Tong san pham trong nuoc

Wednesday, 01/06/2016 14:24
 • Tong san pham trong nuoc tang tren 8

  07:32 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Tong san pham trong nuoc tang tren 8

  Tong san pham trong nuoc 9 thang dau nam da tang khoang 8,1% so voi cung ky nam 2004, dat 277.870 ty dong, trong do linh vuc cong nghiep, xay dung va dich vu chiem 223.728 ty dong.

 • Tong san pham trong nuoc tang tren 8

  10:27 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Tong cuc Thong ke cho biet, tong san pham trong nuoc 9 thang dau nam da tang khoang 8,1% so voi cung ky nam 2004, dat 277.870 ty dong, trong do linh vuc cong nghiep, xay dung va dich vu chiem 223.728 ty dong.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Kinh te tang truong cao nhat trong 11 nam

  11:37 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Tong san pham trong nuoc (GDP) nam nay uoc dat 461.189 ty dong, tang 8,48% so voi cung ky, cao nhat trong hon mot thap ky qua va dung thu hai khu vuc, chi sau Trung Quoc.

 • GDP 6 thang dau nam dat tu 7,5 7,7

  23:59 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 16/6, tai Vinh Phuc, Bo Ke hoach va Dau tu da to chuc hoi nghi toan nganh ve ke hoach nam 2006 va xay dung ke hoach 5 nam 2006 - 2010. Tai cuoc hop nay, theo danh gia cua lanh dao Bo Ke hoach - Dau tu, can cu vao tinh hinh san xuat, kinh doanh den ngay 16/6, tong san pham trong nuoc (GDP) cua nuoc ta trong quy II se tang khoang 7,8%, va GDP trong 6 thang dau nam se dat tu 7,5% den 7,7%.

 • Nhung bai hoc phat trien cua Trung Quoc

  00:59 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Theo tinh toan cua Tong cuc thong ke Trung Quoc, Trung Quoc da vuot qua Anh, Phap de tro thanh cuong quoc kinh te lon thu tu the gioi ve quy mo tong san pham trong nuoc (GDP), chi dung sau My, Nhat Ban va Duc.

 • Chinh phu hop phien thuong ky thang 11 2004 Chuan bi du hang hoa dap ung nhu cau trong dip Tet Nguyen dan

  17:20 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 6/12, ong Nguyen Kinh Quoc - nguoi phat ngon cua Thu tuong da thong bao nhung noi dung cua phien hop thuong ky Chinh phu dien ra cung ngay. Ong Quoc cho biet phien hop da nhan dinh 11 thang qua da co nhieu chi tieu kinh te - xa hoi da dat va vuot ke hoach. Dieu do cho thay toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2004 co the vuot muc 7,6%.

 • Thong qua 3 Nghi quyet quan trong cua Quoc hoi

  17:56 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Thong qua 3 Nghi quyet quan trong cua Quoc hoi

  Chieu nay (29-11), Quoc hoi (QH) hop phien be mac. QH da bieu quyet thong qua Nghi quyet ve Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2007; Nghi quyet ve chuong trinh hoat dong giam sat cua QH nam 2007; Nghi quyet ve nhiem vu kinh te - xa hoi nam 2007.

 • Can som mien hoc phi o truong cong

  09:19 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Can som mien hoc phi o truong cong

  Nam 1990, khi bat dau thu hoc phi, tong san pham trong nuoc (GDP) chi dat co 6-7 ti dola, ngan sach nha nuoc chi cho giao duc chi co 767 ti dong (tuc hon 120 trieu dola theo ti gia luc do).

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Uu tien phat trien kinh te nong nghiep nong thon

  23:32 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  * Phat trien nhanh va ben vung he thong ngan hang thuong maiHom qua 11.1, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da tham du hoi nghi tong ket nganh Nong nghiep va Phat trien nong thon nam 2006. Bao cao cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cho biet, mac du phai doi mat voi han han, lu lut, dich benh... nhung trong nam qua nuoc ta van binh on duoc an ninh luong thuc, xuat khau tren 4 trieu tan gao, xuat khau ca phe, cao su dat tren 1 ti USD, chuyen dich co cau..

