co che thi truong

Friday, 27/05/2016 23:12
 • Chong tham nhung va mat trai cua co che thi truong

  10:35 | Thứ bảy 24/07/2004 (GMT+7)

  TTCN - Lau nay nguoi ta thuong qui ket nguyen nhan chu yeu nhieu tieu cuc cua can bo, cong chuc, nhat la tham nhung, la do “mat trai cua co che thi truong”. Vay co phai chi don gian nhu vay ?

 • Sau xang gia cac loai dau se theo co che thi truong

  07:31 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Sau xang gia cac loai dau se theo co che thi truong

  Theo Nghi dinh 55/2007/ND-CP cua Chinh phu ngay 6/4 quy dinh ve kinh doanh xang dau, Nha nuoc se giam bu gia cac loai dau; thuc hien gia ban theo co che thi truong doi voi dau mazut trong nam 2007, doi voi dau diesel va dau hoa vao nam 2008.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Co kha nang giam gia xang dau

  08:02 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Co kha nang giam gia xang dau

  Chi vai ngay sau khi quyet dinh tang gia xang dau. Chinh phu giao cho Bo Tai chinh lap de an ve gia va thue, Bo Thuong mai lap de an ve co che kinh doanh mat hang xang dau de giam bot gia xang dau cho nguoi tieu dung. Co the vua tang thue vua ha gia ban le Bo truong Truong Dinh Tuyen phan tich, nhu nhung lan dieu chinh truoc day, neu dau tho tiep tuc xu the giam thi se tinh den viec khoi phuc thue nhap khau hien dang la 0% len muc hop ly. Mat hang dau Nha nuoc..

 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Chap nhan co che thi truong trong giao duc DH day nghe

  01:51 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Chap nhan co che thi truong trong giao duc DH day nghe

  Cuoc tranh cai "giao duc co phai la hang hoa" da duoc Chinh phu xac dinh buoc dau "chap nhan co che thi truong trong dao tao DH thuoc cac nganh ky thuat - cong nghe va day nghe".

 • Y Duc xuo ng do c du ng do lo i cho co che thi truo ng

  18:40 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Y Duc xuo ng do c du ng do lo i cho co che thi truo ng

  Gan 150 cau hoi cua ban doc da gui ve Tuoi Tre Online trong chieu 25-2 de phong van truc tuyen voi BS Truong Thin va BS - thay thuoc uu tu Do Hong Ngoc. Dieu ma hau het cac ban doc quan tam va dau dau nhat truoc ngay thay thuoc VN 27-2 van la van de y duc ngay nay.

 • Dung de co che thi truong chi phoi 100 KH CN

  07:48 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Dung de co che thi truong chi phoi 100 KH CN

  Tiep tuc trao doi voi TS ve giai phap su dung doi ngu KH-CN tren dia ban TP.HCM, GS Hoang Anh Tuan nhan manh: "Can doi moi chinh sach can bo KH-CN, dung de mac cho co che thi truong!". GS Hoang Anh Tuan phan tich:

 • Giao duc dai hoc va co che thi truong

  08:28 | Chủ nhật 26/06/2005 (GMT+7)

  Giao duc dai hoc va co che thi truong

  Cum tu "Giao duc dai hoc (GDDH) va co che thi truong" dang duoc tranh luan soi noi tren moi dien dan ve GD trong hon mot nam qua. "GDDH co la mot loai hang hoa cong?", "Truong hoc khong phai la cho", "Co hay khong co thi truong GD?"...

 • Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

  21:12 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

  Tu vu nay da dat cho Ðang, Quoc hoi, Nha nuoc ta rat nhieu van de then chot, tu duong loi, chinh sach, den to chuc, quan ly, boi duong, khen thuong va ky luat can bo.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Giao duc dai hoc va co che thi truong

  22:43 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Giao duc dai hoc va co che thi truong

  LTS: Cum tu "Giao duc dai hoc (GDDH) va co che thi truong" dang duoc tranh luan soi noi tren moi dien dan ve GD trong hon mot nam qua. "GDDH co la mot loai hang hoa cong?", "Truong hoc khong phai la cho", "Co hay khong co thi truong GD?"... Thanh Nien xin duoc gioi thieu voi ban doc bai viet cua GS Pham Phu - Truong DH Bach khoa TP.HCM ve van de kha nong bong va cung kha nhay cam nay.

