cac he thong thong tin

Saturday, 28/05/2016 07:05
 • Giam thieu van nan hacker Cot loi la nhan thuc

  23:44 | Chủ nhật 14/01/2007 (GMT+7)

  Giam thieu van nan hacker Cot loi la nhan thuc

  Ong Do Ngoc Duy Trac - Truong phong Nghiep vu Trung tam Ung cuu khan cap May tinh Viet Nam VNCERT da cho rang do la cach tot nhat de giam thieu van nan hacker lien tiep tan cong vao cac he thong thong tin cua nhieu Bo, Nganh, doanh nghiep da va van con kha nong bong trong nam 2006 vua qua cua an ninh mang Viet Nam.

 • Giam thieu van nan hacker Cot loi la nhan thuc

  11:12 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Giam thieu van nan hacker Cot loi la nhan thuc

  Ong Do Ngoc Duy Trac - Truong phong Nghiep vu Trung tam Ung cuu khan cap May tinh Viet Nam VNCERT cho rang do la cach tot nhat de giam thieu van nan hacker lien tiep tan cong vao cac he thong thong tin cua nhieu Bo, Nganh, doanh nghiep - van de nong bong trong nam 2006 vua qua cua an ninh mang Viet Nam.

 • Giam thieu van nan hacker Cot loi la nhan thuc

  18:36 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Giam thieu van nan hacker Cot loi la nhan thuc

  Ong Do Ngoc Duy Trac - Truong phong Nghiep vu Trung tam Ung cuu khan cap May tinh Viet Nam VNCERT da cho rang do la cach tot nhat de giam thieu van nan hacker lien tiep tan cong vao cac he thong thong tin cua nhieu Bo, Nganh, doanh nghiep trong nam 2006 vua qua.

 • Thiet lap cac he thong thong tin chung cho cac nuoc ve cac benh dich la

  09:44 | Thứ tư 22/10/2003 (GMT+7)

  Trao doi voi bao chi chieu 21-10 sau khi ket thuc hoi nghi quoc te ve phong chong benh SARS, cuc truong Cuc Y te du phong va phong chong AIDS (Bo Y te) Trinh Quan Huan cho biet: tai hoi nghi nay cac dai bieu la chuyen gia phong chong SARS o cac nuoc, dai dien WHO, Co quan Kiem soat dich benh Hoa Ky (CDC), co quan ngoai giao cua nhieu nuoc tren the gioi da cam ket hop tac khong de dich benh SARS quay lai. Trong do, cac nuoc tham gia hoi nghi se thiet lap mot he..

 • Cong thong tin dien tu Thanh Hoa

  10:48 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Cong thong tin dien tu Thanh Hoa

  Vao ha tuan thang 2/2007 nay, UBND tinh Thanh Hoa da khai truong Cong thong tin dien tu Thanh Hoa tai dia chi: http://www.thanhhoa.gov.vn/web/guest. Cong thong tin dien tu Thanh Hoa la mot trong cac he thong thong tin thuoc de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc.

 • Cuoc chien trong cong nghe in car

  15:23 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Cuoc chien trong cong nghe in car

  Cuoc chien tren bang thiet bi dang nong len trong the gioi xe hoi khi ma cac nha san xuat lien tiep dua ra cac he thong thong tin – giai tri (infotaiment) ben trong san pham cua minh.

 • DH Cong nghe thong tin DHQG TP HCM xet tuyen 500 chi tieu

  20:41 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  DH Cong nghe thong tin DHQG TP HCM xet tuyen 500 chi tieu

  Ngay 8-6-2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 134/2006/QD-TTg ve viec thanh lap Truong DH Cong nghe thong tin thuoc DH Quoc gia TP.HCM.

 • DH Cong nghe thong tin TP HCM tuyen 600 chi tieu

  12:37 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  DH Cong nghe thong tin TP HCM tuyen 600 chi tieu

  Duoc thanh lap vao thang 6-2006, nam 2007 la nam thu hai Truong DH Cong nghe thong tin (DH Quoc gia TP.HCM) tuyen sinh he DH chinh quy. Ngoai chi tieu tuyen sinh he DH chinh quy, truong con tuyen he dao tao tu xa qua mang voi 5.000 chi tieu.

 • 70 so huyen uy duoc trang bi may tinh

  15:24 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  TP - Mang thong tin dien rong cua Dang (IP) ket noi den cac huyen thi da co ban hoan thanh; cac he thong thong tin va co so du lieu (CSDL) dung chung hoan thanh khoang 70%.

