Techcombank

Sunday, 29/05/2016 03:08
 • HSBC mua 15 co phan cua Techcombank

  17:54 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  HSBC mua 15 co phan cua Techcombank

  Techcombank da chinh thuc nhan duoc phan von mua them 5% co phan tu HSBC de tang ty le so huu cua HSBC tai Techcombank len 15%. Nhu vay, voi 15% co phan do doi tac chien luoc HSBC nam giu, Techcombank la ngan hang dau tien co ty le so huu cua co dong nuoc ngoai dat muc toi da la 15%. Duoc biet, viec tang ty le so huu cua HSBC len 15% nam trong ke hoach tang von dieu le cua Techcombank tu 1.500 ti dong len 2.524 ti dong. Cung voi viec tang ty le so huu tai..

 • Techcombank mua ban quyen phan mem cua Microsoft

  10:14 | Chủ nhật 28/01/2007 (GMT+7)

  Techcombank mua ban quyen phan mem cua Microsoft

  Ngan hang ky thuong (Techcombank) cho biet ngay 30/1 toi tai Ha Noi, Techcombank cung Microsoft ky ket bien ban ghi nho ve viec cung cap va trien khai ban quyen su dung phan mem Microsoft cho he thong co so ha tang CNTT cua Techcombank. Voi viec ky ket nay, Techcombank da tro thanh ngan hang TMCP dau tien trien khai 100% ban quyen Microsoft cho he thong ha tang cong nghe va thong tin noi bo. Theo do, Microsoft se la nha tu van va la doi tac cung cap cac giai phap..

 • Vu khach hang mat tien trong ATM Techcombank thang kien

  13:32 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  Vu khach hang mat tien trong ATM Techcombank thang kien

  Sau 2 ngay to tung, chieu qua 23/9, phien toa dan su xet xu vu “mat 30 trieu dong trong tai khoan ATM” cua nguyen don Tran Thi Thanh Thuy khoi kien Ngan hang Co phan ky thuong VN (Techcombank) da khep lai voi phan quyet: bac yeu cau doi boi thuong cua ba Thuy.

 • Bi bac don khach hang tiep tuc kien Techcombank

  10:58 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  Bi bac don khach hang tiep tuc kien Techcombank

  Ngay 22/9/2005, Toa an nhan dan quan Hoan Kiem (Ha Noi) da mo phien toa xet xu vu kien dan su giua ben nguyen la ba Tran Thi Thanh Thuy - khach hang su dung the ATM cua Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam (Techcombank) - kien Ngan hang Techcombank ve viec da bi mat 30 trieu dong trong tai khoan ATM cua minh.

 • Ngan hang va bao hiem bat tay cung cap cac dich vu moi

  17:19 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Ngan hang va bao hiem bat tay cung cap cac dich vu moi

  Chieu 28/2 tai Ha Noi, Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam (Techcombank) va Bao Viet nhan tho da cung nhau ky ket thoa thuan lien ket hop tac phat trien cac dich vu ngan hang va bao hiem. Theo thoa thuan nay, hai ben se hop tac trong viec nghien cuu, phat trien cac san pham lien ket ngan hang - bao hiem (Bancassurance), trong do uu tien thiet ke va trien khai cac san pham bao hiem tiet kiem, bao hiem nguoi vay; thuc hien dich vu thanh toan the qua thiet bi chap..

 • Rut tien polymer moi menh gia 20000 dong tren may ATM

  15:57 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Rut tien polymer moi menh gia 20000 dong tren may ATM

  Trong khuon kho Banking Viet Nam 2006 khai mac sang 18/5 tai Ha Noi, rat nhieu khach hang, khach tham gia to ra thich thu khi co the rut tien polymer menh gia 20.000 dong (vua duoc phat hanh ngay 17/5) tren may ATM cua Techcombank. Tieu chuan ky thuat cua tien polymer moi rat phu hop voi tieu chuan ky thuat cua may ATM nen theo du kien, Techcombank se xem xet nhu cau thuc te cua khach hang de tiep tuc trien khai cho phep rut tien menh gia 20.000 dong tai cac may..

 • Van rut duoc tien khi ATM qua tai

  09:33 | Thứ ba 05/02/2008 (GMT+7)

  Van rut duoc tien khi ATM qua tai

  (VM)- Truoc tinh trang qua tai o hau het cac may ATM trong dip cuoi nam, nhieu nguoi ngan ngam va bi lo viec. Tuy nhien, cung co the ho chua tim ra giai phap toi uu cho minh...

