bao hiem y te

Wednesday, 25/05/2016 20:02
 • Bao hiem Y te het doc quyen

  12:33 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Bao hiem Y te het doc quyen

  Viec xuat hien cua Pacific International nhu mot su thach thuc doi voi nha cung cap dich vu truyen thong trong bao hiem y te la Bao hiem Xa hoi Viet Nam. Trong nhung nam qua, dich vu bao hiem y te nay da gay khong it that vong cho nguoi dan.

 • Bao hiem y te cham dut the doc quyen

  11:19 | Thứ bảy 23/07/2005 (GMT+7)

  Bao hiem y te cham dut the doc quyen

  Viec Cong ty Pacific International (Hong Kong) quyet dinh hop tac voi Cong ty Co phan Bao hiem Vien Dong (VASS) trien khai dich vu bao hiem y te tai Viet Nam da chinh thuc cham dut the doc quyen ve bao hiem y te cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam.

 • Ket du BHYT 2.000 ti dong Trach nhiem thuoc ve lien nganh

  08:44 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Ket du BHYT 2.000 ti dong Trach nhiem thuoc ve lien nganh

  “Muc chi trung binh cho moi nguoi co the chi 48.000 dong, trong khi Qui bao hiem y te ket du 2.000 ti dong. Di benh vien, ai cung thay kham benh bang the bao hiem y te khong duoc don tiep man ma bang nguoi benh chi tra ngay”.

 • Mo rong dai ly ban the bao hiem y te tu nguyen

  00:41 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 24.12, hoi nghi trien khai thuc hien Thong tu 14/2007 ve bao hiem y te tu nguyen dien ra tai Ha Noi. Theo ong Hoang Kien Thiet, Truong ban Bao hiem y te tu nguyen (Bao hiem xa hoi VN), de thuan loi nhat cho nguoi tham gia bao hiem y te tu nguyen, the bao hiem y te tu nguyen se khong phat hanh moi nam 2 - 4 dot nhu truoc day. Nguoi co nhu cau co the dang ky tham gia bao hiem y te tu nguyen bat ky khi nao ho muon, thong qua he thong dai ly cua Bao hiem xa hoi.

 • Thu hep doi tuong tham gia bao hiem y te tu nguyen

  15:31 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Lien Bo Y te, Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 06 huong dan thuc hien bao hiem y te tu nguyen, theo do doi tuong duoc tham gia loai hinh bao hiem la hoc sinh-sinh vien va ho gia dinh. Voi quy dinh nay, hoi vien hoi doan the va than nhan nguoi lao dong se khong thuoc doi tuong duoc tham gia bao hiem y te tu nguyen.

 • Chi 25 nguoi ngheo duoc huong bao hiem y te

  09:40 | Chủ nhật 24/06/2001 (GMT+7)

  Chi 25 nguoi ngheo duoc huong bao hiem y te

  Con so nay duoc dua ra trong hoi nghi Cham soc suc khoe cho nguoi ngheo do lien bo Y te, LD-TB-XH, Tai Chinh to chuc tai Ha Noi, ngay 20-21/6. Duoi day la cuoc trao doi giua ong Do Nguyen Phuong voi bao chi:

 • Mua Bao hiem Y te tu nguyen Di mot vong tro lai cho cu

  04:05 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Mua Bao hiem Y te tu nguyen Di mot vong tro lai cho cu

  Bi tam dung 4 thang, nhung nguoi co nhu cau tham gia Bao hiem Y te tu nguyen chua kip vui khi "co quan chuc nang" cho ho mua the tro lai, da phai buon vi qui dinh moi ban hanh vua "that" dieu kien tham gia, vua giam quyen loi.

 • Mo rong toi da quyen loi cho nguoi tham gia bao hiem y te

  23:40 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Mo rong toi da quyen loi cho nguoi tham gia bao hiem y te

  Tu ngay 1/7/2005, nghi dinh so 63/2005/ND-CP ve bao hiem y te se chinh thuc co hieu luc thi hanh, thay the cho nghi dinh 58/1998. Nghi dinh moi co nhieu diem dieu chinh bo sung, mo rong them nhieu quyen loi cho nguoi tham gia bao hiem y te bat buoc. Ong Nguyen Dinh Khuong - Pho tong giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam tra loi PV Thanh Nien ve nhung thay doi nay.

 • Chat luong dich vu bao hiem y te se duoc cai thien

  05:59 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh chuyen vien theo the Bao hiem y te khien nhieu benh nhan bi de doa tinh mang nhu vua qua, ngay 25/7, Van phong chinh phu da co cong van truyen dat lai y kien cua Pho Thu tuong chinh phu Nguyen Sinh Hung ve viec khan truong ban hanh Dieu le bao hiem y te moi.