 • Trien khai du an Vinasat dung tien do dat chat luong va hieu qua cao

  08:59 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Trien khai du an Vinasat dung tien do dat chat luong va hieu qua cao

  Tren day la chi dao cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chieu 8/8, tai buoi lam viec voi Ban chi dao Quoc gia Vinasat ve tinh hinh trien khai du an nay. Theo Bo Buu chinh Vien thong: Du kien thoi han ban giao ve tinh Vinasat tren quy dao vao thang 4/2008. Tai buoi lam viec, Ban chi dao Quoc gia Vinasat da bao cao voi Thu tuong Nguyen Tan Dung tien do thuc hien du an. Theo Bo Buu chinh Vien thong (BCVT), du kien thoi han ban giao ve tinh Vinasat tren quy dao..

 • Cap dia chi email cho can bo cong chuc

  16:34 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Trong nam 2008, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau cac bo nganh va dia phuong tien hanh cap dia chi email cho cac can bo cong chuc theo ten mien trong nuoc. Trong buoi lam viec voi Bo Thong tin va Truyen thong cung voi dai dien mot so bo ve du thao Chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc giai doan 2008-2010 ngay 28/12, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da chi dao mot so cong viec cac bo nganh va dia phuong can tap trung thuc hien trong nam 2008 voi..

 • Cac bang tan WiMax

  15:46 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Cac bang tan WiMax

  Trong nhung nam gan day, nhu cau truy cap bang thong rong dang phat trien rat nhanh chong. WiMAX la mot cong nghe truy cap khong day bang rong (WBA-Wireless Broadband Access) do Dien dan WiMAX (WiMAX Forum) xay dung va huong den cung cap cac dich vu tu co dinh den di dong. WiMax co the cung cap toc do hang Mbit/s toi nguoi su dung (end-user) va trong khoang cach hang km. Cac chuan WiMax Ve tieu chuan, WiMax la mot bo tieu chuan dua tren ho tieu chuan 802.16 cua..

 • Gap rut chuan bi cho hau chuong trinh de an 112

  14:18 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Gap rut chuan bi cho hau chuong trinh de an 112

  De an CPDT moi co mot so khac biet so voi De an 112, nhan manh su chu dong cac bo nganh va dia phuong trong viec trien khai theo nhung huong dan va muc tieu ma de an nay de ra. Cong viec chuan bi cac dieu kien cho trien khai xay dung chinh phu dien tu (CPDT) dang trong giai doan nuoc rut, tu van de to chuc bo may, tiep nhan ket qua De an 112 den xay dung van ban phap ly cho viec trien khai CPDT. Sap het rao can phap ly Xay dung cac van ban phap ly tao dieu kien..

 • DH Can Tho mo 11 nganh moi

  15:24 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  DH Can Tho mo 11 nganh moi

  Nam hoc 2007, truong DH Can Tho dao tao them 11 nganh moi. Nam nay, truong cung mo quy mo tuyen sinh tren ca nuoc.

 • Se co trung tam du phong du lieu cong nghe thong tin

  21:09 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Se co trung tam du phong du lieu cong nghe thong tin

  Bo Buu chinh Vien thong cho biet se xay dung trung tam du phong du lieu quoc gia ve cong nghe thong tin de dam bao du phong su co cho cac he thong thong tin quoc gia va tiet kiem chi phi.

 • Se co trung tam du phong du lieu cong nghe thong tin

  09:36 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Bo Buu chinh Vien thong se xay dung trung tam du phong du lieu quoc gia ve cong nghe thong tin, de dam bao du phong su co cho cac he thong thong tin quoc gia va tiet kiem chi phi.

 • IDG gioi thieu ve Hoi nghi chuyen de Chinh phu Dien tu lan 5

  14:20 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  IDG gioi thieu ve Hoi nghi chuyen de Chinh phu Dien tu lan 5

  Chieu 1/10, tai TPHCM tap doan du lieu quoc te IDG va cac don vi dong to chuc da hop bao gioi thieu Hoi nghi Chuyen de ve Chinh phu dien tu lan 5, se dien ra tu ngay 4-6/12/2007 tai khach san Sheraton - TPHCM. VN dang o dau tren hanh trinh Chinh phu dien tu va se nhu the nao trong viec xay dung mot chinh phu dien tu nham mang lai cac dich vu hanh chinh cong tot nhat cho doanh nghiep, cho nguoi dan cung nhu nham tang cuong hieu qua trong quan ly cua nha nuoc chinh..

 • Song di dong khong lam anh huong toi suc khoe

  16:28 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Song di dong khong lam anh huong toi suc khoe

  "Qua cac ket qua nghien cuu trong nuoc va nuoc ngoai ve anh huong cua cac he thong thong tin di dong duoc thong ke den thoi diem nay, co the ket luan, chua co mot bang chung nao cho thay truong dien tu cua cac tram thu phat thong tin di dong va cac thiet bi dien thoai di dong gay anh huong co hai cho con nguoi".

