Uy ban Dan toc

Friday, 27/05/2016 21:13
 • Thuc don nha hang quan an Khong duoc dung tu heo moi nuong moi

  14:54 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Theo Uy ban dan toc (Quoc hoi), hien nay mot so co so hoat dong kinh doanh an uong co su dung lai nhung tu mang tinh chat miet thi doi voi dan toc thieu so. Cu the, trong quang cao, thuc don cua cac nha hang quan an da su dung cac tu nhu "heo moi", "lon muong", "nuong moi"... de chi giong heo, hinh thuc nuong cua dong bao dan toc thieu so.

 • Quyet dinh nghi huu theo che do doi voi mot so can bo cap cao

  23:22 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 10/11, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky cac quyet dinh 1481 -1488/QD-TTg ve viec nghi huu theo che do doi voi mot so can bo cap cao cua cac Bo: Ngoai giao, Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Giao duc va Dao tao, Tai nguyen va Moi truong, Bo Giao thong van tai; Uy ban Dan toc; Lien hiep cac To chuc Huu nghi Viet Nam; Hoi dong quoc gia Chi dao bien soan Tu dien bach khoa Viet Nam.

 • Giai doan 2006 2010 Tong von cho giam ngheo gan 43,5 ty dong

  17:49 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 6/3, Bo LD - TB - XH, Uy ban Dan toc, Chuong trinh phat trien Lien Hop Quoc (UNDP) hop, cong bo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve Chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo giai doan 2 (2006-2010) va Chuong trinh 135 giai doan 2 (2006-2010).

 • Chuan bi xet xu vu Cong ty HTPT Dan toc Mien nui

  09:30 | Thứ bảy 22/12/2001 (GMT+7)

  VKSND Toi cao vua hoan thanh cao trang va chuan bi dua 6 bi can vu tham o tai san tai Cong ty Phat trien Ho tro Dan toc Mien nui ra xet xu. Theo cao trang, bang thu doan gui gia va lap hop dong khong pho giam doc cong ty cung dong bon da bien thu gan 1,5 ty dong tien vien tro.

 • Ho tro cac dan toc Pu Peo Si La O Du Ro Mam Brau

  08:35 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky cong van 933/CP-DP dong y chu truong ho tro cac dan toc Pu Peo, Si La, O Du, Ro Mam va Brau. Uy ban Dan toc duoc giao cung voi cac tinh Ha Giang, Dien Bien, Lai Chau, Nghe An, Kontum xay dung hoan thien cac du an kha thi doi voi tung dan toc.

 • Day manh phat trien kinh te xa hoi cac tinh Tay Nguyen

  00:00 | Chủ nhật 26/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 24/9, tai TP Buon Ma Thuot, tinh Dak Lak da dien ra hoi thao khoa hoc ve Chinh sach va giai phap tai chinh day manh phat trien kinh te - xa hoi cac tinh Tay Nguyen do Bo Tai chinh, Uy ban Dan toc cua Quoc hoi va UBND tinh Dak Lak phoi hop to chuc.

 • Tang cuong day nghe tao viec lam cho thanh nien dan toc thieu so

  00:39 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  Hom qua 28/3 tai Ha Noi, T.U Doan va Uy ban Dan toc da to chuc hoi thao "Viec lam cho thanh nien dan toc thieu so".

 • Xet xu vu an Muong Te Phien toa khong co nhan chung

  09:03 | Thứ năm 24/05/2001 (GMT+7)

  5h sang 23/5, tu moi nga duong cua thi xa Dien Bien, dong nguoi keo nhau ve tru so TAND tinh. Thi xa mien nui voi chua day 3 van dan, nay co hang nghin nguoi du lua tuoi, thanh phan xa hoi, dung chen chan theo doi vu an tham nhung o Muong Te, Lai Chau, bat chap trua, chieu, giua cai nang choi chang gan 40 do C.

 • Dam bao dong von den tan tay dong bao

  04:54 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Day la mot trong nam nhom giai phap chinh ho tro phat trien kinh te - xa hoi vung dan toc thieu so va mien nui ma Pho thu tuong Pham Gia Khiem nhan manh tai Hoi nghi quoc te tu van ho tro phat trien kinh te - xa hoi vung dan toc thieu so va mien nui VN giai doan 2006-2010 do Uy ban dan toc cua Chinh phu phoi hop voi Bo Ke hoach - dau tu to chuc hom qua (28-9) tai Ha Noi.

