ban nha

Tuesday, 31/05/2016 12:53
 • Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  12:23 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  Cuoi nam nay se cham dut ban nha so huu nha nuoc theo quy dinh cua Chinh phu. Lam sao de mua nha truoc thoi han nay? Nha khu vuc nao duoc mua? Thu tuc giai quyet ra sao?... Day la nhung noi dung da duoc giai dap trong buoi giao luu truc tuyen dien ra vao 8g30 sang nay (13-7-2006) tren TT.

 • Don gian hoa thu tuc ban nha theo Nghi dinh 61 CP

  07:48 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Don gian hoa thu tuc ban nha theo Nghi dinh 61 CP

  TP - Theo Quyet dinh so 11/2007/QD-UB moi ban hanh, quy trinh, thu tuc ban nha theo Nghi dinh 61/CP co mot so thay doi theo huong don gian hon cho nguoi dan.

 • Se lui thoi han ban nha sang nam 2007

  09:01 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Se lui thoi han ban nha sang nam 2007

  TP - Thu tuong vua co Nghi quyet 23/NQ-CP day nhanh toc do ban nha theo ND 61. Tuy nhien, tu nay den het nam 2006, con rat it thoi gian. Vi vay, thanh pho Ha Noi van se tiep tuc de nghi Chinh phu cho lui thoi han ban nha theo ND 61 sang nam 2007.

 • Mua nha so huu nha nuoc trong 35 ngay

  05:45 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Pho Chu tich UBND TP Ha Noi Le Quy Don vua ky quyet dinh sua doi, bo sung qui trinh ban nha thuoc so huu nha nuoc theo nghi dinh 61/CP tren dia ban TP.

 • Ban nha ghi gia ao Can than phat dien

  07:39 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Ban nha ghi gia ao Can than phat dien

  Nhieu nguoi khi ban nha dat, giup nguoi mua ghi gia ban thap hon gia thuc de ra cong chung. Da co nguoi mat trang 300 luong vang vi chuyen nay.Biet la gia nhung van ky?Cac ben cong chung ho so tai Phong cong chung so 4, TP.HCM - Anh TTO.Mot chu nha tren duong Cach Mang Thang Tam, TP.HCM cho biet vua ban can nha cua minh voi gia 250 luong vang, nhung khi ky hop dong cong chung, ben mua de nghi ghi gia 700 trieu dong de ho do duoc mot khoan thue truoc ba. Ong di..

 • Han chot ban nha thuoc so huu Nha nuoc 1 tuan va hon 10000 can

  11:10 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Han chot ban nha thuoc so huu Nha nuoc 1 tuan va hon 10000 can

  Con dung mot tuan nua la cham dut ban nha SHNN theo gia cu (ngay 31-12) theo quy dinh cua Chinh phu, lieu cac truong hop du dieu kien ban nhung chua duoc duyet gia, se ra sao?

 • Bo truong Mai Ai Truc Nen cham dut mua ban nha bang vang

  09:40 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Bo truong Mai Ai Truc Nen cham dut mua ban nha bang vang

  Trao doi voi bao gioi, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc khang dinh nen cham dut cach mua ban, ghi no bang vang khi mua-ban nha, nhat la giua co quan Nha nuoc voi nguoi dan. Nhung thua Bo truong, viec mua ban, ghi no bang vang da ton tai trong thuc te? Dung la trong thuc te dang co viec do. Nhung khong phai cai gi da ton tai thi chung ta mac nhien duy tri no. Co nhung cai dung trong luc nay, nhung lai sai trong luc khac. Viec mua ban, ghi no cac tai..

 • Gan 5500 can nha nha nuoc duoc duyet ban truoc 112008

  13:46 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Huu Tin vua chi dao cac so, nganh, quan huyen day nhanh tien do ban nha o thuoc so huu Nha nuoc cho nguoi thue theo Nghi dinh 61/CP cua Chinh phu. Cu the, doi voi 5.495 can nha dang ton dong nhung du dieu kien ban nha o theo Nghi dinh tren, Pho chu tich yeu cau Hoi dong ban nha o thanh pho, Hoi dong ban nha o quan, huyen va Cong ty Quan ly kinh doanh nha thanh pho phai thuc hien hoan tat viec duyet gia ban nha truoc ngay 1.1.2008..

