bao cao vien

Friday, 27/05/2016 19:17
 • Hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh khoi co quan T U

  08:23 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Sang 4-5 tai Ha Noi, Ban Tu tuong - van hoa trung uong da khai mac hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh. 19 bao cao vien thuoc co quan, don vi khoi cac co quan trung uong tham du. Day la nhung thi sinh da doat giai cao trong cac hoi thi cua khoi co quan trung uong truoc do.

 • Guong mat tre nhat chung khao Hoi thi toan quoc Bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh Soi minh vao guong sang ngoi cua Bac

  22:03 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Guong mat tre nhat chung khao Hoi thi toan quoc Bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh Soi minh vao guong sang ngoi cua Bac

  Trong so 29 bao cao vien tham du Hoi thi chung khao toan quoc Bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh, Nguyen Minh Ngoc (anh) la thi sinh tre tuoi nhat (24 tuoi). Nhieu nguoi ngac nhien khi biet, bao cao vien "khong chuyen" nay la thay giao day tieng Anh Truong Tieu hoc An Binh, huyen Cao Lanh (tinh Dong Thap).

 • To chuc Hoi nghi bao cao vien khu vuc mien Trung va Tay Nguyen

  00:12 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 9/1, Ban Tu tuong - Van hoa T.U da to chuc Hoi nghi bao cao vien khu vuc mien Trung va Tay Nguyen. Ve du hoi nghi co hon 150 dai bieu la lanh dao Ban Tuyen giao, bao cao vien, tong bien tap bao Dang, giam doc dai phat thanh va truyen hinh cac tinh mien Trung va Tay Nguyen; dai dien cac co quan T.U, cac truong dai hoc, cao dang va cac co quan bao chi thuong tru tai TP Da Nang. Pho truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Dao Duy Quat chu tri hoi nghi.

 • Ban Tu tuong Van hoa TU To chuc hoi nghi bao cao vien khu vuc mien Trung Tay Nguyen

  00:19 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Trong hai ngay 16-17/3, hon 100 dai bieu la can bo lanh dao nganh tu tuong - van hoa, bao cao vien khu vuc mien Trung - Tay Nguyen, dai dien cac co quan bao chi trung uong dong tren dia ban cung cac co quan bao chi dia phuong da tham du hoi nghi bao cao vien to chuc tai Da Nang.

 • 20 thi sinh du thi bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh

  08:24 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Sang 16-4-2004, tai Trung tam Boi duong chinh tri quan 4, TP.HCM, hoi thi bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh khu vuc phia Nam do Ban Tu tuong - van hoa trung uong to chuc da duoc khai mac. Co 20 bao cao vien (BCV) dai dien 19 tinh, thanh pho tham du hoi thi (TP.HCM co 2 BCV).

 • Cao Thi Xuyen bao cao vien gioi nhat ve tu tuong Ho Chi Minh

  08:44 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Cao Thi Xuyen bao cao vien gioi nhat ve tu tuong Ho Chi Minh

  Ban Cao Thi Xuyen (anh), 25 tuoi, giao vien Truong THPT Song Ray, huyen Cam My, Dong Nai da gianh giai nhat hoi thi “Bao cao vien ve tu tuong Ho Chi Minh khu vuc phia Nam” do Ban Tu tuong van hoa trung uong to chuc tai TP.HCM tu ngay 16 den 18-4-2004.

 • Thong bao ket qua Hoi nghi T U 10 khoa IX voi bao cao vien phia Nam

  00:24 | Thứ bảy 17/07/2004 (GMT+7)

  Ngay 16/7, tai TP Ho Chi Minh, Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U Hong Vinh da thong bao ket qua Hoi nghi T.U 10 (khoa IX) voi cac bao cao vien la lanh dao Ban Tuyen giao; cac tong bien tap bao Dang cac dia phuong; dai dien cac bo, ban, nganh, doan the T.U va cac truong dai hoc va cao dang, cac don vi luc luong vu trang cac tinh, thanh phia Nam (tu Binh Thuan tro vao).

