Van phong UBND thanh pho

Monday, 30/05/2016 21:31
 • Ha Noi muon ban biet thu cong cho cuu chu tich UBND

  14:35 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi muon ban biet thu cong cho cuu chu tich UBND

  Van phong UBND thanh pho Ha Noi vua co cong van (khong so) gui Giam doc So Tai nguyen Moi truong xem xet ban biet thu so 12 Nguyen Che Nghia theo Nghi dinh 61. Nguoi duoc mua ngoi biet thu rong hang tram m2 nay la cuu Chu tich UBND Ha Noi Hoang Van Nghien.

 • Ha Noi lap duong day nong nhan kien nghi cua dan

  19:24 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Hom nay (9/10), Van phong UBND thanh pho Ha Noi cho biet: bat dau tu 1/10, Ha Noi se lap duong day nong 24/24h de tiep nhan va xu ly cac vuong mac, kien nghi cua moi cong dan va, to chuc va doanh nghiep.

 • Ha Noi muon ban biet thu cong cho cuu chu tich UBND

  10:34 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi muon ban biet thu cong cho cuu chu tich UBND

  Van phong UBND thanh pho Ha Noi vua co cong van (khong so) gui Giam doc So Tai nguyen Moi truong xem xet ban biet thu so 12 Nguyen Che Nghia theo Nghi dinh 61. Nguoi duoc mua ngoi biet thu rong hang tram m2 nay la cuu Chu tich UBND Ha Noi Hoang Van Nghien.

 • TP Ho Chi Minh Se cai cach hanh chinh cac phong ban cua UBND thanh pho

  00:31 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Trung Thong - Pho ban Chi dao cai cach hanh chanh TP.HCM, hien Van phong UBND thanh pho dang doi ket qua danh gia cua Trung tam Chung nhan phu hop tieu chuan Quancert ve he thong quan ly chat luong trong cap phep dau tu tai thanh pho.

 • Thang 9 se to chuc tuan le Hanh lang Kinh te Dong Tay

  18:41 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Thang 9 se to chuc tuan le Hanh lang Kinh te Dong Tay

  Ngay 23/3, Van phong UBND thanh pho Da Nang cho biet, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y to chuc Tuan le Hanh lang kinh te Dong – Tay (EWEC), du kien vao dau thang 9 toi tai thanh pho Da Nang.

 • The gioi ao dau gia ung ho nan nhan bao Chanchu

  10:38 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  The gioi ao dau gia ung ho nan nhan bao Chanchu

  Trong nhung ngay qua, nhan dan moi mien to quoc cung voi kieu bao ta o nuoc ngoai lien tuc tham gia ung ho nhung nan nhan cua bao Chanchu, khong dung ngoai cuoc, cac game thu cua "the gioi ao" cung da co hanh dong thiet thuc de huong ung phong trao nay. Cong ty CyberWorld da cong bo chuong trinh dau gia truc tuyen nham gay quy cuu tro dong bao nan nhan con bao Chanchu voi ten goi “Game Thu Thanh Cat Tu Han huong ve mien Trung”. Cac mon do duoc dau gia: 6 bo..

 • Ha Noi Lui thoi han thuc hien quyet dinh ve quan ly hang rong

  10:11 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi Lui thoi han thuc hien quyet dinh ve quan ly hang rong

  Ngay 21/1, Van phong UBND thanh pho Ha Noi thong bao: thanh pho lui thoi gian thuc hien quyet dinh 02/2008/QD-UBND ngay 9/1/2008 cua UBND thanh pho ve quan ly hoat dong ban hang rong tren dia ban thanh pho. Cac co quan chuc nang se xay dung ke hoach cu the va lo trinh thuc hien.

