UBND TP Can Tho

Tuesday, 31/05/2016 03:19
 • Ky luat Chu tich va Pho chu tich UBND TP Can Tho

  15:04 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Ky luat Chu tich va Pho chu tich UBND TP Can Tho

  Ban Bi thu Trung uong Dang vua co quyet dinh ky luat Ban can su Dang, Chu tich, Pho chu tich thuong truc UBND TP Can Tho ve mot so sai pham trong cong tac dieu hanh, quan ly Nha nuoc tren dia ban.

 • Ky luat Dang 2 lanh dao chu chot TP Can Tho

  10:59 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/12, Uy ban Kiem tra Trung uong da lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Can Tho, cong bo 3 quyet dinh cua Ban Bi thu ky luat: canh cao Dang doi voi ong Vo Thanh Tong (Ut Tong), Chu tich UBND TP Can Tho va ong Pham Phuoc Nhu, Pho Chu tich UBND TP Can Tho; ky luat khien trach doi voi tap the Ban can su Dang Van phong UBND TP Can Tho. Quyet dinh so 669 (20/12/2007) cua Ban Bi thu neu ro: Ong Vo Thanh Tong da buong long quan ly trong chi dao thuc hien viec giao..

 • Ky luat Dang Chu tich va Pho Chu tich UBND Can Tho

  08:44 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/12, UB Kiem tra Trung uong da lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Can Tho, cong bo 3 quyet dinh cua Ban Bi thu ky luat: canh cao Dang doi voi ong Vo Thanh Tong, Chu tich UBND TP Can Tho va ong Pham Phuoc Nhu, Pho Chu tich UBND TP Can Tho; ky luat khien trach doi voi tap the Ban can su Dang Van phong UBND TP Can Tho.

 • Ong Tran Thanh Man duoc bau lam Chu tich UBND TP Can Tho

  14:35 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Ong Tran Thanh Man duoc bau lam Chu tich UBND TP Can Tho

  Sang nay (3/3), ky hop bat thuong HDND TP Can Tho (khoa VII – ky hop thu XII) da bau ong Tran Thanh Man, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Pho Bi thu Thanh uy TP Can Tho, Bi thu Quan uy quan Binh Thuy lam Chu tich UBND TP Can Tho.

 • Hoi Van nghe Can Tho Khong kinh phi hoi buon thiu

  16:53 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Hoi Van nghe Can Tho Khong kinh phi hoi buon thiu

  TP - Tu thang 1/2007, Hoi Van nghe TP Can Tho bi cat hoan toan kinh phi. Sau do, UBND TP Can Tho co y kien chi dao So Tai chinh bo tri kinh phi cho Hoi tu ngan sach cua thanh pho va trinh UBND TP Can Tho phe duyet truoc ngay 2/3/2007.

 • Mot cong dan thang kien UBND TP Can Tho

  00:05 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 19/8, Toa Hanh chinh, TAND TP Can Tho da dua ra xet xu vu kien ve quyet dinh hanh chinh cua UBND TP Can Tho voi nguyen don la ba Luu Tuy Ha (ngu tai 6 Hai Ba Trung, Q.Ninh Kieu) duoc su uy quyen cua ba Galabert Monique va ba Galabert Marie Therese la cac dong thua ke cua ba Galabert Nicole (nhu danh Ly Thi Chi) chu so huu hop phap cac can nha.

 • Ban quan ly du an cung la to chuc tin dung den

  09:02 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Ban quan ly du an cung la to chuc tin dung den

  Sang 7-6-2004, Toa an nhan dan TP Can Tho da dua ra xet xu so tham vu an co y lam trai, tham o, nhan hoi lo, lam dung tin nhiem, lam dung chuc vu quyen han... tai Trung tam thuong mai Cai Khe (TTTMCK) Can Tho.

 • Vui Xuan trong khuon vien UBND TP Can Tho

  23:39 | Chủ nhật 29/01/2006 (GMT+7)

  Vui Xuan trong khuon vien UBND TP Can Tho

  Nhu thuong le vai nam nay, nhung ngay dau nam moi, tru so UBND TP Can Tho lai mo toang canh cong sat don nhan dan vao vui Xuan trong khuon vien rong, dep.

 • Hacker xoa so website UBND TP Can Tho

  22:35 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Hacker xoa so website UBND TP Can Tho

  Sang ngay 2/11, nguoi dan truy cap vao trang web chinh thuc cua Uy ban Nhan dan thanh pho Can Tho da phat hien website nay da bi hacker "danh sap". Toan bo du lieu da bi xoa sach hoan toan va hacker da de lai tren trang chu 3 dong chu lon: "May ong UBND Tp na \y la\m an be\o wa/"... (!) (anh).

 • Ky luat Chu tich Pho chu tich UBND TP Can Tho

  23:45 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Vua qua tai Can Tho, Doan cong tac cua Uy ban Kiem tra Trung uong Dang do ong Nguyen Van Dam, Uy vien, lam truong doan da thuc hien viec kiem tra, giam sat ve cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi; viec thuc thi luat phap cua cac co quan Nha nuoc.

