cang hang khong

Saturday, 28/05/2016 18:48
 • Cang hang khong quoc te moi Hai Duong dac dia

  09:05 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Cang hang khong quoc te moi Hai Duong dac dia

  Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung vua bao cao Quoc hoi: Chinh phu da thong nhat nghien cuu xay dung mot san bay moi, qui mo lon (khoang 50-80 trieu luot hanh khach/nam) cho khu vuc phia Bac, tren truc cao toc Ha Noi - Hai Phong (vi tri Hai Hung cu).

 • Cat canh bay tu cang hang khong quoc te Long Thanh

  13:56 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Theo du bao cua To chuc Hang khong Dan dung The gioi (ICAO), den nam 2025, cac hang hang khong tren the gioi se chuyen cho khoang 4 ty hanh khach. Trong vong 20 nam toi, so luong hanh khach tang trung binh khoang 5,1%/nam, trong do khu vuc chau A - Thai Binh Duong co muc tang truong cao nhat, khoang 7,5-8%/nam. Voi toc do tang truong nay, van tai hanh khach khu vuc chau A - Thai Binh Duong se tro thanh diem nong cua su canh tranh giua cac hang hang khong.

 • VN se co them mot Cang hang khong quoc te vao 2010

  23:30 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  VN se co them mot Cang hang khong quoc te vao 2010

  Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh phe duyet Quy hoach vi tri, quy mo Cang Hang khong quoc te Long Thanh (Dong Nai). Cuc Hang khong Viet Nam se lap ke hoach trien khai som de Cang Hang khong quoc te Long Thanh dua vao su dung sau nam 2010.

 • San bay quoc te Hai Duong khong la y tuong vien vong

  18:07 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  San bay quoc te Hai Duong khong la y tuong vien vong

  Mot cang hang khong quoc te co luu luong khach 60-70 trieu luot hanh khach/nam voi tong so von len toi vai ty USD se duoc xay dung tai tinh Hai Duong. Do la y tuong moi cua Hoi Quy hoach phat trien do thi Viet Nam. Chung toi da co cuoc trao doi voi GS Nguyen The Ba, Chu tich Hoi, xung quanh y tuong tao bao nay.

 • San bay Gia Lam thanh cang hang khong noi dia

  09:32 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Du an quy hoach san bay Gia Lam vua duoc phe duyet dau tu thanh mot cang hang khong noi dia danh cho cac chang bay ngan, voi muc tieu den 2015 se co nha ga cong suat 162.000 khach/nam, du cho do cho 3 may bay ATR72 hoac Fokker.> San bay gia re

 • Cam Ranh va Phu Bai tro thanh cang hang khong quoc te

  08:06 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  TT (Khanh Hoa) - Van phong Chinh phu vua co thong bao gui UBND hai tinh Khanh Hoa va Thua Thien - Hue cung cac bo lien quan ve viec Thu tuong Chinh phu quyet dinh cang hang khong Phu Bai va cang hang khong Cam Ranh la hai cang hang khong quoc te.

 • Phai niem yet cong khai gia dich vu tai san bay

  23:41 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Nghi dinh 83/2007/ND-CP ve quan ly, khai thac cang hang khong, san bay, do Thu tuong CP vua ky ban hanh, neu ro, to chuc, ca nhan cung cap dich vu hang khong tai cang hang khong, san bay phai niem yet cong khai gia cua cac loai san pham, dich vu. Dam bao an ninh tai san bay Noi Bai (Anh Le Anh Dung).

 • Sau 2010 dua vao su dung Cang Hang khong Long Thanh

  18:02 | Thứ bảy 23/07/2005 (GMT+7)

  Sau 2010 dua vao su dung Cang Hang khong Long Thanh

  Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh so 703/QD-TTg phe duyet Quy hoach vi tri, quy mo Cang Hang khong quoc te Long Thanh.

 • Cang hang khong Cat Bi co the don sieu may bay

  11:15 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Cang hang khong Cat Bi co the don sieu may bay

  Pho Thu tuong CP Hoang Trung Hai vua ky QD 1857 phe duyet Quy hoach tong the Cang hang khong quoc te Cat Bi (Hai Phong) giai doan tu nay den nam 2015, dinh huong den nam 2025. Sau hon 10 nam nua, san bay nay co the tiep nhan 8-11 may bay hien dai, co lon nhu A321, B767, B747-400 va tuong duong.

 • Ha Noi sap co them mot cang hang khong noi dia

  09:00 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Theo du an quy hoach san bay Gia Lam vua duoc phe duyet dau tu, den nam 2015 cang hang khong Gia Lam se tro thanh mot cang hang khong noi dia danh cho cac chang bay ngan. Ke hoach tren nham mo rong thi truong van tai khach va dap ung nhu cau van chuyen khach ngay cang tang.

 • Phu Bai duoc cong nhan la cang hang khong quoc te

  11:51 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Phu Bai duoc cong nhan la cang hang khong quoc te

  Van phong Chinh phu vua co Cong van so 4184/VPCP-CN ngay 27/7/2007 truyen dat y kien cua Thu tuong Chinh phu ve viec quyet dinh Cang Hang khong Phu Bai (Thua Thien Hue), la cang hang khong quoc te.

 • Cong bo quy hoach cang Hang khong Long Thanh

  11:29 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Cong bo quy hoach cang Hang khong Long Thanh

  Du an Cang Hang khong quoc te moi Long Thanh (Dong Nai) da duoc Thu tuong Chinh phu chinh thuc phe duyet quy hoach vi tri, quy mo va phan khu chuc nang.

