chuyen trach

Thursday, 26/05/2016 05:42
 • Co dai bieu chuyen trach Quoc hoi se het lam van tap the

  19:08 | Thứ hai 24/03/2003 (GMT+7)

  Co dai bieu chuyen trach Quoc hoi se het lam van tap the

  Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu cho biet nhu vay chieu nay, ben le Hoi nghi dai bieu chuyen trach thao luan cac du an luat de trinh Quoc hoi tai ky hop 3. Ong cho rang hoat dong cua cac vi chuyen trach se giup Quoc hoi thao luan va thong qua luat mot cach nhanh chong, tranh viec “lam van tap the”.

 • Chuyen trach chong tham nhung co duoc trao dac quyen

  08:25 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Trong phien hop thuong ky cuoi thang 9 toi day, Chinh phu se xem xet du an Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su 2004 truoc khi trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi. Theo phap lenh, se thanh lap them Cuc Canh sat dieu tra (CSDT) toi pham ve tham nhung thuoc Bo Cong an. Van de dang duoc quan tam la don vi chuyen trach nay co duoc trao cac tham quyen dac biet de chong tham nhung co hieu qua? Theo quy dinh cua Luat Phong chong..

 • Nen dat co quan chuyen trach chong tham nhung o dau

  14:56 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Nen dat co quan chuyen trach chong tham nhung o dau

  Cau hoi nay da duoc tranh luan kha cang thang trong cuoc hop cua cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach. Tai day, nhieu luong y kien khac nhau da duoc dua ra, tuy nhien, van chua co phuong an nao hieu qua, hop long dan duoc quyet dinh.

 • Cac co quan cua QH co lanh dao moi

  16:22 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Cac co quan cua QH co lanh dao moi

  Chieu nay, 28/7, Quoc hoi da bau thanh vien Hoi dong dan toc, cac uy ban va Doan thu ky ky hop. Chu tich HDDT va chu nhiem cac uy ban deu nhan duoc tren 90% so phieu bau.

 • DB Quoc hoi kiem nhiem cu tri chuyen trach

  14:47 | Chủ nhật 07/05/2006 (GMT+7)

  DB Quoc hoi kiem nhiem cu tri chuyen trach

  Sau khi doc bai phong van Nguyen Pho Chu tich Quoc hoi Mai Thuc Lan cua nha bao Huu Khoi, mot doc gia viet : "Toi hoan toan nhat tri voi ong Mai Thuc Lan la co tinh trang "Dai bieu QH kiem nhiem, cu tri thi chuyen trach". Toi chua bao gio duoc di du mot buoi tiep xuc cu tri nao o noi cu tru (mac du da di bau cu 3 khoa QH). Moi lan xem tivi toi moi biet la vua co buoi tiep xuc cu tri tai dia phuong minh ma khong biet". Y kien cua ban ve van de nay ?

 • Chi to chuc hoi nghi DB Quoc hoi chuyen trach khi can

  15:47 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Chi to chuc hoi nghi DB Quoc hoi chuyen trach khi can

  Sang nay (26/12), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop thong nhat khong tiep tuc to chuc hoi nghi dai bieu Quoc hoi (HNDBQH) chuyen trach dinh ky, chi to chuc neu xet thay can thiet.

 • Ung ho lap Uy ban chuyen trach chong tham nhung

  08:16 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi dai bieu (DB) Quoc hoi (QH) chuyen trach hom qua 2-8 da khai mac tai Ha Noi voi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Van An. Trong ngay lam viec dau tien, cac DB da tap trung thao luan ve du an Luat phong, chong tham nhung.

 • Ky hop dau tien cua cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach

  13:54 | Thứ hai 24/03/2003 (GMT+7)

  Hom nay, hon 100 dai bieu chuyen trach hop thao luan cac du an luat trinh Quoc hoi tai ky hop thu 3 sap toi. Day la lan dau tien cac nghi si chuyen nghiep lam viec tap trung de thuc hien nhiem vu lam luat cua Quoc hoi, bo sung cho 2 phien hop thuong ky moi nam cua co quan quyen luc.

