cap bo

Sunday, 29/05/2016 12:49
 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • DH KHXH NV TP HCM 10 giai thuong NCKH cap Bo

  15:57 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  DH KHXH NV TP HCM 10 giai thuong NCKH cap Bo

  Sang nay 29-4-2006, Ban Giam hieu DH KHXH-NV TP.HCM to chuc le tuyen duong khen thuong cho cac SV, nhom SV doat giai NCKH cap Bo va giai Eureka (Thanh doan to chuc).

 • Hai cong trinh khoa hoc giong y het nhau

  06:15 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Hai cong trinh khoa hoc giong y het nhau

  Mot la cong trinh nghien cuu khoa hoc (cap bo) do mot vi PGS.TS triet hoc chu nhiem va mot la luan van thac si triet hoc, cung do vi PGS.TS kia huong dan, giong nhau gan nhu hoan toan...

 • Quang Nam Co de tai nghien cuu KH cap Bo ma khong ai biet

  18:18 | Thứ năm 07/07/2005 (GMT+7)

  Ba quyen Chu tich Cong doan truong THKT - KT Quang Nam Nguyen Thi Huan duoc bao cao co de tai nghien cuu khoa hoc cap bo, nhung chang ai hay biet.

 • Quang Nam Co de tai nghien cuu khoa hoc cap Bo ma khong ai biet

  12:43 | Thứ bảy 09/07/2005 (GMT+7)

  Ba quyen Chu tich Cong doan truong Trung hoc Kinh te - Ky thuat Quang Nam Nguyen Thi Huan duoc bao cao co de tai nghien cuu khoa hoc cap Bo, nhung chang ai hay biet.

 • T U Doan chi dao cac cap bo Doan tham gia tich cuc vao viec phong chong cum gia cam

  23:43 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh dich cum gia cam co nguy co tai phat, Ban Bi thu T.U Doan da nhanh chong co nhung chi dao cac cap bo Doan thuc hien viec tham gia phong chong dich.

 • Chi huy bo ket qua de tai cap bo cua ong Nguyen Tien Dung

  08:52 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  TP - Ong Nguyen Van Tan- Hieu truong DH Khoa hoc Hue- cho biet, da co du co so de huy bo de tai cap bo do ong Nguyen Tien Dung - Truong khoa Mac-Lenin - lam chu nhiem, do bi phat hien giong voi luan van thac si cua ong Nguyen Ngoc Son - Pho Giam doc So GD-DT Thua Thien- Hue.

 • Honeywell trung thau cung cap bo kiem soat xu ly cho Nha may loc dau Dung Quat

  17:54 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  Honeywell trung thau cung cap bo kiem soat xu ly cho Nha may loc dau Dung Quat

  Mac du chinh thuc co mat tai thi truong Viet Nam vao ngay 20/10, thong qua viec dua van phong dai dien tai TP.HCM vao hoat dong, nhung Honeywell - mot trong nhung tap doan hang dau the gioi ve giai phap quan ly tu dong - da trung thau cung cap bo kiem soat xu ly cho Nha may loc dau Dung Quat tri gia 17,5 trieu USD.

 • Nghiem thu de tai cap Bo ve tinh hinh thanh nien cong tac Doan va phong trao TTN

  10:18 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  TP - "Tong quan tinh hinh thanh nien, cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nua nhiem ky dai hoi Doan VIII 2002-2005” la de tai cap bo KTX 2005-12 do dong chi Nguyen Huy Loc, Chanh Van phong Trung uong Doan lam chu nhiem.

 • Iraq Quan chuc cao cap Bo Dau mo bi sat hai

  18:36 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Iraq Quan chuc cao cap Bo Dau mo bi sat hai

  (TP) Sang 19/5, mot quan chuc cao cap Bo Dau mo Iraq da bi nhung ke la mat sat hai tai thu do Baghdad khi ong vua roi khoi nha de di lam.

 • Sinh vien DH KHXH NV TP HCM doat 10 giai thuong nghien cuu khoa hoc cap bo

  00:23 | Thứ ba 04/01/2005 (GMT+7)

  Sinh vien DH KHXH NV TP HCM doat 10 giai thuong nghien cuu khoa hoc cap bo

  De tai “Buoc dau khao sat tai nguyen du lich tinh Tra Vinh” do nhom SV Truong DH KHXH - NV (DH Quoc gia TP.HCM) thuc hien vua doat giai nhat giai thuong nghien cuu khoa hoc cap bo nam 2004.

