Truong DH Can Tho

Saturday, 28/05/2016 11:01
 • DH Can Tho mo rong khoi thi mot so nganh

  17:07 | Chủ nhật 05/03/2006 (GMT+7)

  DH Can Tho mo rong khoi thi mot so nganh

  TS Do Van Xe, pho hieu truong Truong DH Can Tho, vua ky quyet dinh chi tieu tuyen sinh cua 56 nganh, chuyen nganh dao tao DH-CD va mo rong khoi thi tai truong trong ky tuyen sinh 2006.

 • Truong DH Can Tho Khoi cong xay dung trung tam hoc lieu

  22:55 | Thứ hai 08/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 6-3-2004, Truong DH Can Tho da khoi cong cong trinh xay dung Trung tam Hoc lieu do To chuc tu thien Atlantic Philantropies (Hoa Ky) tai tro, voi tong tri gia 7,43 trieu USD. Truong DH Quoc te RMIT Viet Nam se quan ly viec thuc thi de an va don vi thi cong cong trinh la Cong ty Xay dung Dan dung va Cong nghiep Delta, Viet Nam.

 • Truong DH Can Tho xet tuyen 1.031 chi tieu NV2

  15:09 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Truong DH Can Tho xet tuyen 1.031 chi tieu NV2

  Truong DH Can Tho xet tuyen 19 nganh va chuyen nganh voi tong chi tieu 1.031 va 120 chi tieu cho nganh Tin hoc he CD.

 • DH Can Tho cong bo diem chuan va diem NV2

  03:12 | Chủ nhật 14/08/2005 (GMT+7)

  DH Can Tho cong bo diem chuan va diem NV2

  Ngay 13-8-2005, PGS-TS Le Quang Minh, hieu truong Truong DH Can Tho da thong bao diem xet tuyen ky thi tuyen sinh DH-CD nam hoc 2005-2006. Dong thoi, DH Can Tho cung thong bao diem xet tuyen vao du bi DH; dieu kien xet tuyen NV2.

 • Truong DH Can Tho mo them 4 nganh dao tao Thac si

  21:02 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Nam 2004, Truong DH Can Tho mo them 4 nganh dao tao sau DH cap Thac si, gom: Ly luan va phuong phap giang day (PPGD) mon Van va tieng Viet (chi tieu tuyen 15 hoc vien), Ly luan va PPGD mon tieng Anh (tuyen 20 hoc vien), Quan tri kinh doanh (tuyen 25 hoc vien) va Kinh te nong nghiep (tuyen 20 hoc vien).

 • DH Can Tho Mot so nganh mo rong khoi thi

  22:02 | Chủ nhật 05/03/2006 (GMT+7)

  DH Can Tho Mot so nganh mo rong khoi thi

  Sinh vien khoa Kinh te Truong DH Can Tho hoc nhom tren may vi tinh

 • Truong DH Can Tho cong bo diem chuan NV2

  20:47 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Truong DH Can Tho cong bo diem chuan NV2

  Chieu nay 12-9-2006, Pho hieu truong DH Can Tho Chau Van Luc da ky quyet dinh cong bo diem chuan trung tuyen NV2. Voi ket qua xet tuyen NV2 vua cong bo, Truong DH Can Tho da tuyen duoc them 1.015 thi sinh vao he DH va 147 thi sinh vao he CD.

 • Ngay hoi tu van tuyen sinh TP Can Tho Nhieu gut mac duoc giai dap

  14:46 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Ngay hoi tu van tuyen sinh TP Can Tho Nhieu gut mac duoc giai dap

  Hon 10.000 hoc sinh cac truong THPT tai TP Can Tho va cac tinh lan can nhu Hau Giang, Vinh Long da den du Ngay hoi tu van tuyen sinh DH, CD 2007 do bao TS to chuc tai Truong DH Can Tho ngay 25-3-2007.

 • Dua 1.300 hoc sinh DBSCL hoc tap dao tao o nuoc ngoai

  19:16 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Dua 1.300 hoc sinh DBSCL hoc tap dao tao o nuoc ngoai

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da chi dao Bo GD-DT chu tri xem xet chi dao viec thuc hien de an do Truong DH Can Tho de xuat dua 1.300 hoc sinh trong vung DBSCL di hoc tap va dao tao o nuoc ngoai (tu nam 2005 den 2015).

