ban bi thu

Friday, 27/05/2016 09:18
 • Ban Bi thu chi dao ve trat tu an toan giao thong

  23:17 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu vua ra Thong bao so 90-TB/TW ket luan ve tinh hinh trat tu, an toan giao thong (ATGT). "Cac dong chi dung dau cap uy, chinh quyen cac cap phai chiu trach nhiem ve tinh hinh tai nan giao thong xay ra o dia phuong minh, nganh minh" - Thong bao neu ro.

 • Chi dao cua Ban bi thu Trung uong Dang ve chuan bi cho SEA Games

  08:51 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Chi dao cua Ban bi thu Trung uong Dang ve chuan bi cho SEA Games

  Sau khi nghe Ban can su Dang cua Uy ban TDTT bao cao cong viec chuan bi to chuc SEA Games 22 tai VN (ngay 14-10), Ban bi thu Trung uong Dang da co y kien chi dao ve viec chuan bi to chuc su kien nay. Trong do, Ban bi thu nhan manh: So luong cong viec chuan bi con nhieu trong khi thoi gian khong con nhieu.

 • Ban Bi thu thanh lap BCD thuc hanh tiet kiem chong lang phi

  19:23 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 9/6/2006, Ban Bi thu Trung uong Dang da ban hanh Quyet dinh so 05-QD/TW thanh lap Ban Chi dao giup Ban Bi thu tiep tuc kiem tra viec lanh dao, chi dao thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.

 • Ban Bi thu lam viec voi tinh Ha Tay

  23:03 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu lam viec voi tinh Ha Tay

  Ngay 29/7, Tong bi thu Nong Duc Manh da chu tri buoi lam viec cua Ban Bi thu voi lanh dao Tinh uy Ha Tay. Cung du co cac Bi thu T.U Dang: Phan Dien, Nguyen Khoa Diem, Vu Khoan, Le Van Dung, Truong Vinh Trong, Tong Thi Phong.

 • He mo tam man bi mat

  10:26 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Khi loat bai “Su that ve nha o cua dong chi To Duy” xuat hien tren bao chi nam 1987, cung la luc nha bao Tran Dinh Ba phai doi mat voi su phan cong tu phia mot vi lanh dao cao cap ngang ham bo truong. Ban Bi thu Trung uong Dang da trieu tap mot cuoc hop khan cap it ngay sau do…

 • Ban Bi thu thanh lap BCD thuc hanh tiet kiem chong lang phi

  20:16 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 9/6/2006, Ban Bi thu Trung uong Dang da ban hanh Quyet dinh so 05-QD/TW thanh lap Ban Chi dao giup Ban Bi thu tiep tuc kiem tra viec lanh dao, chi dao thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.

 • Ban Bi thu T U Dang chi dao Dua tu tuong Ho Chi Minh vao cuoc song hoc di doi voi hanh

  00:05 | Thứ hai 16/02/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu T.U Dang vua co ket luan ve viec thuc hien Chi thi 23-CT/T.U "Day manh nghien cuu, tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong giai doan moi". Ban Bi thu chi dao: Trong nam 2004-2005, cac cap uy, dia phuong, don vi can lam tot cac nhiem vu:

 • Thao luan De an xay dung Ban Thuong vu Ban Bi thu T U Doan khoa IX

  10:55 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 21 khoa VIII khai mac sang nay, 4/11, tai Ha Noi. Hoi nghi se thao luan Bao cao kiem diem cong tac nhiem ky cua Ban Chap hanh, Ban Thuong vu, Ban Bi thu T.U Doan khoa VIII; De an xay dung Ban Thuong vu, Ban Bi thu T.U Doan khoa IX.

 • Cac Uy vien Bo Chinh tri Bi thu T U Dang se lam truong cac doan chi dao kiem tra

  07:56 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua (16/4) tai Ha Noi, Ban Bi thu T.U Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy Dang ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai Chuong trinh kiem tra nam 2007.