 • Dai bieu QH chuyen trach huong luong cap thu truong

  08:55 | Thứ năm 21/03/2002 (GMT+7)

  Pho chu tich QH Mai Thuc Lan cho biet, doi voi dai bieu o TU, khi tro thanh dai bieu chuyen trach, khoa dau co the duoc huong them muc phu cap 0,8 he so luong theo muc luong toi thieu. Trong truong hop tai dac cu, se duoc huong muc phu cap 1,0.

 • Bo phieu tin nhiem Cang thao luan cang roi

  08:03 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem Cang thao luan cang roi

  TP - Van de quan trong nhat cua du thao Luat to chuc Quoc hoi sua doi duong nhu van chua co loi ra khi cac DBQH chuyen trach gop y ve du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc Quoc hoi hom qua (21/8).

 • Thong qua toan van Luat To chuc Quoc hoi

  08:13 | Thứ tư 19/12/2001 (GMT+7)

  Thong qua toan van Luat To chuc Quoc hoi

  Hom qua, Quoc hoi thao luan 2 dieu luat ve dai bieu chuyen trach. Nhieu y kien cho rang can co it nhat mot nguoi hoat dong chuyen trach o moi doan dai bieu. Thanh vien nay se tham gia truc tiep cac hoat dong o dia phuong, chu khong nhat thiet phai o Van phong Quoc hoi.

 • Nong chuyen chat luong dai bieu chuyen trach

  08:11 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Nong chuyen chat luong dai bieu chuyen trach

  TS- Chieu nay (20/3), Doan chu tich Uy ban TUMTTQ Viet Nam da to chuc hoi nghi hiep thuong lan II, thong qua danh sach so bo cac ung vien dai bieu QH khoa XII

 • Da Nang Thuc hien che do bao hiem cho can bo khong chuyen trach cap xa phuong

  23:53 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua dong y thuc hien che do bao hiem xa hoi va bao hiem y te cho can bo khong chuyen trach tai 56 xa, phuong o cac quan huyen. Can bo khong chuyen trach sau khi ky hop dong lao dong tu 3 thang tro len duoc tham gia dong bao hiem bat buoc theo quy dinh hien hanh (tru can bo nghi huu, mat suc ve cong tac tai xa, phuong).

 • Tong Bi thu Khong phan biet DB chuyen trach hay kiem nhiem

  17:22 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Khong phan biet DB chuyen trach hay kiem nhiem

  TS- Nhieu kien nghi da duoc neu len tai Hoi nghi tong ket hoat dong cua Doan DBQH Ha Noi nhiem ky khoa XI.

 • Hai pho chu tich Quoc hoi khong tai ung cu

  08:40 | Thứ bảy 09/03/2002 (GMT+7)

  Chieu 8/3, Van Phong Quoc hoi lay y kien cu tri noi cong tac doi voi 24 nguoi dang hoat dong chuyen trach tai cac co quan cua QH, vua duoc gioi thieu ra ung cu. Co 6/14 thanh vien cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khong tai ung cu khoa moi.

 • Can y kien nhan dan de nang cao chat luong cua du an luat

  18:26 | Thứ sáu 01/08/2003 (GMT+7)

  Can y kien nhan dan de nang cao chat luong cua du an luat

  ""Uy ban thuong vu (UBTV) Quoc hoi quyet dinh to chuc cong bo va lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve cac du an Bo luat To tung hinh su (sua doi) va Luat dat dai (sua doi) tu hom nay (1/8) den het ngay 20/9. Viec nay nham nang cao hon nua chat luong chuan bi cua cac du an luat va giup Quoc hoi co the tham khao rong rai y kien cua cac tang lop nhan dan"". Phat bieu khai mac Hoi nghi lan thu 2 cac dai bieu chuyen trach cua Quoc hoi, Chu tich Quoc hoi Nguyen..

 • 3 thach thuc cua Quoc hoi

  06:04 | Chủ nhật 08/01/2006 (GMT+7)

  3 thach thuc cua Quoc hoi

  TTCN - Hoi thao “QH VN 60 nam hinh thanh va phat trien” da duoc Van phong QH to chuc tai TP.HCM ngay 27-12-2005. Nhieu tham luan co gia tri tai hoi thao da neu bat nhung thanh tuu trong qua khu cung nhu nhung thach thuc moi cua QH trong tuong lai. Nhieu y kien noi ve su can thiet phai doi moi hoat dong cua QH trong thoi gian toi...

