Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

Monday, 30/05/2016 06:02
 • Chinh phu bao cao ve vu viec tai Tong Cong ty Hang khong

  08:27 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Chinh phu bao cao ve vu viec tai Tong Cong ty Hang khong

  Truoc thong tin cua mot so co quan bao chi dang tai ve nhung vu viec tai Tong Cong ty Hang khong Viet Nam, thua lenh Thu tuong Chinh phu, ngay 13/6, Van phong Chinh phu da ra Cong van so 3145/VPCP-CN do Chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao ky gui Uy ban Thuong vu Quoc hoi bao cao mot so noi dung lien quan den vu viec nay.

 • VP Chinh phu bao cao UBTV Quoc hoi ve vu VNA

  21:12 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  VP Chinh phu bao cao UBTV Quoc hoi ve vu VNA

  Hom nay (13/6) VP Chinh phu da ra Cong van so 3145/VPCP-CN do Chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao ky gui Uy ban Thuong vu Quoc hoi bao cao mot so noi dung lien quan den vu viec nay.

 • Co phan hoa 4 doanh nghiep thuoc Tong cong ty Hang khong Viet Nam

  18:04 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/12/2007, Thu tuong Chinh phu da phe duyet ke hoach sap xep, doi moi doanh nghiep 100% von nha nuoc thuoc Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) giai doan 2007 - 2010.

 • Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  14:16 | Chủ nhật 16/01/2005 (GMT+7)

  Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  Thu tuong Chinh phu yeu cau Thanh tra Chinh phu tien hanh thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam. Noi dung thanh tra gom: viec mua sam dong co, phu tung thay the may bay; viec to chuc hoat dong cua cac dai ly ban ve may bay ngoai nuoc va hoat dong kinh doanh cua mot so cong ty truc thuoc Tong Cong ty Hang khong Viet Nam.

 • Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  14:51 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Tong Thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh vua ra quyet dinh thanh lap doan thanh tra de tien hanh thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam. Doan gom 8 thanh vien, trong do co 2 Pho Vu truong, mot cua Thanh tra Chinh phu, mot cua Uy ban Kiem tra Trung uong.

 • Co phan hoa mot so doanh nghiep thuoc Tong cong ty Hang khong Viet Nam

  21:49 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Hom nay 13.12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co quyet dinh so 1675 phe duyet ke hoach sap xep, doi moi doanh nghiep 100% von nha nuoc thuoc Tong cong ty Hang khong Viet Nam giai doan 2007 - 2010.

 • Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  08:44 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  Tong Thanh tra Chinh phu - Quach Le Thanh vua ra quyet dinh thanh lap doan thanh tra de tien hanh thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam. Doan gom 8 thanh vien, trong do co 2 Pho Vu truong, mot cua Thanh tra Chinh phu, mot cua Uy ban Kiem tra Trung uong.

 • Vietnam Airlines nhan chiec may bay Boeing thu 4

  08:54 | Thứ hai 20/09/2004 (GMT+7)

  Vietnam Airlines nhan chiec may bay Boeing thu 4

  Chieu qua, tai san bay Noi Bai (Ha Noi), chiec Boeing 777-200ER da duoc don nhan sau hanh trinh dai xuat phat tu My. Day la chiec cuoi cung trong ban hop dong mua 4 may bay ma Tong cong ty Hang khong Viet Nam ky ket voi tap doan san xuat may bay My.

 • 99 kha nang CLB Hang khong Viet Nam se tan ra

  17:17 | Thứ tư 16/07/2003 (GMT+7)

  99 kha nang CLB Hang khong Viet Nam se tan ra

  Dau tuan nay, mot so quan chuc cua Lien doan bong da Ha Noi va lanh dao Tong cong ty Hang khong Viet Nam (VNA) da co buoi lam viec ve tuong lai cua CLB bong da Hang khong VN (HKVN). Cuoc hop dien ra cang thang, va VNA to y khong muon tiep nhan doi bong nay nua.