 • Tang hoc bong cho sinh vien hoc sinh dan toc thieu so

  00:40 | Chủ nhật 20/03/2005 (GMT+7)

  Tang hoc bong cho sinh vien hoc sinh dan toc thieu so

  Ngay 19/3/2005, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh, Bo Giao duc - Dao tao, Uy ban Dan toc cua Quoc hoi, Dai Truyen hinh Viet Nam va bao Thieu nien Tien phong da trao hoc bong Vu A Dinh cho 1.000 hoc sinh, sinh vien dan toc thieu so tieu bieu cua cac truong trong nam hoc 2004 - 2005, moi suat tri gia 500 ngan dong.

 • Hoi thao 50 nam Truong Hoc sinh dan toc mien Nam

  23:45 | Thứ bảy 28/05/2005 (GMT+7)

  Chieu 28/5, tai TP Pleiku (Gia Lai), Uy ban Dan toc cua Chinh phu phoi hop voi Bo Giao duc va Dao tao to chuc "Hoi thao ky niem 50 nam thanh lap Truong Hoc sinh dan toc mien Nam (HSDTMN) - Ly luan va thuc tien". Gan 300 dai bieu nguyen la cuu HSDTMN da tham du hoi thao.

 • Se xoa bo cay thuoc phien tai vung cao

  09:54 | Thứ tư 21/02/2001 (GMT+7)

  Se xoa bo cay thuoc phien tai vung cao

  Nhung canh dong thuoc phien nay se bi xoa bo.Tai Hoi nghi tong ket 8 nam van dong xoa bo va phat trien thay the cay thuoc phien, to chuc o Ha Noi, ngay 20/2, Uy ban dan toc mien nui da thong bao, dien tich trong cay thuoc phien o Viet Nam da giam tu 19.000 ha vu 1992-1993 xuong con tren 420 ha hien nay.

 • Tang muc dau tu cho cac du an 135

  22:34 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 18/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh 1102/QD-TTg dieu chinh muc dau tu cac du an thuoc Chuong trinh 135 nam 2006. Theo do, muc dau tu Du an trung tam cum xa nam 2006 la 300 ty dong; du an ho tro phat trien san xuat tu 100 trieu/xa len 120 trieu/xa; nang tu 500 trieu/xa len 700 trieu/xa doi voi Du an xay dung ha tang; du an dao tao can bo tu 30 trieu/xa len 40 trieu xa. Uy ban Dan toc hoc thuc hien du an dao tao 500 trieu dong va Du an trung..

 • Bac Giang Hon 35 HS SV mao nhan nguoi dan toc thieu so

  08:52 | Thứ năm 08/03/2001 (GMT+7)

  Day la nhung phat hien moi nhat tu cuoc tong kiem tra toan tinh do doan cong tac lien nganh (Uy ban Dan toc mien nui, Vien Kiem sat, Van phong Tinh uy, So GD-DT...) tien hanh trong vong nua nam qua.

 • Bai hoc qui gia cua nganh giao duc

  10:25 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  TT (Gia Lai) - Sang 29-5 tai hoi truong 2-9 tinh Gia Lai, Bo GD-DT phoi hop voi Uy ban Dan toc to chuc trong the le ky niem 50 nam thanh lap Truong Hoc sinh dan toc mien Nam tren dat Bac.

 • Xay dung de an xoa doi giam ngheo vung Khmer Nam Bo

  17:45 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Uy ban dan toc chu tri phoi hop thuong truc Ban chi dao Tay Nam bo nghien cuu xay dung de an cu the mang tinh dac thu ve xoa doi, giam ngheo cho vung dong bao dan toc Khmer Nam Bo, som trinh Thu tuong phe duyet trong qui I nam nay.

 • Gan 500 VDV du Hoi thi TT dan toc Cham toan quoc

  12:51 | Chủ nhật 10/10/2004 (GMT+7)

  Sang 9/10, Hoi thi the thao dan toc Cham toan quoc nam 2004 do Uy ban TDTT, Uy ban Dan toc va UBND tinh Ninh Thuan to chuc da khai mac tai Nha thi dau tong hop tinh Ninh Thuan.

 • Gan 500 VDV du Hoi thi TT dan toc Cham toan quoc

  12:51 | Chủ nhật 10/10/2004 (GMT+7)

  Sang 9/10, Hoi thi the thao dan toc Cham toan quoc nam 2004 do Uy ban TDTT, Uy ban Dan toc va UBND tinh Ninh Thuan to chuc da khai mac tai Nha thi dau tong hop tinh Ninh Thuan.

