co cau lai

Sunday, 29/05/2016 07:04
 • Hoi nghi thuong dinh Phap Duc ve co cau lai hang Airbus

  11:03 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi thuong dinh Phap Duc ve co cau lai hang Airbus

  TP - Tong thong Phap Jacques Chirac va Thu tuong Duc Angela Merkel hom 23/2 da gap nhau tai Meseberg gan Berlin (Duc) de ban cach giai quyet nhung bat dong nay sinh lien quan den viec co cau lai hang che tao may bay cho khach chau Au Airbus.

 • Day nhanh co cau lai cac ngan hang quoc doanh

  09:11 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Day nhanh co cau lai cac ngan hang quoc doanh

  Chi thi dau tien trong nam 2006 cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) Le Duc Thuy da yeu cau cac Ngan hang thuong mai quoc doanh day nhanh tien do thuc hien De an co cau lai cac ngan hang thuong mai (NHTM) Nha nuoc. Day la yeu cau tat yeu doi voi viec nang cao nang luc tai chinh va kha nang canh tranh cua cac NHTM Nha nuoc trong qua trinh hoi nhap.

 • Mua ban no van cham vi sao

  10:51 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Mua ban no van cham vi sao

  Mua ban no la viec cac to chuc tin dung co cac khoan no qua han, ton dong lau ngay bang nhieu cac bien phap quyet liet de thu hoi nhung van khong thu duoc can phai xu ly ban no. Day la nhung khoan von dau tu khong hieu qua, von bi “nam chet” khong quay vong, khong co kha nang thu hoi keo dai trong nhieu nam; to chuc tin dung khong co von de dau tu vao nhung chu ky kinh doanh tiep theo. Viec ban cac khoan no nay la rat can thiet trong qua trinh sap xep, co cau..

 • Tang lai suat Nguyen nhan va hau qua

  21:49 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Tang lai suat Nguyen nhan va hau qua

  Nhung ngay cuoi thang 7, dau thang 8, nguoi ta chung kien tinh hinh nhieu ngan hang thuong mai co phan, ngan hang lien doanh tang lai suat huy dong ca VND va USD. Cac ngan hang thuong mai nha nuoc va cac cong ty tai chinh tuy khong tuyen bo tang lai suat, nhung cung chao moi cac loai chung tu co gia voi muc lai suat cao hon muc lai suat tiet kiem cung ky han va khuyen mai kem cac giai thuong. Nguyen nhan cua tinh trang nay la gi? Chung ta hay xem xet tu thuc tien..

 • Kinh doanh von nha nuoc Nhung thuong vu dau tien

  15:45 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Kinh doanh von nha nuoc Nhung thuong vu dau tien

  Theo nguyen tac va ky vong khi thanh lap Tong cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuoc (SCIC), von nha nuoc trong cac doanh nghiep truoc day duoc quan ly theo kieu hanh chinh o cac bo, nganh, dia phuong se duoc chuyen cho SCIC quan ly va dau tu. Va nhung thuong vu kinh doanh von nha nuoc dau tien da duoc tien hanh theo mot cach moi, cach cua cac nha dau tu tai chinh. Dua doanh nghiep thoat khoi "cua tu" Giua nam 2006, mot su kien lon trong nganh hang khong Viet..

 • Co cau lai he thong giao duc quoc dan Phai gan voi doi moi co cau viec lam va co cau tien luong

  21:22 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Co cau lai he thong giao duc quoc dan Phai gan voi doi moi co cau viec lam va co cau tien luong

  Hoi dong quoc gia giao duc va Vien nghien cuu phat trien giao duc tung ban thao van de co cau lai he thong giao duc (GD), dao tao quoc dan (7/2003) nham tim giai phap dam bao phan luong sau THCS. Cuoc ban thao chua co ket luan cuoi cung. De gop them mot tieng noi ve van de nay, phong vien Thanh Nien da co cuoc phong van voi ong Pham Do Nhat Tien, dong Giam doc du an ho tro Bo Giao duc va Dao tao.

 • Walt Disney tai co cau lai bo may

  18:18 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Tap doan giai tri noi tieng the gioi Walt Disney tuyen bo se cat giam 650 viec lam va giam so luong phim phat hanh hang nam nham tai co cau lai hoat dong. Viec cat giam se duoc tien hanh tai cac chi nhanh tren toan the gioi, song khong noi ro dia diem.

 • Co cau lai danh muc dau tu

  15:58 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Co cau lai danh muc dau tu

  Vua len duoc gan 10 diem hom qua, hom nay (ngay 2/11) thi truong chung khoan lai dao chieu, chi so VN-Index giam 4,43 diem xuong 516,95 diem.

