Thue TNCN

Saturday, 28/05/2016 11:02
 • Thue TNCN Tiep tuc giai trinh cu the va chi tiet hon

  18:38 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Thue TNCN Tiep tuc giai trinh cu the va chi tiet hon

  Thoi gian lay y kien toan dan ve du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TTNCN) da ket thuc. Cac co quan soan thao va xay dung luat da tiep nhan duoc nhieu y kien phong phu cua moi tang lop nhan dan. Day se la mot co so quan trong de tiep tuc hoan thien du thao Thue TNCN trinh Quoc hoi ban hanh.

 • Thue TNCN Sac thue nhieu gop y nhat tu truoc toi nay

  13:15 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  Thue TNCN Sac thue nhieu gop y nhat tu truoc toi nay

  Thoi gian lay y kien toan dan ve du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TTNCN) da ket thuc. Cac co quan soan thao va xay dung luat da tiep nhan duoc nhieu y kien phong phu cua moi tang lop nhan dan. Day se la mot co so quan trong de tiep tuc hoan thien du thao Thue TNCN trinh Quoc hoi ban hanh.

 • Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan Mo rong dien chiu thue

  00:23 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan Mo rong dien chiu thue

  Ngay 4.6, tai hoi nghi tap huan ve du luat Thue TNCN cho cac co quan thue khu vuc phia Nam tu Da Nang tro vao, dai dien Tong cuc Thue cho biet mot trong nhung diem thay doi quan trong cua du thao Luat thue la dua vao dien chiu thue cac bac si, nha si, duoc si, luat su, giao vien... va cac ho kinh doanh.

 • Mo rong dien chiu thue thu nhap ca nhan

  07:56 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Mo rong dien chiu thue thu nhap ca nhan

  Mot trong nhung diem thay doi quan trong cua du thao Luat thue la dua vao dien chiu thue cac bac si, nha si, duoc si, luat su, giao vien... va cac ho kinh doanh - dai dien Tong cuc Thue cho biet tai hoi nghi tap huan ve du luat Thue TNCN cho cac co quan thue khu vuc phia Nam, ngay 4/6.

 • Thu nhap tren 3 trieu dong thang se phai chiu thue

  11:45 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 3 trieu dong thang se phai chiu thue

  Noi dung quan trong nhat trong ban du thao Thue Thu nhap ca nhan ma Bo Tai chinh dua ra moi day la mo rong doi tuong nop thue, ha muc thue suat tu 10% xuong con 5%; gian rong khoang cach bieu thue, thong nhat muc thue giua nguoi VN va nuoc ngoai...

 • Thue TNCN doi voi chung khoan Qua cao

  22:58 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Thue TNCN doi voi chung khoan Qua cao

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) quy dinh: "Thue suat ap dung cho thu nhap tu chuyen nhuong von, chuyen nhuong chung khoan la 25%". Thue suat nay, theo Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (Vafi) va nhieu cong ty chung khoan (CTCK) la qua cao.

 • Xem xet dua nguon thu tu chung khoan vao Thue TNCN

  14:48 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Xem xet dua nguon thu tu chung khoan vao Thue TNCN

  Theo Thu truong Bo Tai chinh Tran Xuan Ha, Uy ban chung khoan dang kiem tra mot so cong ty chung khoan (CK). Trong qua trinh soan thao Luat Thue thu nhap ca nhan (se duoc trinh Quoc hoi trong nam nay), Bo Tai chinh se luu y xem xet dua vao doi tuong co nguon thu tu CK.

 • Thue TNCN giua thang 6 co du thao hoan chinh

  20:49 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Thue TNCN giua thang 6 co du thao hoan chinh

  Chieu ngay 22/5, To bien tap du Luat thue Thu nhap ca nhan da co cuoc hop xung quanh cac van de ve du thao Luat. Ket thuc buoi lam viec, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet, hien tai du thao luat dang duoc soan thao va co rat nhieu phuong an khac nhau de ban bac. Du kien, den giua thang 6/2006 se co ban du thao hoan chinh nhat.

 • Thue TNCN Giam muc phai dong so voi hien nay

  18:26 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Hom nay (13-12), Van phong Chu tich nuoc da hop bao Cong bo Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 5 luat vua duoc Quoc hoi khoa XII, ky hop thu 2 thong qua, gom: Luat Phong, chong bao luc gia dinh; Luat Phong, chong benh truyen nhiem; Luat Thue thu nhap ca nhan; Luat Hoa chat va Luat Chat luong san pham, hang hoa.

 • Thue TNCN Sau ca si se den nhac si nguoi mau dien vien dien anh

  17:32 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Thue TNCN Sau ca si se den nhac si nguoi mau dien vien dien anh

  Chieu 22/3, Pho Tong Cuc truong Tong Cuc thue Nguyen Thi Cuc da co buoi lam viec voi Chi cuc thue TPHCM ve ve tinh hinh trien khai thue thu nhap ca nhan (TNCN) doi voi nghe si, ca si tren dia ban thanh pho.