 • Cac tinh mien nui tich cuc tham gia Mot trieu gio dong hanh

  11:18 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Cac tinh mien nui tich cuc tham gia Mot trieu gio dong hanh

  Lien tiep trong hai thang 10, 11/2007 nay, Buu dien cac tinh, thanh da phoi hop voi to chuc doan, cap Bo hoi dia phuong ra quan trien khai chuong trinh 1 trieu gio dong hanh voi nhung quyet tam cao, hoat dong nay lai cang soi noi hon o cac tinh mien nui. Phong vien VM da phong van ong Nguyen Dong Long - Uy vien Ban chap hanh Trung uong Doan, Bi thu Doan thanh nien Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT, ve tien do trien khai chuong trinh mang nhieu y nghia..

 • Viettel Mobile cung cap bo goi cuoc tra truoc Flexi

  17:01 | Thứ hai 21/03/2005 (GMT+7)

  Viettel Mobile cung cap bo goi cuoc tra truoc Flexi

  Sau mot thoi gian chuan bi, ngay 21/03/2005, Viettel Mobile da chinh thuc cung cap cac bo goi cuoc tra truoc co ten goi FLEXI ra thi truong.

 • Day manh cuoc van dong Cuoi van minh tiet kiem

  21:22 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Ban Bi thu T.U Doan vua co van ban de nghi Ban Thuong vu cac tinh, Thanh doan va Doan truc thuoc trien khai thuc hien cuoc van dong "Cuoi van minh - tiet kiem" trong thanh nien theo mot so noi dung sau: tang cuong chi dao, day manh tuyen truyen ve cuoc van dong va trien khai thuc hien o cac cap bo Doan; moi cap bo Doan chon mot khu vuc hoac mot doi tuong thanh nien lam diem de tap trung chi dao nham tuyen truyen va van dong, tao su dong tinh huong ung cua du luan..

 • Viettel mobile chinh thuc cung cap bo goi cuoc tra truoc Flexi ra thi truong

  09:08 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Viettel mobile chinh thuc cung cap bo goi cuoc tra truoc Flexi ra thi truong

  Sau mot thoi gian chuan bi ve mat ki thuat va kinh doanh, ngay 21/03/2005, Viettel Mobile se chinh thuc cung cap cac bo goi cuoc tra truoc co ten goi Flexi ra thi truong.

 • Vi sao 162 nha khoa hoc ngam cuu tien ty

  10:28 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Vi sao 162 nha khoa hoc ngam cuu tien ty

  Lang phi lon trong nghien cuu khoa hoc! Khong chi la chuyen hang tram nha khoa hoc "tam giu" hang chuc ty dong nghien cuu khoa hoc...

 • DH Hue khong cong nhan ket qua de tai cua ong Nguyen Tien Dung

  16:39 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (16/7), Dai hoc Hue da ra quyet dinh va thong bao khong cong nhan de tai cap bo do ong Nguyen Tien Dung - Truong khoa Mac-Lenin truong DH Khoa hoc Hue- lam chu nhiem, voi ly do cong trinh nghien cuu khoa hoc vi pham quy dinh ve quan ly de tai khoa hoc cong nghe.

 • Gap lai nguoi kham pha bi mat trinh nu hoang cung

  10:01 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Gap lai nguoi kham pha bi mat trinh nu hoang cung

  Dau thang 10 vua qua, Hoi dong Khoa hoc cong nghe cua Bo Y te da cho phep bo sung chuc nang dieu tri u xo tu cung doi voi vien Crila. Hay tin, mot chuyen gia hang dau ve ung thu cua My da bay sang Viet Nam, bat tay nguoi phu nu da "kham pha bi mat trinh nu hoang cung" va hua hen mot su hop tac lau dai."" Chua khoi benh ung thu bang cay trinh nu hoang cung Vien thuoc "2 trong 1" Cach day vua tron hai nam, sau khi Cuc Quan ly duoc (Bo Y te) chinh thuc cho phep..

