Ty le du tru bat buoc

Sunday, 29/05/2016 20:22
 • Tang ty le du tru bat buoc len 15

  19:40 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Tang ty le du tru bat buoc len 15

  "Lam phat se tang nua trong nua sau nam 2007 va co the dat muc tang 8,5% vao quy 3 va 9,1% vao quy 4 nam 2007. Voi viec tien te duoc rut khoi luu thong, tang yeu cau du tru ngoai hoi se la bien phap hieu qua nhat va toi nghi ty le du tru bat buoc se co kha nang tang len 15%".

 • Tat ca cac TCTD phai tang ty le du tru bat buoc

  17:40 | Thứ hai 28/06/2004 (GMT+7)

  Tat ca cac TCTD phai tang ty le du tru bat buoc

  Thay vi tang lai suat, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cach day it phut da cong bo tang ty le du tru bat buoc doi voi tat ca cac to chuc tin dung. Day la dong thai chinh thuc dau tien cua Ngan hang Trung uong trong viec doi pho voi nguy co lam phat va giai thoat suc ep len lai suat.

 • Khong bat buoc giam ty le du tru bat buoc

  15:41 | Thứ bảy 17/02/2001 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc van chua co cau tra loi cho de nghi cua cac ngan hang thuong mai giam ty le du tru bat buoc ngoai te nham thao go kho khan khi lai suat tien gui ngoai te lien tuc giam. Ve van de nay, ong Vo Tri Thanh, Pho Vu truong Vu Nghien cuu va Du bao thuoc Vien Nghien cuu, Quan ly Kinh te TW da khang dinh voi Thoi bao Ngan hang rang, khong nen ha ty le du tru bat buoc trong thoi diem nay.

 • Tang du tru bat buoc Cac ngan hang noi gi

  15:34 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Tang du tru bat buoc Cac ngan hang noi gi

  Gioi ngan hang thuong mai buc xuc truoc mot ty le du tru bat buoc tang qua nhanh va manh. Theo quyet dinh tu Ngan hang Nha nuoc, cac ngan hang bat dau thuc hien cat bot von vao kho tuong ung voi ty le du tru bat buoc moi; lai suat huy dong o khoi quoc doanh cung bat dau giam.

 • Ma phanh moi cho lai suat

  13:55 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Ma phanh moi cho lai suat

  Lai suat tren thi truong ngan hang bat dau co nhung bien dong kha dac biet khi Ngan hang Nha nuoc lap “ma phanh” moi.Giam lai suat huy dong la giam loi ich cua nguoi gui tien - nguoi nuoi song va dong hanh cung ngan hang trong thoi gian qua - Anh: Viet Tuan. Tu cuoi nam 2004, thi truong lai suat ngan hang dinh hinh o huong van dong kha on dinh: lai suat huy dong va cho vay cung tang; chenh lech giua lai suat huy dong va cho vay (nguon thu chinh cua cac ngan..

 • Dieu chinh ty le du tru bat buoc tai cac to chuc tin dung

  18:01 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh ty le du tru bat buoc tai cac to chuc tin dung

  Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh Quyet dinh so 1141/QD-NHNN dieu chinh ty le du tru bat buoc doi voi cac to chuc tin dung.

 • Tang ty le du tru bat buoc cua ngan hang

  17:03 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 16/1, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam da ky quyet dinh ve viec tang them 1% ty le du tru bat buoc doi voi cac loai tien gui so voi ty le quy dinh hien nay, ke tu thang 2 toi.

 • Tang ty le du tru bat buoc tai cac ngan hang

  09:57 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Tang ty le du tru bat buoc tai cac ngan hang

  Ngay 16/1/2008, Thong doc NHNN da ban hanh Quyet dinh so 187/2008/QD-NHNN ngay 16/01/2008 ve viec dieu chinh du tru bat buoc doi voi to chuc tin dung.

 • Dieu chinh ty le du tru bat buoc tai cac to chuc tin dung

  20:07 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh ty le du tru bat buoc tai cac to chuc tin dung

  Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh Quyet dinh so 1141/QD-NHNN dieu chinh ty le du tru bat buoc doi voi cac to chuc tin dung.

 • Ha ty le du tru bat buoc doi voi tien gui ngoai te

  16:20 | Thứ ba 19/11/2002 (GMT+7)

  Do la noi dung quyet dinh so 1277 ve viec dieu chinh ha ty le du tru bat buoc doi voi tien gui ngoai te do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam ban hanh ngay 18/11. Ke tu thang 12, ty le du tru bat buoc doi voi tien gui ngoai te khong ky han va co ky han duoi 12 thang se la 5% tren tong so du tien gui bang ngoai te, giam 3% so voi quy dinh hien hanh.