 • Tin hieu lac quan trong mua ban co phan ngan hang

  16:16 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Tin hieu lac quan trong mua ban co phan ngan hang

  Viec Ngan hang Hong Kong - Thuong Hai (HSBC) mua 10% von cua Ngan hang Ky thuong VN (Techcombank) duoc xem la mot trong nhung thanh cong lon cua HSBC trong nam qua.

 • Microsoft cung cap ban quyen cho Techcombank

  10:57 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Microsoft cung cap ban quyen cho Techcombank

  Hom nay (30/1), Techcombank va Microsoft da ky ket bien ban ghi nho ve viec cung cap va trien khai ban quyen su dung phan mem Microsoft cho he thong co so ha tang cua Techcombank.

 • Tin ngan hang ngay 125

  17:00 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Tin ngan hang ngay 125

  * Techcombank dat danh hieu “Ngan hang co thanh tich xuat sac trong hoat dong thanh toan quoc te nam 2005” cho Techcombank. * Ngan hang TMCP Phuong Dong duoc kinh doanh vang tai nuoc ngoai. * Hom nay, Techcombank lan thu 3 nhan giai thuong “ Ngan hang co hoat dong thanh toan quoc te xuat sac trong nam 2005”, ngan hang trao chung nhan lan nay la ngan hang Wachovia, ngan hang lon thu tu nuoc My ve mat tai san. Truoc do, Techcombank cung nhan duoc cac giai..

 • Can bo Ngan hang Techcombank bi truy to ve toi tham o tai san

  21:50 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Vien kiem sat nhan dan thanh pho Ha Noi vua hoan tat cao trang truy to 1 can bo cua Ngan hang thuong mai co phan ky thuong Viet Nam (Techcombank), Chi nhanh Hoan Kiem, la Pham Chi Vinh (sinh nam 1977, o pho Tu Dinh, phuong Long Bien, quan Long Bien, Ha Noi) ve toi “tham o tai san” theo quy dinh tai Dieu 278, Khoan 4, diem a-Bo Luat hinh su. Pham Chi Vinh la can bo kho quy cua Techcombank Hoan Kiem tu ngay 6/5/2004, duoc giao nhiem vu tiep nhan quan ly nhap..

 • Techcombank da co tren 50000 khach hang the FstAccess

  19:42 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Techcombank da co tren 50000 khach hang the FstAccess

  Chieu 12/1 tai Ha Noi, Ngan hang ky thuong Viet Nam (Techcombank) da tong ket chuong trinh “Khach hang the F@stAccess thu 50.000” va trao qua tang cho khach hang may man.

 • Techcombank tang ve bay Vietnam Airlines cho khach hang

  07:41 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Techcombank tang ve bay Vietnam Airlines cho khach hang

  Hom qua (12/1), ngan hang co phan ky thuong Viet Nam (Techcombank) da tong ket chuong trinh “Khach hang the F@stAccess thu 50.000” va trao qua tang ve bay Vietnam Airlines cho khach hang may man.

 • Techcombank trien khai phan mem chuyen mach va quan ly the

  13:45 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  Techcombank trien khai phan mem chuyen mach va quan ly the

  Techcombank vua dua vao trien khai mot cong nghe giup gian tien cac thu tuc dung the cua khach hang va tang tinh bao mat cho cac loai the ngan hang.

 • Techcombank dat doanh thu hon 800 ti dong

  09:27 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Techcombank dat doanh thu hon 800 ti dong

  Ngan hang Thuong mai Co phan Ky thuong Viet Nam (Techcombank), cho biet trong thang 8, tong doanh thu cua Techcombank da dat 126,42 ti dong, dua tong doanh thu luy ke 8 thang dau nam 2006 len 829 ti dong.

 • Techcombank lai moi ngay 1 ti dong

  17:44 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Techcombank lai moi ngay 1 ti dong

  (VM)- Chieu 12/7, Ngan hang TMCP Ky Thuong (Techcombank) da cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam voi nhung con so an tuong, the hien tinh hinh kinh doanh kha quan trong nua nam dau 2006. Trong do, loi nhuan truoc thue dat 141 ty dong, tang 30,28% so voi cung ky nam ngoai. Rieng trong thang 6 vua qua trung binh mot ngay loi nhuan cua Techcombank dat 1 ty dong.

 • HSBC mua them 10 co phan Ngan hang Techcombank

  09:33 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  HSBC mua them 10 co phan Ngan hang Techcombank

  Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam (Techcombank) vua ky thoa thuan ban tiep 10% co phan cho Ngan hang doi tac HSBC (Hong Kong - Thuong Hai). Tuy nhien, van ban chinh thuc se con phai trinh len Ngan hang Nha nuoc (NHNN) xem xet va phe chuan nhung qui dinh moi lien quan den viec mot doi tac ngan hang nuoc ngoai co the nam giu 20% co phan mot ngan hang trong nuoc. Neu duoc NHNN chap thuan, HSBC cam ket se tra cho Techcombank 85 trieu USD (gap hon ba lan so voi 27..