 • Canh tranh phai dua tren phap luat

  09:17 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Dat nuoc chung ta da va dang go bo che do bao cap, chuyen sang co che thi truong. Co che thi truong doi hoi co su tu dieu tiet va canh tranh lan nhau. Viec can lam va rat can lam trong luc nay la co duoc cac can cu phap luat on dinh.

 • Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  08:59 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  Vuot qua thoi gian du kien, Thu tuong da danh gan 4 gio dong ho tra loi hon 30 cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Hang ngan cau hoi van tiep tuc do ve trong thoi gian giao luu. Cac cau hoi se tiep tuc duoc Thu tuong va cac Bo nghien cuu, thong ke trong hoach dinh chinh sach...

 • Y kien phan hoi tu ban doc ve cach tinh gia dien moi

  12:14 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Ten: Nguyen Quoc Nam

 • Chung ta phai quen song trong co che thi truong

  13:01 | Chủ nhật 30/05/2004 (GMT+7)

  Trao doi voi bao gioi ben hanh lang Quoc hoi ve su bien dong cua gia ca da vuot xa chi so du bao, Pho thu tuong Vu Khoan khang dinh: "Bay gio kinh te Viet Nam gan voi kinh te the gioi rat nhieu. Viec dinh ra chi so tang gia bao nhieu thi cung chi co tinh chat dinh huong de phan dau".

 • Den cuoi 2008 cham dut bao ho xang dau

  20:32 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Den cuoi 2008 cham dut bao ho xang dau

  Viet Nam se dan chuyen kinh doanh xang dau sang co che thi truong. Han cuoi ma chinh phu de ra la den cuoi nam 2008 se cham dut ho tro tai chinh doi voi kinh doanh xang dau. Chung ta phai chap nhan va thich ung voi co che quan ly va mat bang gia moi trong qua trinh hoi nhap. Thu truong Bo Tai Chinh Tran Van Ta da cho biet nhu tren ve phuong huong dieu hanhgia xang dau trong nhung nam toi.

 • Nguoi tieu dung keu troi

  10:40 | Thứ tư 19/01/2005 (GMT+7)

  Nguoi tieu dung keu troi

  LTS: Bat dau tu 1/1/2005, gia ban dien sinh hoat moi cua Tong Cty Dien luc Viet Nam da chinh thuc duoc ap dung. Nhung ngay qua, nguoi tieu dung ca nuoc van dang ngo ngang va buc xuc voi cach tinh moi nay, dac biet la nhung ho su dung qua 300 so/thang phai tra mot muc gia qua cao so voi nhung nguoi dung it hon muc tren. Co thoi diem nguoi dan phai tra toi... 62.000 dong cho 2 so dien (giua so thu 209 va 301). Phai chang nguoi tieu dung dang bi “danh thue thu..

 • Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam

  16:54 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Cac hoi khoa hoc va ky thuat VN (Lien hiep hoi) vua gui toi Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu... ban kien nghi de xuat mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc VN. Trong ban kien nghi nay, Lien hiep hoi cho biet neu duoc Chinh phu tin cay, Lien hiep hoi san sang nhan mot phan nhiem vu nghien cuu viec cai cach GD-DT tu nay den 2010 va cac nam tiep theo.

 • Tang gia dien theo co che thi truong

  15:59 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Tang gia dien theo co che thi truong

  Bo Tai chinh da dong y voi phuong an tang gia dien do Bo Cong nghiep de trinh. Ben canh do, Bo Tai chinh cung cho rang, nen tang gia tu 1/12/2006 chu khong phai 1/1/2007 nhu du kien ban dau.