 • Volkswagen cat giam 20.000 lao dong

  21:33 | Thứ sáu 10/02/2006 (GMT+7)

  Volkswagen cat giam 20.000 lao dong

  Hang xe hoi Volkswagen cua Duc se cat giam 20.000 lao dong nhu la mot phan cua chien luoc co cau lai hang tu nay den nam 2009, tro thanh hang xe hoi moi nhat tren the gioi thong bao co cau lai hoat dong cua minh.

 • Ha Noi Trien khai tuyen truyen tien trinh hoi nhap WTO

  08:48 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Trien khai tuyen truyen tien trinh hoi nhap WTO

  Den thoi diem hien tai, Viet Nam da buoc mot chan vao To chuc thuong mai the gioi (WTO), nhung van con kha nhieu doanh nghiep chua nhan thuc day du ve hoi nhap kinh te, ngai khai pha thi truong va ngai va cham, tranh chap phap ly, con theo duoi kieu lam an nho, le, thieu lien ket, chua quyet tam hoi nhap... Do la nhan xet cua ong Pham Xuan Hang, UV Thuong vu, Truong Ban tuyen giao Thanh uy Ha Noi. Theo ong, Thu do, voi vi the va tam quan trong cua mot dau nao..

 • Du tru ngoai hoi cua VN tang hang tram lan

  08:54 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Du tru ngoai hoi cua VN tang hang tram lan

  Theo ong Le Duc Thuy, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, cho biet den nay quy du tru ngoai hoi cua Viet Nam da dap ung duoc 10 - 12 tuan nhap khau, tang gap hang tram lan so voi nam 1991. Tinh den cuoi nam 2005, muc huy dong von da tang gap 20 lan va cho vay tang gap 40 lan so voi nam 1990. Nhieu ngan hang da ung dung cac dich vu tien ich hien dai dua tren nen tang cong nghe thong tin, dap ung ngay cang tot hon nhu cau cua doanh nghiep va dan cu. Phat bieu..

 • Deutsche Bank AG tu van co phan hoa cho MHB

  11:04 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Deutsche Bank AG tu van co phan hoa cho MHB

  Ngan hang phat trien nha Dong bang song Cuu Long (MHB) - mot trong 4 ngan hang du kien se phat hanh co phieu lan dau ra cong chung trong nam nay - da chon duoc nha tu van cho qua trinh co phan hoa la Deutsche Bank AG Singapore. Le ky ket chinh thuc da dien ra ngay 25/5 tai Ha Noi. Theo thoa thuan hai ben, Deutsche Bank AG Singapore va cac nha thau phu Viet Nam se thuc hien tu van co phan hoa MHB theo cac phan viec la xac dinh gia tri doanh nghiep; xay dung phuong..

 • Se thu hoi giay phep nhung ngan hang hoat dong yeu kem

  10:32 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Se thu hoi giay phep nhung ngan hang hoat dong yeu kem

  Ngan hang Nha nuoc vua phe duyet De an co cau lai Ngan hang thuong mai co phan nong thon. Muc dich la cung co va sap xep lai cac ngan hang co phan nong thon nham tang kha nang canh tranh trong dieu kien moi, tranh rui ro trong nen kinh te hoi nhap. Theo Ngan hang Nha nuoc, viec co cau lai cac ngan hang thuong mai co phan nong thon trong thoi gian toi se theo 2 huong chinh la: doi voi ngan hang thuong mai co phan nong thon du dieu kien va co nhu cau se duoc chuyen..

 • De xuat som duoc co cau lai Tap doan Buu chinh Vien thong

  06:32 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  De xuat som duoc co cau lai Tap doan Buu chinh Vien thong

  Trong buoi hop bao chieu qua, 13/9, ong Bui Quoc Viet - Giam doc Trung tam Thong tin Buu dien thuoc Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam da cho biet bon de xuat lon ma VNPT de nghi Bo Thong tin va Truyen thong trinh len Chinh phu voi mong muon doanh nghiep se duoc rong duong phat trien hon nua trong thoi gian toi.

 • Tra no ngan hang cham bi phat

  10:17 | Thứ sáu 18/02/2005 (GMT+7)

  Tra no ngan hang cham bi phat

  Khach hang vay ngan hang khong tra no dung han va khong chap thuan cho co cau lai thoi han tra no se bi phat cham tra doi voi no qua han va no lai von vay.

 • My du dinh co cau lai bo may tai thiet Iraq

  06:09 | Thứ ba 13/05/2003 (GMT+7)

  My du dinh co cau lai bo may tai thiet Iraq

  Nhieu dau hieu cho thay Nha Trang dang du dinh thay the bo may tai thiet hien nay tai Iraq bang mot co cau hoan toan moi. Sau khi bo nhiem ong Paul Bremer vao chuc tong dieu hanh tai Iraq hoi tuan truoc, ong Bush hom qua da chap nhan don tu chuc cua ba Barbara Bodine, nguoi nam quyen thi truong Baghdad.