 • Intel cung cap bo may tinh gia re cho An Do

  08:07 | Thứ bảy 08/10/2005 (GMT+7)

  Intel cung cap bo may tinh gia re cho An Do

  Nha san xuat chip may tinh lon nhat the gioi - Intel da che tao xong mau may tinh gia re, uoc tinh khoang 220USD, danh cho cac vung nong thon An Do.

 • IBM gioi thieu cong nghe bao ve cap bo vi xu ly

  13:59 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  IBM gioi thieu cong nghe bao ve cap bo vi xu ly

  Cac chuyen gia cua IBM da nghien cuu thanh cong giai phap tich hop cong nghe bao mat len cac bo vi xu ly. Giai phap nay duoc hua hen la se mang lai mot phuong thuc bao mat cao cap hon cho cac loai du lieu. IBM da co ke hoach chinh thuc cong bo cong nghe bao mat moi Secure Blue trong ngay hom nay. Nha phat trien cho rang loai cong nghe moi nay hoan toan co the duoc ung dung trong cac thiet bi nghe nhac ki thuat so, thiet bi tro giup to chuc ca nhan, dien thoai di..

 • Doan dai bieu cao cap Bo Noi vu Campuchia tham Bo Cong an Viet Nam

  23:39 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Doan dai bieu cao cap Bo Noi vu Campuchia tham Bo Cong an Viet Nam

  Nhan loi moi cua Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an Le Hong Anh, ngai Sar Kheng, Pho thu tuong, dong Bo truong Bo Noi vu, dan dau doan dai bieu cap cao Bo Noi vu Vuong quoc Campuchia sang tham huu nghi chinh thuc Bo Cong an Viet Nam tu ngay 4-7/5. Bo truong Le Hong Anh va ngai Sar Kheng da hoi dam va ky ket ke hoach trien khai Hiep dinh hop tac giua hai bo nam 2004.

 • So ket cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac

  00:10 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 18.10 tai Ha Noi, Trung uong Doan da to chuc so ket giai doan dau Cuoc van dong "Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac". Sau 8 thang trien khai, cac cap bo Doan va tuoi tre ca nuoc da phat hanh 20 nghin cuon tai lieu, 2.000 dia phim Ho Chi Minh - Chan dung mot con nguoi, tai ban 30 dau sach gom nhung tac pham viet ve Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu... Dac biet, trong Thang Thanh nien 2007 da co hang nghin buoi toa dam, giao luu thanh nien voi chu de:..

 • TW Doan chi dao cac cap bo Doan thi tim hieu 60 nam nuoc CH XHCN Viet Nam

  12:35 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Cuoc thi do Ban Tu tuong – Van hoa Trung uong Dang, bao Nhan dan, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh, website Dang Cong san Viet Nam va Nha xuat ban Chinh tri quoc gia phoi hop to chuc.

 • Lam ro vai tro cua Pho vu truong Vu Au My Bo Thuong mai va 1 dieu tra vien cap bo

  00:51 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Nguon tin rieng cua Bao Thanh Nien hom qua 15.9 cho biet Co quan Canh sat dieu tra (Bo Cong an) vua co cuoc hop voi Vien KSND toi cao, Co quan dieu tra hinh su (Bo Quoc phong) va Vien Kiem sat quan su T.U de trao doi ve vu an "sieu lua Nguyen Duc Chi".

 • Xu ly tap the ca nhan lien quan tu cap bo tro xuong

  19:36 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Xu ly tap the ca nhan lien quan tu cap bo tro xuong

  (TP- Ha Noi) - Sau khi xem xet bao cao cua Bo GT-VT, UBND tinh Thua Thien Hue va thanh pho Da Nang ve viec khac phuc hau qua vu tai nan tau E1 tren tuyen duong sat Thong Nhat, Thu tuong Phan Van Khai da co y kien chi dao ve viec nay.

 • Viettel chinh thuc cung cap bo goi tra truoc Flexi

  07:40 | Thứ ba 22/03/2005 (GMT+7)

  Viettel chinh thuc cung cap bo goi tra truoc Flexi

  Hom nay (21-3), Cong ty Vien thong quan doi (Viettel) da chinh thuc cung cap dich vu cac bo goi cuoc tra truoc co ten goi Flexi (mem deo) ra thi truong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0