chinh tri

Wednesday, 01/06/2016 04:48
 • Thoi trai tre cua Fidel Chuong 9

  06:17 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Thoi trai tre cua Fidel Chuong 9

  Neu mai den khi vao dai hoc Fidel Castro moi tim hieu ve chinh tri thi qua that ong da tiep thu that nhanh. Thang 10 nam 1945, Fidel ghi danh vao truong luat o Dai Hoc Havana (cac sinh vien thoi do duoc nhan vao hoc thang trong cac khoa ma ho muon ra truong voi tam bang chuyen mon cua khoa do) va gan nhu ngay lap tuc lao vao chinh tri.

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Thoi trai tre cua Fidel Chuong 11

  06:25 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Thoi trai tre cua Fidel Chuong 11

  Doi voi Fidel Castro, nam 1948 la nam ngot ngat ca ve chinh tri lan cuoc song rieng tu. Ong dang dan khang dinh duoc ten tuoi trong chinh truong, tham gia nhieu hoat dong va co them nhung trach nhiem moi.

 • Trach nhiem phap ly va trach nhiem chinh tri

  17:38 | Thứ hai 06/10/2003 (GMT+7)

  Trach nhiem phap ly la trach nhiem truoc phap luat. Trach nhiem chinh tri la trach nhiem truoc cu tri. Tat ca moi cong dan ai cung deu phai chiu trach nhiem truoc phap luat. Tuy nhien, khong phai ai cung phai chiu trach nhiem truoc cu tri. Nhung nguoi khong nam giu cac chuc vu cao cap cua nha nuoc thi khong phai chiu loai trach nhiem nay.

 • Trach nhiem phap ly va trach nhiem chinh tri

  14:53 | Thứ sáu 03/10/2003 (GMT+7)

  Trach nhiem phap ly la trach nhiem truoc phap luat. Trach nhiem chinh tri la trach nhiem truoc cu tri. Tat ca moi cong dan ai cung deu phai chiu trach nhiem truoc phap luat. Tuy nhien, khong phai ai cung phai chiu trach nhiem truoc cu tri. Nhung nguoi khong nam giu cac chuc vu cao cap cua nha nuoc thi khong phai chiu loai trach nhiem nay.

 • Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

  09:36 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

  Ong To Huy Rua, Bi thu T.U Ðang, Truong ban Tuyen giao T.U, da tra loi phong van cua bao gioi ve "Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi".

 • Cuoc choi chinh tri mang ten 527

  18:22 | Thứ bảy 16/10/2004 (GMT+7)

  Cuoc choi chinh tri mang ten 527

  TTCN - Tu dau nam den nay, ti phu George Soros da tien hanh mot cuoc thap tu chinh nham van dong lat co xe tranh cu cua tong thong George W. Bush. Khoang 25 trieu USD tien tui cua George Soros da va dang chi cho chien dich nay.

 • De cu Oscar 78 Dien anh chinh tri thuc giac

  13:44 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  De cu Oscar 78 Dien anh chinh tri thuc giac

  Cac de cu Oscar nam nay hua hen se bien dem trao giai Oscar 78 tro thanh mot dien dan cho nhung loi chi trich chinh tri. Viec quan My sa lay o Iraq va Tong thong Bush giam tin nhiem da danh thuc mot Hollywood-chinh-tri, nguoi khong lo dang ngu quen duoi thoi Bill Clinton.

 • Thai Lan truoc mot mua he nong bong

  16:53 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Thai Lan truoc mot mua he nong bong

  Sau le nhung ngay tet Songkran, tinh hinh chinh tri Thai Lan da tro len het suc cang thang. Trong boi canh dat nuoc dang lam vao cuoc khung hoang hien phap moi, so phan cac dang chu chot duoc dinh doat ngay mot ro net thi cac cuoc bieu tinh ram ro phan doi chinh quyen quan su ngay mot gia tang, bao truoc mot mua he “nong bong” khac thuong tren chinh truong nuoc nay.

 • Jaroslav Seifert

  10:20 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Jaroslav Seifert

  Chang phai bi trang la mot no luc vuot ra ngoai cai bong cua chinh minh, mot no luc tro ve Arcadia, noi ma cai ly tinh, cai cong bang, va cai tu nhien, cung voi thuc tai la dong nhat the? Chang phai bi trang chi la mot no luc tro lai coi dien vien, nghia la, tro lai trang thai ma o do ta khong biet mot the luc nao xa la o tren ta, noi ma xung dot giua cai dang la va cai phai la bien mat, mot trang thai noi ma ly tri va suc manh, dao duc va chinh tri co the ngoi..

 • Chinh tri hay khong chinh tri

  17:26 | Thứ sáu 14/03/2003 (GMT+7)

  Chinh tri hay khong chinh tri

  Vu am sat Thu tuong Serbia Zoran Djindjic da lam cho tinh hinh tren ban dao Balkan tro thanh thoi su trong khi du luan tuong nhu bi hop hon boi dien bien xung quanh van de chien tranh hay hoa binh o Iraq.