 • De nghi giam ty le du tru bat buoc tien gui USD

  09:42 | Thứ tư 07/02/2001 (GMT+7)

  Cac ngan hang thuong mai trong nuoc vua gui van ban khan thiet de nghi Ngan hang Nha nuoc xem xet giam ty le du tru bat buoc doi voi tien gui USD xuong ngang bang muc du tru bat buoc cua tien gui VND, giup ho khong bi lo trong viec huy dong von va cho vay ngoai te phuc vu san xuat kinh doanh cua cac doanh nghiep.

 • De nghi giam ty le du tru bat buoc doi voi USD

  08:09 | Thứ tư 17/07/2002 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc TP HCM vua co van ban de nghi Ngan hang Nha nuoc VN tiep tuc xem xet giam ty le du tru bat buoc voi USD tu 8% xuong con 5% tren tong so du tien gui ngoai te duoi 12 thang.

 • Lai suat tang cao va hang loat tac dong khong mong doi

  08:54 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Lai suat tang cao va hang loat tac dong khong mong doi

  Lai suat tien dong lien tuc tang vot trong nhung ngay qua, trong khi do lai suat dong USD lai giam manh va du bao con giam. Dien bien trai chieu tren thi truong tien te dang khien cac chuyen gia kinh te dua ra nhieu du bao khong mong doi.

 • 2008 Nganh ngan hang doi mat voi nhieu kho khan

  10:16 | Chủ nhật 10/02/2008 (GMT+7)

  2008 Nganh ngan hang doi mat voi nhieu kho khan

  Cac quy dinh ve tang lai suat, tang ty le du tru bat buoc, dieu chinh ty le cho vay chung khoan… dang dat cac ngan hang truoc mot lo trinh chong gai hon.

 • Ngan hang Nha nuoc kien quyet on dinh lai suat

  15:58 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  Ve thong tin Ngan hang Nha nuoc (NHNN) se nang ty le du tru bat buoc len 15%, mot quan chuc NHNN khang dinh hien chua co bat ky mot dong thai gi ve viec dieu chinh ty le du tru bat buoc, NHNN quyet tam giu on dinh mat bang lai suat tu nay den cuoi nam nhu nhung thang dau nam.

 • NHNN kien quyet on dinh lai suat

  09:47 | Chủ nhật 26/08/2007 (GMT+7)

  Ve thong tin Ngan hang Nha nuoc (NHNN) se nang ty le du tru bat buoc len 15%, mot quan chuc NHNN khang dinh hien chua co bat ky mot dong thai gi ve viec dieu chinh ty le du tru bat buoc, NHNN quyet tam giu on dinh mat bang lai suat tu nay den cuoi nam.

 • Ngan hang Nha nuoc kien quyet on dinh lai suat

  12:51 | Chủ nhật 26/08/2007 (GMT+7)

  Ve thong tin Ngan hang Nha nuoc se nang ty le du tru bat buoc len 15%, mot quan chuc NHNN khang dinh hien chua co bat ky mot dong thai gi ve viec dieu chinh ty le du tru bat buoc, NHNN quyet tam giu on dinh mat bang lai suat tu nay den cuoi nam nhu nhung thang dau nam. >> Thua ngoai te, sao tang lai suat?

 • Tin tai chinh chung khoan

  22:58 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  NH Nha nuoc Viet Nam da co quyet dinh tang gap doi ty le du tru bat buoc doi voi tien gui bang dong Viet Nam. Theo do, ty le du tru bat buoc doi voi tien gui bang dong Viet Nam co ky han duoi 12 thang cua cac to chuc tin dung duoc tang tu 5% len 10% tren tong so du tien gui phai du tru bat buoc. Rieng voi Ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam tang tu 4% len 8%. (H.Ly)

 • Thao ngoi qua bom lai suat

  11:22 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Thao ngoi qua bom lai suat

  Theo tin tu Hiep hoi Ngan hang Viet Nam, trong tuan nay, Hiep hoi se to chuc mot cuoc hop giua cac ngan hang lien quan toi van de lai suat tren thi truong hien nay. Lai suat la van de kha thoi su tren thi truong ngan hang trong thoi gian vua qua, sau khi kha nhieu ngan hang co phan tang lai suat huy dong tien gui, nhieu nguoi lo ngai no se gay phan ung day chuyen, khien cac ngan hang thuong mai nha nuoc lon cung tang lai suat, nen day mat bang lai suat thi truong..