 • Vu Vietnam Airlines den 5 trieu Euro Cu tuong minh khong dinh dang

  11:26 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Vu Vietnam Airlines den 5 trieu Euro Cu tuong minh khong dinh dang

  Nhieu kha nang Vietnam Airlines phai den khoang 100 ty VND cho mot cong dan Italia. Vay ma phia Vietnam Airlines tuong minh khong he dinh dang...

 • Vietnam Airlines chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  09:19 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Vietnam Airlines chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua cho phep Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me – con theo Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg. Cong ty me la Tong cong ty Hang khong Viet Nam, co von dieu le hien nay la 5.738 ty dong. Vietnam Airlines co 18 don vi phu thuoc, 3 cong ty con, 9 cong ty co phan, 4 cong ty lien doanh voi nuoc ngoai va 5 cong ty lien ket. Tong cong ty nay duoc phep kinh doanh trong linh vuc tai..

 • VNA hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  10:56 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua cho phep Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me – con theo Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg. Cong ty me la Tong cong ty Hang khong Viet Nam, co von dieu le hien nay la 5.738 ty dong. Vietnam Airlines co 18 don vi phu thuoc, 3 cong ty con, 9 cong ty co phan, 4 cong ty lien doanh voi nuoc ngoai va 5 cong ty lien ket. Tong cong ty nay duoc phep kinh doanh trong linh vuc tai..

 • Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  13:56 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

  Tong Thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh vua ra quyet dinh thanh lap doan thanh tra de tien hanh thanh tra Tong Cong ty Hang khong Viet Nam.

 • Se giai quyet som diem nong tai Vietnam Airlines

  10:38 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Se giai quyet som diem nong tai Vietnam Airlines

  “Toi se cung lanh dao Thanh tra Chinh phu lam triet de cac vu, linh vuc noi com, khong de dan hoai nghi cho rang chim xuong. Vu viec o Tong cong ty Hang khong Viet Nam dang la diem nong, can som giai quyet, neu phat hien sai pham thi kien nghi xu ly ngay”, Tong thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen khang dinh.

 • Hang khong VN muon tang gia ve noi dia

  04:00 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Hang khong VN muon tang gia ve noi dia

  Tong cong ty Hang khong Viet Nam vua kien nghi Thu tuong Chinh phu cho phep tang them 30.000-50.000 dong vao gia moi ve may bay noi dia, nham bu dap nhung chi phi ve nhien lieu do gia dau tren the gioi lien tuc tang cao.

 • Vietnam Airline se phat hanh rong rai trai phieu co phieu de mua may bay

  10:55 | Thứ hai 12/04/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai, trong buoi lam viec voi Tong Cong ty Hang khong Viet Nam moi day da yeu cau Tong cong ty nay nghien cuu viec mua may bay bang phat hanh trai phieu, ban co phan cho nuoc ngoai va cac thanh phan kinh te khac.

 • Vietnam Airline vua ky bien ban ghi nho mua 42 may bay hien dai cua Boeing va Airbus

  21:59 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Vietnam Airline vua ky bien ban ghi nho mua 42 may bay hien dai cua Boeing va Airbus

  Nhan dip thu tuong chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam-Nguyen Tan Dung tham du cuoc hop thuong nien Dai hoi dong LHQ lan thu 62 tai thanh pho New York, My, duoi su chung kien cua Thu tuong, Tong cong ty Hang khong Viet Nam da cung cong ty Thue mua may bay cua Viet Nam (VALC) ky voi tap doan Boeing bien ban ghi nho cua Hop dong mua them 12 may bay Boeing B787-8 the he moi, su dung cong nghe hien dai va tiet kiem chi phi khai thac. May bay dau tien cua hop dong nay se..

 • Co phan hoa de tang von dieu le Vietnam Airlines

  23:55 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 14/1, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung phu da dong y Tong cong ty Hang khong Viet Nam duoc thue to chuc tu van quoc te de tu van trong qua trinh thuc hien co phan hoa. Viec lua chon to chuc tu van thuc hien theo quy dinh hien hanh.