 • Thu nhap tren 3 trieu dong thang se phai chiu thue

  15:31 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 3 trieu dong thang se phai chiu thue

  Noi dung quan trong nhat trong ban du thao Thue thu nhap ca nhan ma Bo Tai chinh dua ra moi day la mo rong doi tuong nop thue, ha muc thue suat tu 10% xuong con 5%; gian rong khoang cach bieu thue, thong nhat muc thue giua nguoi Viet Nam va nuoc ngoai...

 • Thu nhap 12 trieu dong thang phai dong thue 210.000 dong

  16:17 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Thu nhap 12 trieu dong thang phai dong thue 210.000 dong

  Do la y kien cua ba Nguyen Thi Cuc, nguyen pho tong cuc truong Tong cuc Thue, thanh vien Ban soan thao Du an Luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) khi tra loi phong van DT. Ba Cuc nhan dinh: “Thue TNCN hien nay chua tac dong den dai bo phan nhan dan”.

 • Thue thu nhap ca nhan co the can tro kinh doanh

  16:27 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan co the can tro kinh doanh

  Thue TNCN duoc xay dung tren 3 loai thue thu nhap DN, thu nhap cao va su dung dat, tuy nhien truoc mat chi nen thay the phap lenh thue doi voi nguoi thu nhap cao, con nhung doi tuong van ap dung luat thue TNDN va quyen su dung dat ma chua anh huong thi chua can thiet dua sang luat nay vi khi do tham chi con that thu chu khong co thu. Dac biet, nen de lai phan thu nhap tu dau tu von, chua dua vao luat nay vi se gay thiet thoi cho nha dau tu. Chang han toi dau tu..

 • 3 trieu dong thang se phai chiu thue

  10:22 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  3 trieu dong thang se phai chiu thue

  Noi dung quan trong nhat trong ban du thao Thue thu nhap ca nhan ma Bo Tai chinh dua ra moi day la mo rong doi tuong nop thue, ha muc thue suat tu 10% xuong con 5%; gian rong khoang cach bieu thue, thong nhat muc thue giua nguoi Viet Nam va nuoc ngoai....

 • Du an Luat Thue thu nhap ca nhan TNCN Cap ma so thue cho toan dan

  23:23 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Du an Luat Thue thu nhap ca nhan TNCN Cap ma so thue cho toan dan

  Ngay 26.6, tai Ha Noi, Tong cuc Thue, Bo Tai chinh da to chuc cuoc hoi thao "Thue TNCN va kinh nghiem quan ly". Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet de trien khai Luat Thue TNCN (du kien duoc thong qua va co hieu luc tu 1.1.2009), nganh tai chinh se cap ma so thue cho tat ca cac ca nhan, tham chi tre em moi ra doi, de xac dinh ro do la nhung truong hop an theo cua doi tuong nop thue, duoc chiet tru gia canh. * Muc khoi diem chiu thue: 4-5 trieu dong

 • My Tam Phuong Thanh se bi khoi to ve toi tron thue neu

  23:18 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  My Tam Phuong Thanh se bi khoi to ve toi tron thue neu

  Hai ca si Phuong Thanh va My Tam co dau hieu tron thue thu nhap ca nhan (TNCN); ho so dang duoc co quan thue cung co de chuyen co quan phap luat xu ly. Do la mot trong nhung noi dung ma ong Nguyen Thai Son - Truong phong Thue TNCN (thuoc Cuc Thue TP.HCM) trao doi voi PV Bao Thanh Nien chieu 15/3.

 • Ngay cuoi lay y kien nhan dan ve du luat thue TTCN

  16:56 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Ngay cuoi lay y kien nhan dan ve du luat thue TTCN

  TS- Truoc khi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, thong qua tai ky hop thu 2 (cuoi nam 2007), du luat Thue thu nhap ca nhan da duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi to chuc lay y kien trong nhan dan, cac nganh, cac cap tu 15/6-15/8.

 • My Tam Phuong Thanh se bi truy to ve toi tron thue neu

  11:09 | Thứ tư 16/03/2005 (GMT+7)

  My Tam Phuong Thanh se bi truy to ve toi tron thue neu

  Hai ca si Phuong Thanh va My Tam co dau hieu tron thue thu nhap ca nhan (TNCN); ho so dang duoc co quan thue cung co de chuyen co quan phap luat xu ly, ong Nguyen Thai Son - Truong phong Thue TNCN (thuoc Cuc Thue TP.HCM) cho biet.

 • Thu gop y ve Du thao luat Thue thu nhap ca nhan

  05:04 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Thu gop y ve Du thao luat Thue thu nhap ca nhan

  Kinh gui: TAC GIA BAN DU THAO. Lau nay, ngay nao cung thay bao dang khong het bao nhieu vu tron thue, khai khong hoa don do, co y lam sai nguyen tac, that thoat, tham nhung, hoi lo... lam thiet hai cong qui e co den hang ngan hang van ti.