 • Ngan hang Nha nuoc yeu cau Khong tang lai suat cho vay

  22:47 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc yeu cau Khong tang lai suat cho vay

  Sau khi quyet dinh tung tien dong mua USD ho tro xuat khau, ngay 17/1, Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da ra chi thi tang ty le du tru bat buoc. Hom nay (18/1), Ngan hang Nha nuoc da co van ban yeu cau cac to chuc tin dung khong tang lai suat cho vay… Tat ca nhung bien phap nay deu dang co tac dong tich cuc den thi truong tien te, tin dung.

 • Loi nhuan ngan hang co phan tang toc

  14:34 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Loi nhuan ngan hang co phan tang toc

  Den thoi diem nay, nhieu ngan hang thuong mai co phan dang nam trong tay kha nang ve dich truoc han ve loi nhuan. Dang chu y la kha nang nay duoc dat ra trong mot nam doi mat voi nhieu kho khan. Dau thang 10 nay, cac ngan hang thuong mai co phan lan luot cong bo ket qua kinh doanh sau 3 quy dau nam. Nhung ket qua nay cung giai thich mot phan nguyen nhan gia co phieu ngan hang dang co su phuc hoi manh me. Loi nhuan vuot tro ngai Khoi dau nam 2007, hoat dong cua..

 • Thi truong chung khoan chau A chao dao

  20:26 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan chau A chao dao

  Ngay 12/11, thi truong chung khoan chau A chao dao voi su lao doc cua cac chi so chu chot. Nhat Ban: Dong Yen len gia manh Tai Nhat Ban, dong Yen tang gia manh nhu mot don giang vao cac nha xuat khau cua nuoc nay, khien co phieu cua cac cong ty xuat khau lon dong loat mat diem, day thi truong chung khoan Nhat giam xuong qua muc thap nhat trong 52 tuan qua. Chi so Nikkei 225 cua phien giao dich buoi sang giam 2,4% xuong con 15.208,78 diem. Truoc do, chi so nay co..

 • Lai suat ngan hang da o muc cuc ky nguy hiem

  06:09 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Lai suat ngan hang da o muc cuc ky nguy hiem

  - Thuc hien nhieu muc tieu cung mot luc: kiem che lam phat duoi muc tang truong kinh te, ho tro TTCK phuc hoi va kim ham su tang truong nong cua thi truong bat dong san dang thuc su la bai toan kho trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN).Thuc hien nhieu muc tieu cung mot luc dang thuc su la bai toan kho trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN). (Anh: LAD, PH)Chi so gia tieu dung nam 2007 tang 12,6%, thang 1/2008..

 • Loi nhuan ngan hang co phan tang toc

  12:57 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Loi nhuan ngan hang co phan tang toc

  Den thoi diem nay, nhieu ngan hang thuong mai co phan dang nam trong tay kha nang ve dich truoc han ve loi nhuan.Dang chu y la kha nang nay duoc dat ra trong mot nam doi mat voi nhieu kho khan. Dau thang 10 nay, cac ngan hang thuong mai co phan lan luot cong bo ket qua kinh doanh sau 3 quy dau nam. Nhung ket qua nay cung giai thich mot phan nguyen nhan gia co phieu ngan hang dang co su phuc hoi manh me. Loi nhuan vuot tro ngai Voi so lieu cong bo dau thang nay,..

 • Tien te va lai suat ngan hang Tang du tru bat buoc lai suat tang theo

  23:17 | Thứ hai 28/06/2004 (GMT+7)

  Tien te va lai suat ngan hang Tang du tru bat buoc lai suat tang theo

  Hom qua 28/6, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) da to chuc hop bao cong bo tinh hinh tien te va lai suat ngan hang trong 6 thang dau nam dong thoi cong bo viec tang manh ty le du tru bat buoc doi voi tien gui VND va USD cua cac to chuc tin dung.

 • Tang du tru bat buoc doi voi cac ngan hang Lai suat cho vay co nguy co tang cao

  22:45 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Tang du tru bat buoc doi voi cac ngan hang Lai suat cho vay co nguy co tang cao

  Quy dinh tang du tru bat buoc tien dong cua Ngan hang Nha nuoc VN (NHNN) khien cac ngan hang (NH) thuong mai dang dau dau truoc van de phai dieu chinh giam lai suat (LS) huy dong hay tang lai suat cho vay doi voi cac ca nhan, doanh nghiep (DN). Hau het tong giam doc cua cac NH cho rang chac chan mat bang LS se thay doi, cac anh huong den nguoi gui tien va nguoi vay, den gia ca hang hoa… la khong the tranh khoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0