 • Ban nha cho dan dat gap 10 lan can bo

  23:50 | Chủ nhật 22/04/2007 (GMT+7)

  Ban nha cho dan dat gap 10 lan can bo

  – Tinh Binh Duong van dung “sang tao” ND 61/CP bang cach cho ra doi mot quyet dinh cho phep ban nha thuoc so huu Nha nuoc theo gia thi truong?

 • Ban nha ghi gia ao mat vang do benh

  05:37 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Ban nha ghi gia ao mat vang do benh

  Khi ban nha dat, neu ban nghe loi nguoi mua ghi gia ban thap hon gia thuc de ra cong chung, coi chung ban se gap nhieu rac roi. Da co nguoi mat trang 300 luong vang vi chuyen nay.

 • Ban nha ghi gia ao Mat vang do benh

  07:33 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Ban nha ghi gia ao Mat vang do benh

  Khi ban nha dat, neu ban nghe loi nguoi mua ghi gia ban thap hon gia thuc de ra cong chung, coi chung ban se gap nhieu rac roi. Da co nguoi mat trang 300 luong vang vi chuyen nay.

 • 2007 Ha Noi go nhieu nut roi cho nguoi mua nha 61

  04:49 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  2007 Ha Noi go nhieu nut roi cho nguoi mua nha 61

  Ngay sau khi Thu tuong Chinh phu cho phep keo dai thoi han ban nha 61 den het nam 2007, Ha Noi ""bat tay"" ngay vao viec thuc day nhanh va ""go roi"" quy trinh ban nha...

 • Ha Noi Quy dinh moi nhat ve ban nha o thuoc so huu nha nuoc

  13:04 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Ha Noi Quy dinh moi nhat ve ban nha o thuoc so huu nha nuoc

  UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh moi ve qui trinh ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang o thue theo Nghi dinh so 81/CP cua Chinh phu. Theo do, thoi gian giai quyet tung cong viec cu the cua cac co quan, ban, nganh thu ly ho so, nha duoc ban va khong duoc ban...duoc quy dinh ro rang hon truoc.

 • Ai kiem soat viec ban nha tren giay

  23:07 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Ai kiem soat viec ban nha tren giay

  Con sot mua ban can ho The Vista tuan qua da giong len mot loi canh bao ve tinh trang ban nha tren giay dang dien ra kha pho bien hien nay. Mac du Luat Nha o (co hieu luc tu 1.1.2006) quy dinh chu dau tu chi duoc huy dong von mua nha sau khi da xay dung xong phan mong cong trinh, song tren thuc te rat nhieu chu dau tu du an vi pham quy dinh nay ma khong co co quan nao kiem soat, xu ly.

 • Den 30 9 2006 ngung nhan ho so vi sao

  06:21 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Den 30 9 2006 ngung nhan ho so vi sao

  Theo thong bao cua Hoi dong ban nha o TP.HCM, ke tu ngay 30-9-2006 cac don vi lien quan se ngung nhan ho so mua nha thuoc so huu nha nuoc (SHNN), theo nghi dinh 61. Vi sao lai co thong bao nay trong khi Chinh phu qui dinh den cuoi nam nay moi ket thuc ban nha SHNN ?

 • Ha Noi 4.300 so do dang bi om

  16:22 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Ha Noi 4.300 so do dang bi om

  Do so ho so dau vao tang gap 10 lan, co quan ban nha du da tang nhan su, thiet bi nhung van khong xu ly kip. Cac quan, huyen lai vien co co thay doi trong quy trinh ban nha de lam kho dan. Ket qua: hon 4.300 Giay chung nhan dang cho ky van bi “da qua, da lai”.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Tien do ban nha theo ND 61 CP qua cham

  14:43 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Tien do ban nha theo ND 61 CP qua cham

  Hon 10 nam qua, ke tu khi Chinh phu ban hanh Nghi dinh 61/CP, da khong it co che “thong thoang” duoc ap dung, nhung tat ca cac dia phuong co nhieu nha thuoc so huu Nha nuoc deu chua hoan thanh viec ban nha theo dung thoi han quy dinh.

 • Sua doi chinh sach ban nha thuoc so huu nha nuoc Gia ban nha se tang gap 3 lan

  23:57 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Sua doi chinh sach ban nha thuoc so huu nha nuoc Gia ban nha se tang gap 3 lan

  Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) Nguyen Manh Ha cho biet, trong phien hop thang 6, Chinh phu da thong qua ve mat nguyen tac viec dieu chinh chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc (SHNN) theo Nghi dinh 61/CP (ngay 5.7.1994). Mot trong nhung dieu chinh quan trong la gia thue nha se duoc dieu chinh tu 1.1.2008; muc gia nay se can cu vao muc luong toi thieu tai thoi diem ap dung.