 • Chung khao Hoi thi toan quoc bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh

  00:30 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Chung khao Hoi thi toan quoc bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh

  Sang 17/5, tai Bao tang Ho Chi Minh (Ha Noi) da khai mac Hoi thi chung khao toan quoc bao cao vien (BCV) ve Tu tuong Ho Chi Minh do Ban Tu tuong - Van hoa T.U to chuc. Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da den du.

 • Hoi thi chung khao toan quoc Bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh Nguyen Thi Thu Ha Ha Noi gianh giai nhat

  00:57 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Chieu ngay 19/5, le tong ket va trao giai Hoi thi chung khao toan quoc Bao cao vien (BCV) ve Tu tuong Ho Chi Minh do Ban Tu tuong- Van hoa (TT-VH) to chuc da be mac tai Bao tang Ho Chi Minh. Den du co Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem.

 • Hoi nghi bao cao vien khu vuc mien Trung va Tay Nguyen

  16:49 | Thứ năm 24/06/2004 (GMT+7)

  Sang ngay 24/6 tai Da Nang, Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong da to chuc khai mac Hoi nghi bao cao vien cac tinh thuoc khu vuc mien Trung va Tay Nguyen. Tham du co cac dong chi la lanh dao cua cac co quan T.U tai Da Nang, Ban Tuyen giao cac tinh, thanh va dai dien cac truong dai hoc, cao dang khu vuc mien Trung va Tay Nguyen...

 • Tuyen truyen ket qua Hoi nghi TW4

  21:55 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Tuyen truyen ket qua Hoi nghi TW4

  Sang nay, 26/1, tai buoi bao cao nhanh ket qua Hoi nghi TW 4 cho cac bao cao vien tinh, thanh phia Bac, Mien Trung – Tay nguyen va cac co quan dang uy, ong Phung Huu Phu, Uy vien Trung uong Dang, Pho truong ban Thuong truc Ban Tu tuong Van hoa Trung uong yeu cau bao cao vien nghien cuu ky bai phat bieu khai mac, be mac cua Tong Bi thu Nong Duc Manh va thong bao Hoi nghi TW 4 de thong bao ket qua Hoi nghi toi dang vien va quan chung that hieu qua.

 • VNPT to chuc thi ke chuyen ve Chu tich Ho Chi Minh

  17:45 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  VNPT to chuc thi ke chuyen ve Chu tich Ho Chi Minh

  Thuc hien cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", Dang bo Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT da to chuc Hoi thi Bao cao vien gioi "Ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh" trong hai ngay hom nay va ngay mai (19/12).

 • VNPT to chuc Hoi thi Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

  07:32 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  VNPT to chuc Hoi thi Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

  (VM) – Ngay 18/12/2007, thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, Dang bo Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) da to chuc Hoi thi bao cao vien gioi “Ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Dua Luat Cu tru va Luat Cong chung vao doi song

  20:37 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Dua Luat Cu tru va Luat Cong chung vao doi song

  Ngay 17/5, So Tu phap Ha Noi da to chuc gioi thieu, tuyen truyen va huong dan nghiep vu cho hon 400 bao cao vien phap luat, can bo tu phap co so, cac cong tac vien phap luat... ve nhung noi dung co ban trong Luat Cu tru va Luat Cong chung (co hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2007). Day la nhung linh vuc quan trong, gan gui voi doi song thuong nhat, thu hut su quan tam chu y cua dong dao nguoi dan. Luat Cong chung ra doi, tach biet voi hoat dong chung thuc, da dem..

