chinh sach bao hiem

Friday, 27/05/2016 15:25
 • 1 7 Thuc hien chinh sach bao hiem y te moi

  11:22 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  1 7 Thuc hien chinh sach bao hiem y te moi

  Hom nay, 1/7, chinh sach bao hiem y te (BHYT) moi chinh thuc co hieu luc thi hanh. Hom qua, 30/6, ong Nguyen Dinh Khuong, Pho Tong Giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam cho hay, de thuc hien chinh sach BHYT moi, Bao hiem xa hoi Viet Nam da chuan bi xong viec cap phat the BHYT cho cac doi tuong moi.

 • Nhieu kien nghi ve chinh sach bao hiem xa hoi

  07:37 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Sang 11-10, ong Dang Nhu Loi, pho chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi, co buoi khao sat tinh hinh thuc hien de an cai cach chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) tai BHXH TP.HCM.

 • Bao hiem hang hoa sang thi truong My Van de can quan tam

  09:53 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Bao hiem hang hoa sang thi truong My Van de can quan tam

  Hien nay, chinh sach bao hiem hang hoa xuat nhap khau sang thi truong My la chinh sach mo, bao ve toan bo hang hoa duoc van chuyen bang tau thuy, may bay va buu pham.

 • Se quy dinh ve thoi diem the BHYT co gia tri

  12:56 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Bo Y te vua to chuc Hoi nghi tong ket 15 nam thuc hien chinh sach bao hiem y te (BHYT). Mot trong nhung van de buc xuc nhat duoc dua ra tai hoi nghi do la quy boi chi ngay cang tang, lam anh huong toi tinh an toan cua quy.

 • Lao dong tu do se co luong huu

  08:54 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Lao dong tu do se co luong huu

  Theo du thao Luat Bao hiem xa hoi, nhung nguoi lao dong tu do nhu xe om, ban hang rong… va ba con nong dan... cung co the co luong huu khi het tuoi lao dong. Dai da so cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach deu dong tinh voi viec can bo sung chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) tu nguyen vao du thao Luat Bao hiem xa hoi khi cho y kien ve du thao luat nay hom qua, 21/2.

 • BHYT thanh toan toan bo chi phi duoi 7 trieu dong

  15:28 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  BHYT thanh toan toan bo chi phi duoi 7 trieu dong

  Nguoi co the BHYT se duoc quy BHYT thanh toan 100% chi phi cua dich vu ky thuat cao co muc tien duoi 7 trieu dong. Day la mot trong nhung noi dung cua Thong tu huong dan thuc hien chinh sach bao hiem y te vua duoc ban hanh.

 • Tha o lua n chi nh sa ch tie n luong va ba o hie m xa ho i

  11:09 | Thứ năm 29/05/2003 (GMT+7)

  Trong hai ngay 28 va 29/5, Chinh phu hop phien thuong ky thang 5 duoi su chu tri cua Thu tuong Phan Van Khai va cac Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung, Pham Gia Khiem. Trong ngay lam viec thu nhat, cac thanh vien Chinh phu tap trung thao luan De an Cai cach chinh sach tien luong, chinh sach bao hiem xa hoi va tro cap uu dai doi voi nguoi co cong.

 • Luat Bao hiem xa hoi Y kien cua gioi chu

  11:50 | Thứ ba 17/04/2001 (GMT+7)

  Luat Bao hiem xa hoi khi duoc ban hanh se luat hoa chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH), da hinh thanh o Viet Nam tu nhieu nam nay. Quy dinh trong ban Du luat da cu the hoa quyen loi cua nguoi lao dong. Nhung o khia canh khac, nguoi su dung lao dong thay con nhieu vuong mac.

 • Tu 2008 ho tro 50 menh gia the bao hiem y te cho nguoi can ngheo

  00:47 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 27.9, tai hoi nghi tong ket 15 nam thuc hien chinh sach Bao hiem y te (BHYT), Bo truong Bo Y te Nguyen Quoc Trieu cho biet, tu 2008, Nha nuoc se ho tro 50% menh gia the BHYT cho khoang 10 trieu nguoi thuoc doi tuong can ngheo va nam 2009 se tang len 14 trieu nguoi.