 • Ha Noi ban hanh quy trinh ban nha o thuoc so huu nha nuoc

  15:52 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Ha Noi ban hanh quy trinh ban nha o thuoc so huu nha nuoc

  UBND TP Ha Noi da ky Quyet dinh Ban hanh Quy trinh ban nha o thuoc so huu Nha nuoc cho nguoi dang o thue theo Nghi dinh 61/CP ngay 5/7/1994 cua Chinh phu tren dia ban.

 • Dieu khoan can thiet cua hop dong mua ban nha

  03:05 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  "Toi du dinh mua mot can nha. Xin cho biet hop dong mua ban nha can phai co noi dung gi de tranh nhung rac roi khi thuc hien?”. (ban doc Thu Van)

 • Dac quyen dac loi

  00:56 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Dac quyen dac loi

  Du luan dang xon xao vi chuyen nhieu can bo duoc mua nha thuoc so huu nha nuoc (SHNN) sai qui dinh. Du luan cang buc xuc vi nhung viec lam sai qui dinh do lai dien ra qua de dang. Chuyen can bo duoc cap nha, doi nha, mua nha la chuyen khong moi nhung nguoi ta cho rang gan day ro len la vi nhieu can bo phai “chay” de kip mua truoc khi het han ban nha SHNN vao cuoi nam nay theo qui dinh cua Chinh phu. >>Ban nha cu, xay nha moi lam cong vu >> Ong Le Duc Thuy tra..

 • Ban nha o thuoc so huu nha nuoc theo Nghi dinh 61 tai TP HCM Ket thuc vao cuoi nam nay

  23:55 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Hoi dong ban nha o (truc thuoc UBND TP.HCM) vua ra thong bao ve thoi han ket thuc viec ban nha thuoc so huu nha nuoc (SHNN) theo Nghi dinh 61/CP.

 • Mua nha so huu nha nuoc Nhung quy dinh moi

  10:13 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Mua nha so huu nha nuoc Nhung quy dinh moi

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet nghi quyet ve mot so giai phap day nhanh tien do ban nha theo Nghi dinh 61/CP. Hien toc do ban nha theo Nghi dinh 61/CP tai cac tinh, thanh hien rat cham, moi dat ke hoach khoang 45%. Trong do, Ha Noi da ban duoc 82.000 can, TPHCM ban gan 55.000 can, Hai Phong co 10.000 can, Da Nang hoan tat 3.500 can... Ap theo gia dat tai thoi diem ngay 31/12/2004 Theo nghi quyet nay, Thu tuong chi dao cac co quan, don vi dang quan ly quy nha..

 • Ha Noi Tiep tuc ban nha thuoc so huu nha nuoc den cuoi nam 2006

  21:35 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Do la khang dinh cua ba Nguyen Hong Anh, Truong ban ban nha thuoc so huu nha nuoc theo nghi dinh (ND) 61/CP thuoc So Tai nguyen - moi truong - Nha dat Ha Noi (So TNMT-ND). Trong 3 thang cuoi nam 2006, toan thanh pho con toi 40.260 ho du dieu kien mua nha theo ND 61/CP va co quan chuc nang da nhan duoc 16.091 ho so xin mua nha. Trao doi voi chung toi, ba Nguyen Hong Anh cho biet:

 • Kien nghi duoc tiep tuc ban nha 61 den het nam 2008

  06:06 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Kien nghi duoc tiep tuc ban nha 61 den het nam 2008

  Hom nay (10/3/3008), Bo Xay dung vua-nbsp;gui cong van xin y kien Thu tuong Chinh phu nhieu van de lien quan viec "ban nha 61", trong do kien nghi cho phep cac dia phuong-nbsp;tiep tuc ban dien nha nay den het nam 2008...

 • Den 3092006 ngung nhan ho so vi sao

  10:21 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Den 3092006 ngung nhan ho so vi sao

  Theo thong bao cua Hoi dong ban nha o TPHCM, ke tu ngay 30/9/2006 cac don vi lien quan se ngung nhan ho so mua nha thuoc so huu nha nuoc (SHNN), theo nghi dinh 61.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0