Tran Bac Ha

Friday, 27/05/2016 07:15
 • Thuong vu nho tinh toan xa

  14:57 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Mot so thuong vu tren thi truong tai chinh Viet Nam nam 2006 co gia tri hop dong khong lon, nhung the hien nhung y tuong kinh doanh moi va tam nhin xa tren thuong truong. BIDV va hop dong “mua nguoc” Su viec Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) mua lai phan von gop cua phia nuoc ngoai tri gia 2,5 trieu do la My trong lien doanh Bao hiem Viet - Uc hoi dau nam 2006 duong nhu khong con may nguoi nho boi so tien do chang tham gi so voi nang luc cua BIDV..

 • BIDV duoc danh gia tin nhiem theo tieu chuan Moody s

  11:17 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  BIDV duoc danh gia tin nhiem theo tieu chuan Moody s

  Tong Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV) Tran Bac Ha cho biet ngan hang vua chinh thuc hoan tat viec danh gia va xep hang tin nhiem theo tieu chuan quoc te do to chuc xep hang tin nhiem uy tin toan cau Moody’s thuc hien.

 • BIDV chinh thuc moi thau tu van co phan hoa

  23:57 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  BIDV chinh thuc moi thau tu van co phan hoa

  Ho so moi thau tu van co phan hoa Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV) da duoc chuyen den 5 nha thau quoc te. Thong tin nay duoc ong Tran Bac Ha, Tong giam doc BIDV dua ra tai cuoc hop bao sang nay, 17/4.

 • 6 ngan hang tap doan va tong cong ty lon lap Quy Cong nghiep va Nang luong

  10:52 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Trong cuoc gap voi gioi bao chi ngay 25.4, ong Tran Bac Ha, Tong giam doc Ngan hang dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV cho biet, Cong ty quan ly Quy Cong nghiep va Nang luong do BIDV cung voi 6 tap doan, tong cong ty lon trong nuoc thanh lap da chinh thuc hoan tat cac thu tuc de di vao hoat dong ngay trong quy II nay.

 • BIDV duoc chon la ngan hang phuc vu APEC 2006

  20:00 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  BIDV duoc chon la ngan hang phuc vu APEC 2006

  Ngay 23-5, ong Tran Bac Ha-Tong Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) cho biet: BIDV vua chinh thuc duoc chon cung cap cac dich vu ngan hang cho Hoi nghi cap cao APEC 2006 ma Viet Nam dang cai to chuc.

 • M U se sang VN thi dau

  00:45 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Do la thong tin tu ong Tran Bac Ha, tong giam doc Ngan hang Dau tu va phat trien VN (BIDV). Ong Ha cho biet trong chuyen lam viec o My vao cuoi thang chin qua, ong Sullivan - chu tich Tap doan AIG (My), don vi tai tro chinh cho M.U - cho biet se tac dong den lanh dao CLB M.U de dua doi bong nay sang thi dau tai VN vao mua he 2008. Nam 2007, AIG da tac dong de dua M.U sang thi dau tai Trung Quoc.

 • Bac Lieu Lanh dao rua chuc phai rut kinh nghiem

  11:18 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Bac Lieu Lanh dao rua chuc phai rut kinh nghiem

  TP - Ngay 3/4, TP co bai “Lanh dao Chi nhanh Ngan hang Dau tu va Phat trien Bac Lieu: Mo tiec linh dinh “rua” chuc”. Chieu cung ngay, ong Tran Bac Ha- Tong GD Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam-co Van ban so 1573 gui TP.

 • BIDV dau tu xay dung benh vien lon nhat VN

  22:08 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  BIDV dau tu xay dung benh vien lon nhat VN

  Chieu 15/11, tai Da Nang, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) va cac doi tac da to chuc hop bao cong bo thong tin dau tu xay dung benh vien BIDV-Masep. Theo ong Tran Bac Ha, Tong giam doc BIDV, day se la benh vien lon va hien dai nhat Viet Nam, duoc xay dung theo mo hinh benh vien-khach san va chuyen sau ve ung buou, tim mach. Quy mo ban dau cua benh vien la 2.000 giuong. Tong so von dau tu du tinh khoang 220 trieu USD. Trong do phia Viet Nam gop 51 %..

 • Khai truong Ngan hang lien doanh Viet Nga

  07:58 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Khai truong Ngan hang lien doanh Viet Nga

  Chieu 19/11, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Tong thong Nga V. Putin da den du le khai truong Ngan hang lien doanh Viet-Nga (VRB) - ngan hang lien doanh duy nhat duoc cap giay phep hoat dong tai Viet Nam trong 10 nam tro lai day. Ngan hang lien doanh Viet-Nga la lien doanh giua Ngan hang Ngoai thuong Nga (VTB) va Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV), voi von dieu le 10 trieu USD, trong do ben Viet Nam gop 51% von. VRB se thuc hien cac..

