bo truong bo tai chinh

Tuesday, 31/05/2016 21:11
 • Vu danh roi 1,4 ty dong Da co bao cao gui Bo truong Bo Tai chinh

  08:29 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  TP - Hoi dong ky luat vua hoan thien ban bao cao ket qua xac minh don thu to cao doi voi ong Nguyen Ba Thuong gui Bo truong Bo Tai chinh. Ban bao cao nay cung dua ra de xuat hinh thuc ky luat doi voi ong Nguyen Ba Thuong.

 • Kinh te My 2007 Buon nhieu hon vui

  14:52 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Kinh te My 2007 Buon nhieu hon vui

  Voi nhieu bien dong khong mong muon, 2007 co le la mot nam dai le the doi voi nen kinh te My. Khung hoang tin dung, hang loat CEO tai chinh mat viec Thi truong dia oc My roi vao tinh trang dong bang khi lai suat cho vay cam co duoc dieu chinh tang, khien hang trieu nguoi vay tien mua nha voi muc dich dau tu khong the tra no. Khong chi co the, nhung nguoi vay tien mua nha con khong the ban duoc nha vi lai suat cu tang len, trong khi gia nha thi ha lien tuc. Ket..

 • Da co bao cao gui Bo truong Bo Tai chinh

  10:40 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Hoi dong ky luat vua hoan thien ban bao cao ket qua xac minh don thu to cao doi voi ong Nguyen Ba Thuong, Giam doc KBNN Ha Tay gui Bo truong Bo Tai chinh. Ban bao cao nay cung dua ra de xuat hinh thuc ky luat doi voi ong Nguyen Ba Thuong.

 • Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung Thi truong chung khoan con lau moi phat trien neu

  22:04 | Chủ nhật 16/01/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung Thi truong chung khoan con lau moi phat trien neu

  Moi day, Bo Tai chinh da to chuc hoi nghi trien khai nhiem vu phat trien thi truong chung khoan (TTCK) nam 2005. Bao Thanh Nien da phong van Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung ve nhung han che cua TTCK hien nay va huong khac phuc.

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Hom nay 4 Bo truong tra loi chat van ve cac van de kinh te

  07:39 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Hom nay 4 Bo truong tra loi chat van ve cac van de kinh te

  (VM)- Hom nay, 17/11, 4 Bo truong cac Bo: Tai chinh, Nong nghiep va phat trien nong thon, Giao thong van tai va Cong Thuong se tra loi chat van ve cac van de nong ma du luan dac biet quan tam nhu van de cham giai ngan, lam phat leo thang; un tac va tai nan giao thong; nguy co thieu dien, chien luoc phat trien cong nghiep oto va gia oto noi dia... Cu the, buoi sang nay se co cac Bo truong Bo Tai chinh va Bo truong Bo Nong nghiep va phat trien nong thon tra loi..

 • Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  13:51 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  Phat bieu tai phien thao luan thu 2 cua QH ve tinh hinh, nhiem vu KT - XH, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh co gang giai dap nhung y kien buc xuc cua dai bieu va cu tri. Ong cho hay, ngoai viec mien thuy loi phi, sap toi, Chinh phu se mien phi an ninh quoc phong, phi phong chong lut bao cho nong dan.

 • Noi nhu Bo truong toi cung co the lam Giam doc Kho bac

  13:40 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Noi nhu Bo truong toi cung co the lam Giam doc Kho bac

  (VM)- Trong phan tra loi chat van chieu 16 va sang 17/11, cac Bo truong da noi ro viec thuc hien loi hua o ky hop truoc. Tuy nhien, nhung van de tra loi truc tiep tai hoi truong van chua lam hai long cac dai bieu Quoc hoi. Cac Bo truong da thuc hien loi hua... DB Bui Sy Loi - Pho Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi: Chat van cua dai bieu Quoc hoi va tra loi chat van cua cac thanh vien Chinh phu tai ky hop nay doi moi, cai tien hon so voi cac ky hop..

 • Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  15:54 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  Phat bieu tai phien thao luan thu 2 cua QH ve tinh hinh, nhiem vu KT - XH, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh cho hay, ngoai viec mien thuy loi phi, sap toi, Chinh phu se mien phi an ninh quoc phong, phi phong chong lut bao cho nong dan.

 • Vi tri nao cho Uy ban Chung khoan

  09:02 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  Vi tri nao cho Uy ban Chung khoan

  Van de thu hut nhieu y kien cua cac dai bieu Quoc hoi trong khi thao luan du an luat Chung khoan ngay 26/5 la dia vi phap ly cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc. Co "vua da bong, vua thoi coi"? Mo dau buoi thao luan, DB Tao Huu Phung (Ha Tay) phat bieu: Pho bien hien nay tren the gioi nguoi ta ap dung mo hinh Uy ban Chung khoan (UBCK) truc thuoc Bo Tai chinh. Thuc te o Viet Nam, tu nam 1997 den thang 3 nam 2004 UBCK cua chung ta la mo hinh truc thuoc Chinh phu. Trong..

 • Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  20:52 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2008 Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa

  Nam 2008: Thi diem dan truc tiep bau Chu tich UBND xa Mot trong nhung trong tam cua Hoi nghi trien khai thuc hien Nghi quyet QH ve ke hoach phat trien kinh te xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc 2008 la xay dung va hoan thien the che nham ghop phan tang truong kinh te xa hoi nam 2008. Theo Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan, trong quy 1 nam 2008, se ban hanh cac Nghi dinh ve chuc nang, nhiem vu va co cau to chuc cua cac bo nganh vua duoc sap xep lai. Dac biet,..

 • Bo truong khong nam duoc bao nhieu nguoi tra nha cong

  03:33 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong khong nam duoc bao nhieu nguoi tra nha cong

  Vi sao ong chon van de nha cong vu de chat van ca hai bo truong Bo Tai chinh va Bo Xay dung truoc QH?

 • Viet Nam coi cai cach nen kinh te la nhiem vu hang dau

  16:39 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Viet Nam coi cai cach nen kinh te la nhiem vu hang dau

  Do la khang dinh cua Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh tai cuoc hoi thao thi truong von va tai chinh Viet Nam nam 2008 do Bo Tai chinh ty EuroEvents, Hong Kong dong to chuc hom nay (23/1). Chu de chinh cua cuoc hoi thao la thi truong von, nganh ngan hang Viet Nam, cac chinh sach moi nhat, va cac co hoi dau tu. Phat bieu khai mac tai hoi thao, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh khang dinh, nam 2008 chinh phu tiep tuc thuc hien quyet tam cai cach doanh nghiep nha..

 • Luong co om noi xe cong

  07:55 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Luong co om noi xe cong

  Ba muoi phut cuoi buoi chieu qua 9-6 duoc QH danh cho Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung tra loi cac chat van bang van ban gui truoc cua bay DB QH.

 • Se co mot loat giai phap ho tro nguoi thu nhap thap

  07:59 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Se co mot loat giai phap ho tro nguoi thu nhap thap

  Theo Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, de han che anh huong tang gia den doi song nguoi dan co thu nhap thap, Chinh phu de ra mot loat giai phap nhu: cap dau, ho tro tien dien cho nguoi dan vung sau, xa, dan toc...

 • Cong khai minh bach xoa co che xin cho

  12:00 | Thứ sáu 24/10/2003 (GMT+7)

  Cong khai minh bach xoa co che xin cho

  Lan dau tien Quoc hoi dua ra xem xet, quyet dinh phuong an phan bo ngan sach trung uong va bo sung ngan sach dia phuong tro thanh van de duoc nhieu dai bieu quan tam. Bo Tai chinh chiu trach nhiem chuan bi phuong an nay. Chieu 23-10, TT da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung.

