ban huong dan

Monday, 30/05/2016 00:07
 • Chua co van ban huong dan thi hanh la vi pham luat

  11:00 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Chua co van ban huong dan thi hanh la vi pham luat

  “Neu den hom nay (31/5) ma chua co van ban huong dan la vi pham, du voi bat ky ly do gi” ong Nguyen Duc Dung, thanh vien Uy ban Phap luat cua QH khang dinh nhu vay khi noi ve su cham tre trong viec ban hanh cac van ban huong dan thi hanh Luat Phong chong tham nhung, bat dau co hieu luc tu 1/6.

 • Tri tre tinh trang ban hanh van ban huong dan luat

  09:02 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Tri tre tinh trang ban hanh van ban huong dan luat

  Phan lon cac van ban huong dan thi hanh luat, phap lenh, nghi quyet ban hanh cham so voi qui dinh. Tham chi co nhung luat duoc ban hanh gan muoi nam, da duoc sua doi va thong qua vay ma van con 20 van ban va noi dung chua duoc huong dan thi hanh. Do la thuc trang tinh hinh ban hanh Van ban qui pham phap luat hien nay.

 • Lien minh lam gia chung khoan Chac la co

  11:19 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Lien minh lam gia chung khoan Chac la co

  Ngay 10/1, Uy ban Chung khoan to chuc hoi nghi phat trien thi truong nam 2007. Hoi nghi dien ra trong boi canh chung khoan dang bung no nhung lai hau nhu khong co y kien nao de cap den su bung no do. Trong khuon kho hoi nghi cung nhu trao doi ben le voi phong vien, cac dai bieu tu Bo Tai chinh, Uy ban Chung khoan, cong ty chung khoan, quy dau tu… deu tu choi dua ra nhan dinh. Tuy nhien, ong Tran Bac Ha, Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam..

 • Trong thang 9 co Nghi dinh huong dan Luat Dau tu

  09:44 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Trong thang 9 co Nghi dinh huong dan Luat Dau tu

  Ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai cho biet, co nhieu hy vong, trong thang 9 Chinh phu se ban hanh cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu 2005. Theo ong Thang, tai ky hop thuong ky thang 8 cua Chinh phu, du thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu da duoc Thu tuong va cac thanh vien Chinh phu cho y kien. Thu tuong va lanh dao cac Bo nganh da ra soat cac dieu khoan cua du thao cac nghi dinh. Dong thoi thao luan, thong nhat mot so noi..

 • Luat va van ban huong dan

  23:44 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  Gan nhu da thanh le, he mot dao luat ban hanh thi phai co nghi dinh cua Chinh phu, roi thong tu cua cac bo, nganh huong dan moi thi hanh duoc, ma cac van ban huong dan thi thuong la rat cham so voi thoi gian co hieu luc cua cac dao luat.

 • Luat Dat dai moi Van thi hanh mot so van ban huong dan dang co

  08:51 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  ""Trong khi cho ban hanh van ban huong dan thi hanh moi thi nhung van ban huong dan dang co, neu khong trai voi Luat Dat dai moi deu co hieu luc thi hanh"" - Bo truong Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc vua cho biet nhu vay.

 • No van ban huong dan luat Rat dang lo ngai

  21:04 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  No van ban huong dan luat Rat dang lo ngai

  Ong Tran The Vuong - Pho Chu nhiem uy ban Phap luat cua Quoc hoi - da noi nhu vay ve tinh trang “no” van ban quy pham phap luat (QPPL) trong cuoc trao doi voi PV.

 • No van ban huong dan luat Rat dang lo ngai

  14:01 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  No van ban huong dan luat Rat dang lo ngai

  Ong Tran The Vuong - Pho Chu nhiem uy ban Phap luat cua Quoc hoi - da noi nhu vay ve tinh trang “no” van ban quy pham phap luat (QPPL) trong cuoc trao doi voi PV Tien phong

 • Luat phai chung minh duoc hieu qua trong cuoc song

  10:21 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Luat phai chung minh duoc hieu qua trong cuoc song

  "Luat phai som dua vao cuoc song va chung minh duoc hieu qua cua minh du it hay nhieu", cac dai bieu thao luan ve tinh hinh ban hanh cac van ban quy pham phap luat trong buoi lam viec sang nay, 23-11.