 • Kho mua ve may bay di Nga

  09:07 | Thứ năm 15/03/2001 (GMT+7)

  Ve may bay tu Ha Noi di Matxcova nhung ngay dau thang 3 het suc kho khan do tat ca cac hang hang khong deu thong bao het cho. Tong cong ty Hang khong Viet Nam cho biet se het ve den cuoi thang 4, hang Hang khong Aeroflot (Nga) dai dien tai Ha Noi cung chi con ve tu thang 6...

 • Hang khong VN can cai to lai bo may quan ly

  11:12 | Thứ bảy 14/08/2004 (GMT+7)

  Neu Tong cong ty Hang khong Viet Nam hoat dong hieu qua hon ve nhan su thi gia ve se re hon rat nhieu.

 • Chua co hang hang khong thu ba vao nam 2006

  15:05 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Chua co hang hang khong thu ba vao nam 2006

  Chinh phu khong co chu truong thanh lap Hang hang khong thu ba trong 3-4 nam toi, ngoai Hang hang khong quoc gia Vietnam Airlines (Tong Cong ty Hang khong Viet Nam) va Cong ty CP Hang khong Pacific Airlines hien nay.

 • Viet Nam se tu do hoa van tai hang khong

  18:58 | Thứ ba 28/09/2004 (GMT+7)

  Viet Nam se tu do hoa van tai hang khong

  Trong hoi thao Ban ve gia cuoc van tai hang khong va chinh sach gia ve cua Vietnam Airlines sang nay, Pho tong giam doc Tong cong ty Hang khong Viet Nam Pham Ngoc Minh tuyen bo, lo trinh mo cua nganh hang khong can thoi gian chuan bi de co noi dung that cu the.

 • 6 cuoc thanh tra phat hien sai pham hon 320 ty dong

  16:15 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  6 cuoc thanh tra phat hien sai pham hon 320 ty dong

  Sang 28/6, Thanh tra Chinh phu cho biet da ket thuc 9 cuoc thanh tra lon, trong do co Ngan hang nha nuoc, Tong cong ty Hang khong Viet Nam va Nha xuat ban giao duc. Thanh tra kien nghi xu ly hanh chinh 16 tap the va nhieu ca nhan.

 • Viet Nam se co Tap doan Van tai hang khong

  09:45 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Viet Nam se co Tap doan Van tai hang khong

  Ngay 13/12, Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Sinh Hung da phe duyet ke hoach sap xep, doi moi doanh nghiep 100% von nha nuoc thuoc Tong Cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) giai doan 2007 - 2010.

 • Hang khong VN va ACB nhieu kha nang se sap nhap

  08:10 | Thứ tư 16/07/2003 (GMT+7)

  Hang khong VN va ACB nhieu kha nang se sap nhap

  So The duc The thao va Lien doan bong da Ha Noi dang lam viec voi dai dien Tong cong ty Hang khong Viet Nam (VNA) ve cach thuc quan ly CLB bong da Hang khong Viet Nam (HKVN) o mua toi. Neu VNA khong tiep tuc tai tro, CLB HKVN se bi giai the va sap nhap voi ACB thanh mot doi du V-League 2004.

 • Khong ne tranh dun day trach nhiem cho Thu tuong

  21:21 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Khong ne tranh dun day trach nhiem cho Thu tuong

  Sang 28/6, trong buoi hop bao cao ket qua thanh tra 6 thang dau nam 2007, Tong Thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen da tra loi nhieu cau hoi lien quan den ket luan thanh tra cac sai pham o Ngan hang Nha nuoc, Tong Cong ty Hang khong Viet Nam va viec “nan duong” qua nha “quan” trong du an ke Ho Tay.

 • Sang mai khach tren may bay gap su co ve Ha Noi

  13:30 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Sang mai khach tren may bay gap su co ve Ha Noi

  Thong bao moi nhat tu Tong Cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines), du kien chuyen bay ve Viet Nam bang may bay Boeing 777 moi se cat canh luc khoang 2h45 gio HN (23h25 gio Baku) ngay 17/1, ve den Ha Noi luc 8h45 cung ngay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0