 • Nam 2007 tang truong GDP se dat 8 2 8 5

  09:14 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Nam 2007 tang truong GDP se dat 8 2 8 5

  Chieu 29-11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da hop phien be mac. Phat bieu be mac ky hop, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh: tai ky hop nay, Quoc hoi da quyet dinh nhung nhiem vu trong tam ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2007.

 • 6 thang GDP tang gan 8

  21:54 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  6 thang GDP tang gan 8

  So lieu kinh te vua duoc Tong cuc thong ke cong bo ngay 29/6 cho biet, uoc tinh so bo, tong san pham trong nuoc (GDP) 6 thang dau nam 2007 tang 7,87%, cao hon cung ky cac nam 2005 va 2006.

 • Nam 2007 Nen kinh te Viet Nam tren da thang loi

  09:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Nam 2007 Nen kinh te Viet Nam tren da thang loi

  Nen kinh te Viet Nam nam 2007 co su tang truong toan dien trong hau het cac linh vuc. Theo Tong cuc Thong ke ngay 31/12, tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2007 uoc tinh tang 8,48% so voi nam 2006, dat ke hoach de ra (8,2-8,5%). Ngan hang phat trien chau A (ADB) danh gia, tang truong kinh te nam 2007 cua nuoc ta dung vao hang cac quoc gia co toc do tang truong kinh te cao trong khu vuc. Khoi luong von dau tu toan xa hoi thuc hien nam 2007 theo gia thuc te uoc dat..

 • Tang GDP tu 8,2 8,5 trong nam 2007

  18:02 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Tang GDP tu 8,2 8,5 trong nam 2007

  Theo Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007 vua duoc Quoc hoi thong qua chieu nay, muc tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) duoc dat muc tieu tu 8,2% den 8,5%.

 • 10 su kien kinh te noi bat nam 2006

  16:23 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  10 su kien kinh te noi bat nam 2006

  Theo cong bo cua Tong cuc Thong ke, tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) cua Viet Nam nam 2006 tang 8,17% so voi nam 2005. Co cau nen kinh te dang chuyen dich theo huong tang dan ty trong cong nghiep, xay dung va dich vu, giam dan ty trong nong, lam, nghiep, thuy san. Binh chon 10 su kien kinh te noi bat trong nam 2006, TTXVN chon viec Viet Nam tro thanh thanh vien thu 150 cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) la su kien noi bat hang dau cung voi viec My..

 • GDP quy 1 tang 7 2

  06:38 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thong ke, tong san pham trong nuoc (GDP) trong quy 1 nam nay tang 7,2% so voi cung ky nam 2005, thap hon muc tang 7,3% da dat duoc trong quy 1 nam 2005.

 • Tin van kinh te the gioi

  15:41 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  * Bo truong Moi truong va Du lich Nam Phi, Marthinus Van Schalkwyk, vua cho biet Nam Phi dat muc tieu se lot vao danh sach 10 diem to chuc hoi nghi hang dau the gioi vao nam 2010. Hien thanh pho bien Durban cua Nam Phi thu hut 63% cac hoi nghi dien ra o luc dia chau Phi, tao ra 12.000 viec lam va dong gop 2,6 ty rand (380 trieu USD)/nam vao tong san pham trong nuoc cua nuoc nay.

 • 10 su kien kinh te noi bat nam 2006

  17:55 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  10 su kien kinh te noi bat nam 2006

  Theo cong bo cua Tong cuc Thong ke, tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) cua Viet Nam nam 2006 tang 8,17% so voi nam 2005. Co cau nen kinh te dang chuyen dich theo huong tang dan ty trong cong nghiep, xay dung va dich vu, giam dan ty trong nong, lam, nghiep, thuy san.

