boi thuong thiet hai

Monday, 30/05/2016 06:01
 • Boi thuong thiet hai cho nguoi bi oan do co quan to tung hinh su gay ra

  09:50 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Hoi: Theo Nghi quyet 388 thi nhung doi tuong bi oan nao duoc boi thuong? Muc boi thuong thiet hai do ton that ve tinh than duoc quy dinh cu the nhu the nao? Van de khoi phuc danh du cho nhung nguoi bi oan co duoc Nghi quyet de cap den? Nghi quyet 388 duoc bat dau ap dung cho nhung vu viec xay ra tu thoi diem nao?

 • Luat Canh tranh thieu quy dinh xu ly xung dot phap luat

  16:02 | Thứ ba 17/06/2003 (GMT+7)

  Toi la nguoi Viet Nam dang tham gia giang day tai Khoa luat truong Dai hoc Aix-Marseille III, Phap. Sau khi tham khao du luat, toi co mot van de muon trao doi voi ban soan thao va cac ban quan tam. Do la giai quyet xung dot phap luat ve canh tranh khong lanh manh co the xay ra truoc toa an Viet Nam.

 • Cong chuc lang phi tren 50 trieu dong Phai boi thuong va buoc thoi viec

  08:00 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  TP Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh nghi dinh (so 84/2006/ND-CP) quy dinh ve boi thuong thiet hai, xu ly ky luat, xu phat vi pham hanh chinh trong thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.

 • Quy dinh boi thuong thiet hai moi truong se chat hon

  16:19 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Tai phien hop Uy ban thuong vu Quoc hoi sang nay, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc cho biet, quy dinh boi thuong thiet hai ve moi truong hien nay con dang bo trong. Luat Dan su va Luat Bao ve moi truong dang "nhuong nhau" van de nay.

 • Huong dan boi thuong thiet hai cho truong hop bi oan

  15:33 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 9/11, Bo truong Cong an Le Hong Anh da ky ban hanh Thong tu so 18/TT-BCA (V19) huong dan boi thuong thiet hai cho nguoi bi oan do nguoi co tham quyen trong hoat dong to tung hinh su thuoc cong an nhan dan gay ra theo tinh than Nghi quyet 388.

 • Ba nguoi bi oan duoc boi thuong gan 470 trieu dong

  21:16 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Ba nguoi bi oan duoc boi thuong gan 470 trieu dong

  Hon 9 nam bi ham oan, ba cong dan Kim Lac, Tran Lac Lil va Thach Ngoc Tan moi duoc minh oan va boi thuong thiet hai gan 470 trieu dong. Sang ngay 16/11/2007, lanh dao TAND tinh Soc Trang da co buoi thuong luong voi ong Kim Hol (dai dien cho ba nguoi bi TAND tinh Soc Trang ket an oan la Kim Lac, Tran Lac Lil va Thach Ngoc Tan). Tai buoi thuong luong, hai ben thong nhat mot so noi dung lien quan den viec boi thuong thiet hai theo tinh than Nghi quyet 388 cua Uy ban..

 • Muc boi thuong thiet hai do danh du uy tin bi xam pham

  05:55 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Mot dong nghiep da co nhung loi le va hanh dong xam pham nghiem trong den danh du va uy tin cua toi. Toi da yeu cau xin loi nhung co ta con thach thuc va tiep tuc boi nho toi. Nay toi muon kien ra toa de yeu cau xin loi va boi thuong thiet hai. Xin hoi muc yeu cau boi thuong bao nhieu la phu hop?

 • Bao Minh boi thuong thiet hai do bao Xangsane nhu the nao

  23:12 | Chủ nhật 08/10/2006 (GMT+7)

  Bao Minh boi thuong thiet hai do bao Xangsane nhu the nao

  Vao nhung ngay nay, tai cac tinh mien Trung, cong tac giai quyet hau qua sau con bao Xangsane (bao so 6) luon duoc dat len hang dau, trong do du luan dac biet quan tam den van de boi thuong thiet hai? Ai se duoc chi tra va thu tuc giai quyet nhu the nao?

 • Giam an neu tu nguyen boi thuong thiet hai

  01:29 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

 • Can dam bao loi ich chinh dang cua nguoi co tai san bi trung mua trung dung

  16:41 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  (VM)- Thao luan tai Hoi truong ve du an Luat trung mua, trung dung sang 13/11, da so cac dai bieu deu cho rang Luat can duoc ban hanh theo huong bao ve quyen va loi ich chinh dang cua ca nhan, to chuc co tai san bi trung mua, trung dung. Quy dinh chat nhung truong hop trung dung bang loi noi Cac dai bieu deu thong nhat su can thiet phai ban hanh Luat the thuc trung mua, trung dung tai san la su cu the hoa ve Dieu 23 cua Hien phap da sua doi nam 1992. Hien phap..

