Tinh Hau Giang

Monday, 30/05/2016 03:48
 • Nhan su mo i

  04:38 | Thứ bảy 06/01/2007 (GMT+7)

  Bo truong Bo Quoc phong vua bo nhiem dai ta Lu Van Hung, quyen chi huy truong Bo chi huy quan su (BCHQS) tinh Hau Giang, giu chuc chi huy truong BCHQS tinh Hau Giang; thuong ta Nguyen Xuan Nghiem, pho tham muu truong BCHQS tinh Hau Giang, giu chuc pho chi huy truong - tham muu truong BCHQS tinh Hau Giang; dai ta Le Van Tao, chu nhiem chinh tri BCHQS tinh Hau Giang, giu chuc pho chinh uy BCHQS tinh Hau Giang; thuong ta Duong Ngoc No, pho chu nhiem chinh tri BCHQS..

 • Hoi thi Trai ngon va an toan thuc pham tinh Hau Giang lan 1 2006

  05:07 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Khuyen khich nha vuon suu tam cac giong cay chat luong cao va phat trien cay an trai theo huong ben vung, Trung tam Khuyen nong tinh Hau Giang to chuc hoi thi "Trai ngon va an toan thuc pham" tinh Hau Giang lan 1-2006.

 • Thanh lap Dai Phat thanh Truyen hinh tinh Hau Giang

  14:40 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 24-2-2004, UBND tinh Hau Giang da cong bo Quyet dinh thanh lap Dai Phat thanh- Truyen hinh (PT-TH) tinh Hau Giang, du toan kinh phi dau tu khoang 25 ti dong. Dai PT-TH Hau Giang se nhanh chong duoc trien khai xay dung co so vat chat, mua sam trang thiet bi...

 • Co dau hieu bi rut ruot tu goi thau dau tien

  10:24 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Co dau hieu bi rut ruot tu goi thau dau tien

  Hanh vi vi pham pho bien cua nha thau du an dau tu xay dung Benh vien Da khoa Hau Giang la su dung cu tram khong dat kich co, da khong dat quy cach, gach, xi mang chua duoc kiem tra, dung nuoc ban de tron ho... Goi thau dau tien la goi thau san lap mat bang, xay dung cong, tuong rao, nha bao ve do Xi nghiep Xay dung Hong Trung (co tru so tai thi xa Tan Hiep, tinh Hau Giang) trung thau voi gia tri xay dung la 4.222.199.000 dong. Goi thau nay duoc khoi cong xay..

 • Tin nhan su

  05:21 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Hau Giang vua bo nhiem ong Nguyen Van Huyen, chu tich UBND thi xa Nga Bay (tinh Hau Giang), giu chuc giam doc So Tai nguyen - moi truong tinh Hau Giang thay ong Tran Thanh Khang duoc phan cong nhiem vu moi; bo nhiem ong Doan Quoc Viet, pho chu tich LDLD tinh Hau Giang, giu chuc pho giam doc So Thuong mai - du lich.

 • Nhan su moi tai hai tinh Hau Giang Ha Nam

  15:53 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  *Chieu 22/8, HDND tinh Hau Giang khoa VII , nhiem ky 2004-2009 da to chuc ky hop thu X bat thuong bau bo sung ong Huynh Minh Chac, Uy vien Thuong vu Tinh uy, Uy vien UBND, Chi huy truong Bo chi huy quan su tinh giu chuc vu Chu tich UBND tinh Hau Giang nhiem ky 2004-2009 thay ong Huynh Phong Tranh duoc dieu dong ve lam Pho Ban chi dao Tay Nam Bo.

 • Lam viec voi tinh Hau Giang Thu tuong Nguyen Tan Dung Chu y tap trung xay dung co so ha tang

  00:38 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/4, Thu tuong Nguyen Tan Dung da den tham va lam viec voi tinh Hau Giang. Thu tuong da danh gia cao no luc phat trien kinh te, co so ha tang, pho cap giao duc co so, chinh sach cham lo ho ngheo cua tinh Hau Giang sau 3 nam tach tinh.

 • Bang cuop quai di sa luoi

  15:49 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  Bang cuop quai di sa luoi

  Mot bang cuop voi thu doan het suc quai di vua bi Cong an Hau Giang triet pha. Voi 6 ten, bon chung chuyen hoanh hanh o cac vung nong thon, dac biet la cac khu vuc ven quoc lo, tinh lo, huyen lo (thuoc dia ban cac tinh Hau Giang, Can Tho va Kien Giang).

