TP - Nhin tu xa nhung lang tai dinh cu thuy dien Plei Krong o xa Ho Moong trong rat bat mat: Nhung day nha moi xay deu tam tap, san sat nhu pho moi. Song su bat an va khieu kien lien tuc dien ra boi hang tram ho dan chong chenh, co cho o khang trang ma khong co dat canh tac...

 • Tren 215 ha dien tich KCN KCX da duoc dat coc khong co dat giao

  08:23 | Thứ hai 19/01/2004 (GMT+7)

  Tren 215 ha dien tich KCN KCX da duoc dat coc khong co dat giao

  Nam 2003, cac KCN-KCX TP.HCM thu hut von dau tu trong nuoc va nuoc ngoai chi dat tu hon 50% den 70% so voi ke hoach. Trong khi do, so du an yeu cau thue dat con ton dong kha lon, va viec den bu giai toa tro nen nan giai doi voi TP.

 • Long An 400 ho chua co dat tai dinh cu

  01:04 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 25-7, ong Nguyen Van Thiep - giam doc So Tai nguyen - moi truong Long An - thua nhan viec nguoi dan bi giai toa trong khu hanh chinh - trung tam thuong mai tinh, toa lac tai phuong 6, thi xa Tan An (Long An) buc xuc ve tai dinh cu, phe binh cac co quan chuc nang lam khong dung qui dinh cua Chinh phu la co co so.

 • Ban dat ao nguoi mua kien o dau

  22:42 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  * Hoi: Hon 5 nam truoc, do cho than quen, ong Huynh V.L co hua ban re cho vo chong toi mot mieng dat co dien tich 900m2 voi gia 18 luong vang. Vo chong toi phan khoi va dong y mua nen da chong du cho ong L. so vang noi tren.

 • Duoc ghi no tien su dung dat va ho tro vuot ngheo

  18:34 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Duoc ghi no tien su dung dat va ho tro vuot ngheo

  Nham su dung tiet kiem va hop ly dat dai; thuc day dau tu san xuat, dich vu va phat trien thi truong bat dong san; quan tam thich dang den viec lam va doi song cua nguoi co dat bi thu hoi; cai cach thu tuc hanh chinh trong viec boi thuong, thu hoi dat…, Chinh phu yeu cau cac bo tiep tuc chinh sua mot so noi dung lien quan den cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai nam 2003 (gom cac Nghi dinh 181, 182, 187, 197 va 198) de hoan tat Nghi dinh sua doi nghi..

 • Gan 40 van ho nong dan khong co dat

  11:37 | Thứ sáu 03/10/2003 (GMT+7)

  TT(Ha Noi) - Theo ket qua dieu tra nong thon, nong nghiep va thuy san nam 2001 vua duoc Tong cuc Thong ke hoan chinh va cong bo, xu huong tich tu ruong dat kha ro net la van de dang luu y dang ton tai o mot so vung nong thon, the hien ro nhat o Dong Nam bo va Tay nguyen.

 • TP HCM Khong co dat xay dung co so giet mo

  15:43 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Pho chu tich UBND TP HCM Nguyen Thien Nhan, da yeu cau So Thuong mai chiu trach nhiem trien khai viec to chuc giet mo gia suc, gia cam tren dia ban thanh pho. Theo do, cuoi nam 2005, cac cong ty nha nuoc phai chiem linh 80% thi phan thit gia suc, gia cam.

 • Sot dat o Nam Sai Gon

  09:23 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Sot dat o Nam Sai Gon

  Chi trong vong 1 thang nay, thi truong bat dong san TPHCM da co buoc dao nguoc ngoan muc nho nguon von tu thi truong chung khoan do sang. Mot so khu vuc trong diem cua thi truong bat dong san nhu quan 2, 9, Nam Sai Gon gia dat da tang it nhat 500.000 dong/m2. Tham chi co noi khong co dat de ban. Mot thang ban duoc hon 100 nen nha Mot chuyen vien moi gioi cho biet "Day la lo dat cuoi cung khach hang ky gui tu truoc Tet Dinh Hoi". Thai cung cho biet chi trong vong..

 • Quan so mat chuc dan lanh du

  05:23 | Thứ năm 29/12/2005 (GMT+7)

  Cam tren tay bien ban cam ket cho nhan dat TDC, ba H. (dang o trong mot nha thue o khu Tuyen Son) keo ghe ngoi cho den luot minh duoc goi vao lam thu tuc nhan ho tro tien thue nha.