 • Chi thi cua Ban Bi thu ve phat trien va quan ly bao dien tu

  08:20 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Ngay 22/7, Ban Bi thu T.U Dang da ban hanh Chi thi so 52-CT/TW ve phat trien va quan ly bao dien tu o nuoc ta hien nay. Noi dung chi thi nhu sau:

 • Ban Bi thu T U Doan tiep va hoi dam voi Doan dai bieu T U Doan TNCS Trung Quoc

  08:53 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  TP - Trong khuon kho chuyen tham va lam viec tai Viet Nam tu ngay 24 den 28/10/2006, sang qua (25/10), dong chi Ha Quan Khoa, Bi thu Ban Bi thu T.U Doan TNCS Trung Quoc da dan dau Doan dai bieu cap cao T.U Doan TNCS Trung Quoc den chao xa giao Bi thu thu nhat T.U Doan TNCS Ho Chi Minh.

 • Ban Bi thu chi thi Tao moi dieu kien cho Hoi LHTN Viet Nam cac cap to chuc thanh cong dai hoi

  23:09 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu chi thi Tao moi dieu kien cho Hoi LHTN Viet Nam cac cap to chuc thanh cong dai hoi

  Ngay 28/4/2004 Ban Bi thu da co Chi thi so 38-CT/TW ve lanh dao Dai hoi Hoi Lien hiep Thanh nien (LHTN) Viet Nam cac cap tien toi Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V noi dung nhu sau:

 • Chi thi cua Ban Bi thu ve phat trien va quan ly bao dien tu

  22:40 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Ngay 22.7, Ban Bi thu T.U Dang da ban hanh Chi thi so 52-CT/TW ve phat trien va quan ly bao dien tu o nuoc ta hien nay. Noi dung chi thi nhu sau:

 • Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

  14:52 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

  5 nam qua, BCH TU Dang IX lanh dao dat nuoc trong dieu kien trong nuoc va quoc te co nhung thuan loi nhung cung day thach thuc lon, dat ra yeu cau moi doi voi su lanh dao cua dang.

 • Lam viec voi Ban Bi thu T U Doan Thu tuong Phan Van Khai Day manh hon nua viec giao duc truyen thong cho the he tre

  23:24 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Lam viec voi Ban Bi thu T U Doan Thu tuong Phan Van Khai Day manh hon nua viec giao duc truyen thong cho the he tre

  Sang qua 23/3, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai co buoi lam viec voi Ban Bi thu T.U Doan TNCS Ho Chi Minh. Lanh dao nhieu bo nganh T.U da tham du.

 • Lam gi de Bo chinh tri Ban bi thu khoa moi khong pham khuyet diem

  08:27 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Lam gi de Bo chinh tri Ban bi thu khoa moi khong pham khuyet diem

  TP - GS.TS Nguyen Van Truong-Vien truong Vien kinh te sinh thai, nguyen Tong bien tap Tu dien Bach khoa VN: “Quan sat Dai hoi lan nay toi thay co nhieu dien bien theo huong dan chu nhu viec lay y kien tham do dai bieu ve chuc Tong Bi thu...

 • Tang so luong uy vien Bo Chinh tri va Ban bi thu

  00:41 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Tang so luong uy vien Bo Chinh tri va Ban bi thu

  Chieu 20-4, ben le Dai hoi X, tra loi TS ve qui che bau cu Ban chap hanh (BCH) T.U Dang khoa X, ong Truong Vinh Trong cho biet:

 • Ban bi thu dong y tam dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  10:08 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  Ban bi thu dong y tam dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  Xem xet de nghi cua Thu tuong, Ban bi thu Trung uong Dang dong y ve viec tam dinh chi cong tac doi voi ong Tran Quoc Truong - Pho tong thanh tra Chinh phu.