 • Chuyen la o cac van phong dai dien cong ty nuoc ngoai

  22:42 | Thứ năm 04/08/2005 (GMT+7)

  Chuyen la o cac van phong dai dien cong ty nuoc ngoai

  "Ke khai thu nhap thap hon thuc te de tron thue thu nhap ca nhan (TNCN) la tinh trang pho bien hien nay o cac van phong dai dien (VPDD). Chi tinh rieng tu dau nam den nay, co quan thue da kiem tra cac VPDD va truy thu thue TNCN 7,1 ti dong, gan bang so thue truy thu cua ca nam 2004 la 7,6 ti dong" - ong Nguyen Thai Son, Truong phong Thue TNCN, Cuc Thue TP.HCM cho biet.

 • Luat thue phai don gian va de thuc hien

  22:38 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Luat thue phai don gian va de thuc hien

  Do la nhan dinh cua ba Dinh Thi Quynh Van, Pho tong giam doc Cong ty Pricewaterhourse Viet Nam, khi tra loi phong van cua Thanh Nien. Ba Dinh Thi Quynh Van la mot chuyen gia duoc truc tiep tham gia gop y vao du thao Luat Thue TNCN.

 • Nguoi Viet Nam dong thue thu nhap cao nhat

  08:03 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi Viet Nam dong thue thu nhap cao nhat

  Voi so thue da dong 2,87 ti dong cho nam 2006, ba Le Thi Minh Hoa hien la nguoi VN dong thue thu nhap ca nhan (TNCN) cao nhat TPHCM, cung la cao nhat nuoc, sau gan 3 nam thuc hien Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao. Ong Nguyen Thai Son, Truong Phong Thue TNCN - Cuc Thue TPHCM, cho biet nhu tren vao sang 22/2. 10 nguoi nop thue 5,2 ti dong

 • Thue thu nhap ca nhan van thieu cong bang

  10:24 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan van thieu cong bang

  Voi so thue da dong 2,87 ti dong cho nam 2006, ba Le Thi Minh Hoa hien la nguoi Viet Nam dong thue thu nhap ca nhan (TNCN) cao nhat Viet Nam, sau gan 3 nam thuc hien Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao. Ong Nguyen Thai Son, Truong Phong Thue TNCN - Cuc Thue TPHCM, cho biet nhu tren vao sang 22/2.

 • Nguoi VN dong thue thu nhap cao nhat 2 87 ti dong

  09:54 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi VN dong thue thu nhap cao nhat 2 87 ti dong

  Voi so thue da dong 2,87 ti dong cho nam 2006, ba Le Thi Minh Hoa hien la nguoi VN dong thue thu nhap ca nhan (TNCN) cao nhat TPHCM, cung la cao nhat nuoc, sau gan 3 nam thuc hien Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao. Ong Nguyen Thai Son, Truong Phong Thue TNCN - Cuc Thue TPHCM, cho biet nhu tren vao sang 22-2.

 • Dong gop cho du thao Luat Thue TNCN

  23:58 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 20/11 tai TP.HCM, Tong cuc Thue da to chuc hoi thao lay y kien dong gop cho du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN). Dai dien hang tram doanh nghiep (DN), cac cong ty kiem toan, cac luat su trong va ngoai nuoc da co mat tai cuoc hoi thao. Sau rat nhieu lan chinh sua, lay y kien dong gop, co the noi, du thao Luat Thue TNCN van nong bong voi rat nhieu y kien khac nhau ve cac noi dung cua du luat.

 • Danh thue da khoan suc dan hay chua

  08:52 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Danh thue da khoan suc dan hay chua

  TP - Kha nhieu y kien bay to quan diem neu da goi la Luat Thue TNCN thi nen ap dung theo cach cu phat sinh thu nhap la phai chiu thue duong nhien voi cac muc thue suat rat thap.

 • Luat Thue TNCN Se anh huong den giao dich nha dat

  08:13 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Luat Thue TNCN Se anh huong den giao dich nha dat

  Con hon mot nam nua Luat thue thu nhap ca nhan moi co hieu luc, nhung thong tin nay dang khien nhung nguoi kinh doanh bat dong san hoang mang.

 • Thue thu nhap ca nhan TNCN Quyet sach lon can than trong

  10:11 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan TNCN Quyet sach lon can than trong

  Tuan qua, du thao Luat Thue TNCN (du chua duoc Bo Tai chinh thong qua lan cuoi trinh QH), nhung da thu hut su chu tam cua du luan. Qua nhieu y kien trai chieu da duoc dua ra. Tuy nhien, nhan dinh cua cac kinh te gia lai co ve than trong hon!


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0