cho vay ngan han

Sunday, 29/05/2016 01:06
 • Quy Ho tro phat trien thieu von cho vay trung va dai han

  17:11 | Thứ ba 05/08/2003 (GMT+7)

  "Von cho vay ngan han ho tro xuat khau hoac ho tro lai suat sau dau tu thi khong thieu. Tuy nhien, lai thieu tram trong von cho vay voi thoi han tu 3 nam tro len", ong Dao Van Chien, Giam doc Quy Ho tro phat trien chi nhanh TP HCM, cho biet sang nay.

 • Nam nay tin dung ho tro xuat khau tang 10 lan

  08:39 | Thứ sáu 22/02/2002 (GMT+7)

  Theo quy ho tro phat trien (DAF), trong nam 2002, se co 25.000 ty dong von tin dung dau tu phat trien nha nuoc duoc bom vao dau tu thong qua DAF. Trong do, 220 ty dong danh cho bao lanh tin dung dau tu va ho tro lai suat dau tu, 1.800 ty dong duoc dung cho vay ngan han ho tro xuat khau (tang hon 10 lan so voi nam 2001).

 • Den luc can ha nhiet

  07:54 | Thứ năm 28/02/2008 (GMT+7)

  Den luc can ha nhiet

  Mac du NHNN da ho tro von tam thoi cho cac to chuc tin dung dam bao kha nang thanh toan thong qua nghiep vu thi truong mo va cho vay ngan han nhung chua du de lam diu tinh hinh.

 • Thay gi qua cuoc chay dua tang lai suat

  10:55 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Thay gi qua cuoc chay dua tang lai suat

  Nhan dinh cua ong Le Xuan Nghia, Vu truong Vu Chien luoc ngan hang (Ngan hang Nha nuoc) xung quanh dong thai dong loat tang lai suat gan day cua cac ngan hang thuong mai. Thua ong, viec cac ngan hang thuong mai dong loat tang lai suat huy dong co phai la hien tuong bat thuong? Dau la nguyen nhan cua hien tuong nay? Tang lai suat huy dong bao gio cung la mot lua chon kho khan cua cac ngan hang thuong mai. Boi vi lai suat cho vay cua nhung hop dong tin dung..

 • Nhu cau vay von o HN tang manh

  08:48 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Den dau thang 11, tong du no cho vay cua toan nganh ngan hang Ha Noi dat gan 103 ty dong, tang 17% so voi thoi diem dau nam. Trong do, du no cho vay ngan han chiem 55% trong tong du no.

 • Dau dau vi tang lai suat

  09:29 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Dau dau vi tang lai suat

  Cuoc dua tang lai suat (LS) huy dong von o at cua cac ngan hang (NH) vua qua da day LS cho vay tang cao. Tinh trang nay da gay ap luc lon cho nguoi dan va ca cac doanh nghiep trong khi nhu cau vay von bat dau tang cao tu nay den cuoi nam. Chua vay da ngan! Theo du dinh, cuoi nam nay anh Tien (ngu o Q.Binh Thanh, TP.HCM) se vay tien mua nha de sang nam cuoi vo. The nhung anh Tien cho biet chac phai hoan ke hoach mua nha lai vi LS cho vay cua NH hien nay kha cao...

 • Ra mat Cong ty Tai chinh Than Khoang san Viet Nam

  09:09 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Ra mat Cong ty Tai chinh Than Khoang san Viet Nam

  Chieu 9/4, tai Ha Noi, Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet Nam (TKV) da to chuc le ra mat Cong ty Trach nhiem huu han mot thanh vien Tai chinh Than - Khoang san Viet Nam (VINACOMINFC). VINACOMINFC duoc thanh lap va hoat dong tren co so giay phep so 02/GP - NHNN do Thong doc Ngan hang Nha nuoc cap ngay 30/1/2007; giay chung nhan dang ky kinh doanh so: 0104000958 do So Ke hoach va Dau tu Thanh pho Ha Noi cap ngay 15/2/2007. Cong ty co von dieu le la 300 ty..

 • Nhu cau vay von o Ha Noi tang manh

  09:13 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Den dau thang 11, tong du no cho vay cua toan nganh ngan hang Ha Noi dat gan 103 ty dong, tang 17% so voi thoi diem dau nam. Trong do, du no cho vay ngan han chiem 55% trong tong du no.