 • Chu tich nuoc se doi thoai truc tuyen voi dan

  13:53 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc se doi thoai truc tuyen voi dan

  Ve chu truong cho phep Bao dien tu cua Dang mo kenh doi thoai giua lanh dao Dang voi dan, Pho Ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Tong bien tap Bao Dao Duy Quat noi doi tuong moi doi thoai voi dan se la Chu tich nuoc hoac Pho Thu tuong... Ong cho biet them trong mot so truong hop Bao se gui cong van de Ban Bi thu nhac nho cac dong chi do, nhu vay se nhanh hon.

 • Ban bi thu dong y tam dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  09:54 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  Xem xet de nghi cua Thu tuong, Ban bi thu Trung uong Dang dong y ve viec tam dinh chi cong tac doi voi ong Tran Quoc Truong - Pho tong thanh tra Chinh phu.

 • Ban Bi thu Trung uong Doan chuc mung lanh dao Dang Nha nuoc

  00:40 | Thứ sáu 04/02/2005 (GMT+7)

  Ban Bi thu Trung uong Doan chuc mung lanh dao Dang Nha nuoc

  Nhan ky niem 75 nam thanh lap Dang Cong san Viet Nam va mung xuan moi At Dau 2005, sang 3/2, tai Van phong T.U Dang, doan dai bieu Ban Bi thu T.U Doan do Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam Hoang Binh Quan dan dau da den tham va chuc mung cac vi lanh dao Dang va Nha nuoc.

 • Viec xu ly Pho tong thanh tra dat len ban Ban bi thu

  09:12 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Chieu 2/11, tra loi VnExpress, Pho chu nhiem thuong truc Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc cho biet, Thu tuong bao cao Ban bi thu ve van de cua nguyen Pho tong thanh tra Tran Quoc Truong - nguoi vua het han tam dinh chi cong tac. Co quan dieu tra da de nghi xu ly hanh chinh ong nay.

 • Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

  01:35 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

  * Guong sang dang vien* Bao chi quoc te noi ve Dai hoi* Se lay y kien tham do tat ca dai bieu ve chuc Tong bi thu* Dang vien lam kinh te tu nhan: Thong diep la khong doi!

 • Ban Bi thu dong y dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  10:47 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  Ban Bi thu dong y dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  Xem xet de nghi cua Thu tuong Chinh phu, hom qua 15/7, Ban Bi thu Trung uong Dang da dong y ve viec tam dinh chi cong tac 3 thang doi voi ong Tran Quoc Truong, Pho tong thanh tra Chinh phu.

 • Kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa

  15:47 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa

  Lam viec voi Ban Bi thu TW Dang, Ban Tuyen giao TW kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa, phuong va tuong duong; xem xet tao dieu kien de co truong chuyen dao tao can bo tuyen giao cac cap.

 • Viec xu ly Pho tong thanh tra dat len ban Ban bi thu

  08:54 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Viec xu ly Pho tong thanh tra dat len ban Ban bi thu

  Chieu 2/11, Pho chu nhiem thuong truc Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc cho biet, Thu tuong bao cao Ban bi thu ve van de cua nguyen Pho tong thanh tra Tran Quoc Truong - nguoi vua het han tam dinh chi cong tac. Co quan dieu tra da de nghi xu ly hanh chinh ong nay.

 • Sang nay cong bo tan tong bi thu Bo Chinh tri Ban Bi thu khoa X

  07:33 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Sang nay cong bo tan tong bi thu Bo Chinh tri Ban Bi thu khoa X

  Chieu 24-4, Ban chap hanh T.U khoa X (181 nguoi) vua duoc bau da hop Hoi nghi trung uong phien dau tien de bau Bo Chinh tri (BCT), Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra trung uong, chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong va tong bi thu.

 • Ban Bi thu chi thi phat trien giao duc chan hung dat nuoc

  12:20 | Thứ bảy 19/06/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu trung uong Dang vua ra chi thi so 40 ve xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc. Muc tieu cua Chien luoc phat trien giao duc 2001-2010 la xay dung doi ngu giao vien, can bo quan ly giao duc duoc chuan hoa, bao dam chat luong, so luong, dong bo ve co cau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0