bang can doi

Wednesday, 01/06/2016 08:38
 • Cac phuong phap dinh gia thuong hieu

  09:29 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Cac phuong phap dinh gia thuong hieu

  Khi cong ty Metropolitan (Anh) mua lai cong ty Pillsbury vao nam 1988, uoc tinh 88% gia mua la de tra cho “uy tin” (goodwill). Tuc la, Grand Metropolitan tra xap xi 960 trieu do-la My de mua lai thuong hieu Pillsbury va nhung mat hang co thuong hieu khac.

 • Nokia cong bo mua lai NAVTEQ

  18:53 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Dau thang 10.2007, Nokia va NAVTEQ cong bo mot thoa thuan chinh thuc de Nokia mua lai NAVTEQ. Nokia tra 78 USD bang tien mat cho moi co phieu NAVTEQ bao gom cac quyen tuy chon voi gia mua tong cong khoang 8,1 ty USD (5,7 ty euro), hoac xap xi 7,7 ty USD (5,4 ty euro) rong trong bang can doi tien mat hien tai cua NAVTEQ.

 • Agribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dong

  20:15 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  Agribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dong

  Chi trong 10 thang ke tu khi thanh lap, So Quan ly kinh doanh von va ngoai te, thuoc Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) da thua lo toi gan 500 ty dong.

 • Muc do hieu qua cua chien luoc

  18:21 | Thứ hai 16/07/2007 (GMT+7)

  Muc do hieu qua cua chien luoc

  Mo hinh chien luoc duoc trinh bay trong phan gioi thieu cua cuon sach nay (hinh I-1) cho thay chu ky phan hoi tu viec danh gia hieu suat hoat dong cua mo hinh quay tro lai diem bat dau quy trinh lap chien luoc.

 • Dao nguoc tien trinh do la hoa o Viet Nam

  04:40 | Chủ nhật 18/07/2004 (GMT+7)

  Dao nguoc tien trinh do la hoa o Viet Nam

  Trong tham luan tai Hoi thao quoc te Viet Nam hoc lan II, TS kinh te Andreas Hauskretch canh bao: Viet Nam co nen kinh te bi do-la hoa tung phan va do khong phai la su lua chon tot. Can dao nguoc tien trinh nay.

 • Phuong phap dinh gia thuong hieu

  09:55 | Thứ bảy 05/06/2004 (GMT+7)

  Khi cong ty Metropolitan (Anh) mua lai cong ty Pillsbury vao nam 1988, uoc tinh 88% gia mua la de tra cho “uy tin” (goodwill). Tuc la, Grand Metropolitan tra xap xi 960 trieu USD de mua lai thuong hieu Pillsbury va nhung mat hang co thuong hieu khac.

 • Cac bao cao tai chinh

  08:01 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Cac bao cao tai chinh

  Cong ty cua ban dang so huu va mac no nhung gi? Nguon thu nhap cua cong ty tu dau ma co, va cong ty da su dung tien nhu the nao? Thu duoc bao nhieu loi nhuan? Tinh hinh tai chinh cua cong ty ra sao?

 • Cac van de quan ly

  05:01 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Cac van de quan ly

  Mac du cac bang can doi ke toan duoc nhan vien ke toan lap ra, nhung no cung the hien mot so van de quan trong doi voi nha quan ly.

 • Tham dinh dua tren tai san

  05:00 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Tham dinh dua tren tai san

  Mot cach de tham dinh doanh nghiep la xac dinh gia tri tai san cua doanh nghiep. Sau day la bon phuong phap tham dinh dua tren tai san: gia tri so sach cua von chu so huu, gia tri so sach dieu chinh, gia tri thanh ly, va gia tri thay the.

 • Y nghia cua Chi phi goc

  05:05 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Y nghia cua Chi phi goc

  Doi voi nhieu loai tai san trong bang can doi ke toan neu trong chuong 1 - tien mat, hang ton kho, bat dong san va thiet bi - gia tri duoc ghi la chi phi goc. Do do, dat dai va nha cua ma chu doanh nghiep mua nam 1946 de xay dung tru so tai khu trung tam Manhattan voi gia la 300.000 USD den bay gio cung phai duoc ghi cung gia do tru di gia tri khau hao.