 • Phan II Thoi trai tre 1926 1952 Chuong 6

  08:10 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Phan II Thoi trai tre 1926 1952 Chuong 6

  Hon ba muoi nam sau ngay Jose Marti, “Ong To” cua nen doc lap Cuba, hy sinh trong tran chien chong quan Tay Ban Nha vao nam 1895, Fidel Alejandro Castro Ruz luc ay moi chao doi tai mot nong trang o tinh Oriente, cach tran dia Dos Rios hai muoi lam dam. Ve lich su thi khoang thoi gian ba thap nien that ngan ngui, chi tuong duong voi qua trinh cach mang cua Fidel. Song ngay tu thoi tho au, cuoc doi Fidel da gan lien voi cac cuoc dau tranh va bieu tuong qua khu..

 • Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

  10:16 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Nhieu thu thach trong quan ly mot do thi hien dai

  Sang nay, 6-12, Dai hoi dai bieu Dang bo TP.HCM lan VIII da khai mac trong the tai Hoi truong TP. Tong bi thu Nong Duc Manh thay mat Dang da bieu duong su lanh dao va quan ly nang dong, sang tao cua Dang bo va chinh quyen TP.HCM trong su nghiep phat trien TP.

 • Sinh mang chinh tri

  08:35 | Thứ bảy 06/11/2004 (GMT+7)

  Dat loi ich cong len tren loi ich tu trong cong viec la yeu cau hang dau ve dao duc cua cong chuc nha nuoc. Do cung la dieu duoc dung trong cac bai giang ve dao duc va nghia vu cong dan. Tuy nhien, trong thuc te co phai dieu do luon duoc xem la nguyen tac cao nhat trong suy nghi va hanh dong cua moi vien chuc nha nuoc?

 • Lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X

  10:52 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X

  Ban Bi thu TW Dang da ban hanh Huong dan so 02-HD/TW ve viec lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X. Toan van nhu sau:

 • My Sach chinh tri cho tre em len ngoi

  17:03 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  My Sach chinh tri cho tre em len ngoi

  TP - Nguoi ta cu nghi tre em con qua nho de quan tam toi chinh tri. Nhung nhin luong sach chinh tri danh cho tre em duoc xuat ban o My nhan su kien bau cu tong thong sap toi thi khong han vay.

 • Them mot dia chi van hoa tin cay cho gioi tre

  07:49 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Them mot dia chi van hoa tin cay cho gioi tre

  8:30 ngay 5/12, Nha sach TP-Su that (24 Quang Trung) duoc khai truong. Day la diem thu bay trong chuoi Nha sach TP tren toan quoc va la nha sach thu tu trong chuoi Nha sach TP tai Ha Noi.

 • Thai Lan Con bao chinh tri dang den gan

  08:55 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Thai Lan Con bao chinh tri dang den gan

  Nen chinh tri o Thai Lan dang o trong mot thoi diem tich tu nhung yeu to bat on o muc do cao voi nhung dien bien kho luong, co the dan den nguy co bung no mot con bao chinh tri co suc huy diet manh liet.

 • Vien canh chinh tri Nhat Ban 2007

  10:19 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Vien canh chinh tri Nhat Ban 2007

  Doi voi Thu tuong Abe, cuoc bau cu Thuong vien vao mua he toi se la thoi diem cua long tin va su tin nhiem boi do la cuoc bo phieu day du o tam quoc gia dau tien va la su thu nghiem chinh sach cua ong ke tu khi ong len nam quyen cuoi thang 9.

 • Con nguoi Fidel Dinh menh va tai nang Chuong 5

  06:14 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Con nguoi Fidel Dinh menh va tai nang Chuong 5

  Doi tu va hoat dong cua Fidel Castro rat it khi duoc cong khai o Cuba vi nhung ly do kin dao va vi ly do an ninh. Chi nhung cong viec chinh thuc Fidel thuong lam moi duoc tuong thuat tren bao chi, dai phat thanh va truyen hinh. Ngay ca cach thuc lam viec va nhung nguoi thap tung sat ben ong gom nhung ai cung duoc giu kin.

 • Dong game nhap vai chinh tri dang phat trien

  16:56 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Dong game nhap vai chinh tri dang phat trien

  Giao su Ian Bogost, nha sang tao game cua Vien Cong nghe Georgia dang thay the tinh chat vui nhon trong cac tro choi video bang quan diem thong diep chinh tri hay con goi la the loai game “choi biem hoa xa luan”.

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Ly thuyet ve vong cung vang ngan ngua xung dot

  09:02 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Ly thuyet ve vong cung vang ngan ngua xung dot

  O nuoc ngoai thinh thoang toi lai tu thuong cho minh mot chiec banh kep thit cung khoai tay ran hieu McDonald’s. Toi cho rang toi la nguoi da an banh kep thit va khoai ran McDonald’s o nhieu nuoc tren the gioi nhieu hon bat cu ai khac, va toi co the lam chung rang chung co huong vi giong het nhau. Qua lai tren the gioi trong nhung nam gan day toi bat dau nhan ra mot dieu thu vi.

 • EU theo doi chat che dien bien chinh tri o Thai Lan

  13:56 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  EU theo doi chat che dien bien chinh tri o Thai Lan

  Lien minh chau Au (EU) van dang theo doi chat che nhung bien doi chinh tri o Thai Lan cho du mot so thanh vien nhan thuc rang tinh hinh chinh tri tai nuoc nay da duoc cai thien hon truoc day.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0