 • Mua bao hiem y te tu nguyen kho nhu len troi

  09:05 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Mua bao hiem y te tu nguyen kho nhu len troi

  Chi Thuy, que o Binh Dinh, dang cong tac on dinh trong mot cong ty quang cao nho o TP HCM hon mot nam nay. Nhung vi khong nguoi than, khong co ho khau hay KT3, khong la thanh vien cua doan the nao tai noi dang lam viec nen den nay, chi van chua co bao hiem y te.

 • Tu 1 7 Nguoi co bao hiem y te duoc thanh toan 100 chi phi kham chua benh

  16:00 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Tu 1 7 Nguoi co bao hiem y te duoc thanh toan 100 chi phi kham chua benh

  Theo Nghi dinh 63/2005 cua Chinh phu ve Bao hiem y te vua ban hanh, tu ngay 1/7, nhung nguoi tham gia bao hiem y te duoc huong them mot so quyen loi ma truoc day khong duoc huong.

 • Gia thuoc bat hop ly van de o bao hiem y te

  22:36 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Gia thuoc bat hop ly van de o bao hiem y te

  Ben le Hoi nghi khu vuc Tay Thai Binh Duong cua To chuc Y te the gioi to chuc tai Thuong Hai vua qua, TS da co cuoc trao doi ve van de gia thuoc o VN voi TS Budiono Santoso - co van duoc pham cua to chuc nay.

 • Ban hanh huong dan bao hiem y te tu nguyen moi

  07:45 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 10-12, ngay sau khi ky ban hanh thong tu huong dan thuc hien bao hiem y te tu nguyen cung voi Bo Tai chinh, Bo Y te da to chuc hop bao cong bo: bai bo hoan toan cac dieu kien 100% thanh vien ho gia dinh, 10% dan cu trong cong dong va 10% hoc sinh - sinh vien trong danh sach cua truong tham gia moi duoc mua the bao hiem y te tu nguyen. Nhu vay, ke tu thoi diem thong tu nay co hieu luc, tat ca moi nguoi co nhu cau deu co the tham gia loai hinh bao hiem nay.

 • Bao hiem xa hoi TP HCM tiep nhan bao hiem y te nganh

  13:00 | Thứ hai 19/05/2003 (GMT+7)

  Ong Do Quang Khanh, Pho giam doc Bao hiem xa hoi thanh pho, cho biet ngay 23/5, don vi nay se chinh thuc tiep nhan bao hiem y te ba nganh: cao su, giao thong van tai va dau khi. Tu 26/5 viec thu va cap the bao hiem y te cua cac nganh se duoc chuyen giao cho bao hiem xa hoi cac dia ban trong thanh pho.

 • Ha Noi TP HCM chi 40 qui bao hiem y te toan quoc

  04:05 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Ha Noi TP HCM chi 40 qui bao hiem y te toan quoc

  Thong ke chi phi kham chua benh tu Qui Bao hiem y te sau thang dau nam 2006 cho thay: rieng cac benh vien tai Ha Noi va TP.HCM da chi 2.000 ti dong cho benh nhan bao hiem y te, chiem 40% chi phi ca nuoc.

 • Nguoi tham gia bao hiem y te se co them nhieu uu dai

  16:06 | Thứ ba 24/05/2005 (GMT+7)

  Nguoi tham gia bao hiem y te se co them nhieu uu dai

  Nguoi tham gia bao hiem y te se khong phai tu chi tra 20% tong chi phi kham chua benh nhu truoc day, duoc ho tro thanh toan cac dich vu dieu tri ky thuat cao, tai nan giao thong... Day la nhung cai tien trong che do bao hiem y te theo nghi dinh 63/2005/ND-CP, bat dau co hieu luc tu ngay 1/7.

 • Bao hiem y te tot hon

  03:29 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Bao hiem y te tot hon

  Cap the bao hiem y te cho tre duoi 6 tuoi se tot hon phuong thuc kham chua benh mien phi hien hanh.

 • Tang muc bao hiem y te len gap doi

  10:02 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Tang muc bao hiem y te len gap doi

  - "Neu van dong tien nhung toi lai di kham o phong kham tu chat luong cao hon thi khi do 6% dong bao hiem y te se bi lang phi", Chu nhiem Uy ban Dan nguyen Tran The Vuong bay to ban khoan trong phien thao luan chieu 28/2 ve du luat Bao hiem y te lan dau tien dua ra QH.