 • DBSCL 13 tinh dua nguoi tai du hoc

  22:38 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Trong thang 9-2005, Truong DH Can Tho se trien khai “Chuong trinh dao tao sau DH bang ngan sach dia phuong” (chuong trinh Mekong 1.000). Pho giao su - tien si Le Quang Minh, Hieu truong Truong DH Can Tho, cho biet nhu tren.

 • Khoa Cong nghe thong tin Truong DH Can Tho duoc chon Dao tao CNTT bang ngoai ngu

  21:19 | Thứ hai 09/02/2004 (GMT+7)

  Theo Thac si Nguyen Van Linh, Pho Truong khoa Cong nghe thong tin (CNTT), Truong DH Can Tho (DHCT), khoa CNTT dang xay dung du an "Dao tao CNTT bang ngoai ngu" theo chuong trinh thi diem cua Bo Giao duc - Dao tao. Ca nuoc co 7 khoa CNTT trong diem thuoc cac truong DH: Bach khoa Ha Noi, Khoa hoc tu nhien Ha Noi, Bach khoa TP.HCM, Khoa hoc tu nhien TP.HCM, Dai hoc Hue, DH Da Nang va DH Can Tho duoc dau tu trien khai chuong trinh nay.

 • DH Can Tho mo them hai nganh hoc moi

  19:57 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Nam hoc 2004-2005, Truong DH Can Tho duoc Bo Giao duc - Dao tao cho phep mo them 2 nganh hoc moi: Quan ly nghe ca va Cu nhan Phap van. Nhu vay, ky tuyen sinh nam 2004, Truong DH Can Tho se tuyen sinh 45 nganh hoc.

 • DH Can Tho tuyen sinh chuong trinh tien tien nganh Cong nghe sinh hoc

  17:20 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  DH Can Tho tuyen sinh chuong trinh tien tien nganh Cong nghe sinh hoc

  Hoi dong tuyen sinh Truong DH Can Tho vua thong bao tuyen sinh dao tao theo chuong trinh tien tien nganh Cong nghe sinh hoc tu nam hoc 2006-2007 cua Truong DH Michigan, Hoa Ky (Michigan State University, MSU).

 • Gap go va noi ket nha san xuat nha phan phoi TP HCM DBSCL

  18:12 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Gap go va noi ket nha san xuat nha phan phoi TP HCM DBSCL

  Sang 25-7-2006, tai Trung tam hoc lieu Truong DH Can Tho, hoi thao voi chu de tren da duoc to chuc tren co so hop tac giua Trung tam xuc tien Thuong mai - Dau tu (ITPC), Cau lac bo doanh nghiep hang VN chat luong cao, bao Sai Gon Tiep Thi, Vien nghien cuu phat trien DBSCL (MDI) thuoc Truong DH Can Tho va Cong ty TNHH ADC trong khuon kho du an “Ho tro phat trien mang luoi ban le VN” trong boi canh hoi nhap WTO.

 • Trao hoc bong Giup ban vuot kho cho 200 SVHS

  08:12 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  19g30 toi nay (24-9), tai Truong DH Can Tho, bao TS phoi hop voi Thanh doan Can Tho, Doan thanh nien Truong DH Can Tho, Cong ty co phan duoc pham Imexpharm... se to chuc dem giao luu giua nhung “bong hoa” hoc gioi - vuot kho voi HSSV.

 • Xep hang tu 3g sang de dang ky hoc Anh van

  07:46 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Xep hang tu 3g sang de dang ky hoc Anh van

  Tai Trung tam ngoai ngu Truong DH Can Tho, rat nhieu nguoi da phai xep hang rong ran tu 3g-4g sang voi hi vong duoc dang ky hoc Anh van.

 • DH Can Tho tuyen 5.200 chi tieu dao tao chinh quy

  11:03 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  DH Can Tho tuyen 5.200 chi tieu dao tao chinh quy

  Sang nay 17-2, ThS Nguyen Vinh An, Truong Phong Giao vu Truong DH Can Tho, cho biet ky tuyen sinh DH-CD 2006, truong co 5.200 chi tieu chinh quy (tang 600 chi tieu so voi nam 2005) va mo them 4 nganh hoc moi.

 • Hoi thao ve chuong trinh dao tao cao hoc khoa hoc va quan ly moi truong

  23:06 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  Hoi thao ve chuong trinh dao tao cao hoc khoa hoc va quan ly moi truong do Truong DH Can Tho to chuc ngay 24-2-2004, voi su tham du cua lanh dao cac So Khoa hoc va Cong nghe, So Nong nghiep va Phat trien nong thon cac tinh DBSCL.

