Tinh Nghe An

Monday, 30/05/2016 04:06
 • Thanh lap Buu dien tinh va Vien thong tinh Nghe An

  11:51 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Thanh lap Buu dien tinh va Vien thong tinh Nghe An

  Thuc hien chu truong chia tach buu chinh- vien thong cua VNPT, hom nay, Buu dien Nghe An da to chuc Le cong bo thanh lap Buu dien tinh va Vien thong tinh Nghe An. Den du buoi le co Pho Chu tich UBND tinh Nghe An Ho Duc Phuoc, Pho TGD Tap doan VNPT Nguyen Ba Thuoc, cung dai dien mot so ban, nganh va toan the CBCNV Buu dien Nghe An. Theo phuong an chia tach, Buu dien tinh Nghe An cu duoc chia tach thanh hai phap nhan moi la Buu dien tinh Nghe An va Vien thong Nghe..

 • Du an Vilaken Ong Nguyen The Tram chi xin loi

  16:14 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Du an Vilaken Ong Nguyen The Tram chi xin loi

  Chua khi nao canh nha bao va nguoi dan xu Nghe lai hao huc cho phien chat van tai ky hop thu 4 HDND tinh Nghe An khoa XV nhu chieu 16/7. Phien chat van se de cap den du an Nha may bia Vilaken

 • Xay dung ha tang ky thuat khu cong nghiep Nam Cam Nghe An Tu y nang muc dau tu len hang tram ti dong

  21:02 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Xay dung ha tang ky thuat khu cong nghiep Nam Cam Nghe An Tu y nang muc dau tu len hang tram ti dong

  Mot thong bao chi dinh thau, UBND tinh da ky nhieu van ban, tao dieu kien cho mot doanh nghiep tu lap du an moi thay the du an da phe duyet va theo do tong muc dau tu tu 136 ti nhay vot len hon 294 ti dong!

 • Du an Nha may bia Vilaken Chu dau tu boi tin dan mat long tin

  11:16 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Du an Nha may bia Vilaken Chu dau tu boi tin dan mat long tin

  TP so ra ngay 22/6, co bai phan anh ve su cham tre trong viec thuc hien du an Nha may Bia Vilaken o tinh Nghe An do nang luc tai chinh han che cua Chu dau tu la Tong Cong ty hop tac kinh te Viet-Lao.

 • Lanh dao tinh Nghe An yeu cau lam trong sach doi bong

  10:24 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  Lanh dao tinh Nghe An yeu cau lam trong sach doi bong

  Lanh dao tinh Nghe An vua moi trieu tap cuoc hop khan voi chu tich va dong chu tich CLB Pjico-SLNA, yeu cau phai kien quyet bang moi giai phap de lam trong sach doi bong.

 • Tang thu ngan sach bang xe rao phap luat thue

  08:42 | Thứ ba 24/05/2005 (GMT+7)

  Tang thu ngan sach bang xe rao phap luat thue

  Co quan chuc nang vua phat hien tai 4 tinh Nghe An, Quang Nam, Quang Ngai va Binh Dinh co nhung quy dinh trai phap luat ve viec dung tien ngan sach de chi thuong, ho tro cho cac doanh nghiep den tinh minh ke khai nop thue.

 • Phe binh la nh da o 2 tinh Nghe An va Quang Ngai

  14:25 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Phe binh la nh da o 2 tinh Nghe An va Quang Ngai

  (TP) Ngay 26/8, Thu tuong Chinh phu da yeu cau tap the UBND va Chu tich 2 tinh Nghe An va Quang Ngai nghiem tuc rut kinh nghiem ve nhung sai pham o 2 tinh nay nam 2003.

 • Vu dam do Thu tuong phe binh UBND tinh Nghe An

  17:58 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Hom qua, tai cong dien chi dao lien quan den vu dam do lam chet 19 hoc sinh tai Nghe An, Thu tuong Nguyen Tan Dung chinh thuc phe binh UBND tinh Nghe An va yeu cau phai rut kinh nghiem nghiem tuc, co bien phap chan chinh ngay, khong de xay ra tinh trang tuong tu.

