che do tro cap

Tuesday, 31/05/2016 09:00
 • Che do tro cap nghi sinh con

  15:41 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Trong Bo luat lao dong quy dinh che do tro cap nghi sinh con, ngoai 4 thang tien luong lam can cu dong bao hiem xa hoi (BHXH), nguoi lao dong con duoc huong tro cap mot lan bang mot thang luong lam can cu dong BHXH.

 • Pha duong day lua dao che do tro cap mat suc lao dong

  10:53 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Pha duong day lua dao che do tro cap mat suc lao dong

  Loi dung chinh sach noi lai che do tro cap mat suc lao dong, Truong Cong Dinh, Truong phong Chinh sach bao hiem lao dong tinh Lao Cai cung "co moi", chiem doat cua nguoi lam che do 12 - 19 trieu dong/nguoi. Chung lua duoc gan 5 ty dong.

 • Che do tro cap phu cap uu dai nguoi co cong theo Nghi dinh 210 2004 ND CP

  22:28 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Che do tro cap phu cap uu dai nguoi co cong theo Nghi dinh 210 2004 ND CP

  Vua qua, bao Thanh Nien nhan duoc thu cua nhieu ban doc, tim hieu chung quanh Nghi dinh so 210/2004/ND-CP ngay 20/12/2004 cua Chinh phu, quy dinh ve che do tro cap, uu dai nguoi co cong co gi moi so voi nghi dinh cu, bao gio nguoi co cong duoc huong theo chinh sach moi noi tren?

 • Thu tuc rut BHXH theo che do tro cap mot lan

  12:10 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Toi o Nha Trang, dang lam ke toan cho mot cong ty tu nhan. Cong ty da dong BHXH cho toi gan 2 nam. Hien nay toi dang chuan bi di lao dong Han Quoc, vi vay toi muon rut BHXH theo che do tro cap mot lan.

 • Quy dinh moi ve che do tro cap cho thuong binh

  08:00 | Thứ năm 12/12/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 102 quy dinh che do tro cap doi voi benh binh hoac cong nhan, vien chuc nghi viec huong che do mat suc lao dong dong thoi la thuong binh, nguoi huong chinh sach nhu thuong binh.

 • Giu nguyen che do tro cap mat viec va thoi viec hien hanh

  07:07 | Thứ sáu 29/03/2002 (GMT+7)

  Giu nguyen che do tro cap mat viec va thoi viec hien hanh

  Chieu qua, Bo truong Lao dong, Thuong binh va Xa hoi Nguyen Thi Hang thong bao: Hai che do tro cap, quy dinh tai Dieu 17 va 42 Bo luat Lao dong, du kien sua doi trong ky hop Quoc hoi nay, da duoc Ban soan thao rut lai, do con nhieu y kien khac nhau khi thao luan o to.

 • Nguoi nhiem HIV duoc tro cap 140.000 dong thang

  09:56 | Thứ hai 05/12/2005 (GMT+7)

  Muc ho tro nay nam trong quyet dinh vua duoc Chinh phu ban hanh ngay 2/12, ve che do tro cap doi voi nguoi nhiem HIV va nhung nguoi truc tiep quan ly, dieu tri, cham soc nguoi nhiem HIV trong cac co so bao tro xa hoi cua Nha nuoc.

 • Che do tro cap sau khi nghi viec

  08:35 | Chủ nhật 21/05/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Ban em la mot nhan vien cong ty 100% von nuoc ngoai. Ngay 5-5 vua roi, cong ty cho ban em nghi nhung khong cho biet ly do. Ban da ky hop dong voi cong ty duoc 9 thang. Vay ban co duoc huong quyen loi gi khi nghi viec khong? (nguyenhung)

 • Che do tro cap va hoan tra BHXH khi NLD thoi viec

  14:53 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Cau hoi 1: Nguoi lao dong (NLD) lam viec voi cong ty duoc 3 nam 4 thang, nay don phuong xin nghi viec. Cong ty chung toi co dong bao hiem lao dong day du cho NLD, mat khac, cong ty da co che do nghi phep 12 ngay/nam cho NLD. Vay xin hoi cong ty chung toi co phai thanh toan 0,5 thang luong cho moi nam lam viec cho NLD nay hay khong? (cau hoi cua nhieu ban doc: Ngoc Tu; Khanh Van; Thom Nguyen)

 • Thai Binh Can bo xa tham o hon 220 trieu tien chinh sach

  18:33 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Thai Binh Can bo xa tham o hon 220 trieu tien chinh sach

  Nam trong dien duoc huong che do tro cap cua Nha nuoc doi voi nguoi co cong voi cach mang, nhung ho duoc can bo xa thong bao cat che do va khong duoc nhan tien tro cap.

