bao cao hoat dong

Wednesday, 25/05/2016 16:09
 • Viet Nam nam trong nhom 12 nuoc co toc do cai cach nhanh nhat

  07:58 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Viet Nam nam trong nhom 12 nuoc co toc do cai cach nhanh nhat

  Theo Bao cao hoat dong kinh doanh 2006 duoc Ngan hang The gioi (WB) va Cong ty Tai chinh Quoc te (IFC) cong bo ngay 14/9, Viet Nam duoc xep vao nhom 12 quoc gia co toc do cai cach nhanh nhat.

 • Viet Nam dung thu 3 the gioi trong cai cach ve moi truong kinh doanh

  14:45 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Viet Nam dung thu 3 the gioi trong cai cach ve moi truong kinh doanh

  Sang nay 14/9, Ngan hang The gioi (WB) va Cong ty Tai chinh Quoc te (IFC) da to chuc cong bo toan cau bao cao Hoat dong kinh doanh 2006. Buoi cong bo duoc thuc hien qua cau truyen hinh voi diem cau tai mot so thanh pho tren the gioi, trong do co Ha Noi.

 • Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  21:52 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  Trong ban Bao cao hoat dong kinh doanh toan cau 2006, Viet Nam dung thu 3 trong 10 nuoc cai cach manh me nhat trong nam 2005. Tuy nhien, nhung phan tich tu nhieu goc do lai cho thay do khong phai la thong tin dang mung.

 • Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  15:24 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Moi truong kinh doanh Viet Nam tien trong the dung yen

  Viet Nam dung thu 3 trong 10 nuoc cai cach manh me nhat trong nam 2005, nhung do chi la "tien trong the dung yen".

 • Cai cach moi truong kinh doanh o VN co nhieu tien bo

  20:10 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Cai cach moi truong kinh doanh o VN co nhieu tien bo

  Ngay 14/9, Ngan hang The gioi (WB) va Cty Tai chinh quoc te da chinh thuc cong bo tren toan the gioi Bao cao hoat dong kinh doanh 2006. Theo do, nam 2005 VN dung thu 3 trong so 10 quoc gia tren the gioi co nhieu cai cach nhat ve moi truong kinh doanh.

 • Cai cach moi truong kinh doanh VN dung thu 3 the gioi

  09:18 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Cai cach moi truong kinh doanh VN dung thu 3 the gioi

  Hom nay, 14/9, Ngan hang The gioi va cong ty Tai chinh quoc te chinh thuc cong bo tren toan the gioi Bao cao hoat dong kinh doanh 2006. Theo do Viet Nam dung thu 3 trong so nhung nen kinh te co nhieu cai cach nhat ve moi truong kinh doanh.

 • VN dung thu 3 the gioi ve cai cach moi truong kinh doanh

  11:23 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  VN dung thu 3 the gioi ve cai cach moi truong kinh doanh

  Hom nay, 14-9, Ngan hang The gioi va cong ty Tai chinh quoc te chinh thuc cong bo tren toan the gioi Bao cao hoat dong kinh doanh 2006.

 • VN dung thu 3 the gioi ve cai cach moi truong kinh doanh

  08:43 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  VN dung thu 3 the gioi ve cai cach moi truong kinh doanh

  Hom nay, 14/9, Ngan hang The gioi va Cty Tai chinh quoc te chinh thuc cong bo tren toan the gioi Bao cao hoat dong kinh doanh 2006. Theo do Viet Nam dung thu 3 trong so nhung nen kinh te co nhieu cai cach nhat ve moi truong kinh doanh.

 • Petro VN phai bao cao hoat dong voi Thu tuong

  07:55 | Thứ ba 12/10/2004 (GMT+7)

  Chinh phu vua yeu cau lanh dao Tong cong ty dau khi VN (Petro VN) phai bao cao ve tinh hinh hoat dong sau khi xay ra tieu cuc va ket qua khac phuc su co tai nha may LPG Dinh Co, cong trinh kho cang LPG Thi Vai. Thu tuong se truc tiep nghe lanh dao Petro VN bao cao, du kien 15-20/10.

 • Moi truong kinh doanh cua Viet Nam van thuoc top cuoi

  03:44 | Thứ sáu 10/09/2004 (GMT+7)

  Moi truong kinh doanh cua Viet Nam van thuoc top cuoi

  Theo Ngan hang the gioi (WB), trong nam qua Viet Nam da thuc hien cai cach luat kinh doanh, nhung moi truong kinh te van bi xep vao nhom cuoi cung trong 145 quoc gia duoc khao sat.