 • Sacombank giam lai suat cho vay vang

  22:50 | Chủ nhật 14/11/2004 (GMT+7)

  Sacombank giam lai suat cho vay vang

  Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Thuong tin (Sacombank) cho biet vua giam lai suat cho vay vang tu 0,03 - 0,1%/thang doi voi loai hinh cho vay ngan han; tu 0,05 - 0,1%/thang doi voi cho vay trung va dai han.

 • Mua nha tra gop den 20 nam

  10:29 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Mua nha tra gop den 20 nam

  Nhieu nguoi cho doi co mot dich vu cho vay mua nha tra gop voi thoi gian cang dai cang tot. Nhu vay, co may mua nha cua ho nhieu hon, mua nha lon hon, do so tien phai tra hang thang it di. Moi day, Ngan hang TMCP Phat trien nha TP.HCM da dua ra chuong trinh “Uu dai cho vay mua nha” trong thoi han 20 nam. Day la thoi han cho vay mua nha dai nhat tu truoc den nay. Chia nho no Pho bien thoi han cho vay mua nha trung binh cua cac ngan hang hien chi tu 5 – 10..

 • Nam 2004 10.000 ti ho tro xuat khau

  09:11 | Thứ năm 29/01/2004 (GMT+7)

  “Chung toi dang de nghi Chinh phu cho duy tri so du tin dung ngan han ho tro xuat khau o muc 2.000 ti dong nhung se dam bao quay vong von nam lan de tong doanh so cho vay ngan han ho tro xuat khau dat khoang 10.000 ti dong” - Tong giam doc Qui Ho tro phat trien (DAF) Nguyen Quang Dung cho biet.

 • Nhu cau vay von o Ha Noi tang manh

  08:31 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Den dau thang 11, tong du no cho vay cua toan nganh ngan hang Ha Noi dat gan 103.000 ty dong, tang 17% so voi thoi diem dau nam. Trong do, du no cho vay ngan han chiem 55% trong tong du no.

 • Lai suat co ban khong nhat thiet phai cong bo hang thang

  14:22 | Thứ hai 29/04/2002 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua quyet dinh cong bo muc lai suat co ban lam co so cho cac to chuc tin dung an dinh lai suat cho vay bang dong Viet Nam tu ngay 1/5 la 0,6%/thang, voi muc toi da cho vay ngan han la 0,9%, trung va dai han la 1,1%.

 • Cong ty Tai chinh buu dien duoc hoat dong ngoai hoi

  11:21 | Thứ hai 04/08/2003 (GMT+7)

  Cong ty Tai chinh buu dien duoc hoat dong ngoai hoi

  Theo do, SBV dong y cho Cong ty Tai chinh Buu dien duoc phep cung cap cac dich vu bao gom: Nhan tien gui co ky han tu mot nam tro len bang ngoai te; Phat hanh trai phieu, giay to co gia bang ngoai te; Vay von bang ngoai te cua cac to chuc tin dung trong va ngoai nuoc; Bao lanh bang ngoai te; Thuc hien cac dich vu uy thac va quan ly tai san bang ngoai te; Cho vay ngan han, trung va dai han bang ngoai te; Chiet khau, tai chiet khau, cam co cac thuong phieu va cac..

 • Khi ngan hang that tui cho vay

  08:45 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Khi ngan hang that tui cho vay

  Thi truong tien te nong-nbsp;chua tung thay trong lich su-nbsp;kinh te VN, von VND khan hiem. Tren thi truong-nbsp;ngan hang hau nhu chi co nguoi vay ma khong co nguoi cho vay. Cac NHTM lien tuc bam duoi nhau tang lai suat huy dong.

 • Giu nguyen muc lai suat co ban

  09:31 | Thứ hai 28/01/2002 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc vua cong bo, ke tu ngay 1/2 toi, lai suat co ban van duoc giu o muc 0,6%/thang, voi bien do lai suat cho vay la 0,3% (doi voi cho vay ngan han) va 0,5% (doi voi cho vay trung han va dai han). Day la co so cho cac to chuc tin dung an dinh lai suat cho vay doi voi khach hang.