 • Chuong trinh 135 da xay dung duoc hon 17000 cong trinh

  10:10 | Thứ sáu 09/04/2004 (GMT+7)

  Hom qua, Van phong Chinh phu va Uy ban Dan toc to chuc Hoi nghi so ket 5 nam thuc hien Chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan. Thu tuong Phan Van Khai, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem va dai dien cac bo nganh, dia phuong da tham du.

 • Bo truong UB Dan toc doi thoai truc tuyen

  16:56 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Bo truong UB Dan toc doi thoai truc tuyen

  Cuoc doi thoai truc tuyen dau tien cua Bo truong, Chu nhiem UB Dan toc Ksor Phuoc voi chu de "Chu truong, chinh sach dan toc cua Dang va Nha nuoc" da dien ra trong 2 gio, sang 29/6. Bo truong da tra loi 34 cau trong tong so hon 500 cau hoi.

 • Cap dat cho hon 89.000 ho dan toc thieu so

  10:51 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Cap dat cho hon 89.000 ho dan toc thieu so

  Theo Uy ban Dan toc, 6 thang dau nam nay, tai nhieu tinh nhu Tuyen Quang, Lao Cai, Kon Tum… da co 89.400 ho dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan duoc cap gan 19.000ha dat san xuat.

 • Khai mac Hoi thi the thao dan toc Cham toan quoc

  10:13 | Chủ nhật 10/10/2004 (GMT+7)

  Sang 9-10, tai Nha thi dau tong hop tinh Ninh Thuan, Uy ban The duc-The thao, Uy ban Dan toc va UBND tinh Ninh Thuan da khai mac Hoi thi the thao dan toc Cham toan quoc nam 2004.

 • 7 muc phu cap khu vuc moi

  10:39 | Thứ ba 06/02/2001 (GMT+7)

  Lien bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh va Uy ban Dan toc mien nui moi ban hanh thong tu so 3/2001 huong dan thuc hien che do phu cap khu vuc doi voi nhung nguoi song, lam viec o nhung vung co dieu kien khi hau xau, vung xa, co so ha tang thap kem.

 • Se phan dinh lai vung dan toc thieu so

  09:50 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Chinh phu vua co y kien phe duyet viec ban hanh tieu chi moi ve phan dinh vung dan toc thieu so va mien nui theo trinh do phat trien.

 • Cac dia phuong thuc hien hieu qua chuong trinh 135

  14:35 | Thứ ba 24/09/2002 (GMT+7)

  Sang nay, tai Ha Noi, Uy ban Dan toc da to chuc Hoi nghi trao doi kinh nghiem va tap huan co che quan ly Chuong trinh 135 cac tinh phia Bac. Cac dai bieu cung thao luan ve viec thuc hien nhung nguyen tac chu yeu: dan chu cong khai; xa co cong trinh, dan co viec lam, phan cap manh cho co so quan ly.

 • Cay thuoc phien o Viet Nam con rat it

  09:33 | Thứ sáu 09/08/2002 (GMT+7)

  Do la danh gia cua dai dien Van phong Uy ban Kiem soat ma tuy Lien hop quoc (UNDCP) tai cuoc hop voi Uy ban dan toc va mien nui ngay 7/8 tai Ha Noi. Nam 1985, dien tich trong cay thuoc phien cua Viet Nam la 2.000 ha nam thi nay con khong dang ke.

 • Cau truyen hinh chao mung Dai hoi Dang

  08:02 | Thứ năm 12/04/2001 (GMT+7)

  Dai dien 22 dan toc se tham gia phat bieu y kien, trao doi truc tiep voi lanh dao Uy ban Dan toc va Mien nui, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Tong cuc Dia chinh... Chuong trinh duoc phat song truc tiep tai ba dau cau Ha Noi, Gia Lai va Can Tho vao 20 gio ngay 15/4.

 • Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU Dang

  16:55 | Thứ hai 26/03/2001 (GMT+7)

  Thi hanh ky luat Dang doi voi 4 uy vien TU va mot uy vien Bo Chinh tri: Canh cao Bo truong - Chu nhiem Uy ban Dan toc va Mien nui Hoang Duc Nghi, Bo truong - Chu nhiem UBTDTT Ha Quang Du, Tong Giam doc Tong cong ty Than Viet Nam Doan Van Kien; khien trach Bo truong Quoc Phong Pham Van Tra, Tong Tham muu truong QDNDVN Le Van Dung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0