 • Thong tin tuyen sinh voi vung sau van con rat thieu

  06:54 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Thong tin tuyen sinh voi vung sau van con rat thieu

  Chua den 7 gio sang, gan 2.000 hoc sinh tu cac huyen vung sau, vung xa cua tinh Hau Giang cung mot so tinh lan can nhu Bac Lieu, Kien Giang, Soc Trang va TP Can Tho da tap trung ve Trung tam Van hoa the thao tinh Hau Giang (thi xa Vi Thanh) de chuan bi cho buoi tu van tuyen sinh lan dau tien to chuc tai tinh Hau Giang moi duoc thanh lap nay. Hon 1.000 phieu cau hoi vua photo duoc phat ra da bi hut het. That nhanh va gon gang, chua day mot tieng dong ho cac cau..

 • Hau Giang UBND tinh lam viec tai tru so moi

  19:11 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Sau thoi gian lam viec tai tru so tam o TP Can Tho tu ngay 1/1 den nay, UBND tinh Hau Giang (moi chia tach tu tinh Can Tho cu) vua thong bao ke tu ngay 9/2, Thuong truc va Van phong UBND tinh Hau Giang se lam viec tai tru so chinh thuc dat tai so 2 duong Hoa Binh, thi xa Vi Thanh (tinh Hau Giang).

 • Dau nam xong dat Chu tich UBND tinh Hau Giang

  17:34 | Chủ nhật 29/01/2006 (GMT+7)

  Dau nam xong dat Chu tich UBND tinh Hau Giang

  Dau nam moi mung 1 Tet, Chu tich UBND tinh Hau Giang - Huynh Phong Tranh da tra loi phong van PV bao Thanh Nien tren tinh than vui ve, coi mo ve mot so van de phat trien kinh te xa hoi tai dia phuong trong nam 2006 cung nhu mot so thanh tuu da dat duoc sau 2 nam tach tinh.

 • Can Tho Dau tau cho doan tau dong bang song Cuu Long

  15:12 | Thứ bảy 29/11/2003 (GMT+7)

  Can Tho Dau tau cho doan tau dong bang song Cuu Long

  TTCN - Nam 1991, tinh Hau Giang tach thanh hai tinh moi: Can Tho va Soc Trang. Sau 12 nam, Can Tho lai duoc chia tach voi mot Can Tho - thanh pho loai I truc thuoc trung uong, von duoc goi la Tay Do va tinh Hau Giang moi. Cung voi bon do thi lon la Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, TPHCM, Can Tho se tro thanh dau tau de vuc day vung DBSCL...

 • Lay chong nuoc ngoai Bi kich o thien duong

  09:08 | Chủ nhật 26/06/2005 (GMT+7)

  Lay chong nuoc ngoai Bi kich o thien duong

  Tu dau nam 2004 den nay, tinh Hau Giang co 1.404 phu nu ket hon voi nguoi nuoc ngoai, trong do chu yeu ket hon voi nguoi Dai Loan (1.372 truong hop).

 • Dai hoi Hoi LHTN tinh Hau Giang lan thu nhat Quyet xoa ho ngheo trong hoi vien

  15:05 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Dai hoi Hoi LHTN tinh Hau Giang lan thu nhat Quyet xoa ho ngheo trong hoi vien

  Trong 2 ngay 2-3/12 tai thi xa Vi Thanh da dien ra Dai hoi dai bieu Hoi LHTN tinh Hau Giang lan thu I (nhiem ky 2004 - 2009) voi su tham du cua anh Nguyen Phuoc Loc - Uy vien thuong truc Doan Chu tich Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam; ong Huynh Ngoc Lanh - Pho bi thu thuong truc Tinh uy Hau Giang va 149 dai bieu thay mat hon 210.000 thanh nien toan tinh.

 • Tinh noi dung cuc noi khong

  07:34 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  TT (Hau Giang) - Cach day hon mot thang, ngay 6-8, UBND tinh Hau Giang va Cong ty giay Lee - Man VN (thuoc Tap doan Lee - Man Paper Hong Kong - Trung Quoc) da chinh thuc khoi cong xay dung nha may san xuat giay va bot giay tai Khu cong nghiep Song Hau. Day la du an dau tu 100% von nuoc ngoai dau tien (von dau tu 1,2 ti USD) khoi cong tren dia ban tinh Hau Giang. The nhung ngay sau do, Cuc Lam nghiep va mot so bao co thong tin viec xay dung nha may cua cong ty nay..