 • Cac ngan hang trong nuoc cho vay von phat trien nguon dien

  04:05 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  “Trong thoi gian toi, cac ngan hang trong nuoc se thu xep nguon von tuong duong 3 ti USD de tai tro cac du an phat trien nguon dien cua Tong cong ty Dien luc VN (EVN)” - tong giam doc Ngan hang Dau tu va phat trien VN (BIDV) Tran Bac Ha cho biet nhu vay tai le ky ket hop dong dong tai tro cua cac ngan hang trong nuoc cho hai du an xay dung nha may thuy dien cua EVN: thuy dien A Vuong va An Khe - Ka Nak.

 • BIDV ky ket hop tac dong hanh voi Vincom

  10:00 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  BIDV ky ket hop tac dong hanh voi Vincom

  TS- "Dong hanh" nghia la se cung di, cung lam, cung chia se, cung huong thu - theo loi ong Tran Bac Ha, Tong Giam doc BIDV khang dinh tai buoi ky ket thoa thuan hop tac dong hanh giua Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) va Cong ty Co phan Vincom chieu 13/6 tai Ha Noi.

 • BIDV sap ap dung nghiep vu Quyen lua chon

  10:39 | Thứ ba 24/06/2003 (GMT+7)

  BIDV sap ap dung nghiep vu Quyen lua chon

  Ong Ha cung cho biet, het 6 thang dau nam, tong tai san uoc dat cua BIDV la 81.000 ty, chua bao gom tinh hinh thuc hien cua cac cong ty truc thuoc, tang 7,2% so dau nam. Hoat dong kinh doanh dat ke hoach va dam bao an toan ve ty le du tru bat buoc, kha nang thanh toan cung nhu trang thai ngoai hoi. Ngan hang nay da tich cuc giam duoc du no cho vay theo dung cam ket voi Ngan hang The gioi (WB) va Quy Tien te Quoc te (IMF).

 • Co phan hoa BIDV vao giai doan quyet dinh

  18:01 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa BIDV vao giai doan quyet dinh

  Ngay 11/07, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) da chinh thuc ky ket Hop dong dich vu tu van co phan hoa voi Tap doan Tai chinh Morgan Stanley.

 • Lanh dao rua chuc phai rut kinh nghiem

  17:38 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Lanh dao rua chuc phai rut kinh nghiem

  Chieu 3/4, ong Tran Bac Ha, Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam, cho biet, da yeu cau tap the ban lanh dao chi nhanh Bac Lieu nghiem tuc rut kinh nghiem va xuat toan phan kinh phi vuot che do cua buoi com trua “rua” chuc (neu co).

 • BIDV duoc chon la ngan hang phuc vu APEC 2006

  18:39 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  BIDV duoc chon la ngan hang phuc vu APEC 2006

  Ngay 23-5, ong Tran Bac Ha-Tong Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) cho biet: BIDV vua chinh thuc duoc chon cung cap cac dich vu ngan hang cho Hoi nghi cap cao APEC 2006 ma Viet Nam dang cai to chuc.

 • Xay dung mot ngoi truong tai lang mo Nong Son xa Que Trung

  14:10 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Trao doi voi TS sang ngay 1-3, nhan chuyen cong tac tai Quang Nam va den tham lang mo Nong Son, ong Tran Bac Ha,Tong Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam cho biet NHDT - PT VN se ho tro tinh Quang Nam 600 trieu dong de xay dung mot truong hoc dat chuan quoc gia tai lang mo Nong Son, xa Que Trung, huyen Que Son.

 • Lanh dao rua chuc phai rut kinh nghiem

  15:33 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Chieu 3/4, ong Tran Bac Ha, Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam, cho biet, da yeu cau tap the ban lanh dao chi nhanh Bac Lieu nghiem tuc rut kinh nghiem va xuat toan phan kinh phi vuot che do cua buoi com trua (neu co). >Lanh dao ngan hang mo tiec "rua" chuc

 • Co thao tung tren thi truong chung khoan

  08:46 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Co thao tung tren thi truong chung khoan

  Tai Hoi nghi trien khai hoat dong chung khoan 2007, tong giam doc Ngan hang Dau tu va phat trien VN Tran Bac Ha da dat van de co hay khong su lien minh, thao tung tren thi truong chung khoan de truc loi.