 • BCV Nguyen Thi Thu Ha gianh giai nhat

  17:51 | Thứ tư 19/05/2004 (GMT+7)

  BCV Nguyen Thi Thu Ha gianh giai nhat

  Chieu nay (19-5), vong chung khao toan quoc Hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh da ket thuc voi giai nhat thuoc ve BCV Nguyen Thi Thu Ha, (Ha Noi) voi chuyen de "Khai niem, nguon goc, qua trinh hinh thanh tu tuong Ho Chi Minh".

 • Dot thi dua cao diem

  17:04 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  TP - Hoi nghi so ket va tap huan bao cao vien cap tinh cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac” da khai mac sang qua (18/10) tai Ha Noi.

 • Thao luan de an xay dung Ban Thuong vu Ban Bi thu T U Doan khoa IX

  23:53 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Tap huan bao cao vien cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac” Ngay 4.11, tai Ha Noi da khai mac Hoi nghi lan thu 21 Ban Thuong vu T.U Doan khoa VIII do Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong chu tri. Tham du co Pho truong ban Dan van T.U Dinh Huu Cuong, dai dien Ban To chuc T.U, Uy ban Kiem tra T.U.

 • VN con thieu cac dich vu xa hoi cho nguoi tan tat

  10:57 | Thứ năm 12/09/2002 (GMT+7)

  VN con thieu cac dich vu xa hoi cho nguoi tan tat

  Sang nay, ong Bengt Lindqvist, bao cao vien dac biet cua Lien hiep quoc ve nguoi tan tat, da khang dinh nhu vay. Ong cho rang Viet Nam can thay doi quan diem, phai xem nguoi khuyet tat la cong dan binh thuong, chu khong phai la doi tuong cham soc cua xa hoi.

 • Cuoc van dong hoc tap Bac Khong de pho truong lang phi

  16:38 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Cuoc van dong hoc tap Bac Khong de pho truong lang phi

  Phat bieu tai lop boi duong bao cao vien cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" do Ban Can su Dang ngoai nuoc to chuc cho can bo khu vuc chau A - TBD dang dien ra tai Ha Noi, ong To Huy Rua, Bi thu TW Dang, Truong Ban Tuyen giao TW noi: Viec trien khai cuoc van dong phai tuyet doi khong duoc de xay ra tinh trang pho truong, hinh thuc, lang phi thoi gian, tien cua.

 • Lan toa ve dep binh di cua nguoi linh

  10:35 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Lan toa ve dep binh di cua nguoi linh

  TP - Net moi co y nghia sau sac cua Hoi thi bao cao vien "Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh" la cung voi viec ke nhung cau chuyen tam guong dao duc sang ngoi cua Bac, cac thi sinh da dem den Hoi thi nhung guong tieu bieu hoc tap va lam theo tam guong cua Bac o cac don vi trong quan doi.

 • Giao vien Tran Thi Cam Xuyen doat giai nhat

  08:36 | Thứ sáu 12/03/2004 (GMT+7)

  Sang 11-3-2004, hoi thi bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh cap thanh do Ban tu tuong - van hoa Thanh uy TP.HCM to chuc da ket thuc sau ba ngay tranh tai (9, 10 va 11-3). Co 37 thi sinh tieu bieu nhat duoc tuyen chon tu co so dai dien cho 24 quan, huyen, cac to chuc doan the va cac dang uy khoi da tham gia hoi thi.

 • Boi duong giao vien thay sach Moi chi la cuoi ngua xem hoa

  11:29 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Boi duong giao vien thay sach Moi chi la cuoi ngua xem hoa

  GS Dinh Quang Bao, Vien truong Vien Nghien cuu su pham cho rang: Dieu ma nhieu giao vien mong muon la cac bao cao vien du gio cua ho de gop y, phan tich cai duoc va chua duoc tu ngay chinh thuc te sinh dong cua mot gio day cu the, chu khong chi noi ly thuyet suong…

 • Tao nen khong khi phan khoi doan ket va dong thuan trong toan xa hoi

  00:24 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 14/9, tai TP.HCM, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong -Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da chu tri Hoi nghi nghien cuu, trien khai Ket luan Hoi nghi T.U 12 (khoa IX) ve tang cuong cong tac tu tuong trong tinh hinh hien nay. Hon 200 dai bieu la truong ban tuyen giao cac tinh, thanh pho; cac bao cao vien; cac tong bien tap bao, dai (tu Da Nang tro vao) va lanh dao cac co quan ban nganh, doan the T.U (phia Nam) da tham du hoi nghi.