 • San tim lai suat thap

  09:16 | Thứ bảy 28/05/2005 (GMT+7)

  San tim lai suat thap

  Giua cac ngan hang co phan cung phan hoa manh, co ngan hang moi thang truoc cho vay ngan han chi 0,9-0,95%/thang thi nay thap nhat cung phai la 1,2%/thang. Vi vay nguoi vay duoc loi khi bo cong tim ngan hang co lai suat cho vay thap.

 • Nhieu ngan hang tang lai suat cho vay

  05:45 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 12-4, NH Ngoai thuong TP.HCM (VCB TP.HCM) da tang lai suat cho vay, binh quan moi ky han tang khoang 0,02%/thang. Cu the nhu sau: vay ngan han kinh doanh thuong mai - dich vu 0,8% - 0,82%/thang, vay ngan han de san xuat thu mua hang xuat khau tu 0,79% - 0,81%/thang, cho vay ngan han tin chap can bo - nhan vien 0,8%/thang; vay trung han 0,92%/thang, vay dai han 0,93%/thang.

 • FED cat giam lai suat cho vay

  08:51 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  FED cat giam lai suat cho vay

  Lo ngai truoc tinh hinh kinh te My am dam va thi truong chung khoan toan cau sut giam manh, ngay 22/1, Cuc du tru lien bang My (FED) da bat ngo cong bo giam lai suat cho vay ngan han tu 4,25% xuong 3,5%.

 • FED lai cat giam lai suat

  09:22 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  FED lai cat giam lai suat

  Cuc Du tru Lien bang My (FED) ngay 30/1 da cat giam 0,5% lai suat cho vay ngan han, tu 3,5% xuong con 3%.

 • Cuoc dua tang lai suat huy dong von

  10:34 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Cuoc dua tang lai suat huy dong von

  Sau mot thoi gian ngan "nghi ngoi", cac ngan hang thuong mai co phan nhu Phuong Nam, VPBank, VIB Bank… duong nhu lai bat dau mot cuoc dua tang lai suat huy dong moi. Tang lai suat co phai do "khat von"? Ba Nguyen Thi Kim Thanh, Pho Vu truong Vu Chinh sach tien te - Ngan hang Nha nuoc ly giai ve van de nay. *Xin ba cho biet nguyen nhan chinh dan den viec cac ngan hang lai tiep tuc day lai suat len muc "nong" nhu hien nay? Thoi gian vua qua co rat nhieu yeu to..

 • Phan ung tuc thoi cua thi truong sau khi FED giam lai suat

  00:37 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Trong phien hop ngay 18.9, Cuc du tru Lien bang My (FED) da quyet dinh giam 0,50% lai suat cho vay ngan han (tu 5,25% xuong 4,75%). Day la lan dau tien My cat giam lai suat co ban ke tu giua nam 2006.

 • My giu nguyen lai suat o muc 1

  15:00 | Thứ năm 29/01/2004 (GMT+7)

  My giu nguyen lai suat o muc 1

  Dung nhu mong doi cua gioi dau tu, Cuc Du tru lien bang My (Fed) hom qua da tiep tuc duy tri ty le lai suat cho vay ngan han o muc thap nhat 45 nam qua: 1%/nam. Day la thang thu 8 lien tiep, Washington giu nguyen lai suat.

 • Chung khoan the gioi hoi phuc de dat

  07:03 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Chung khoan the gioi hoi phuc de dat

  Cac thi truong chung khoan hang dau tren the gioi phan ung mot cach de dat voi dong thai cat giam lai suat cho vay ngan han duoc xem la kha tao bao cua Cuc du tru lien bang My.

 • My cat giam lai suat tin dung them 0 25

  09:13 | Thứ tư 22/08/2001 (GMT+7)

  My cat giam lai suat tin dung them 0 25

  Quyet dinh cat giam lan thu 7 trong nam duoc Cuc Du tru Lien bang My (Fed) dua ra hom qua (21/8), nham phuc hoi nen kinh te dang tren da suy thoai. Ty le lai suat cho vay ngan han chi con 3,5% va la muc thap nhat ke tu nam 1994.

 • Australia cat giam lai suat

  15:27 | Thứ tư 03/10/2001 (GMT+7)

  Ngan hang Trung uong Australia sang nay da quyet dinh giam 0,25% lai suat co ban. Day la lan cat giam lai suat thu nam cua ngan hang nay trong nam, dua ty le lai suat cho vay ngan han xuong con 4,5%, muc thap nhat ke tu nam 1990.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0