 • Thi truong chung khoan day rui ro

  06:55 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan day rui ro

  Tong giam doc Ngan hang Dau tu Phat trien VN Tran Bac Ha da dung cau noi tren de mo ta thi truong chung khoan VN trong nhung ngay gan day. Ong de nghi co quan quan ly nhanh chong ban hanh cac co che bao dam an toan cho nha dau tu, tranh gay ton thuong qua lon khi thi truong bien dong manh.

 • Western Union co dai ly thu 5 tai Viet Nam

  11:48 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Western Union co dai ly thu 5 tai Viet Nam

  Ong Tran Bac Ha, Tong Giam doc cua BIDV cho biet: “Chung toi vui mung tro thanh dai ly moi nhat cua Western Union tai Viet Nam cung cap dich vu chuyen tien cho nguoi dan va gia dinh cua ho o nuoc ngoai. Khach hang cua chung toi rat phan khoi voi dich vu chuyen tien nay va chung toi biet rang ho se hai long voi su nhanh chong, tien loi va do tin cay cua dich vu ma quan he doi tac cua chung toi voi Western Union mang lai khi tiep can voi nhieu diem giao dich tren..

 • BIDV khong uu dai gia co phieu cho nha dau tu chien luoc

  05:14 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  BIDV khong uu dai gia co phieu cho nha dau tu chien luoc

  * PV: Duoc biet ti le no xau cua BIDV da giam manh trong thoi gian gan day, vay xin ong cho biet cu the hon ?

 • Bao dong do nha thau thi cong

  07:29 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Bao dong do nha thau thi cong

  Tinh trang cua 7 tong cong ty nha nuoc truc thuoc Bo Giao thong - Van tai vao thoi diem nay van tiep tuc trong bang bao dong do, voi von chu so huu am, so tien no cac ngan hang uoc tinh len toi 6.000 - 10.000 ty dong. Rieng khoan no cua 7 tong cong ty nay voi Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam la khoang 4.300 ty dong. Voi tinh trang nhu vay, viec doanh nghiep tiep tuc bi ngan hang khoanh von khi duoc rot ve thuc hien cong trinh se la bai toan kho giai. Cac..

 • Ngan hang lien doanh Viet Nga duoc cap phep hoat dong

  08:11 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Ngan hang lien doanh Viet - Nga (VRB) vua chinh thuc duoc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) cap giay phep thanh lap va hoat dong. Ong Tran Bac Ha -Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien (phia doi tac Viet Nam) cho biet, du kien, Tong thong Nga Putin se chinh thuc cat bang khai truong Ngan hang lien doanh nay tai Ha Noi, nhan dip sang du Hoi nghi APEC 2006.

 • Doi tuyen bong da nu duoc tiep doping tien thuong

  11:20 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Ong Tran Bac Ha - Tong giam doc Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam (BIDV) thay mat Ngan hang cong bo giai thuong tri gia 500 trieu dong cho doi tuyen bong da nu quoc gia neu gianh huy chuong vang tai SEA Games 23.

 • Quy IV 2007 BIDV chinh thuc ban co phan ra ben ngoai

  19:48 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Quy IV 2007 BIDV chinh thuc ban co phan ra ben ngoai

  Ong Tran Bac Ha - Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) vua cho biet, Chinh phu da thong nhat ve ke hoach co phan hoa tong the BIDV, lo trinh du kien den quy IV/2007, BIDV se chinh thuc CPH va ban co phan lan dau ra cong chung.

 • Xay dung duong cao toc TP HCM Can Tho

  18:45 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Xay dung duong cao toc TP HCM Can Tho

  Ong Tran Bac Ha - Tong giam doc Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) vua cho biet, Thu tuong Chinh phu da dong y giao cho nhom cac nha dau tu trong nuoc bao gom cac tap doan, cac tong cong ty do BIDV dung dau dau tu xay dung tuyen duong cao toc TP. Ho Chi Minh - Trung Luong - My Thuan - Can Tho theo hinh thuc BOT.

 • 1.000 ti dong von trung dai han cho TP HCM

  05:12 | Thứ bảy 15/01/2005 (GMT+7)

  Ong Tran Bac Ha - tong giam doc Ngan hang Dau tu phat trien (BIDV) - cam ket se lo von trung dai han cho cac chuong trinh co so ha tang ky thuat va dan sinh cua TP.HCM, truoc mat nam 2005 so von tai tro it nhat 1.000 ti dong.

 • Ngay 13 7 trai phieu tang von BIDV len san

  19:27 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 13 7 trai phieu tang von BIDV len san

  Ong Tran Bac Ha - Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) thong bao trai phieu tang von BIDV tri gia tong cong hon 2.200 ty dong se duoc niem yet tai TTGDCK TP.HCM vao ngay 13/7, voi ma giao dich la BID1_106 va BID1_206.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0