 • Thu tuong phe binh UBND tinh Nghe An de xay ra tai nan dam do chet nguoi

  18:06 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong phe binh UBND tinh Nghe An da de xay ra truong hop tai nan chet nguoi dang tiec vua qua, mac du Chinh phu da yeu cau UBND cac dia phuong phai chi dao sau sat, quyet liet viec dam bao an toan tinh mang cho hoc sinh va nguoi dan trong mua mua bao

 • Choi bo tien boi thuong tham nhung

  01:00 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Tai vu tham nhung tien cuu tro o Mat tran to quoc Vinh, tinh Nghe An, TAND Toi cao buoc cac duong su boi thuong gan 340 trieu dong. Nhung mot nua khoan nay da duoc co quan thi hanh an tinh Nghe An ra quyet dinh "mien thu". Ngay 26/9, Cuc pho thi hanh an Nguyen Thanh Thuy da yeu cau kiem tra su viec neu tren.

 • Thu tuong phe binh chu tich UBND tinh Nghe An Quang Ngai

  06:58 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 26/8, Thu tuong Phan Van Khai da phe binh lanh dao UBND cac tinh Nghe An, Quang Ngai va Binh Dinh va ca nhan cac chu tich tinh Nghe An, Quang Ngai.

 • Thu tuong phe binh UBND tinh Nghe An

  07:55 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong phe binh UBND tinh Nghe An

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co Cong dien tham hoi va chia buon toi cac gia dinh co hoc sinh gap nan trong vu dam do tai ban Chom Lom, Con Cuong. Dong thoi, Thu tuong cung phe binh UBND tinh Nghe An vi de xay ra su viec dang tiec nay.

 • Bat giam Giam doc Buu dien tinh Nghe An

  00:09 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Tiep tuc phanh phui duong day tieu cuc tai mot so don vi buu dien trong vu tham nhung 14 ti dong tien in an danh ba dien thoai, hoi 14 gio 30 ngay 10/1, Cuc Canh sat dieu tra phong chong toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu (Bo Cong an) da phoi hop voi Cong an tinh Nghe An thuc hien bat giam ong Nguyen Xuan Ly - Giam doc Buu dien tinh Nghe An ve toi “loi dung chuc vu lam that thoat tai san nha nuoc”.

 • Lanh dao UBND tinh Nghe An khong dung tung bat ky ai dinh den tieu cuc

  22:12 | Thứ năm 15/07/2004 (GMT+7)

  Lanh dao UBND tinh Nghe An khong dung tung bat ky ai dinh den tieu cuc

  Ngay 15/7, dich than Chu tich UBND tinh Nghe An Nguyen The Trung da chu tri cuoc hop ban mo xe hien tuong tieu cuc cua CLB Bong da Song Lam Nghe An. Khach moi con co Pho chu tich Hoang Ky, Truong ban Tuyen giao Thanh uy Hoang Xuan Luong, Giam doc So TDTT Nghe An Nguyen Hoang Thu va Chu tich CLB Trinh Thanh Tai, dai dien duy nhat cua doi bong (khong co Giam doc dieu hanh SLNA Nguyen Hong Thanh).

 • Thu tuong phe binh lanh dao 3 tinh Nghe An Quang Ngai Binh Dinh

  00:02 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 26.8, Thu tuong Phan Van Khai da phe binh lanh dao UBND cac tinh Nghe An, Quang Ngai va Binh Dinh va ca nhan cac chu tich tinh Nghe An, Quang Ngai.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung phe binh UBND tinh Nghe An

  08:18 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung phe binh UBND tinh Nghe An

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky cong dien gui mot so dia phuong va cac co quan chuc nang, trong do neu ro: “Duoc tin tai nan dam do xay ra tai ban Chom Lom, xa Lang Khe, huyen Con Cuong, tinh Nghe An lam 19 chau hoc sinh bi chet va mat tich, thay mat Chinh phu, toi gui loi tham hoi an can va chia buon sau sac den gia dinh cac chau”. >> Chim do o ben Chom Lom: Da xac dinh duoc thi the cua 13 em >> Lam sao de nhung chuyen do thoi la tham hoa? >> Do chim o ben..

 • Chanh Van phong UBND tinh Nghe An bi hanh hung

  09:00 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Ong Nguyen Quang Trach – Chanh VP UBND tinh Nghe An da bi mot doi tuong dung dao chem vao dau gay thuong tich. Nan nhan duoc dua di cap cuu tai benh vien, khau 5 mui.

 • Cong an tinh Nghe An se dieu tra tieu cuc cua SLNA

  11:04 | Thứ sáu 23/07/2004 (GMT+7)

  Cong an tinh Nghe An se dieu tra tieu cuc cua SLNA

  Tai buoi lam viec voi So TDTT, CLB bong da SLNA ngay 20/7, UBND tinh Nghe An da chi dao: nhung nghi van tieu cuc cua SLNA thoi gian qua phai duoc lam ro.