 • Nang cap san bay Gia Lam thanh cang hang khong noi dia

  17:28 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Nang cap san bay Gia Lam thanh cang hang khong noi dia

  Theo tin tu Bo GTVT, du an quy hoach san bay Gia Lam vua duoc phe duyet dau tu thanh mot cang hang khong noi dia danh cho cac chang bay ngan.

 • Dau tu nang cap Cang hang khong Lien Khuong va Can Tho

  14:31 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 10-12, Cong ty co phan Xay dung cong trinh hang khong 647 da hoan thanh khoan coc nhoi, mong coc dau tien de xay dung cau dan vao nha ga moi cua Cang hang khong Lien Khuong, Da Lat.

 • Khoi cong xay dung nha ga hanh khach Cang hang khong quoc te Can Tho

  07:07 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung nha ga hanh khach Cang hang khong quoc te Can Tho

  Ngay 9/3, Tong cong ty Cang hang khong mien Nam da khoi cong xay dung Nha ga hanh khach Cang hang khong quoc te Can Tho tren nen san bay Tra Noc cu.

 • Vi sao nganh hang khong chua nang canh

  10:01 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Vi sao nganh hang khong chua nang canh

  Su kien hang hang khong tu nhan dau tien (Vietjet Air) o Viet Nam duoc cap phep cho thay chinh sach "mo cua bau troi" tao nhieu co hoi cho DN kinh doanh loai hinh van tai von duoc coi la xa xi nay. Tuy nhien, nhieu nguoi khong khoi giat minh boi voi toan bo co so vat chat cua nganh hang khong chua du xay mot san bay quoc te.

 • San bay Cam Ranh Bao gio thanh cang hang khong quoc te

  21:06 | Thứ sáu 13/08/2004 (GMT+7)

  San bay Cam Ranh Bao gio thanh cang hang khong quoc te

  Sang 19/5/2004, san bay Cam Ranh da don chuyen bay hanh khach dau tien den tu thu do Ha Noi. Ba thang sau, luong khach qua Cang hang khong Cam Ranh da tang hon 25%. Theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, san bay Cam Ranh se tro thanh san bay quoc te. Cac co quan chuc nang da thuc hien chu truong nay ra sao ?

 • Cang hang khong Phu Bai thanh cang quoc te

  07:17 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  TT (Thua Thien - Hue) - Tai Thua Thien - Hue hom qua 31-8, Bo Giao thong van tai va tinh Thua Thien - Hue da cong bo cang hang khong Phu Bai, Thua Thien - Hue thanh cang hang khong quoc te.

 • Nhieu cang bien san bay la dung chien luoc

  09:07 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Nhieu cang bien san bay la dung chien luoc

  Sang 17-11, BTDao Dinh Binh da giai trinh truoc QH ve chat van cua DB Hoang Thanh Phu ve viec qui hoach cang bien, cang hang khong o nuoc ta hien nay; co hay khong viec “loan cang bien nuoc sau o VN”, “hoi chung cang nuoc sau, hoi chung san bay”?

 • No ro san bay

  11:30 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  No ro san bay

  Sau hai cang hang khong Ca Mau, Rach Gia (Kien Giang), tuan roi, cang hang khong Can Tho cung duoc cong bo quy hoach den nam 2015 va dinh huong den nam 2025.

 • Cang Hang khong Cam Ranh don chuyen bay dau tien

  03:55 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Cang Hang khong Cam Ranh don chuyen bay dau tien

  Cang Hang khong Cam Ranh chinh thuc khai truong hom 19/5. Sang cung ngay, san bay nay da don chuyen bay thuong mai dau tien cho 133 hanh khach tu Ha Noi vao.

 • Kien nghi xoa doc quyen khai thac cang hang khong

  11:07 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Kien nghi xoa doc quyen khai thac cang hang khong

  Cac doanh nghiep nganh giao nhan van tai va Hiep hoi giao nhan kho van VN (VIFFAS) vua len tieng kien nghi Thu tuong xoa bo su doc quyen khai thac cang hang khong cua Cong ty dich vu hang hoa Tan Son Nhat (TCS).

 • Dieu chinh qui hoach cang hang khong Can Tho

  01:38 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  TP Can Tho vua cong bo quyet dinh cua Bo Giao thong van tai ve viec dieu chinh qui hoach tong the cang hang khong Can Tho giai doan den nam 2015, dinh huong den nam 2025. Theo quyet dinh, den nam 2025 cang hang khong Can Tho se tiep nhan loai may bay B747- 400 va tuong duong, tiep nhan 2 trieu luot khach/nam. Vao thoi gian cao diem co the tiep nhan tam may bay va 1.200 hanh khach/gio, khai thac cac tuyen bay noi dia va quoc te... Tong dien tich toan san bay..

 • Hanh khach qua cang hang khong Chu Lai tang

  06:28 | Thứ bảy 06/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2006, cang hang khong Chu Lai (Quang Nam) thuc hien gan 210 chuyen bay giua Quang Nam di TP.HCM va nguoc lai voi hon 6.300 luot hanh khach, tang gap doi so voi nam 2005 va tren 100 tan hang hoa.

 • 15 thang tu vi tong tien giam doc cang hang khong Cam Ranh

  12:40 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  15 thang tu vi tong tien giam doc cang hang khong Cam Ranh

  TAND thanh pho Nha Trang vua tuyen phat an tu voi Nguyen Quang Huy (nguyen nhan vien dieu do Cang hang khong Cam Ranh) ve toi cuong doat tai san.

 • No ro san bay

  14:59 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  No ro san bay

  Sau hai cang hang khong Ca Mau, Rach Gia (Kien Giang), tuan roi, cang hang khong Can Tho cung duoc cong bo quy hoach den nam 2015 va dinh huong den nam 2025.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0