 • Pha duong day lua dao che do tro cap mat suc lao dong

  10:53 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Pha duong day lua dao che do tro cap mat suc lao dong

  Loi dung chinh sach noi lai che do tro cap mat suc lao dong, Truong Cong Dinh, Truong phong Chinh sach bao hiem lao dong tinh Lao Cai cung "co moi", chiem doat cua nguoi lam che do 12 - 19 trieu dong/nguoi. Chung lua duoc gan 5 ty dong.

 • FIFA chi boi thuong 1 trieu bang cho Owen

  10:15 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  FIFA chi boi thuong 1 trieu bang cho Owen

  FIFA vua cho biet ho da quyet dinh boi thuong 1 trieu bang cho chan thuong cua Michael Owen gap phai trong tran tuyen Anh gap Thuy Dien tai World Cup 2006. Con so ma LDBD The gioi dua ra chi bang 1/6 muc ma Newcastle - CLB dang so huu Owen - yeu cau. Hien Newcastle van dang nhan duoc den bu 50.000 bang/tuan cua LDBD Anh (FA) de tra luong cho Owen. Tien dao 27 tuoi cua Newcastle bi chan thuong gan kheo rat nghiem trong ke tu tran Anh hoa Thuy Dien 2-2 tai Duc nam..

 • Khai mac Dien dan viec lam quoc gia lan thu nhat

  18:05 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Khai mac Dien dan viec lam quoc gia lan thu nhat

  Giai quyet viec lam ben vung va thuc hien tot chinh sach Bao hiem that nghiep cho nguoi lao dong la nhan to quan trong, quyet dinh de su dung co hieu qua nguon lao dong doi dao, phat huy toi da noi luc, tan dung co hoi... de VN tiep tuc phat trien nhanh va ben vung.

 • Chan chinh va xu ly tinh trang lam dung bao hiem

  16:27 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  TP - Bo Y te da co van ban yeu cau cac benh vien, vien co giuong benh tang cuong kiem tra, giam sat thuc hien chinh sach bao hiem y te (BHYT) tai cac khoa phong.

 • Nguoi My lai vinh du gianh giai Nobel Kinh te

  10:27 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Nguoi My lai vinh du gianh giai Nobel Kinh te

  Ba nha nghien cuu nguoi My Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin va Roger B. Myerson hom qua 15/10 da vinh du nhan duoc giai Nobel kinh te cho nhung thanh tuu trong viec phat trien Ly thuyet Co che Thiet ke (Mechanism design theory), giup giai thich qua trinh lam the nao nhung dong co va du lieu ca nhan anh huong toi viec thuc hien cac chuc nang cua thi truong. Giao su Hurwicz, 90 tuoi, sinh ra tai Moscow, la nguoi nhieu tuoi nhat tu truoc toi nay duoc don nhan vinh du..

 • Benh vien Nguyen Trai no 1,5 ti dong do bao hiem y te

  23:53 | Thứ hai 07/06/2004 (GMT+7)

  Benh vien Nguyen Trai no 1,5 ti dong do bao hiem y te

  Hom qua 7/6, Thanh tra So Y te thanh pho da co buoi lam viec voi Benh vien (BV) Nguyen Trai. Hon 80% so benh nhan cua BV nay duoc dieu tri theo chinh sach bao hiem y te (BHYT) nen BV dang phai ganh chiu nhieu bat cap.

 • Bao hiem y te tu nguyen De nghi co phuong an ho tro nguoi can ngheo

  07:42 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  (TP.HCM) - De nghi HDND TP.HCM som thong qua to trinh ve phuong an ho tro muc dong bao hiem y te tu nguyen cho cac ho can ngheo; coi viec trien khai thuc hien chinh sach bao hiem y te tu nguyen cho nhan dan dia phuong la mot trong nhung nhiem vu kinh te - xa hoi ma chinh quyen cac cap can phai tich cuc quan tam to chuc thuc hien...

 • Xu phat 20 doanh nghiep tron dong bao hiem xa hoi

  18:19 | Thứ năm 17/06/2004 (GMT+7)

  Cong ty Bao hiem Xa hoi TP.HCM vua goi van ban kien nghi So Lao dong, Thuong binh va Xa hoi xu phat hanh chinh cac doanh nghiep (DN) tren vi hanh vi vi pham che do chinh sach bao hiem doi voi nguoi lao dong.