 • Bao Anh Kinh te VN tiep tuc tang truong cao trong nam 2006

  14:30 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Bao Anh Kinh te VN tiep tuc tang truong cao trong nam 2006

  To Thoi bao Tai chinh cua Anh so ra ngay 4/1 du doan kinh te VN se tiep tuc duy tri nhip do tang truong cao trong nam 2006, sau khi tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2005 dat muc tang cao nhat trong gan mot thap ky qua.

 • Qui 1 2005 GDP tang 7 2

  09:05 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Theo tinh toan cua Tong cuc Thong ke, tong san pham trong nuoc (GDP) qui 1-2005 uoc dat tren 164.200 ti dong, tang 7,2% so voi cung ky nam 2004.

 • GDP da tang 8 1

  02:32 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  GDP da tang 8 1

  Toc do tang truong tong san pham trong nuoc 9 thang dau nam ma Tong cuc Thong ke cong bo sang nay la muc cao nhat so voi cung ky nhieu nam gan day. Cac chuyen gia kinh te lac quan tin rang dong luc nay se giup GDP quy IV tang 9% va hoan thanh muc tieu nam cung nhu ca giai doan 2001-2005.

 • Tang truong kinh te chua nhu mong doi

  06:38 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Tong san pham trong nuoc (GDP) tu dau nam den nay dat hon 299,7 nghin ty dong, tang 7,84% so voi cung ky nam ngoai. Voi ket qua nay, cong viec don vao nhung thang cuoi nam cang nang ne hon neu Viet Nam muon thuc hien chi tieu tang truong tren 8%.

 • Kinh te tang truong tren 8

  05:36 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Theo so lieu Tong cuc thong ke cong bo sang nay, tong san pham trong nuoc (GDP) tang 8,17% so voi nam ngoai. Du thap hon ty le tang truong cua 2005 song ket qua dat nay da hoan thanh chi tieu do Quoc hoi de ra.

 • GDP nam nay se khoang 7 6

  14:32 | Thứ bảy 04/12/2004 (GMT+7)

  Theo du bao cua Bo Ke hoach va Dau tu, nam nay, toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) khoang 7,6% (ke hoach la 7,5-8%). Trong do, khu vuc nong, lam, ngu nghiep tang 3,3%; cong nghiep va xay dung la 10,2%; dich vu 7,3%.

 • Toc do tang GDP nam nay co the dat 7 3

  10:24 | Thứ hai 09/06/2003 (GMT+7)

  Toc do tang GDP nam nay co the dat 7 3

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, du phai duong dau voi nhieu kho khan, nhung toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) 5 thang dau nam van dat muc cao so voi cung ky nam truoc: 6,9%-7,0%. Tu thuc tien phat trien nay, du kien toc do tang GDP cua ca nam 2003 co the dat ke hoach de ra (7-7,5%).

 • GDP tang nhung chua han da mung

  11:21 | Thứ năm 05/07/2001 (GMT+7)

  "Mac du toc do tang tong san pham trong nuoc 6 thang dau nam nay dat 7,1% so voi cung ky nam ngoai, nhung van thap hon muc tieu ca nam la 7,5%. Ta se phai doi mat voi nhieu thach thuc lon neu muon dat duoc nhung chi tieu kinh te da de ra", ong Le Manh Hung, quyen Tong cuc truong Tong cuc Thong ke phat bieu voi bao gioi sang nay (4/7).

 • Thu nhap binh quan dau nguoi cua Viet Nam nam nay la 405 USD

  10:19 | Thứ hai 01/10/2001 (GMT+7)

  Tu ket qua thuc hien 9 thang, Tong cuc Thong ke uoc tinh tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2001 se dat 478 nghin ty dong, tang 7,1% so voi nam 2000. Voi dan so 78,7 trieu nguoi thi GDP binh quan dau nguoi cua Viet Nam nam nay se dat 6.070.000 dong, tuong duong 405 USD.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0