 • Cac bao cao tai chinh theo dinh dang ty le phan tram

  05:01 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Cac bao cao tai chinh theo dinh dang ty le phan tram

  De xu ly tot hon doi voi hieu suat hay thay doi cua mot doanh nghiep theo thoi gian, de so sanh cac doanh nghiep voi nhau, nhieu nha phan tich da tao ra cac bao cao tai chinh, trong do bang can doi ke toan va bao cao loi nhuan duoc the hien duoi dang ty le phan tram.

 • Choi chung khoan Doc hieu bao cao tai chinh kho hay de

  17:04 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Choi chung khoan Doc hieu bao cao tai chinh kho hay de

  Nhieu nha dau tu cho rang, bang can doi ke toan cua cac cong ty rat kho doc. Neu khong phai la nguoi co kien thuc co ban ve tai chinh ke toan thi khong hieu bang nay co y nghia gi.

 • Bao cao thu nhap

  05:01 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Bao cao thu nhap

  Bao cao thu nhap the hien cac ket qua hoat dong trong mot khoang thoi gian nhat dinh. Cum tu “khoang thoi gian nhat dinh” co y nghia quan trong. Khong giong nhu bang can doi ke toan, von la bang tom tat vi tri cua doanh nghiep tai mot thoi diem, bao cao thu nhap phan anh ket qua tich luy cua hoat dong kinh doanh trong mot khung thoi gian xac dinh.

 • Thuong hieu gia bao nhieu

  12:46 | Chủ nhật 18/04/2004 (GMT+7)

  TTCN - Dieu nhieu doanh nghiep dang chuan bi co phan hoa quan tam la lam sao danh gia thuong hieu, quan he khach hang, uy tin tren thuong truong de dua vao tri gia tai san co phan hoa.

 • Pho Wall Them mot CEO mat chuc

  15:13 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Pho Wall Them mot CEO mat chuc

  Giam doc dieu hanh (CEO) James Cayne cua Bear Stearns khong lau nua se roi “ghe cao” vi trong thoi gian qua, tap doan tai chinh nay da phai ganh chiu nhung khoan thua lo nang ne nhat trong lich su. Tren thuc te, Cayne va tap doan cua ong da tro thanh tam chan cua con “dong dat” mang ten tin dung “duoi chuan”. Mua he vua qua, su sup do cua hai quy phong ho do Bear Stearns quan ly khien cac nha dau tu vao hai quy chiu lo tong so tien 1,5 ty USD da mo..

 • Co nen mua co phieu ngan hang gia re

  11:28 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Co nen mua co phieu ngan hang gia re

  Co co phieu ngan hang da giam gia toi 50% tren thi truong OTC. Di cung voi su sut giam do co phai la co hoi gom mua gia re? Nha dau tu can co cau tra loi nhanh va quyet doan, khi dau hieu phuc hoi dang xuat hien. Ngoai Ngan hang A chau (ACB), Ngan hang Sai Gon Thuong tin (Sacombank) da niem yet, co khoang 20 co phieu ngan hang thuong mai dang duoc giao dich tren thi truong OTC. Gia tren thi truong OTC khong thong nhat nhung luon la mot thong so de nha dau tu tham..

 • 10 doanh nghiep hang dau tren san chung khoan Ha Noi

  16:29 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  10 doanh nghiep hang dau tren san chung khoan Ha Noi

  Hom nay 4/12, Trung tam thong tin tin dung (CIC) - Ngan hang Nha nuoc da cong bo bang xep hang 10 doanh nghiep niem yet tieu bieu tren san Ha Noi voi vi tri dan dau kha bat ngo thuoc ve CTCP In Dien Hong (ma DHI). Cac “ten tuoi” lon tren san nhu Cty CP Chung khoan Sai Gon (SSI), Cty CP Chung khoan Bao Viet (BVS), Ngan hang TMCP A Chau (ACB)... duoc ky vong rat lon song vi tri xep hang lai khong thuc su noi bat trong Top 10 doanh nghiep duoc xep hang lan nay...

