cac doanh nghiep Nha nuoc

Sunday, 29/05/2016 01:05
 • Dieu chinh IPO doi voi doanh nghiep nha nuoc

  09:58 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh IPO doi voi doanh nghiep nha nuoc

  Chinh phu dang can nhac dieu chinh lo trinh phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO) cua cac doanh nghiep lon trong 2007 vi e ngai that thu thang du von qua dau gia. Thuc te nay co pha vo lo trinh co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc? Theo Quyet dinh 1729/CP, tu 2007 - 2010, Chinh phu se tien hanh co phan hoa 71 tap doan va tong cong ty lon cua Nha nuoc. Nam 2007 se co phan hoa 20 doanh nghiep, trong do co nhung doanh nghiep lon nhu Tong cong ty Bia Ha..

 • Nguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lon

  09:50 | Thứ ba 03/10/2006 (GMT+7)

  Nguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lon

  Van de no xau cua cac ngan hang thuong mai Nha nuoc - trong boi canh Chinh phu dang day manh viec co phan hoa - dang thu hut su quan tam dac biet cua du luan. Tien si Phan Minh Ngoc (Dai hoc Kyushu, Nhat Ban) co nhieu nhan dinh ve ban chat van de no xau tai Viet Nam.

 • Nguyen nhan cua van de no xau co quy mo lon o Viet Nam

  12:48 | Thứ ba 03/10/2006 (GMT+7)

  Nguyen nhan cua van de no xau co quy mo lon o Viet Nam

  Bat chap Ngan hang Nha nuoc gan day da bom them von (tai cap von) cho cac ngan hang thuong mai quoc doanh, van de no xau van o muc tram trong.

 • Dieu chinh IPO doi voi doanh nghiep nha nuoc

  09:17 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh IPO doi voi doanh nghiep nha nuoc

  Chinh phu dang can nhac dieu chinh lo trinh phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO) cua cac doanh nghiep lon trong 2007 vi e ngai that thu thang du von qua dau gia. Thuc te nay co pha vo lo trinh co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc?Theo Quyet dinh 1729/CP, tu 2007 - 2010, Chinh phu se tien hanh co phan hoa 71 tap doan va tong cong ty lon cua Nha nuoc. Nam 2007 se co phan hoa 20 doanh nghiep, trong do co nhung doanh nghiep lon nhu Tong Cong ty Bia Ha Noi,..

 • Da Nang Tiep tuc co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc

  11:47 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua thong qua de an sap xep lai cac doanh nghiep nha nuoc tu nay den nam 2009 de trinh Chinh phu. Theo de an nay, hai doanh nghiep nha nuoc chuyen thanh cong ty TNHH mot thanh vien do nha nuoc giu 100% von la Cong ty Xo so kien thiet va Dich vu in va Nha xuat ban Da Nang.

 • Doi dat lay co phan hoa

  10:10 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Doi dat lay co phan hoa

  Chi vi khong tinh dat thue vao gia tri doanh nghiep khi co phan hoa nen co phieu mot doanh nghiep nha nuoc chua niem yet da ngat nguong 250.000 dong/co phieu, mac du lai rong 6 thang cua doanh nghiep nay chi 1,4 ty dong tren doanh thu gan 60 ty! Nhung tuong bat cap nay se duoc sua doi triet de trong Nghi dinh 109/CP ban hanh moi day nhung thuc te lai khac. Phai chang, dat la thu trao doi de tien trinh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc nhanh hon? Khi phat hanh co..

 • Viet Nam no luc day nhanh viec sap xep lai cac doanh nghiep nha nuoc

  23:00 | Thứ ba 05/10/2004 (GMT+7)

  To nhat bao Wall Street Journal ngay 4/10 khang dinh Chinh phu Viet Nam dang no luc day nhanh viec sap xep lai cac doanh nghiep nha nuoc nham nang cao suc canh tranh va hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep khi tham gia vao khu vuc thuong mai tu do Dong Nam A cung nhu chuan bi cho viec gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

 • That hua nhu co phan hoa

  10:05 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  That hua nhu co phan hoa

  Ca nam 2007, tren ca nuoc chi sap xep, co phan hoa duoc 116 doanh nghiep nha nuoc, dat 21% so voi ke hoach da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet (khoang 600 doanh nghiep). Lo trinh sap xep va doi moi doanh nghiep nha nuoc lai them mot nam cham tre. Viec co phan hoa luon bi cham thi khong bat ngo, nhung lieu chung ta co kip giai quyet nhung phat sinh moi cua tien trinh nay? Cai thien ro ret o khung phap ly... So voi cac nam truoc, phai khang dinh khung phap ly cho..