 • Nguoi nhiem HIV duoc tro cap 140 nghin dong moi thang

  11:33 | Chủ nhật 04/12/2005 (GMT+7)

  Nguoi nhiem HIV khong con kha nang lao dong, khong co nguon thu nhap, khong noi nuong tua, tu nguyen va dang song tai cac co so bao tro xa hoi cua Nha nuoc, duoc huong che do tro cap sinh hoat phi nuoi duong thap nhat la 140.000 dong.

 • Duong day chay tro cap mat suc lao dong

  15:44 | Thứ ba 12/08/2003 (GMT+7)

  Tai tinh Hung Yen, nguoi bi cat che do tro cap mat suc lao dong chi 2-4,5 trieu dong/suat se duoc can bo bao hiem "phu phep" ho so, giup ho tiep tuc duoc huong tro cap vinh vien. Nhieu truong hop bi lua da lam don to cao, song ho bi nhan vo so loi de doa, tham chi duoc con duoc canh bao bang van ban.

 • Nguoi nhiem HIV duoc tro cap 140.000 dong thang

  12:58 | Chủ nhật 04/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 2/12, Chinh phu da ban hanh quyet dinh ve che do tro cap doi voi nguoi nhiem HIV va nhung nguoi truc tiep quan ly, dieu tri, cham soc nguoi nhiem HIV trong cac co so bao tro xa hoi cua Nha nuoc.

 • Kinh phi tro cap cho nguoi co cong se tang 23 lan

  14:38 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Kinh phi tro cap cho nguoi co cong se tang 23 lan

  Sang 26/7, tai le cong bo Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang, ong Le Bach Hong, Thu truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, cho biet, viec cai thien che do tro cap uu dai, bo sung nguoi huong chinh sach nay se lam tang kinh phi Nha nuoc len gap 2-3 lan hien nay.

 • Quy dinh ve che do tro cap ho tro cho lao dong doi du

  10:57 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 29.6, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 110/ND-CP ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc.

 • Trung Quoc Nong dan ngheo duoc tro cap

  23:48 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Theo ket luan tai phien hop cua Ban Nong nghiep trung uong ket thuc cuoi tuan qua, Chinh phu Trung Quoc se lan dau tien thiet lap che do tro cap cho tat ca so nong dan ngheo.

 • Nan nhan chat doc da cam duoc tro cap 300.000d thang

  18:12 | Thứ tư 07/07/2004 (GMT+7)

  Nan nhan chat doc da cam duoc tro cap 300.000d thang

  "Bi mac benh hiem ngheo do nhiem chat doc hoa hoc va khong con kha nang lao dong se duoc tro cap 300.000dong/nguoi/thang"... Day la mot trong nhung noi dung quan trong cua Quyet dinh 120/QD -TTg ma Thu tuong vua ban hanh ve che do tro cap doi voi nhung nguoi tung tham gia khang chien va con cai cua ho bi hau qua chat doc hoa hoc do My su dung trong chien tranh Viet Nam.

 • Khanh Hoa tang tro cap cho nhan vien y te vung xa

  02:33 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 26-7, ky hop HDND tinh Khanh Hoa da thong qua cac nghi quyet ve cac van de nhu: bien che hanh chinh cua dia phuong va cua nganh giao duc nam hoc 2006-2007; dat ten duong o thi tran Dien Khanh; cac che do tro cap cho mot so doi tuong can bo xa phuong va thon ban; cho con em dong bao mien nui...