 • Khau hao

  05:01 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Khau hao

  Phi ton cho bat dong san va thiet bi the hien su chuyen giao cac nguon von sang tai san duoc su dung thong thuong trong nhieu ky. Khai niem ke toan ve doanh thu tuong ung voi cac chi phi lien quan doi hoi chi phi dau tu phai phu hop voi doanh thu tu viec su dung chung. Doi voi nha xuong va trang thiet bi, luong chi phi tuong ung voi doanh thu duoc goi la khau hao.

 • Bao cao luu chuyen tien te

  05:01 | Chủ nhật 21/10/2007 (GMT+7)

  Bao cao luu chuyen tien te

  Bao cao luu chuyen tien te, van ban cuoi cung trong ba loai van ban quan trong trong bao cao tai chinh, la van ban toi thieu ma nha quan ly can phai su dung va hieu ro. Bao cao neu chi tiet cac ly do tai sao luong tien (va nhung khoan tuong duong tien) thay doi trong ky ke toan.

 • Ke toan cho thue

  05:06 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ke toan cho thue

  Co the ban da nghe noi den viec thue mot chiec xe hoi moi. Nhung mau quang cao rat hap dan nhu: “Co hoi su dung mot chiec MegaGuzzler SUV moi toanh voi gia chi 299 USD moi thang!”.

 • Noi nao day lop ke toan ngan han

  12:07 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  + Toi lam ke toan duoc bon nam nhung cam thay nghiep vu cua minh khong kha hon bao nhieu. Lam ke toan tong hop nhung toi con lung tung trong xu ly cong viec, lap bang can doi ke toan, bao cao tai chinh... Toi co the hoc them lop ke toan ngan han o dau?

 • Kinh te Viet Nam Canh bao tang truong nong

  17:02 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Kinh te Viet Nam Canh bao tang truong nong

  Mot nen kinh te tang truong nong se nhanh chong roi vao tinh trang suy thoai sau con “phat nhiet”, dac biet khi co nhung cu soc ngoai lai, neu khong co nhung bien phap ngan chan kip thoi de lam nguoi dan nen kinh te truoc khi dua no ve trang thai phat trien can bang va on dinh. Co 4 dau hieu chinh de nhan biet mot nen kinh te tang truong nong la lam phat va gia chung khoan tang nhanh, dau tu trong nuoc va nhap khau hang tieu dung gia tang manh. Tu thuc trang..

 • Khung hoang Kinh te Chau A 1997 Mot goc nhin

  12:48 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Khung hoang Kinh te Chau A 1997 Mot goc nhin

  Cau hoi lon dat ra sau moi cuoc khung hoang luon la lam the nao mot dat nuoc tu trang thai tang truong cao ngay truoc cuoc khung hoang co the bien chuyen rat nhanh chong roi vao tinh trang suy thoai, sut giam kinh te tram trong.

 • Nhung bat cap trong mo hinh xu ly no kho doi kieu TQ

  11:36 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Nhung bat cap trong mo hinh xu ly no kho doi kieu TQ

  Tu cuoi thap ky truoc, no kho doi trong cac ngan hang thuong mai quoc doanh Trung Quoc da tro thanh mot qua bom hen gio dat trong long nganh tai chinh nuoc nay, voi muc no kho doi len toi khoang 10-25% tong du no cho vay, tuy theo uoc tinh.

 • Kinh te Viet Nam rat can USD thua

  20:15 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Kinh te Viet Nam rat can USD thua

  Lai mot lan nua xin “noi chuyen thua dola My” roi thoi. Ngan hang Nha nuoc con rat it su lua chon va co le su lua chon hop ly nhat, voi vai tro la nguoi cho vay va nguoi mua cuoi cung, la phai tiep tuc mua vao nhung khoan USD dang troi noi tren thi truong chinh thuc. Chi con chua day hai thang nua la ket thuc nam tai chinh 2007. Tre con hon khong, neu ai do con thua USD trong bang can doi tai chinh van co the tim ra it nhat mot giai phap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0