 • Quoc hoi se tap trung giam sat cong tac giai quyet khieu nai to cao

  13:45 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.12, duoi su dieu khien cua Pho chu tich QH Huynh Ngoc Son va Pho chu tich QH Uong Chu Luu, UBTVQH da thong qua Chuong trinh hoat dong giam sat nam 2008; Chuong trinh cong tac nam 2008; Nghi quyet cua UBTVQH ve viec trien khai thuc hien Nghi quyet cua QH ve chuong trinh xay dung luat, phap lenh nhiem ky QH Khoa XII va nam 2008. To trinh ve du kien chuong trinh hoat dong giam sat cua UBTVQH nam 2008 do Uy vien TU Dang, Uy vien UBTVQH, Chu nhiem VPQH Tran..

 • Lo vi vay no cho cac doanh nghiep nha nuoc

  03:54 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Lo vi vay no cho cac doanh nghiep nha nuoc

  “Can phai hieu dung ban chat su kien 750 trieu USD trai phieu chinh phu da duoc ban het va nen thay cam giac ho hoi bang noi lo cua nguoi di vay no vi tien vay duoc giao cho cac doanh nghiep nha nuoc su dung trong khi co che kiem tra giam sat cac doanh nghiep nay van chua hieu qua”. PGS.TS Tran Ngoc Tho - pho truong khoa tai chinh doanh nghiep Dai hoc Kinh te TP.HCM, da boc bach cung TS nhu the trong ngay 30-10.

 • Chong tham nhung o cac doanh nghiep nha nuoc

  14:17 | Thứ bảy 25/09/2004 (GMT+7)

  Chong tham nhung o cac doanh nghiep nha nuoc

  TTCN - Doan dai bieu Trung Quoc (TQ) mang toi hoi thao “Kinh nghiem ve dao duc va trach nhiem cong vu” (dien ra tai Ha Noi tu ngay 20 den 22-9) mot thuyet trinh dai 18 trang ve tinh trang tham nhung tai cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN) o nuoc nay.

 • Trai phieu xuat ngoai lo hon mung

  09:34 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Trai phieu xuat ngoai lo hon mung

  Theo Pho truong khoa Tai chinh doanh nghiep Dai hoc Kinh te TP HCM Tran Ngoc Tho, trong khi co che giam sat cac doanh nghiep Nha nuoc chua hieu qua, su kien phat hanh 750 trieu USD trai phieu Chinh phu ra quoc te nen lo hon la mung.

 • Tu nhan hoa doanh nghiep Nha nuoc la sai lam

  09:39 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Tu nhan hoa doanh nghiep Nha nuoc la sai lam

  Viec ung xu voi cac doanh nghiep nha nuoc trong qua trinh gia nhap WTO se la mot thach thuc doi voi Viet Nam. Tuy nhien, neu lua chon cach tu nhan hoa cac doanh nghiep nay se la mot cach lam khong hieu qua, neu khong muon noi la sai lam.

 • Nhieu doanh nghiep Nha nuoc chiem dung von

  09:55 | Thứ sáu 16/02/2001 (GMT+7)

  Hien co toi 54,1% gia tri tai san cua cac doanh nghiep Nha nuoc duoc hinh thanh tu nguon von vay va von chiem dung. Do la ket qua dang bao dong ve thuc trang cac doanh nghiep Nha nuoc ma Bo Tai chinh vua moi cong bo.

 • Co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc qua cham

  10:47 | Thứ năm 24/10/2002 (GMT+7)

  Tu dau nam den nay, moi co 11 doanh nghiep o TP HCM tien hanh co phan hoa trong khi ke hoach la 60. Theo lo trinh, den cuoi nam 2004, se co ban hoan thanh viec sap xep lai cac doanh nghiep, den nam 2005 chu yeu chi giai quyet nhung van de con khuc mac.