 • UBND TP Can Tho cam ket Khong con song canh 3 khong

  07:01 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Sau khi TS phan anh tinh trang bat cap o mot so khu tai dinh cu va du an khien hang ngan nguoi dan kho so, chieu 25-10 ong Pham Phuoc Nhu - pho chu tich UBND TP Can Tho - lam truong doan cung cac so, nganh da di kiem tra cac van de bao neu.

 • Can Tho thay Chu tich UBND

  15:25 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Can Tho thay Chu tich UBND

  3/3, ong Tran Thanh Man, nguyen Pho Bi thu Thanh uy Can Tho duoc bau lam Chu tich UBND TP Can Tho.

 • Canh cao chu tich va pho chu tich UBND TP Can Tho

  08:12 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Ngay 28-12, Uy ban Kiem tra trung uong da lam viec voi Ban thuong vu Thanh uy Can Tho de trien khai quyet dinh cua Ban Bi thu ve viec ky luat canh cao Dang doi voi hai ong Vo Thanh Tong (chu tich UBND TP Can Tho) va Pham Phuoc Nhu (pho chu tich).

 • Nguyen Chu tich va Pho chu tich UBND TP Can Tho duoc trieu tap ra toa

  22:26 | Chủ nhật 06/06/2004 (GMT+7)

  Theo lich xet xu cua Toa an nhan dan TP Can Tho, trong hai ngay 7 - 8/6/2004, vu an tieu cuc nghiem trong xay ra tai Trung tam Thuong mai Cai Khe (TTTMCK) se duoc dua ra xet xu so tham.

 • Chu truong cam xe loi xe ba gac la khong voi vang

  07:40 | Thứ tư 28/07/2004 (GMT+7)

  Truoc nhung buc xuc cua nguoi dan va bao chi (TS da co tin, bai phan anh ve van de nay) cho rang chu truong cam xe loi, xe ba gac cua UBND TP Can Tho la “cam voi vang”, chua co lo trinh cu the, chua co phuong tien thay the, chua co chinh sach doi voi nguoi hanh nghe nay..., ong Vo Thanh Tong - chu tich UBND TP Can Tho - vua giai thich:

 • Chanh thanh tra bi thoi chuc van khong roi ghe

  11:55 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Chanh thanh tra bi thoi chuc van khong roi ghe

  Ngay 14/12/2007, UBND TP Can Tho trien khai quyet dinh dieu chuyen ba Huong ve So Noi vu de cho phan cong cong tac khac. Nhung den nay ba Huong van giu ghe Chanh thanh tra.

 • Se san xuat dien bang trau

  08:26 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Se san xuat dien bang trau

  Moi nam, cac nha may xay xat o khu vuc DBSCL thai ra song rach khoang 3,7 trieu tan trau, lam o nhiem moi truong nghiem trong. Sap toi luong trau nay se duoc su dung lam nhien lieu de san xuat dien voi gia thanh ha Trung tam Nghien cuu va Phat trien ve tiet kiem nang luong (ENERTEAM- TPHCM) vua trinh UBND TP Can Tho du an xay dung 2 nha may dien, su dung nhien lieu bang... trau voi tong von dau tu khoang 9,6 trieu USD. Giam doc So Khoa hoc-Cong nghe TP Can Tho,..

 • Thong bao sai ket luan cua Thanh tra Chinh phu

  08:24 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Ket luan thanh tra do pho tong Thanh tra Chinh phu Le Dinh Dau ky ngay 26-7-2006 gui Thu tuong Chinh phu co noi dung neu ro: huy quyet dinh so 41 ngay 16-9-2004 cua chanh Thanh tra TP Can Tho va quyet dinh so 2731 ngay 8-8-2005 cua chu tich UBND TP Can Tho ve viec giai quyet khieu nai cua ong Pham Hoai Son; hop thuc hoa 483m2 dat tren duong Nguyen Van Cu, quan Ninh Kieu cho ong Son quyen su dung.

 • UBND TP Can Tho phai boi thuong dat bi thu hoi cho ba ho dan

  06:04 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Ba ho Au Lui, Au Tai Tham va Nguyen Van Hung o quan Cai Rang phai duoc xem xet boi thuong, ho tro dien tich dat bi thu hoi; chu tich UBND TP giai quyet khieu nai cuoi cung cua ho khong dung phap luat, chinh sach nha nuoc.

 • Thu hoi chu truong cho Hoang Anh Gia Lai thue

  02:12 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Trao doi voi TS, ong Pham Phuoc Nhu - pho chu tich UBND TP Can Tho - cho biet lanh dao dia phuong vua hop voi cac so, nganh de tim ra giai phap nham khai thac “mieng dat vang” hieu qua.

 • Cuoc chien du an giua Hoang Anh Gia Lai voi thanh pho

  13:09 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Cuoc chien du an giua Hoang Anh Gia Lai voi thanh pho

  TP - Ngay 19/7, ong Pham Phuoc Nhu, Pho Chu tich thuong truc UBND TP Can Tho cho biet, trong ngay nay ong se ky quyet dinh thu hoi quyet dinh cho Cty Co phan Dau tu Xay dung Hoang Anh Gia Lai (Hoang Anh Gia Lai) thue dat o Vong Xoay con Cai Khe.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0