 • Khi co chuyen can cong khai chat van ngay

  15:20 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Khi co chuyen can cong khai chat van ngay

  “Chung ta da co mot doi ngu chuyen trach tu tren xuong..., co phuong tien thong tin ngay cang hieu qua, vay thi khi xay ra su viec gi do tai sao khong chat van cong khai qua phuong tien thong tin dai chung de giai quyet ngay”, dai bieu Quoc hoi Duong Trung Quoc neu y kien.

 • Chong tham nhung Van nen co co quan chuyen trach doc lap

  23:54 | Thứ ba 10/05/2005 (GMT+7)

  Chong tham nhung Van nen co co quan chuyen trach doc lap

  Tai ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI, Chinh phu da de nghi Quoc hoi cho y kien ve viec nen hay khong nen thanh lap mot co quan chuyen trach chong tham nhung. Van de nay tiep tuc duoc nhieu dai bieu quan tam truoc khi dien ra cac cuoc thao luan ve du an luat phong, chong tham nhung, cho du vua qua, Chinh phu da rut lai de nghi truoc day.

 • My khai truong phong chuyen trach ve Iran

  10:55 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  TS (Washington) - Bo Ngoai giao Hoa Ky vua chinh thuc thanh lap Phong Chuyen trach ve cac Van de lien quan den Iran (Office of Iran Affairs) nham “thuc day qua trinh dan chu hoa o nuoc cong hoa Hoi giao nay”.

 • VN can lap co quan chuyen trach ve thu tuc hanh chinh

  17:40 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  VN can lap co quan chuyen trach ve thu tuc hanh chinh

  Tai toa dam trao doi kinh nghiem quoc te ve cai cach thu tuc hanh chinh (TTHC) do Van phong Chinh phu to chuc hom nay (12/9) tai Ha Noi, cac dai bieu VN va nuoc ngoai nhan manh su can thiet thanh lap mot co quan chuyen trach ve TTHC, hoat dong doc lap.

 • Bo phieu tin nhiem Co sua nhung khong doi

  16:45 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem Co sua nhung khong doi

  Sau nhieu lan "nang len dat xuong", viec sua quy dinh ve bo phieu tin nhiem cac chuc danh QH bau va phe chuan hau nhu khong co gi thay doi, van voi dieu kien toi thieu 20% dai bieu QH de nghi va khong co huong dan cu the.

 • Se thanh lap co quan chuyen trach chong tham nhung

  02:36 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  TT (TP.HCM)- Tai Hoi nghi trien khai Luat phong chong tham nhung va chuong trinh hanh dong cua nganh thanh tra dien ra ngay 15-2 tai TP.HCM, phat bieu voi bao chi, ong Quach Le Thanh - tong thanh tra Chinh phu (TTCP) - cho biet Chinh phu co giao cho TTCP va Bo Cong an thanh lap co quan chuyen trach chong tham nhung (CQCTCTN).

 • Lanh dao VPQH thuc hien khoan xe cong

  06:38 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Lanh dao VPQH thuc hien khoan xe cong

  Da co 21 can bo, lanh dao cac co quan QH, VPQH dang ky viec khoan kinh phi oto dua don theo tinh than Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu QH khoa XI. Pho Chu nhiem thuong truc VPQH Tran Quoc Thuan cho biet, da so can bo dang ky la nhung nguoi khong tai cu nhiem ky QH moi, dang cho che do nghi huu gom Uy vien UBTVQH, Chu nhiem, Pho chu nhiem cac co quan QH.

 • Nen cho can bo khong chuyen trach co so mua BHYT

  02:01 | Chủ nhật 17/06/2007 (GMT+7)

  Theo thong tu lien tich so 06 ngay 30-3-2007 cua Bo Y te va Bo Tai chinh huong dan thuc hien bao hiem y te tu nguyen (BHYTTN) thi pham vi va doi tuong ap dung cho BHYTTN la: ho gia dinh, hoc sinh - sinh vien va can bo dan so xa, phuong, thi tran.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0