 • Luat thuong mai va nhung van ban huong dan thi hanh

  08:03 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Luat thuong mai va nhung van ban huong dan thi hanh

  Luat thuong mai va nhung van ban huong dan thi hanh (luat gia Le Van Chan suu tam va he thong hoa, NXB TP.HCM va V.Book Group phat hanh)

 • Ca 10 van ban huong dan chi tiet luat van con treo

  11:04 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  TS (Ha Noi) - Hom nay 1-6, Luat Phong, chong tham nhung va Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi - hai dao luat duoc dong dao cu tri va nhan dan ca nuoc trong doi - chinh thuc co hieu luc. Tuy nhien, thay vi duoc chuan bi ky cang de “dua luat vao cuoc song”, cho toi thoi diem nay ca 10 van ban huong dan thi hanh Luat Phong, chong tham nhung van con dang… “treo”.

 • Luat Kinh doanh bat dong san 9 thang chua co van ban huong dan

  22:26 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Luat Kinh doanh bat dong san 9 thang chua co van ban huong dan

  Co hieu luc tu 1.1.2007 nhung den nay, Luat Kinh doanh bat dong san (BDS) van chua co van ban huong dan. He qua la rat nhieu doanh nghiep (DN) muon dang ky kinh doanh dich vu BDS da khong duoc cap phep.

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Luat giao dich dien tu cho van ban duoi luat

  15:26 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Luat giao dich dien tu cho van ban duoi luat

  Luat Giao dich dien tu chinh thuc co hieu luc tu 1/3 sau 2 nam soan thao. Toc do ra doi cua mot bo Luat nhu vay phan nao noi len nhu cau cua thuc tien. Tuy nhien, hien chua co bat ky van ban huong dan nao duoc thong qua de Luat nay thuc su di vao cuoc song.

 • No ban hanh van ban huong dan luat Loi tai ai

  20:40 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  No ban hanh van ban huong dan luat Loi tai ai

  Truoc su khien trach cua QH ve viec Chinh phu cham ban hanh van ban huong dan luat, Bo truong Tu phap Uong Chu Luu giai thich: ""Luat, phap lenh cua Quoc hoi, UBTVQH ban hanh co nhieu quy dinh mang tinh chat nguyen tac, ""luat khung"", chua cu the...".

 • Dong doi Trich Chuong 24 Phan 2

  09:37 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Dong doi Trich Chuong 24 Phan 2

  … nhieu thu da duoc cai dat san trong van ban huong dan thi hanh luat cua cac cap thua hanh... day la cac van ban huong dan tham nhung theo phap luat.

 • Cho huong dan

  04:43 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  Do la dieu chung ta luon nghe duoc moi khi co mot van ban qui pham phap luat ra doi. Mot van ban huong dan luon ra doi sau khi van ban qui pham phap luat duoc ban hanh.

 • Xe may phan khoi lon chua the vao Viet Nam

  14:27 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Xe may phan khoi lon chua the vao Viet Nam

  Hon 20 ngay nua la den han chot phai mo cua cho xe may phan khoi lon vao Viet Nam, doanh nghiep dang nong long cho thoi diem dua hang ve. Song co quan hai quan cho hay, chua nhan bat ke van ban huong dan nao tu phia cac co quan chuc nang.

 • Du an luat chua chuan bi ky thi chua thong qua

  23:39 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Du an luat chua chuan bi ky thi chua thong qua

  Bay gio thong qua luat roi chung ta vui mung bao cao ky hop nay da xong 14 luat, ky hop sau khoang tung do nua va xem do nhu la mot thanh tich. Nhung co luat den 10 nam roi ma van chua co van ban huong dan... Y kien cua DB Nguyen Dinh Loc (TP.HCM) ngay 23/11.