 • Groupama tu choi boi thuong thiet hai cho ngu dan

  10:00 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Nhieu ho nuoi tom, ca o dong bang song Cuu Long la khach hang mua bao hiem cua Cong ty Groupama Viet Nam dang khieu nai ve viec dien tich tha nuoi cua ho da duoc bao hiem bi thiet hai (tri gia hang tram trieu dong), nhung khi thiet hai lai khong duoc doanh nghiep boi thuong theo cam ket trong hop dong.

 • Co nen bat buoc doanh nghiep mua bao hiem thien tai

  09:19 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Co nen bat buoc doanh nghiep mua bao hiem thien tai

  Sau khi bao chi phan anh viec cac DN tai cac KCN Da Nang bi thiet hai sau bao do khong chiu mua bao hiem, nhieu nha DN kinh doanh bao hiem tai mien Trung, manh dat day khac nghiet, nam nao cung phai ganh chiu bao to, lu lut da len tieng ung ho... Ong Tran Cong Dang - Giam doc Cong ty Bao Viet Da Nang, than van rang, viec kinh doanh cua don vi ong nam nay bi that bai nang ne. Do boi het bao Chanchu lai den Xangsane. May ma "Con bo rung" (Cimaron) con thuong mien..

 • Tang muc boi thuong thiet hai doi voi yeu rau xanh

  23:48 | Thứ ba 03/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 3/10, Toa phuc tham TAND toi cao tai TP.HCM da chap nhan mot phan khang cao cua dai dien gia dinh bi hai, buoc bi cao Nguyen Thanh Vien (ngu o Dong Nai) phai tang muc boi thuong thiet hai tu 2,9 trieu len 5 trieu dong.

 • Sap tien hanh dieu tra boi thuong thiet hai do oan sai

  17:04 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Sap tien hanh dieu tra boi thuong thiet hai do oan sai

  Bo Tu phap dang chu tri Du an Dieu tra co ban ve tinh hinh boi thuong cua Nha nuoc cho cac ca nhan, to chuc bi thiet hai do hoat dong cua cac co quan nha nuoc gay ra. Pham vi khao sat cua du an bao gom nhung quyet dinh ca biet cua co quan hanh chinh, co quan to tung doi voi mot to chuc ca nhan.

 • Hai ngoi sao bong da duoc boi thuong thiet hai

  15:35 | Chủ nhật 13/05/2007 (GMT+7)

  Hai ngoi sao bong da duoc boi thuong thiet hai

  Cong ty do choi Beate Uhse o Duc phai boi thuong thiet hai 65.000 USD cho hai ngoi sao bong da Duc, do cong ty da ban cac may xoa bop kich thich tinh duc lay ten cua ho trong ky World Cup 2006.

 • Hinh phat ve toi quay roi tinh duc o mot so nuoc

  18:00 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  My la mot trong nhung nuoc dau tien ban hanh luat ve quay roi tinh duc. Nguoi co hanh vi tan tinh dai nhu dia trong khi doi tuong khong dong y; dung loi le dam o voi nguoi dong gioi; de cap den chuyen phong the den noi dong nghiep bi phan tam khong lam viec duoc… deu co the phai ra toa. Muc boi thuong thiet hai toi da la 300.000 USD.

 • Tam dinh chi vu doi boi thuong oan sai 2 88 ty dong

  17:10 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Tam dinh chi vu doi boi thuong oan sai 2 88 ty dong

  Sau 5 ngay nghi an, TAND quan 11 da ra quyet dinh tam dinh chi vu kien doi VKSND huyen Cao Lanh (Dong Thap) boi thuong thiet hai 2,88 ty dong cho nguoi bi oan.

 • Khong duoc boi thuong thiet hai ve dat o

  06:45 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua co huong dan giai quyet vuong mac va dieu chinh bo sung mot so noi dung qui dinh trong chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai, giai phong mat bang tren dia ban TP.

 • Ai boi thuong thiet hai cho toi

  04:04 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  + Toi duoc thue den sua may o mot co so co khi. Co so nay da cu mot nguoi hoc nghe sua may tai co so phu viec cho toi voi muc dich de nguoi nay hoc viec. Do su bat can cua nguoi nay ma binh nen khi bi no khien toi bi thuong. Xin hoi, ai se boi thuong cho toi?