 • 1.800 doanh nghiep nha nuoc Trung Quoc cho pha san

  08:28 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  1.800 doanh nghiep nha nuoc Trung Quoc cho pha san

  Hien Trung Quoc co 1.828 doanh nghiep Nha nuoc lam an thua lo, dang cho pha san, gay that thoat len den 317,8 ty Nhan dan te. Cai cach doanh nghiep Nha nuoc dang la mot trong nhung van de "nong" nhat cua Chinh phu nuoc nay.

 • Gia nhap WTO Nhieu thach thuc

  13:33 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Gia nhap WTO Nhieu thach thuc

  Viet Nam dang no luc thuc day dam phan nham muc tieu som tro thanh thanh vien cua WTO. Tien trinh dam phan da dat duoc nhung ket qua quan trong.

 • Trung Quoc day manh co phan hoa doanh nghiep trung uong

  14:47 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc day manh co phan hoa doanh nghiep trung uong

  Mot quan chuc cao cap cua Trung Quoc vua cho biet nuoc nay se ban them nhieu hon nua co phan trong cac doanh nghiep nha nuoc trung uong cho cac nha dau tu chien luoc trong thoi gian toi.

 • Doi thoai giua Chu tich nuoc va thanh nien

  07:01 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Doi thoai giua Chu tich nuoc va thanh nien

  8h sang nay (25/3), tai DH Quoc gia Ha Noi (144 Xuan Thuy, Ha Noi), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet co buoi doi thoai voi thanh nien ca nuoc. Buoi doi thoai nay duoc truyen hinh truc tiep tren VTV1, phat thanh truc tiep tren Dai Tieng noi Viet Nam, tuong thuat truc tuyen boi 8 bao dien tu va website trong nuoc.

 • Co phan hoa DNNN quy mo lon Vi sao cham chap

  18:28 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa DNNN quy mo lon Vi sao cham chap

  Hien nay, tien trinh co phan hoa dien ra kha nhanh, nhung chu yeu la cac doanh nghiep Nha nuoc (DNNN) quy mo nho. Viec co phan hoa cac doanh nghiep Nha nuoc quy mo lon van dien ra cham chap.

 • Ngay lam viec thu 2 cua SOM II Giam 5 chi phi giao dich trong APEC

  14:29 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Ngay lam viec thu 2 cua SOM II Giam 5 chi phi giao dich trong APEC

  Hom qua, 23-5, bay phien hop cua ngay lam viec thu hai cua dot hoi nghi trong khuon kho Hoi nghi cac quan chuc cao cap APEC lan thu hai (SOM II) tiep tuc dien ra tai cac khach san Sheraton, Park Hyatt va Sofitel Plaza (TP.HCM). Tai hoi nghi Mang luoi cac trung tam nghien cuu APEC (ASCC), tien si Le Dang Doanh, chuyen gia cao cap cua Bo Ke hoach va dau tu ve qua trinh cai cach kinh te o VN va nhung thach thuc doi voi muc tieu phat trien ben vung va cong bang, da..

 • Cong bo Nghi quyet Hoi nghi lan thu 9 BCH T U Dang khoa IX Khan truong xoa bo dac quyen va doc quyen kinh doanh cua cac doanh nghiep nha nuoc

  00:19 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 3/2/2004, BCH T.U Dang da ra Nghi quyet so 34 - NQ/TW Hoi nghi lan thu 9 BCH T.U Dang khoa IX ve mot so chu truong, chinh sach, giai phap lon nham thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi toan quoc lan thu IX cua Dang. Thanh Nien xin trich gioi thieu mot phan ve phat trien kinh te trong nghi quyet quan trong nay (dau de phan nay cua Thanh Nien).