 • Tu 1 7 kham chua benh o nuoc ngoai cung duoc thanh toan bao hiem y te

  09:16 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  “Tu 1-7 toi day, nguoi co the bao hiem y te kham chua benh theo yeu cau rieng nhu tu chon thay thuoc, buong benh, co so va dich vu y te, kham chua benh o nuoc ngoai... cung duoc Qui Bao hiem y te thanh toan chi phi kham chua benh, nhung theo gia vien phi hien hanh va tuyen chuyen mon ky thuat phu hop voi qui dinh cua Bo Y te”.

 • Tre duoi 6 tuoi se co the bao hiem y te

  00:25 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Tre duoi 6 tuoi se co the bao hiem y te

  Tre duoi 6 tuoi tren toan quoc se duoc mien phi kham chua benh bang bao hiem y te, thay vi thuc thanh thuc chi nhu hien nay. Y kien chi dao nay moi day cua Pho Thu tuong Pham Gia Khiem la dieu ma Bo Y te va cac benh vien dang mong doi.

 • Nhieu nguoi ngheo van chua co bao hiem y te

  08:35 | Thứ năm 14/11/2002 (GMT+7)

  Tinh den ngay 12/11, TP HCM van con hang nghin nguoi thuoc dien xoa doi giam ngheo chua nhan duoc the bao hiem y te nam 2002. Ong Nguyen Van Xe, Pho ban chi dao Xoa doi giam ngheo cua thanh pho, da giai thich dieu nay.

 • Bao hiem y te lai tro ve voi Bo Y te

  22:37 | Thứ hai 30/08/2004 (GMT+7)

  Nguon tin tu Bo Y te cho hay chinh phu da co ban chap thuan voi 4 de nghi cua Bo nay ve phuong huong moi quan ly bao hiem y te. Theo do, Bo Y te se duoc giao quan ly nha nuoc ve bao hiem y te, bao gom ca quan ly ve nhan su va co quyen dieu tiet qui khi can thiet. Bo truong Bo Y te duoc giao lam chu tich Hoi dong quan ly Qui bao hiem y te.

 • Bao hiem y te Benh nhan duoc thanh toan toan bo chi phi

  00:27 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Ke tu 0 gio ngay 1.7.2005, benh nhan co bao hiem y te se khong phai thuc hien chi tra 20% chi phi kham chua benh bao hiem y te. Nhung benh nhan co the bao hiem y te di kham chua benh duoc thanh toan toan bo chi phi kham chua benh cho moi dot dieu tri ma khong bi khong che boi muc "tran" chi tra nhu hien hanh.

 • TQ se cap bao hiem y te cho dan cu do thi

  14:09 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  TQ se cap bao hiem y te cho dan cu do thi

  Trung Quoc chuan bi thuc hien mot chuong trinh bao hiem y te toan dien trong 3 nam toi danh cho tat ca cac cong dan o thanh thi, gom ca tre em va nguoi that nghiep. Thu tuong Trung Quoc On Gia Bao tham mot trung tam y te cong dong o Bac Kinh.Tai mot cuoc hop o Bac Kinh, dien ra trong hai ngay thu hai va thu ba, Thu tuong On Gia Bao cho biet Trung Quoc se ap dung chuong trinh bao hiem y te quoc gia cho tat ca nguoi dan do thi. Chuong trinh nay do chinh phu trung..

 • Toi di kham benh bang bao hiem y te

  04:13 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Thang 4-2007, toi dot nhien bi dau lung, sau do dau lan xuong hai chan. Toi von cham tap the duc, moi sang deu di bo mot gio, nhung bi chung dau chan hanh ha toi gan nhu phai bat dong trong hai thang lien. Nghe doc noi dung toan bai:

 • De nghi tang muc thu bao hiem y te

  10:59 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Co quan Bao hiem xa hoi Viet Nam dang de nghi dieu chinh muc dong bao hiem y te bat buoc tu 3% len 5% luong co ban; tang menh gia the bao hiem y te cho nguoi ngheo va bao hiem y te tu nguyen.

 • Phu huynh chua tin tuong vao Bao hiem y te hoc sinh

  15:54 | Thứ bảy 26/06/2004 (GMT+7)

  “Nam vua roi, toi da mua bao hiem y te hoc sinh cho con nhung nam nay thi khong. Toi thay chang can thiet vi nhung noi co the su dung loai bao hiem nay deu thieu bac si, thieu thuoc men, y cu. Toi dua chau toi benh vien chuyen khoa cho yen tam"- chi Nguyen Thu Hang, quan Thu Duc, TP HCM co con hoc lop 3, noi.

 • De nghi tang muc thu bao hiem y te

  08:29 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Bao hiem xa hoi Viet Nam dang de nghi dieu chinh muc dong bao hiem y te bat buoc tu 3% len 5% luong co ban; tang menh gia the bao hiem y te cho nguoi ngheo va bao hiem y te tu nguyen.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0