 • DH Can Tho cong bo diem chuan xet tuyen NV2

  10:25 | Chủ nhật 14/08/2005 (GMT+7)

  DH Can Tho cong bo diem chuan xet tuyen NV2

  Ngay 13/8, Truong DH Can Tho da thong bao diem xet tuyen ky thi tuyen sinh DH-CD nam hoc 2005-2006. Dong thoi, thong bao diem xet tuyen vao du bi DH; dieu kien xet tuyen NV2.

 • DH Can Tho tuyen 24 chuyen nganh dao tao thac si

  17:20 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  DH Can Tho tuyen 24 chuyen nganh dao tao thac si

  Truong DH Can Tho vua thong bao tuyen sinh sau DH nam 2007 voi 24 chuyen nganh dao tao thac si. Ky tuyen sinh nam nay tang them 9 chuyen nganh so voi khoa tuyen nam 2006.

 • Khoi dong de tai Nang luong tai tao tu sinh khoi va chat thai

  22:54 | Chủ nhật 08/02/2004 (GMT+7)

  Sang 6-2-2004, tai Truong Dai hoc Can Tho, da khoi dong de tai "Nang luong tai tao tu sinh khoi va chat thai", ten goi tat la BiWaRE (Biomass and Waste for Renewable Energy). De tai do Truong DH Khoa hoc ung dung Bremen, Cong hoa Lien bang Duc chu tri. Truong DH Can Tho la 1 trong 4 thanh vien tham gia de tai: Truong DH Ky thuat Dresden (Duc), Truong DH Wales Cardiff (Anh), Truong DH Chiang Mai (Thai Lan).

 • Chi tieu tuyen sinh chinh thuc DH Can Tho DH An Giang

  15:42 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Chi tieu tuyen sinh chinh thuc DH Can Tho DH An Giang

  Truong DH Can Tho trong nam 2007 co tong chi tieu la 5.800, trong do he DH la 5.700, he CD la 100 va duoc phep dao tao them 11 nganh moi. Truong DH An Giang co 1.480 chi tieu dao tao DH va 640 chi tieu dao tao CD su pham.

 • Day se la ngay hoi lon

  04:53 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Day se la ngay hoi lon

  Tien si Do Van Xe, pho hieu truong Truong DH Can Tho - don vi phoi hop voi TS to chuc ngay hoi tu van tuyen sinh, hao hung: Day la lan dau tien Truong DH Can Tho tham gia ngay hoi tu van tuyen sinh co qui mo lon se dien ra ngay 25-3 toi. Ong cho biet:

 • DH Can Tho tuyen sinh sau DH 2007 trinh do tien si

  11:27 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  DH Can Tho tuyen sinh sau DH 2007 trinh do tien si

  Truong DH Can Tho vua thong bao tuyen sinh sau DH nam 2007 (khoa 14) voi 6 chuyen nganh dao tao tien si gom Bao ve thuc vat, Chan nuoi dong vat, Dat va dinh duong cay trong, Trong trot, Vi sinh vat hoc, Nuoi trong thuy san nuoc man, lo.

 • Chang sinh vien va dua hau hinh kim tu thap

  06:24 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Chang sinh vien va dua hau hinh kim tu thap

  TTCN - Dinh Tran Nguyen la con trai ky su nong nghiep Dinh Cong Muoi va tien si Tran Thi Ba. Anh la sinh vien nam 2 khoa trong trot Truong DH Can Tho. Tet Binh Tuat, Nguyen da cho ra doi loai dua hau hinh vuong va hinh kim tu thap, tao dot pha trong nganh trong dua hau chung tet va xuat khau.

 • Can Tho keu goi 40.000 cuu SV dong gop qui khuyen hoc

  08:01 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Nhan ky niem 40 nam thanh lap Truong DH Can Tho, Hoi cuu sinh vien (CSV) Truong DH Can Tho vua phat thu ngo keu goi tren 40.000 CSV cua truong hien nay va Vien DH Can Tho truoc day dang lam viec, cong tac trong va ngoai nuoc; cac nha hao tam, co quan, don vi tich cuc dong gop cho qui khuyen hoc.

 • Dao tao nhan tai chu khong phai qui hoach can bo lanh dao

  08:00 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Dao tao nhan tai chu khong phai qui hoach can bo lanh dao

  Tu nam 2005, cac tinh DBSCL co them mot de an dao tao nguon nhan luc bac sau Dai Hoc o nuoc ngoai - de an Mekong 1000 (dao tao 1.000 can bo khoa hoc cho DBSCL) - do Truong DH Can Tho khoi xuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0