 • Sap co quyet dinh co cau lai bo may Chinh phu

  23:00 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Sap co quyet dinh co cau lai bo may Chinh phu

  Theo bao cao cua phien hop thuong ky, sau thang dau nam 2007, cong tac cai cach hanh chinh da duoc day manh, huong vao cac trong tam cai cach thu tuc hanh chinh va phan cap.

 • Co cau lai Panasonic VN

  02:59 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Co cau lai Panasonic VN

  Tu 1/4, hai cong ty kinh doanh hang dien gia dung va tivi cua hang Panasonic se duoc quy ve mot moi boi Panasonic VN. Tap doan Matsushita quyet dinh ap dung chien luoc nay de day manh thuong hieu tai VN.

 • Toyota quyet tam co cau lai to chuc

  17:38 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

  Toyota quyet tam co cau lai to chuc

  Cuoi tuan qua, hang san xuat xe hoi hang dau Nhat Ban nay tuyen bo cat giam quy mo cac "ban be" cua minh xuong con mot nua so voi hien nay. Thay vao do, Toyota se thiet lap mot mang luoi can bo chuyen trach lam viec duoi su dieu hanh cua ban giam doc.

 • Co cau lai he thong giao duc quoc dan

  15:09 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Co cau lai he thong giao duc quoc dan

  Sang 25/11, tai Ha Noi, hoi thao tong ket 5 nam thi hanh va xay dung luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Giao duc (GD) da duoc to chuc. Du kien thang 2/2004 van ban hoan thien se duoc trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi.

 • Agribank co cau lai hoat dong kinh doanh von

  16:23 | Thứ năm 10/06/2004 (GMT+7)

  Voi su ra doi cua So Quan ly kinh doanh von va ngoai te (ATC)hom qua tai Ha Noi, Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon (Agribank) duoc xem la don vi dau tien sap xep lai nghiep vu kinh doanh von, nham nang cao kha nang thanh khoan va tao loi nhuan lon hon cho nhung dong von nhan roi tam thoi.

 • BIDV lot xac de co phan hoa

  17:47 | Thứ hai 06/06/2005 (GMT+7)

  BIDV lot xac de co phan hoa

  Ngan hang Dau tu va phat trien VN (BIDV) dang co cau lai manh me voi mong muon hoan thanh mot "kich ban co phan hoa".

 • Trung Quoc co cau lai nganh hang khong

  15:19 | Thứ bảy 12/10/2002 (GMT+7)

  Trung Quoc co cau lai nganh hang khong

  9 hang hang khong hang dau nuoc nay dang co ke hoach sap nhap thanh 3 tap doan khong lo: Air China, China Southern Airlines va China Eastern Airlines. Theo tinh toan, cac tap doan moi se kiem soat 80% thi truong noi dia va hau het tuyen bay quoc te.

 • Tong thong My co cau lai he thong an ninh mang

  10:22 | Thứ tư 18/07/2001 (GMT+7)

  Tong thong My co cau lai he thong an ninh mang

  Tong thong Bush dang thuc hien bien phap hoan toan khac biet de bao ve ha tang cong nghe, chong nan khung bo may tinh. Mot trong cac dong thai cua ong Bush la thay vi tri an ninh cap cao ma nguoi tien nhiem lap ra bang mot uy ban co van.

 • BIDV lot xac de co phan hoa

  15:29 | Thứ hai 06/06/2005 (GMT+7)

  BIDV lot xac de co phan hoa

  Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BIDV) dang co cau lai manh me voi mong muon hoan thanh mot "kich ban co phan hoa".

 • AOL chia tay 1200 nhan vien va co cau lai to chuc

  09:55 | Thứ tư 22/08/2001 (GMT+7)

  AOL chia tay 1200 nhan vien va co cau lai to chuc

  Hom qua (21/8), AOL Time Warner cong bo cat giam 1.200 nhan cong thuoc chi nhanh America Online. Hang cung dang tien hanh hop nhat cac don vi kinh doanh truc tuyen thanh mot cong ty Internet lon.

 • LHQ keu goi co cau lai WTO

  11:17 | Thứ ba 03/07/2001 (GMT+7)

  Mot nhom cac chuyen gia cao cap cua LHQ moi day da de nghi cac nha lanh dao tren the gioi, bao gom dai dien cua cac nuoc phat trien, trieu tap cuoc hop thuong dinh ve van de toan cau hoa nham cai to he thong tai chinh the gioi.

 • Ford se duoc co cau lai trong vong 2 thang

  15:41 | Thứ năm 30/08/2001 (GMT+7)

  Do la hy vong cua ong Jacques Nasser, Giam doc dieu hanh hang. Ford se tiep tuc sa thai nhan cong o chau My Latinh va cat giam chi phi o chau Au va A.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0