 • Chay chuc thu hang lau trong co che thi truong

  15:46 | Thứ ba 28/10/2003 (GMT+7)

  Chay chuc thu hang lau trong co che thi truong

  Tren dien dan ky hop thu 4 QH khoa XI, co dai bieu QH da len an hien tuong chay chuc, chay du an, chay toi... dang ton tai trong xa hoi nuoc ta hien nay. Hien tuong "chay" nhu vay cung da duoc mot so dai bieu neu ra tu cac ky hop cuoi nhiem ky QH khoa X.

 • Nen de co che thi truong dieu tiet

  15:16 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Nen de co che thi truong dieu tiet

  TP - Dai dien nhieu truong dai hoc buc xuc phan nan rang quy dinh cua Bo GD-DT cho phep cac truong nay tuyen sinh he phi chinh quy voi chi tieu chi bang 70% tong chi tieu he chinh quy la “qua it” va “bat hop ly”.

 • Tranh doc quyen tren thi truong xang dau bang cach nao

  06:38 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Tranh doc quyen tren thi truong xang dau bang cach nao

  Theo Nghi dinh so 55/2007/ND-CP ngay 6/4/2007 cua Chinh phu quy dinh ve kinh doanh xang dau va dieu kien kinh doanh xang dau tai thi truong VN thi gia ban xang dau se duoc ap dung theo co che thi truong, thuong nhan kinh doanh xuat khau, nhap khau xang dau hoac thuong nhan san xuat, che bien xang dau tu quyet dinh sau khi nop cac loai thue, phi theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

 • Quy hoach theo phong trao

  16:56 | Thứ hai 02/06/2003 (GMT+7)

  Cac phien chat van roi cung qua di. “Loi noi gio bay”, phan khoi thi van con dong lai. Dieu dang phan khoi nhat la su khang dinh cua Bo truong Ke hoach - Dau tu truoc toan the quoc dan dong bao rang o ta khong co hien tuong “quy hoach theo phong trao” (qua lam thi chi co chuyen “dau tu theo phong trao” ma thoi). Su khang dinh nay co le da giup cho cac vi dai bieu Quoc hoi trut bo duoc ganh nang cua noi lo lang khong dau ve nhung lang phi khong lo lien..

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • Quan ly an toan thuc pham theo co che thi truong

  15:58 | Chủ nhật 23/05/2004 (GMT+7)

  Quan ly an toan thuc pham theo co che thi truong

  Tu thuc pham khong benh tat, cho toi yeu cau cua doi tac nuoc ngoai va cua nguoi tieu dung trong nuoc doi voi cac san pham thuc pham, tat ca dang dan tao suc ep buoc cac doanh nghiep san xuat, che bien thuc pham o Viet Nam phai tinh den chuyen: Bao gio se thuc hien tieu chuan HACCP?

 • Dao tao trong nganh nghe thuat va nhung bien dong cua co che thi truong

  06:55 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Dao tao trong nganh nghe thuat va nhung bien dong cua co che thi truong

  “Con loc” cua nen kinh te thi truong da tao nen nhung bien dong trong toan bo doi song xa hoi. La mot bo phan cua xa hoi, giao duc dao tao hien dang dung truoc nhung buc xuc can phai duoc “giai quyet”. Va… giao duc dao tao cac nganh nghe thuat khong nam ngoai tinh trang do.

 • Khong bu lo xang giai quyet bu gia mat hang dau nam 20062007

  13:49 | Thứ ba 05/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 4/2, Thu tuong Chinh phu da yeu cau Bo Tai chinh khan truong giai quyet dut diem, theo dung quy dinh hien hanh, kinh phi bu gia mat hang dau nam 2006 va 2007 cho cac doanh nghiep dau moi nhap khau xang dau de bao dam dieu kien kinh doanh cho doanh nghiep. Doi voi so lo cua mat hang xang phat sinh trong nam 2007, Thu tuong chi dao Bo Tai chinh xem xet viec cham ap thue nhap khau khi gia the gioi giam de doanh nghiep kinh doanh xang dau dau moi co dieu kien..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0