 • Lan cong doi tang luong phu cap van xay ra o TP HCM

  00:03 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Lan cong doi tang luong phu cap van xay ra o TP HCM

  Hom qua, tai TP HCM, da xay ra lan cong o mot so doanh nghiep voi khoang 15.000 nguoi tham gia. Yeu cau chu yeu cua cong nhan van la tang luong va cai thien cac che do ngoai luong nhu: luong bua an giua ca, chinh sach bao hiem xa hoi, nghi phep...

 • Bao hiem xa hoi TP HCM de nghi xu phat 9 cong ty

  18:32 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Co quan Bao hiem xa hoi vua co cong van de nghi So Lao dong Thuong binh va Xa hoi thanh pho xu phat hanh chinh doi voi 9 doanh nghiep do vi pham nghiem trong che do chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) doi voi nguoi lao dong.

 • 6 dieu can biet de co lan da tre dep

  14:00 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  6 dieu can biet de co lan da tre dep

  Tai sao ta nen cham soc da khi da trong van khoe manh va khong co van de gi? Thuc ra, viec cham soc da cung giong nhu mot chinh sach bao hiem chong lai nhung van de ve sau. Loi ich cua viec nay khong don gian chi la lam sach mun va giam bot cac nhuoc diem.

 • Thong nhat tang muc dong bao hiem y te tu nguyen

  13:23 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Thong nhat tang muc dong bao hiem y te tu nguyen

  Trong cuoc hop sua doi Thong tu 22 ve thuc hien chinh sach bao hiem y te (BHYT) tu nguyen hom qua, Lien bo Y te - Tai chinh da dong y voi de nghi tang muc dong BHYT tu nguyen do Bao hiem Xa hoi (BHXH) Viet Nam de xuat.

 • Thuc hien chinh sach BHXH Doanh nghiep tranh ne nguoi lao dong khong man ma

  08:08 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Hom qua 28-7, tai buoi khao sat ve tinh hinh thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) cua Doan dai bieu Quoc hoi TP.HCM, pho giam doc BHXH TP Do Quang Khanh cho biet doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va cac doanh nghiep ngoai quoc doanh thuong ne tranh tham gia BHXH bang cac hinh thuc khac nhau.

 • Bat cap thanh toan tu BHYT

  15:17 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Bat cap thanh toan tu BHYT

  Chat chat luong kham chua benh o tuyen co so vua thieu, vua yeu, trong khi phuong thuc thanh toan tu BHYT co qua nhieu bat cap,de gay lam dung dich vu", thuc trang nay vua duoc neu ra tai buoi tong ket 15 nam thuc hien chinh sach Bao hiem y te do Bo Y te to chuc hom qua (27/9).

 • 15 nhiem vu can giai quyet cuoi nam

  08:01 | Thứ bảy 16/12/2006 (GMT+7)

  15 nhiem vu can giai quyet cuoi nam

  Vao dip cuoi nam, cung nhu phan lon cac chu doanh nghiep khac, ban se co mot danh sach dai nhung cong viec can phai giai quyet de dam bao hoan thanh cac muc tieu kinh doanh trong nam.

 • Bao hiem y te bi keu nhieu nhat

  04:37 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Sang 15-9, Ban van hoa xa hoi HDND TP.HCM da lam viec voi Benh vien (BV) 115. Bao cao voi doan, bac si Nguyen Quoc Khanh - giam doc BV - cho biet hien nay BV gap rat nhieu kho khan khi thuc hien chinh sach bao hiem y te:

 • Nam 2008 ho tro bao hiem y te cho 10 trieu nguoi can ngheo

  07:50 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu da dong y ho tro 50% chi phi mua the bao hiem y te cho 10 trieu nguoi can ngheo tu nam 2008. Bo truong Bo Y te Nguyen Quoc Trieu da cong bo dieu nay tai le tong ket 15 nam thuc hien chinh sach bao hiem y te to chuc tai Ha Noi ngay 27-9.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0