 • Mua ban no van cham vi sao

  10:51 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Mua ban no van cham vi sao

  Mua ban no la viec cac to chuc tin dung co cac khoan no qua han, ton dong lau ngay bang nhieu cac bien phap quyet liet de thu hoi nhung van khong thu duoc can phai xu ly ban no. Day la nhung khoan von dau tu khong hieu qua, von bi “nam chet” khong quay vong, khong co kha nang thu hoi keo dai trong nhieu nam; to chuc tin dung khong co von de dau tu vao nhung chu ky kinh doanh tiep theo. Viec ban cac khoan no nay la rat can thiet trong qua trinh sap xep, co cau..

 • Viet Nam nhuong bo gi trong dam phan gia nhap WTO voi Hoa Ky

  16:05 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Viet Nam nhuong bo gi trong dam phan gia nhap WTO voi Hoa Ky

  Viet Nam se cho phep thanh lap chi nhanh bao hiem (phi nhan tho), cong ty chung khoan nuoc ngoai tai Viet Nam, cung nhu thuc hien nhung cam ket cat giam thue nhap khau doi voi san pham cong nghiep, nong nghiep. Do la nhung diem dang chu y trong ban thong bao dai 2 trang, tom tat noi dung thoa thuan dam phan Viet - My ve viec Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), vua duoc Van phong Dai dien Thuong mai Hoa Ky - USTR phat di ngay 15/5 vua qua...

 • Bo Cong nghiep chuyen giao 10 DN lon ve Bo Tai chinh

  13:31 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Bo Cong nghiep chuyen giao 10 DN lon ve Bo Tai chinh

  Sang 22/6, ong Pham Cong Tham, Vu truong Vu Tai chinh ke toan (dai dien Bo Cong nghiep) va ong Hoang Nguyen Hoc, Cuc truong Cuc Tai chinh doanh nghiep (dai dien Bo Tai chinh) da ky bien ban chuyen giao quyen dai dien chu so huu von nha nuoc dau tu tai 10 doanh nghiep cua Bo Cong nghiep ve Tong Cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc (Bo Tai chinh). Dot chuyen giao dau tien nay bao gom cac Cong ty co phan (CTCP): Sua Viet Nam, Giay Yen Vien, Nhua Binh Minh, Giay..

 • Nam nay thuong Tet bao nhieu

  10:46 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Nam nay thuong Tet bao nhieu

  Tien thuong Tet la thong tin duoc nhieu nguoi trong doi nhat trong khoang thoi gian con lai cua nam Am lich. Tuy chua co thong tin chinh thuc nao, nhung theo nhieu nguoi, muc thuong nam nay co the cao, nhung xet ve gia tri chua chac da bang nam ngoai. Trang web vatgia.com moi dua ra chu de thao luan ve muc thuong Tet khoang 10 ngay nay. Nhieu nguoi truy cap deu co chung tam ly cho doi va... hy vong. Da so cho biet muc thuong Tet Duong lich nam nay chi 200 ngan..

 • TQ Doanh nghiep nha nuoc dat loi nhuan cao dau nam 2007

  08:20 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  TQ Doanh nghiep nha nuoc dat loi nhuan cao dau nam 2007

  Trong 4 thang dau nam 2007, cac doanh nghiep nha nuoc chu chot o Trung Quoc van duy tri duoc muc tang truong loi nhuan ben vung voi viec loi nhuan tang 34,7%.Theo so lieu thong ke do Uy ban dieu hanh va giam sat tai san nha nuoc (SASAC) cong bo ngay 26/5 thi chi rieng 424 doanh nghiep nha nuoc lon nhat, da dat 45 ty USD loi nhuan trong 4 thang dau nam 2007, tang 34,7% so voi cung ky nam 2006.

 • Den 2009 se het cong ty Nha nuoc giu 100 von dieu le

  15:28 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Den 2009 se het cong ty Nha nuoc giu 100 von dieu le

  Viec chuyen doi nay nham giup cac doanh nghiep nay tro thanh cong cu dieu tiet kinh te vi mo trong nen kinh te thi truong. Den nam 2009, toan bo cac doanh nghiep Nha nuoc giu 100% von dieu le se duoc chuyen doi thanh cong ty co phan hoac TNHH Nha nuoc mot hoac nhieu thanh vien. Do la mot trong nhung noi dung quan trong trong Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu ve cong tac day manh sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0