 • Cac tong Cty duoc ban dau gia nha dat thuoc so huu nha nuoc

  08:53 | Thứ hai 22/09/2003 (GMT+7)

  TT(TP.HCM) - De day nhanh tien do xu ly, sap xep lai nha dat, Bo Tai chinh cho phep cac tong cong ty duoc to chuc ban dau gia cac co so nha dat truc thuoc sau khi co quyet dinh cho ban nha va chuyen nhuong dat cua bo truong Bo Tai chinh. So Tai chinh vat gia TP xac dinh gia khoi diem de cung cap cho cac tong cong ty.

 • Can phai danh thue luy tien de dieu tiet viec dau co dat dai

  07:55 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Can phai danh thue luy tien de dieu tiet viec dau co dat dai

  TP - "Danh thue luy tien cung la nham dieu tiet viec dau co dat dai, va buoc nguoi dan phai su dung dat dai hieu qua hon. Dieu nay nuoc nao cung lam"- Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh khang dinh voi phong vien TP.

 • Lang phi nguy hiem nhu tham nhung

  23:46 | Chủ nhật 30/05/2004 (GMT+7)

  Lang phi nguy hiem nhu tham nhung

  “Khoan lang phi chu yeu tu ngan sach la do quyet dinh, chu truong dau tu (sai), nhung rat kho xac dinh trach nhiem” - Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung da nhin nhan nhu vay trong cuoc trao doi voi bao gioi ben hanh lang Quoc hoi hom 29-5.

 • Quoc hoi chat van nhung van de noi com

  06:02 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi chat van nhung van de noi com

  Ngay 31-3, Quoc hoi da chat van Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan, Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Mai Ai Truc, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh va phien chat van ket thuc bang phan trinh bay cua Thu tuong Nguyen Tan Dung. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong danh gia: chat van “nong” va dung vao nhung van de noi com.

 • Tu sang 22 2 mot lit xang 6000 dong

  20:11 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  4h30 chieu nay, 21-2, Thu truong Bo tai chinh Nguyen Ngoc Tuan da chinh thuc cong bo quyet dinh so 20/2004 cua Bo truong Bo tai chinh ky hom nay, theo do bat dau dieu chinh tang gia ban le dinh huong cac loai xang (RON83, RON90, RON92) tu 5100 - 5400 dong/lit len 5600 - 6000dong/lit tu 0 gio ngay 22-2.

 • Truy to ke lua dao gia danh con gai Bo truong Tai chinh

  22:08 | Thứ hai 16/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 14/8, Cong an TP Ha Noi cho biet, Co quan Canh sat dieu tra da tong dat ket luan dieu tra vu an bi can Vu Thi Huong (tuc Vu Hoai Thuong), sinh nam 1972 o Thuy Nguyen, Hai Phong can toi gia danh con gai rieng cua ong Nguyen Sinh Hung, Bo truong Bo Tai chinh de lua dao chiem doat tai san cong dan.

 • Kiem che gia tieu dung nhu the nao

  07:31 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Kiem che gia tieu dung nhu the nao

  TP - TP da co cuoc trao doi voi Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung va Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh ve van de kiem che gia tieu dung dang tang cao.

 • Neu o to trong nuoc tang gia se ha thue nhap khau

  11:26 | Thứ sáu 11/11/2005 (GMT+7)

  Neu o to trong nuoc tang gia se ha thue nhap khau

  Tren quan diem bao ve quyen loi nguoi tieu dung, Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung da thang than de nghi voi Quoc hoi co lieu phap manh truoc dong thai “doa” tang gia xe cua cac doanh nghiep san xuat, lap rap o to trong nuoc.

 • Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung Con phai trung cau dan y

  08:07 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung Con phai trung cau dan y

  TP - Ong Nguyen Sinh Hung noi: Hien toi chua duoc bao cao ve Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan. Thong tin ma bao chi neu moi chi la nhung phuong an tinh toan cua anh em chuyen vien.

 • Thu nhap vuot muc binh quan cua xa hoi moi phai chiu thue

  07:51 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Thu nhap vuot muc binh quan cua xa hoi moi phai chiu thue

  TP - "Muc tieu cua chung ta la danh thue thu nhap ca nhan chu khong phai danh thue thu nhap cao. Muc thue suat khoi diem cung da ha xuong 5%"- Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0