 • Chua het thoi gian nghi thai san co duoc di lam lai

  04:07 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Toi sinh con duoc hai thang, thoi gian duoc nghi theo che do con lai la mot thang 15 ngay. Xin hoi toi muon di lam khi chua het thoi gian nghi thai san co duoc khong? Neu toi di lam lai co duoc huong luong hay khong? Xin cho biet ve che do tro cap mot lan khi sinh con? (B.L.H. - Q.7, TP.HCM)

 • Cac truong hop co cong voi cach mang duoc huong tro cap

  09:18 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  + Bao TS chuyen don cua ba Le Thi Khuyen (xa Tien Thuy, huyen Chau Thanh, tinh Ben Tre) yeu cau giai quyet che do tro cap cho nguoi co cong voi cach mang duoc tang bang khen. So LD-TB-XH tinh Ben Tre tra loi nhu sau:

 • Nhung cai Tet cua Hoa hau Mai Phuong Thuy

  10:04 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Nhung cai Tet cua Hoa hau Mai Phuong Thuy

  "An Tet du day trong may nam gan day nhung toi van khong nguoi quen nhung cai Tet tung tiem thoi bao cap. Nha nao cung tich cop nhung thanh cui, mau go tu trong nam de ngay Tet nau banh chung. Chieu 28 Tet, ong ba noi cua Cun va chong toi lui cui chuot lat va goi banh chung. Cun ngoi choi voi nhung chiec banh xanh tuoi mau la dong vua goi xong. Toi lui hui chuan bi cac mon an, mat cay xe vi khoi bep…", do la nhung loi tam su cua me Hoa hau Mai Phuong Thuy. Nam..

 • Tang tro cap phu cap uu dai cho nguoi co cong

  07:00 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  Tang tro cap phu cap uu dai cho nguoi co cong

  Ngay 5/1, Bo LDTBXH ban hanh Thong tu 10/TT-BLD-TBXH, huong dan thuc hien che do tro cap, phu cap, uu dai nguoi co cong voi cach mang.

 • Khong tru luong huu neu nghi truoc tuoi du dieu kien

  20:11 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi vua ban hanh Thong tu 18/2007/TT-BLDTBXH (ngay 10/9) huong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 110 (ra ngay 26/6/2007) cua Chinh phu ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc. Theo do, nghi huu truoc tuoi, neu du dieu kien, se khong phai tru % luong huu. Thoi diem quyet dinh thuc hien sap xep, chuyen doi cong ty, don vi nha nuoc duoc tinh tu ngay 1/8/2007 den het ngay 30/6/2010. Thong tu..

 • Bon anh em mo coi va so tien tro cap di lac

  22:29 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Bon anh em mo coi va so tien tro cap di lac

  Tu ngay cha me chet vi can benh ung thu quai ac, nguoi anh trai di lap gia dinh, Phan Van Thang 16 tuoi tro thanh dau tau cho ba dua em dang hoc lop 9, lop 6 va lop 3. Cau trai nay dang ganh mot trong trach qua nang, con chinh quyen xa Co Dam, huyen Nghi Xuan, tinh Ha Tinh lai tho o den vo trach nhiem.

 • Tuan toi co the ket thuc dam phan WTO voi My

  08:55 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Tuan toi co the ket thuc dam phan WTO voi My

  "Khoang cach dam phan dang ngan lai va trong khong khi tot dep cua moi quan he giua hai quoc gia nhu hien nay, hai ben hoan toan co the ket thuc dam phan trong phien toi day". Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen da cho biet nhu vay ve viec dam phan gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) giua Viet Nam va My trong buoi noi chuyen tai Cau lac bo Giao luu kinh te - van hoa quoc te, toi 3/5. Tai day, Bo truong Tuyen noi rang phien dam phan duoc hy vong la..

 • Nguoi nghien ma tuy duoc tro cap 1 nam tien an khi cai nghien tai trung tam

  15:52 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 1.10, Bo Tai chinh va Bo Lao dong, thuong binh va xa hoi co Thong tu lien tich so 117 ve viec huong dan trach nhiem dong gop va che do tro cap doi voi nguoi nghien ma tuy, nguoi ban dam.

 • Da Nang chinh sach khuyen khich cong chuc nghi huu thoi viec

  07:05 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  HDND TP Da Nang da thong qua de an chinh sach khuyen khich doi voi can bo, cong chuc, vien chuc tu nguyen nghi che do huu tri, che do thoi viec. Bao TS gioi thieu mot so phan quan trong trong de an nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0