 • Chanh Van phong UBND tinh Nghe An bi hanh hung

  09:17 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Ong Nguyen Quang Trach – Chanh VP UBND tinh Nghe An da bi mot doi tuong dung dao chem vao dau gay thuong tich. Nan nhan duoc dua di cap cuu tai benh vien, khau 5 mui.

 • Nha may bia Vilaken Chu dau tu khong du nang luc thuc hien

  15:48 | Thứ tư 22/06/2005 (GMT+7)

  Nha may bia Vilaken Chu dau tu khong du nang luc thuc hien

  Vi nang luc tai chinh kem, chu dau tu da phai nhieu lan tu thay doi tong muc dau tu cua du an: Tu hon 1.017 ty dong, xuong hon 869 ty dong, roi hon 560...

 • Chia tach giua Buu chinh va Vien thong se la co hoi de but pha

  10:16 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Chia tach giua Buu chinh va Vien thong se la co hoi de but pha

  Theo de an thanh lap Tap doan Buu chinh Vien thong (BCVT) Viet Nam (VNPT) da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 58/2005/QD-TTg ngay 23/03/2006 va Quyet dinh so 06/2006/QD-TTg ngay 09/01/2006 ve viec thanh lap Cong ty me - Tap doan BCVT thi Tap doan BCVT se duoc hinh thanh tren co so sap xep Tong cong ty (TCT) BCVT Viet Nam va cac don vi thanh vien. Mot trong nhung buoc chuan bi “ban le”, tao tien de quan trong de VNPT co the van hanh theo mo..

 • Thu tuong chia buon voi gia dinh nan nhan vu chim do

  08:04 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong chia buon voi gia dinh nan nhan vu chim do

  Trong cong dien ngay 8/10, Thu tuong Nguyen Tan Dung gui loi tham hoi an can va chia buon sau sac den gia dinh cac chau hoc sinh bi chet va mat tich trong vu chim do xay ra tai ban Chom Lom, xa Lang Khe, huyen Con Cuong, tinh Nghe An. Tai nan xay ra ngay 7/10 lam 19 hoc sinh bi mat tich. Den chieu 9/10, cac luc luong tim kiem da tim vot duoc 13 thi the. Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau Chu tich Uy ban Nhan dan (UBND) tinh Nghe An tiep tuc chi dao viec tim kiem..

 • Bao so 5 da suy yeu thanh ap thap khi vao dat lien

  16:48 | Thứ tư 31/08/2005 (GMT+7)

  Sau khi di vao ven bo bien tinh Nghe An, bao so 5 da suy yeu thanh ap thap nhiet doi va di vao dat lien thuoc tinh Nghe An. Hien nay, ap thap nhiet doi da suy yeu thanh vung ap thap. Hoi 7 gio sang nay (31-8), vi tri vung ap thap o vao khoang 19,0 do vi bac; 104,5 do kinh dong, tren bien gioi Viet - Lao. Trong 12 gio toi, vung ap thap nay tiep tuc di chuyen sau ve phia tay va tan dan.

 • Vien truong Vien Kiem sat tinh Nghe An khong co bang cap III

  03:04 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Sau khi co don to cao cua cong dan ve viec “ong Dinh Huu Toi - bi thu Ban can su Dang, vien truong Vien Kiem sat nhan dan tinh Nghe An, dai bieu Quoc hoi khoa XI - tot nghiep cu nhan nhung khong co bang cap III”, Uy ban kiem tra Tinh uy da yeu cau ong Toi giai trinh.

 • Chanh van phong UBND tinh Nghe An bi hanh hung

  09:08 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Sang ngay 23/7, tai khoi Tan Nam, phuong Hung Dung, TP Vinh, ong Nguyen Quang Trach, Chanh van phong UBND tinh Nghe An da bi Vo Van Binh, cong nhan dai vien thong Vinh, dung dao chem vao dau gay thuong tich.

 • Bat 2 truong phong Buu dien tinh Nghe An

  11:14 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  Tin tu Cuc Canh sat dieu tra ve toi pham quan ly kinh te va chuc vu cho hay, chieu 5/1 co quan cong an da da khoi to, bat giam 2 truong phong cua Buu dien tinh Nghe An. Day la nhung doi tuong lien quan den vu tham o trong viec in niem giam dien thoai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0