 • Khan truong khac phuc hau qua vu chay Cho Lon Qui Nhon

  14:21 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Khan truong khac phuc hau qua vu chay Cho Lon Qui Nhon

  Sang 17/12, trong khi luc luong phong chay, chua chay van tiep tuc dap tat nhung dam chay am i, tai Van phong UBND thanh pho Qui Nhon, dai dien lanh dao tinh va thanh pho da co cuoc hop khan cap voi cac nganh chuc nang thanh pho de trien khai cac bien phap cap bach khac phuc hau qua cua vu chay nay. Ong Vo Vinh Quang, chu tich UBND thanh pho Qui Nhon da chi dao cho cac don vi lien quan cua thanh pho: Ban quan ly cho phoi hop voi cac luc luong bao ve va cong an..

 • Giu chan chuyen vien IT Can co su quan tam cua cac ban nganh

  11:00 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Giu chan chuyen vien IT Can co su quan tam cua cac ban nganh

  Hien nay nganh CNTT o vi tri thap hon trong cac co quan nha nuoc. Trong cac don vi co ke toan truong, co cac ke toan vien nhung khong co bat ky chuc danh nao cho nganh CNTT. Ban luan ve van de nay, chung toi xin dua ra y kien cua ba Giam doc So Buu chinh Vien thong. Ong Le Manh Ha, Giam doc So Buu chinh Vien thong TP. Ho Chi Minh. Viec ra di la tat yeu! Chung ta dang xay dung mot he thong CNTT tren toan quoc. De xay dung he thong chung ta co the thue ngoai (cac..

 • Ha Noi chua quyet dinh trien khai cai tao Ho Hoan Kiem

  21:06 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 20/9, ong Do Dinh Hong, Pho Van phong UBND thanh pho Ha Noi cho biet, UBND thanh pho da co cong van gui Bo Khoa hoc va Cong nghe dong y ve viec cho thu nghiem khao sat va xu ly bun theo cong nghe cua Duc tai Ho Ba Mau.

 • UBND TP Ha Noi noi gi ve vu can bo danh bac

  16:46 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Tra loi phong van TTXVN ve vu mot so can bo Tong Cty Dau tu va Phat trien nha Ha Noi danh bac bi bat qua tang, ba Nguyen Thi Hong Ha - Chanh Van phong UBND thanh pho Ha Noi - cho biet:

 • Tan Chu tich TP HCM Le Hoang Quan Cham lo doi song nguoi dan chong tham nhung la nhiem vu hang dau

  14:56 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Tan Chu tich TP HCM Le Hoang Quan Cham lo doi song nguoi dan chong tham nhung la nhiem vu hang dau

  Voi 82 phieu ung ho trong tong so 88 dai bieu co mat trong phien hop cua ky hop thu 7 HDND khoa 7 sang 13/7, ong Le Hoang Quan, Uy vien Trung uong Dang, Pho Bi thu thuong truc Thanh uy TP.HCM da tro thanh tan Chu tich UBND TP.HCM nhiem ky den 2009.

 • Lui thoi diem thuc hien de chuan bi tot hon

  16:05 | Thứ hai 28/01/2008 (GMT+7)

  Lui thoi diem thuc hien de chuan bi tot hon

  Quyet dinh so 02/2008/QD-UBND ngay 9/1/2008 cua UBND Thanh pho Ha Noi xac dinh ngay 19/1, se chinh thuc quan ly hoat dong ban hang rong tren dia ban thanh pho. The nhung den ngay 21/1, Van phong UBND Thanh pho Ha Noi lai ra thong bao lui thoi han tren. Theo de nghi cua So Thuong mai, den ngay 1/4/2008 moi thuc hien quyet dinh tren. Xung quanh viec nay con nhieu van de, dac biet la de quan ly duoc hoat dong ban hang rong thi trong khoang thoi gian tu nay den ngay..

 • Ha Noi mo cua song cho hang rong

  09:06 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi mo cua song cho hang rong

  Lui thoi-nbsp;gian thuc hien quyet-nbsp;dinh ve quan ly-nbsp;hang rong tren dia ban Ha Noi, do la thong bao ngay 21/1 cua UBND thanh pho Ha Noi.