 • Van giai quyet cho 4 nhom Viet kieu duoc mua nha

  04:21 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Uy ban Ve nguoi VN o nuoc ngoai vua co van ban huong dan mot so giay to can thiet de Viet kieu duoc mua nha trong nuoc (trong thoi gian cho van ban huong dan cua Bo Cong an ve dieu kien thoi han cu tru cua Viet kieu theo Luat nha o).

 • Luat Giao duc 2005 Khong the trien khai dong bo

  14:44 | Thứ năm 29/12/2005 (GMT+7)

  Luat Giao duc 2005 Khong the trien khai dong bo

  Ngay 1-1-2006, Luat Giao duc 2005 co hieu luc. Tuy nhien trong so 14 van ban huong dan de trien khai Luat ma Bo GD-DT phai dam nhiem, chua co mot van ban nao duoc ban hanh.

 • 500 van ban huong dan ma thi truong nha dat van lon xon

  10:41 | Thứ tư 20/11/2002 (GMT+7)

  Viec giam bot dieu kien de viec cap giay chung nhan quyen su dung dat duoc thuan loi va mo rong quyen cho nguoi su dung dat da duoc neu ra tai hoi thao ve chinh sach phap luat dat dai, do Bo Tai nguyen moi truong to chuc ngay 19-20/11, nhu la giai phap de dua thi truong bat dong san vao khuon kho.

 • Nga Day cach tu phong ve cho sinh vien nuoc ngoai

  16:18 | Thứ tư 19/10/2005 (GMT+7)

  Nga Day cach tu phong ve cho sinh vien nuoc ngoai

  Sinh vien nuoc ngoai hoc tap tai thanh pho Varonhes duoc phat cho ban huong dan cach tu bao ve ban than, khi gap phai cac tinh huong bi tan cong tai nhung dia diem cong cong.

 • Thu tuong lai nhac nho ve cac Nghi dinh huong dan Luat

  16:42 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuong lai nhac nho ve cac Nghi dinh huong dan Luat

  Du da nhieu lan nhac nho, nhung truoc su cham chap cua cac Bo nganh, Thu tuong Chinh phu lai mot lan nua co van ban nhac nho ve viec ban hanh cac van ban huong dan Luat Doanh nghiep.

 • Nguoi gac cong khong du suc chan xe rao

  23:50 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Nguoi gac cong khong du suc chan xe rao

  Vi loi ich cuc bo, nhieu dia phuong da ra nhung van ban "xe rao", trong khi "nguoi gac cong" lai khong the ngan can. Danh chiu!

 • Luat Giao duc 2005 Khong the trien khai dong bo

  08:31 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Luat Giao duc 2005 Khong the trien khai dong bo

  Ngay 1/1/2006, Luat Giao duc 2005 co hieu luc. Tuy nhien trong so 14 van ban huong dan de trien khai Luat ma Bo GD-DT phai dam nhiem, chua co mot van ban nao duoc ban hanh.

 • Pho bien rong phac do tam thoi dieu tri benh viem phoi cap

  08:22 | Thứ bảy 22/03/2003 (GMT+7)

  Pho bien rong phac do tam thoi dieu tri benh viem phoi cap

  Sang qua (21/3), Ban dac nhiem Chong dich Bo Y te pho bien rong rai phac do dieu tri benh nhan nghi nhiem virus la den moi co so y te tren dia ban Ha Noi. Day thuc chat la ban huong dan xu tri hoi chung viem duong ho hap cap (SARS), do can nguyen cua benh la den thoi diem nay van chua the xac dinh.Theo ban huong dan nay, cac co so y te se cach ly nguoi benh ngay sau khi phat hien dau hieu nhiem benh. Khi chua chuyen kip den benh nhan den khu dieu tri cach ly,..

 • Cham dut no van ban huong dan luat

  13:20 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Nam 2005 Chinh phu se tap trung chi dao de tao nhung chuyen bien tich cuc trong cong viec then chot cua quan ly nha nuoc, dac biet la viec xay dung va hoan chinh the che, cung nhu kiem tra chat che viec thuc hien the che. Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai nhan manh nhu vay khi phat bieu khai mac Hoi nghi cong tac tu phap toan quoc (tu 4 den 6-1-2005).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0