 • Viet Nam gianh ghe Pho Chu tich LDBD Dong Nam A

  10:00 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Viet Nam gianh ghe Pho Chu tich LDBD Dong Nam A

  Tu ngay hoi nhap tro lai, lan dau tien bong da Viet Nam moi co "chan" trong ban lanh dao LDBD Dong Nam A (AFF). Ong Duong Vu Lam, Pho Chu tich phu trach chuyen mon LDBDVN, da duoc bau lam Pho Chu tich AFF tai Dai hoi AFF lan thu 14. Dai hoi AFF lan thu 14 bat dau tu ngay 31/3 tai Thai Lan, voi su tham du cua dai dien 11 LDBD quoc gia thanh vien va khach moi LDBD Australia. Sau khi lang nghe bao cao tong ket, cac dai bieu da tien hanh bau cac chuc danh chu chot..

 • Quoc hoi khoa XI rut kinh nghiem hoat dong nhiem ky 2002 2007

  23:56 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi khoa XI rut kinh nghiem hoat dong nhiem ky 2002 2007

  Hom qua 21.3, sau phien hop tai hoi truong nghe bao cao cua Chinh phu (CP) ve phuong an xay dung toa nha Quoc hoi (QH), cac DBQH da tien hanh thao luan tai to ve bao cao hoat dong cua nhiem ky QH khoa XI.

 • Tap doan kinh te Can tinh lai

  10:16 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Tap doan kinh te Can tinh lai

  Lan dau tien, Quoc hoi len tieng ve “phong trao” thanh lap tap doan kinh te, cho thay tam quan trong cua van de dang rat nong nay... Co den tam tap doan da duoc thanh lap cho den nay, trong khi chu truong ban dau la “viec thanh lap tap doan kinh te chi thuc hien thi diem, sau khi tien hanh tong ket, rut kinh nghiem moi xay dung phuong huong trien khai dong loat”. Ben canh do, mot loat tong cong ty nha nuoc khac cung dang “xin duoc len tap doan”. It..

 • 10.000 hoc bong ho tro thanh nien hoc nghe

  23:59 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 1.10, Thanh Doan TP.HCM to chuc hop bao gioi thieu Dai hoi (DH) dai bieu Doan TNCS Ho Chi Minh TP.HCM lan thu VIII, nhiem ky 2007-2012. Theo do, cac phien lam viec chinh thuc cua DH se dien ra tu ngay 11 den ngay 14.10, tai Hoi truong thanh pho. 450 dai bieu chinh thuc se thao luan bao cao hoat dong nhiem ky 2001-2007 va ban giai phap thuc hien nhung chi tieu, chuong trinh hanh dong trong nhiem ky 2007 - 2012.

 • Trao giai ICT Thap sang niem tin vao thang 42007

  14:10 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Le trao giai thuong “ICT- Thap sang niem tin” - Giai thuong sang tao san pham CNTT- TT vi nguoi khuyet tat - se duoc to chuc vao ngay 18/4/2007 nhan dip Ngay nguoi khuyet tat Viet Nam thay vi ngay 3/12/2006 nhu du kien. Voi mong muon co them thoi gian de hoan thien san pham, giai phap tham du, dong dao cac ca nhan, don vi nguoi khuyet tat cung nhu cac don vi, doanh nghiep ICT da gui thu ve Ban To chuc de nghi gia han thoi gian nop ho so Giai thuong ICT- Thap..

 • iCARE khang dinh niem tin cua co dong tra co tuc 20 nam 2006 va cam ket ti le tang truong tren 30 nam 2007

  17:19 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  iCARE khang dinh niem tin cua co dong tra co tuc 20 nam 2006 va cam ket ti le tang truong tren 30 nam 2007

  Ngay 08/02 vua qua, Cong ty Co phan Benh Vien May Tinh Quoc Te iCARE da to chuc Dai hoi co dong lan thu I. Dai hoi da bao cao hoat dong san xuat kinh doanh nam 2006 va de ra ke hoach chien luoc kinh doanh cho nam 2007.

 • Nghiem cam ca si hat pha cach neu nhac si chua cho phep

  10:32 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Nghiem cam ca si hat pha cach neu nhac si chua cho phep

  Do la mot trong nhung noi dung ma So VHTT TP.HCM thong bao voi cac don vi, ca nhan hoat dong to chuc bieu dien tai buoi bao cao hoat dong cong dien trong 6 thang cuoi nam 2005 va de ra phuong huong hoat dong 6 thang dau nam 2006 do So VHTT TP.HCM to chuc vao chieu 2/3.

 • Ca si khong duoc hat pha cach khi chua duoc nhac si cho phep

  15:12 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Ca si khong duoc hat pha cach khi chua duoc nhac si cho phep

  Do la mot trong nhung noi dung ma So VHTT TPHCM thong bao voi cac don vi, ca nhan hoat dong to chuc bieu dien tai buoi bao cao hoat dong cong dien trong 6 thang cuoi nam 2005 va de ra phuong huong hoat dong 6 thang dau nam 2006 do So VHTT TPHCM to chuc vao chieu 2-3.