 • Ban xang co aceton gay hong xe Phai boi thuong toan bo

  18:53 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Ban xang co aceton gay hong xe Phai boi thuong toan bo

  Nguoi su dung xang co pha aceton bi hong xe may, xe hoi hoan toan co the yeu cau doanh nghiep cung cap xang boi thuong thiet hai. Neu thay khong thoa dang, ho co quyen khoi kien tai toa an. Thiet hai phai duoc boi thuong toan bo va kip thoi.

 • Co duoc boi thuong theo Nghi quyet 388

  15:02 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Hoi: Nam 2000 toi bi canh sat dieu tra – CA TP.HCM khoi to ve toi “Lam dung tin nhiem chiem doat tai san cong dan”, bi tam giam 20 ngay. Sau do dinh chi dieu tra do can cu khoan 1 Dieu 89 BL TTHS xac dinh toi khong co hanh vi chiem doat tai san, va de cac ben tu giai quyet ve dan su. Nay toi co duoc kien boi thuong thiet hai ve vat chat va tinh than? (Vu Duy Ha – Thuong binh - P.10, Q.5, TP.HCM)

 • Da Nang Boi thuong thiet hai hon 8 ty dong cho cong dan

  16:28 | Thứ hai 21/06/2004 (GMT+7)

  Theo cac co quan chuc nang, tinh den nay, co quan thi hanh an TP Da Nang da va dang to chuc thi hanh 6.967 vu viec (dat ty le 90%).

 • Kien doi 4 ti dong boi thuong thiet hai ve danh du nhan pham

  16:52 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Kien doi 4 ti dong boi thuong thiet hai ve danh du nhan pham

  Ong "vua bai noi" - cuu phao thu Pham Duy Thieu da duoc de nghi phong danh hieu anh hung vi thanh tich ban roi hon 10 may bay My. The roi viec phong tang danh hieu bi tri hoan vi y kien cua bon ca nhan. Cho rang bi vu khong, dau thang 12/2005, ong da de don ra toa doi boi thuong 4 ti dong.

 • Cong ty Trung Quoc dong y boi thuong thiet hai cho Nhat

  13:33 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Cong ty Trung Quoc dong y boi thuong thiet hai cho Nhat

  Sang 19-4, phat ngon vien Su quan Nhat tai Bac Kinh cho biet mot cong ty truc thuoc Bo Ngoai giao Trung Quoc da de nghi sua chua thiet hai vat chat cho toa nha Su quan Nhat tai Bac Kinh sau nhung vu tan cong cua nguoi bieu tinh Trung Quoc hom 9-4.

 • Quyet dinh dau tu sai cach chuc va boi thuong thiet hai

  08:10 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  TT- Thu tuong Phan Van Khai vua ky ban hanh chi thi 21/2005 ve cong tac dau tu xay dung co ban su dung von nha nuoc va chong lang phi, that thoat trong dau tu xay dung:

 • Tu nay nguoi bi oan se duoc boi thuong ngay

  16:52 | Thứ hai 12/04/2004 (GMT+7)

  Hon 15 ngay nua, Thong tu lien tich huong dan thi hanh Nghi quyet 388 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve boi thuong thiet hai cho nguoi bi oan trong to tung hinh su se co hieu luc. Luc nay, cac co quan to tung se khong con ly do "thieu huong dan" de tu choi giai quyet boi thuong.

 • Phai boi thuong thiet hai khi cay gay do gay tai nan

  06:00 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Qui dinh ve quan ly cong vien va cay xanh do thi tren dia ban TP.HCM vua duoc UBND TP ban hanh. Theo do, moi hanh vi xam hai den he thong cong vien cay xanh se bi xu phat vi pham hanh chinh hoac truy cuu trach nhiem hinh su.

 • Boi thuong oan sai

  22:25 | Chủ nhật 24/10/2004 (GMT+7)

  * Hoi: Nam 2000 toi bi Canh sat dieu tra Cong an TP.HCM khoi to ve toi "lam dung tin nhiem chiem doat tai san cong dan" va bi tam giam 20 ngay, sau do dinh chi dieu tra do can cu khoan 1 dieu 89 Bo luat TTHS xac dinh toi khong co hanh vi chiem doat tai san, va de cac ben tu giai quyet ve dan su. Nay toi co duoc kien boi thuong thiet hai ve vat chat va tinh than? (Vu Duy Ha - P.10, Q.5)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0