 • Xay dung chinh phu dien tu Cot loi la cai cach hanh chinh

  08:57 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Xay dung chinh phu dien tu Cot loi la cai cach hanh chinh

  Xay dung chinh phu dien tu la mot de tai phuc tap va con nhieu y kien khac nhau. Bai viet nay diem lai mot so y kien noi bat trong dien dan “Huong toi chinh phu dien tu” cua cac chuyen gia trong linh vuc nay. Thong tin la chu the “Cong nghe chi la cong cu. Chu the la thong tin chu khong phai cong nghe” - TS Nguyen Chi Cong (to truong to chuyen mon BDH DA 112) nhieu lan nhan manh nhu vay trong mot buoi tro chuyen (voi tu cach ca nhan) voi cac phong vien..

 • The gioi se ra sao trong 30 nam nua

  22:30 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  The gioi se ra sao trong 30 nam nua

  Mot don vi cua Bo Quoc phong Anh vua tien hanh nghien cuu de tai nay va cho ra doi mot bao cao kha bi quan. Theo nhom nghien cuu, den nam 2035, the gioi se che tao duoc mot loai bom dien tu co kha nang pha huy tat ca cac he thong thong tin lien lac trong mot vung rong lon.

 • Cuoc dua giua GSM va CDMA

  08:18 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Cuoc dua giua GSM va CDMA

  (TS)- Deu la cac he thong thong tin huong den thi truong vien thong da truy cap, CDMA va GSM hien dang la hai cong nghe di dau the gioi ve so luong nguoi dung. GMS luon gianh uu the trong cuoc dua tranh giua hai mang nay, nhung nhieu chuyen gia lai khang dinh: da den thoi cua CDMA!

 • He thong hien thi thong tin chung khoan su dung LED

  03:58 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  He thong hien thi thong tin chung khoan su dung LED

  Day la mot trong so it san pham phan cung va mang tich hop tham gia cuoc thi nam nay. Cung voi su phat trien cua cac he thong thong tin, van de dua thong tin mot cach nhanh chong ra cac noi cong cong la mot linh vuc thu hut duoc nhieu quan tam cua cac doanh nghiep. Hien thi thong tin bang LED la mot phuong phap tot de thuc hien van de nay.

 • Bao mat mang Dau tu nhieu chua di doi voi an toan

  12:57 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Bao mat mang Dau tu nhieu chua di doi voi an toan

  Cung voi xu huong ngay cang co them su quan tam, dau tu cho bao mat cac he thong thong tin, cac vu tan cong duoc phat hien cung gia tang nhanh. Nhan dinh cua cac chuyen gia bao mat Juniper Networks dua ra tai Hoi thao "Toi uu hoa va bao mat cac ung dung mang" to chuc ngay 22/11 tai Ha Noi.

 • Duc thanh lap mot nhom chong hacker dac biet

  11:24 | Thứ năm 14/06/2001 (GMT+7)

  Duc thanh lap mot nhom chong hacker dac biet

  Utimaco Safeware da tap hop duoc mot doi ngu chuyen gia bao mat. Nhung nguoi nay se thuc hien cac hoat dong nhu cua hacker, tan cong vao cac he thong thong tin cong nghe, theo yeu cau cua cac to chuc.

 • Ung dung cong nghe thong tin Nhung rao can xa hoi

  14:27 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Ung dung cong nghe thong tin Nhung rao can xa hoi

  TTCN - Tam quan trong cua cong nghe thong tin va truyen thong doi voi su phat trien cua cac doanh nghiep voi he qua la su thinh vuong cua cac quoc gia khong con la van de tranh cai.

 • Quy trinh quan ly du an

  18:05 | Chủ nhật 20/05/2007 (GMT+7)

  Quy trinh quan ly du an

  Co rat nhieu hinh thuc va quy mo du an khac nhau, tu viec thiet ke cac tram khong gian den cai dat cac he thong thong tin moi. Tuy nhien, nhung yeu to quan trong trong cong tac quan ly du an ve co ban deu giong nhau. Nhung yeu to nay duoc giai quyet trong quy trinh bon giai doan nhu sau:

 • Italia dua ra cac giai phap chong bao luc san co

  10:43 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Italia dua ra cac giai phap chong bao luc san co

  Chinh phu Italia vua moi dua ra cac giai phap moi nham muc dich gioi han nan bao luc san co tai cac giai thi dau quoc gia va quoc te. Cac giai phap nay bao gom tu nhan cach, tinh tinh cho den so ve, so ghe cho moi tran va hon nua la cai thien gia tang cac he thong thong tin de ho tro giai quyet dam dong.

 • Thuong mai dien tu trong tai chinh ngan hang

  10:50 | Thứ hai 18/12/2000 (GMT+7)

  Ha Noi: Ngay 15/12, Ban quan ly ung dung tin hoc (Bo Tai Chinh) da phoi hop cung voi Cong ty Intel Vietnam va Cong ty tu van tai chinh - ngan hang to chuc hoi thao "Thuong mai dien tu voi cac he thong thong tin tai chinh - ngan hang".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0