 • Vu vuon thu Thu Le Xu ly nghiem can bo sai pham

  06:50 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  Vu vuon thu Thu Le Xu ly nghiem can bo sai pham

  12/9, ong Nguyen Van Thinh, Pho chanh Van phong UBND Thanh pho Ha Noi da chinh thuc ky thong bao y kien cua lanh dao thanh pho Ha Noi ve chi dao giai quyet tinh hinh vi pham trong quan ly, su dung dat dai tai Cong vien Thu Le.

 • Biet thu ong Hoang Van Nghien tung o bi bo hoang

  11:41 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Biet thu ong Hoang Van Nghien tung o bi bo hoang

  Trao doi voi VnE, ong Nguyen Trong Le, Pho van phong UBND thanh pho Ha Noi, cho biet, thanh pho chua thu hoi biet thu 12 Nguyen Che Nghia, ma cuu chu tich thanh pho Hoang Van Nghien tung o. Hon mot nam qua, biet thu 400m2 tri gia hang chuc ty dong dang bi bo hoang.>Cuu chu tich Ha Noi xin mua biet thu cong

 • Thuy cung Thang Long Ca 4 quan chuc lien quan vang mat

  09:39 | Thứ ba 11/09/2001 (GMT+7)

  Thuy cung Thang Long Ca 4 quan chuc lien quan vang mat

  Ong Dinh Hanh, cuu pho chu tich UBND thanh pho Ha Noi, va cuu giam doc So Du lich Nguyen Tuan Nghia, giam doc So KH-DT Nguyen Thanh Binh, chuyen vien Van phong UBND thanh pho Ta Hoang Khai deu "xin phep" khong co mat hoac cao om. Dieu nay khien nhieu nguoi thac mac.

 • Dut diem thu hoi biet thu cong trong nam nay

  08:15 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Dut diem thu hoi biet thu cong trong nam nay

  Chieu 5/10, van phong UBND thanh pho Ha Noi da co thong bao khang dinh se thu hoi hoi biet thu 12 Nguyen Che Nghia va 52 Tue Tinh sau khi giai quyet cho o moi cho ong Nghien, ong Vuong theo dung tieu chuan va quy dinh chung.

 • Se thi thiet ke cau moi qua song Han

  05:12 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  Tin tu Van phong UBND thanh pho Da Nang cho biet thanh pho vua quyet dinh se to chuc thi thiet ke mot cay cau moi bac qua song Han thay the cau Nguyen Van Troi va Tran Thi Ly hien nay.

 • Thang 10 hoac thang 11 2006 se chi het tien cuu tro nan nhan bao Chanchu

  11:01 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 7-8, tin tu Van phong UBND thanh pho Da Nang va tinh Quang Nam, cho biet: So tien ung ho cac nan nhan bao Chanchu hien dang con ton dong gan 30 ty dong se duoc chi het cho cong tac cuu tro gia dinh cac nan nhan bao Chanchu tu nay den thang 10, cham nhat la den thang 11-2006.

 • Thanh Hoa Qui hoach chi tiet khu do thi moi Quang Thanh

  18:16 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Thanh Hoa Qui hoach chi tiet khu do thi moi Quang Thanh

  Nguon tin tu van phong UBND thanh pho Thanh Hoa sang nay (4-6) cho biet UBND thanh pho vua cong bo qui hoach chi tiet, xay dung khu do thi moi Quang Thanh (xa Quang Thanh, TP Thanh Hoa).

 • Khong xay Disney Land tai cong vien Thong nhat

  18:18 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Khong xay Disney Land tai cong vien Thong nhat

  "Chung toi chua bao gio noi se cai tao cong vien Thong nhat thanh Disney Land", Pho Chanh Van phong UBND Thanh pho Ha Noi Nguyen Van Thinh vua khang dinh voi bao gioi hom nay, 17/8.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0