 • Dao tao nghe cho lao dong mat dat

  03:45 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Theo UBND TP Ha Noi, 750 lao dong thuoc cac vung ngoai thanh co dat chuyen doi muc dich su dung se duoc dao tao nghe ngan han. Nhung doi tuong nay thuoc dien co dat canh tac bi thu hoi nham thuc hien cac du an cua Nha nuoc. Ho phai la nhung nguoi chua qua dao tao nghe, co nhu cau chuyen doi nghe nghiep. Nhung nghe duoc dao tao la may mac, nau an, sua chua dong co...

 • Chi co Dat Viet

  05:02 | Thứ bảy 30/04/2005 (GMT+7)

  Truoc khi nham chuc dai su o Phap, Thu truong Bo Ngoai giao kiem truong Ban Viet kieu trung uong Nguyen Dinh Bin dan dau phai doan Chinh phu cong can Bac My. Thong qua sap xep cua tien si F. Brown (Dai hoc Johns Hopkins), phai doan gap va doi thoai voi mot so khuon mat "si phu" nguoi Viet vung Washington D.C. - Virginia. Bien ban toa dam noi bat hai diem: khoang cach khong gian - thoi gian va "hoi chung" tam ly hau 30-4.

 • Mat 70 ti USD vi chinh sach hai gia dat

  08:29 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Mat 70 ti USD vi chinh sach hai gia dat

  Gan 1 trieu ti dong (tuong duong gan 70 ti USD) da bi that thoat, lang phi trong 10 nam, tu 1994 - 2004 do chinh sach “hai gia” doi voi dat o do thi. Day la con so duoc GS-TS Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong, tiet lo sau nhung nghien cuu, tinh toan. Co che “hai gia” (ton tai song song gia dat do Nha nuoc quy dinh va gia dat tren thi truong) da tao ra su chenh lech rat lon giua so tien cua nha dau tu tra cho Nha nuoc va so tien tu hoat..

 • Cap phat va vay von nhu the nao

  06:02 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Cap phat va vay von nhu the nao

  “Qui ho tro dao tao va giai quyet viec lam cho nguoi co dat bi thu hoi”(goi tat la qui 156) voi nguon von 50 ti dong da duoc UBND TP.HCM thanh lap. Viec cap phat nguon von tren nhu the nao? Ba Nguyen Thi Thanh Mai, to truong to quan ly qui 156, cho biet:

 • Trong moi truong hop nguoi dan deu co loi

  23:40 | Thứ sáu 10/02/2006 (GMT+7)

  Trong moi truong hop nguoi dan deu co loi

  "Nghi dinh 17 tao mot buoc ngoat trong chinh sach boi thuong khi Nha nuoc thu hoi dat, quyen loi cua nguoi dan co dat bi thu hoi duoc dam bao o muc toi da, cong tac giai phong mat bang hua hen nhanh hon, it khieu kien hon", Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc da nhan xet nhu vay ve Nghi dinh sua doi bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai vua duoc ban hanh.

 • Thu hoi dat dung hay sai

  16:50 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  Hoi:Chung toi co dat tai tinh Dong Nai, dat dang nam trong du an dau tu xay dung nha de ban va cho thue. Nam 2003, theo thoa thuan giua cong ty (duoc UBND Tinh giao lai khu dat neu tren) va chung toi ve hinh thuc hoan doi dat, co su chung kien cua can bo huyen, nhung nay tinh khong dong y cho thuc hien la dung hay sai? Chung toi dang co kien nghi xem xet lai thi hoi dong den bu huyen yeu cau chung toi giao dat thi phai lam sao? Gia dat den bu duoc tinh ra sao?..

 • Ong lam thue xoa ngheo

  04:37 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Ong lam thue xoa ngheo

  Ong ngheo, phai di lam thue de danh dum tien mua dat. Co dat, ong cho nguoi ngheo muon de cay cay. Ong con giup tien bac de tui nho den truong. Ong la Bay Soai - Tran Van Soai, o ap 5, xa bien gioi Vinh Xuong, huyen Tan Chau, An Giang.

 • Ly do khong co dat de xay truong la khong dung

  15:27 | Thứ sáu 15/11/2002 (GMT+7)

  Neu nhan thay khong the xay dung mot truong hoc voi it nhat la 12 phong, bao gom van phong, thu vien va phong hoc thi ngay tu dau, tinh Lam Dong da khong nen thanh lap Truong tieu hoc Ly Tu Trong (Bao Loc).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0