 • Hacker Mu Trang to chuc dai hoi lan thu 2

  21:00 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Hacker Mu Trang to chuc dai hoi lan thu 2

  Nham mang den cho cong dong mang cai nhin toan canh ve tinh hinh bao mat thong tin trong nam qua cung nhu cap nhat cac ky thuat tan cong va phong thu moi nhat, cac hacker "Mu trang" da tu hoi voi nhau trong mot buoi dai hoi duoc to chuc trong the tai TP.Ho Chi Minh. Day la dip ma cac Hacker Mu Trang (hay con goi la "Hacker thien chi"́ - dich tu nguyen ban tieng Anh la White Hat Hacker) quan tu lai voi nhau trong mot san choi chung de cung nhau trao doi ban bac..

 • Bao mat ngan hang con nhieu long leo

  10:53 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Tai hoi thao quoc te ve an toan – an ninh va he thong (VNSecon’07), trong nhieu van de lien quan den bao mat duoc neu ra, viec cac vu xam pham an ninh, bao mat mang tin hoc dang ngay cang gia tang, dac biet la cac vu tan cong ung dung web, da tao duoc su quan tam dac biet cua du luan. Trong nam 2006, co den 60% website cua cac Bo, nganh co duoi ten mien “gov.vn” bi hacker vieng tham. Nghiem trong hon la thuc trang bao mat cua cac website VN. Cac bao cao..

 • Kien toan cac co quan Dang Nha nuoc

  11:57 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  *To chuc lai cac co quan tham muu, giup viec cua T.U tu 11 ban hien nay thanh 6 ban moi *Thu gon 7 Dang bo khoi cac co quan T.U thanh 2 Dang bo khoi Sang 26/1, tai Ha Noi, Ban TTVH T.U da to chuc thong bao nhanh tinh than Hoi nghi lan thu tu BCH T.U Dang khoa X. Dong chi Phung Huu Phu - UVTU Dang, Pho Truong ban TTVH T.U - da truyen dat nhung noi dung co ban cua hoi nghi cho bao cao vien cua cac tinh, thanh khu vuc mien Bac, mien Trung va Tay Nguyen, cac co quan,..

 • Khai truong trang web ve bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

  15:11 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Khai truong trang web ve bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

  Sang 10/3, Hoi dong bau cu dai bieu QH khoa XII da khai truong trang tin dien tu chinh thuc voi dia chi truy cap http://www.baucukhoa12.quochoi.vn/. Theo ong Nguyen Sy Dung, Pho Chu nhiem VPQH, uy vien UB Tuyen truyen cua Hoi dong bau cu, trang web nay la dau moi dang tai, pho bien thong tin chinh thuc tu cac to chuc phu trach bau cu, cac van ban huong dan bau cu; danh sach, ho so cua cac ung cu vien DBQH khoa XII, ket qua bau cu va cac so lieu thong ke ve cuoc..

 • Hoi thao ve thuc an chuc nang va suc khoe nguoi tieu dung

  15:17 | Thứ sáu 28/11/2003 (GMT+7)

  Hoi thao ve thuc an chuc nang va suc khoe nguoi tieu dung

  Ngay 28/11: Cac chuyen de nhu 10 xu the phat trien thuc pham toan cau; Thuc an chuc nang va suc khoe nguoi tieu dung...do cac bao cao vien o Trung tam Dinh duong TP Ho Chi Minh gioi thieu vao luc 13h tai 180- Le Van Sy.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0