 • TPHCM Moi nguoi dan co hon mot may dien thoai

  06:55 | Chủ nhật 29/07/2007 (GMT+7)

  Sang 28-7, bao cao hoat dong sau thang dau nam 2007, ong Le Manh Ha - giam doc So Buu chinh vien thong TP.HCM - da cong bo nhung con so tang truong ve ha tang dich vu vien thong, Internet tren dia ban TP.HCM.

 • Khuyen mai thuoc la thu khac

  04:52 | Thứ năm 11/08/2005 (GMT+7)

  Sang 10-8, Ban van hoa xa hoi HDND TP.HCM da den lam viec tai Benh vien (BV) Binh Dan. Bao cao hoat dong cua BV, bac si giam doc Nguyen Chi Hung cho biet tinh trang qua tai cua BV van dien ra voi ap luc ngay cang tang, BV boi chi bao hiem y te hon 1,4 ti dong nhung khong duoc thanh toan...

 • ADB cho vay 6 1 ty USD

  11:57 | Thứ hai 10/05/2004 (GMT+7)

  ADB cho vay 6 1 ty USD

  Ngan hang phat trien chau A (ADB) vua cong bo bao cao hoat dong nam 2003. Theo do, trong tong von hoat dong 6,3 ty USD, so tien cho vay chiem toi 97% (6,1 ty). Day la muc cao nhat ke tu nam 1997 den nay.

 • Ra soat hoat dong cung cap dich vu Internet

  09:06 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Ra soat hoat dong cung cap dich vu Internet

  Bo Buu chinh Vien thong vua yeu cau cac doanh nghiep duoc cap giay phep ISP bao cao hoat dong kinh doanh cua minh. Neu don vi nao hoat dong kem hieu qua hoac duoc cap giay phep nhung khong cung cap dich vu se bi thu hoi giay phep.

 • My nghi ngo bao cao cua IAEA

  06:35 | Thứ năm 13/11/2003 (GMT+7)

  My nghi ngo bao cao cua IAEA

  “Ket luan cua cac thanh sat vien quoc te rang khong co chung cu ve chuong trinh vu khi nguyen tu cua Iran la khong the tin duoc. Da nhieu nam nay, Tehran khong bao cao hoat dong hat nhan va doi khi con cung cap thong tin sai”, Thu truong Ngoai giao My John Bolton tuyen bo, hom qua.

 • Thu chung nhan dang ky kinh doanh cua 471 doanh nghiep

  09:22 | Thứ ba 26/08/2003 (GMT+7)

  Phong dang ky kinh doanh thuoc So Ke hoach va Dau tu TP HCM vua quyet dinh thu hoi giay chung nhan dang ky kinh doanh cua so doanh nghiep noi tren. Day la nhung doanh nghiep hoat dong khong co tru so dang ky, khong gui bao cao hoat dong ve phong dang ky kinh doanh.

 • TP HCM cong bo doanh nghiep bi thu hoi giay phep

  09:15 | Thứ bảy 01/03/2003 (GMT+7)

  So Ke hoach va Dau tu TP HCM vua cong bo danh sach hon 8.000 doanh nghiep vi pham Luat Doanh nghiep vi khong bao cao hoat dong voi co quan dang ky kinh doanh trong 2 nam lien tiep (2000 va 2001).

 • Dong cua 305 van phong dai dien nuoc ngoai

  17:18 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Quyet dinh rut giay phep hoat dong cua 305 van phong dai dien tai TP HCM duoc So Thuong mai thong bao hom nay. So van phong dai dien nay khong lam thu tuc cap lai giay phep thanh lap, cung nhu bao cao hoat dong trong hai nam lien tiep.

 • Loi nhuan Thuy dien Vinh Son Song Hinh giam manh

  20:57 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Loi nhuan Thuy dien Vinh Son Song Hinh giam manh

  Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh (VSH) vua dua ra bao cao hoat dong kinh doanh, theo do, loi nhuan sau thue trong quy III chi dat 5,4 ty dong, qua nho so voi tong loi nhuan luy ke (sau thue) trong ca 3 quy dau nam la 205,5 ty dong.

 • Da cai cach nhung con thua hang xom

  07:42 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Da cai cach nhung con thua hang xom

  Nam thu ba lien tiep VN duoc dua vao Bao cao hoat dong kinh doanh danh gia muc do de dang trong cac hoat dong kinh doanh do Ngan hang The gioi (WB) va Cong ty Tai chinh quoc te (IFC) thuc hien hang nam tai hon 150 quoc gia.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0