 • Ke toan truong Ban quan ly du an tham o hang ty dong

  14:48 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Ke toan truong Ban quan ly du an tham o hang ty dong

  Vua qua, co quan Canh sat dieu tra Cong an tinh Hau Giang da hoan tat ho so chuyen Vien Kiem sat de nghi khoi to bi can Cao Nguyen Truc Khanh, (SN 1976), nguyen ke toan truong Ban quan ly du an dau tu (BQLDADT) huyen Chau Thanh A (tinh Hau Giang), ve toi tham o.

 • Tranh luan xung quanh du an nha may giay lon nhat nuoc

  23:27 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Tranh luan xung quanh du an nha may giay lon nhat nuoc

  Du an nha may giay cua Cong ty TNHH giay Lee-Man Viet Nam (100% von nuoc ngoai) voi tong muc dau tu len hon 1,2 ti USD da duoc khoi cong vao ngay 6.8.2007 tai khu cong nghiep Phu Huu A, huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. Chung quanh du an co quy mo rat lon nay thoi gian qua da phat sinh nhieu du luan khac nhau ve van de nguon nguyen lieu cho nha may va moi truong. Sang 19.9, tai thi xa Vi Thanh, lanh dao tinh Hau Giang da chu tri cuoc hop de lang nghe y kien tu..

 • Cat thuong cua nhan vien de di ngoai giao

  09:48 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Cong ty dien luc 2 (thuoc Tong cong ty dien luc Viet Nam) vua thanh lap mot doan kiem tra de lam ro chuyen lem nhem tai chinh xay ra tai Dien luc tinh Hau Giang. Qua do, da phat hien nhieu bat ngo ve viec su dung tien bac cua don vi nay.

 • Doi ten thi xa Tan Hiep thanh thi xa Nga Bay

  03:25 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Hoi dong nhan dan tinh Hau Giang da nhat tri voi to trinh cua UBND tinh Hau Giang ve viec de nghi doi ten thi xa Tan Hiep thanh thi xa Nga Bay va giao UBND tinh lap thu tuc trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Bo Chinh tri se co nghi quyet chung ve phat trien DBSCL

  00:14 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Trong chuyen tham va lam viec hai ngay (21-22/12) tai tinh Hau Giang, Tong bi thu Nong Duc Manh danh gia cao nhung viec tinh Hau Giang da lam duoc sau gan mot nam chia tach. Tong bi thu khang dinh nhung ket qua buoc dau la het suc quan trong. Tuy nhien, de phat trien thuc su ben vung va on dinh, Tong bi thu yeu cau thoi gian toi Hau Giang can phai day nhanh viec xay dung mo hinh nong thon moi ngay cang van minh gan lien voi cong nghiep hoa, hien dai hoa nong..

 • 55 ty dong xay dung 7 cong trinh de ke trong diem

  18:27 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  55 ty dong xay dung 7 cong trinh de ke trong diem

  Day la so tien duoc Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung quyet dinh cap cho tinh Hau Giang va tinh Ha Tay de dau tu xay dung cac cong trinh trong diem.

 • Tren 80 can bo cong chuc chua an cu

  03:38 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Tren 80 can bo cong chuc chua an cu

  TT - Gan ba nam sau khi chia tach tinh (tu tinh Can Tho cu), den nay hang ngan can bo cong chuc (CBCC) tai tinh Hau Giang van phai o nha tro va an “com bui”. Nhieu don vi su nghiep phai thue nha dan lam tru so tiep dan.

 • Chi 55 ty dong cho Hau Giang va Ha Tay xu ly de ke

  18:26 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh yeu cau Bo Tai chinh trich 55 ty dong tu nguon du phong ngan sach Trung uong nam 2006 de ho tro cho tinh Hau Giang va tinh Ha Tay xu ly cac cong trinh de, ke, phong chong lut bao that su cap bach.

 • Can Tho cong bo quyet dinh thanh lap 2 don vi hanh chinh moi truc thuoc trung uong

  18:14 | Chủ nhật 28/12/2003 (GMT+7)

  Can Tho cong bo quyet dinh thanh lap 2 don vi hanh chinh moi truc thuoc trung uong

  Sang nay 29/12, tinh Can Tho long trong lam le cong bo Nghi dinh cua Chinh phu ve viec thanh lap Thanh pho (TP) Can Tho va tinh Hau Giang (chia tach tu tinh Can Tho) dong thoi cong bo BCH Tinh Uy va UBND lam thoi 2 don vi nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0