 • Tong Giam doc Techcombank noi ve vu mat trom

  09:49 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Tong Giam doc Techcombank noi ve vu mat trom

  Tong Giam doc Ngan hang Ky thuong Viet Nam (Techcombank) Nguyen Duc Vinh da noi nhu vay khi tra loi bao chi ve vu mat trom gan 1 trieu USD vua qua. Nguoi dung dau Techcombank cung cho rang ngan hang da lam het trach nhiem cua minh. Trong cong van 01060 ngay 13/11 do Pho Tong giam doc Pham Quang Thang ky khong de cap den so tien bi mat ma chi noi la thung hang, thua ong?

 • Techcombank ho tro kinh doanh ca the

  16:28 | Thứ hai 02/06/2003 (GMT+7)

  Techcombank ho tro kinh doanh ca the

  Theo do, Techombank se cho cac ca nhan, ho gia dinh - nhung nguoi co tham gia hoat dong kinh doanh ca the vay von su su dung vao cac muc dich nhu: Dau tu xay dung nha xuong, mua sam may moc thiet bi, phuong tien van tai, truyen dan; dau tu xay dung trang trai, dau tu doi moi cong nghe; bo sung von luu dong thieu hut, thuc hien cac thuong vu kinh doanh nhu: thuc hien hop dong thuong mai; hop dong dai ly, nhap hang hoa...Ngoai ra, mot so doi tuong moi: la nhung ho..

 • Bancassurance cua Techcombank va Bao Viet Nhan Tho boi thu

  20:28 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Bancassurance cua Techcombank va Bao Viet Nhan Tho boi thu

  (VM)- 3,5 ti dong la tong gia tri hop dong san pham Tiet kiem Giao duc - san pham Bancassurance lien ket giua Techcombank va Bao Viet Nhan Tho, duoc hon 200 khach hang thu do dang ky tai Techcombank sau hon mot thang trien khai san pham tai Ha Noi. Duoc biet, phan lon khach hang la cac bac phu huynh co con dang o do tuoi di hoc, su dung san pham tiet kiem nay nhu mot su dau tu vung chac cho tuong lai con tre. Gia tri hop dong cao nhat la 360 trieu dong, ky han 2..

 • Nap VCoin qua he thong Techcombank

  01:13 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Nap VCoin qua he thong Techcombank

  Ngay 12/2, Cong ty Dau tu va Phat trien Cong nghe thong tin - VTC Intecom va Ngan hang thuong mai co phan Ky thuong Viet Nam (Techcombank) da ky ket hop dong hop tac cung cap dich vu nap V-Coin bang tin nhan dien thoai di dong.

 • Ra mat hai san pham Bancassurance dau tien tai Viet Nam

  15:12 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Ra mat hai san pham Bancassurance dau tien tai Viet Nam

  (VM)- Sang 1/8 tai Ha Noi, Ngan hang Ky thuong Viet Nam (Techcombank)va Bao Viet Nhan Tho da ky ket “Thoa thuan hop tac ve viec phan phoi cac san pham cac san pham bao hiem nhan tho qua ngan hang” va ra mat hai san pham lien ket Ngan hang - Bao hiem (Bancassurance) dau tien tai Viet Nam la “Tai khoan tiet kiem giao duc” va “Bao hiem tin dung cho Nha moi va O to xin”.

 • IFC ho tro Techcombank hop tac phat trien dich vu ngan hang

  08:26 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  IFC ho tro Techcombank hop tac phat trien dich vu ngan hang

  (VM)- Chieu 20/4 tai Ha Noi, tap doan tai chinh quoc te (IFC) va ngan hang TMCP Ky thuong (Techcombank) da ky ket Bien ban ghi nho, theo do IFC se ho tro Techcombank mo rong pham vi va chat luong cac dich vu tai chinh ngan hang cho cac doanh nghiep nho va vua, sieu nho cung nhu cho cac khach hang ca nhan.

 • HSBC chi 33 7 trieu USD mua 5 co phan Techcombank

  16:43 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Hong Kong va Thuong Hai (HSBC) vua thong bao da hoan tat viec mua them 5% co phan trong Ngan hang thuong mai co phan Ky Thuong Viet Nam (Techcombank).

 • Techcombank duoc ho tro 12 trieu USD cho vay doanh nghiep va mua nha

  22:38 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  (VM)- Techcombank va Cong ty Phat trien tai chinh Ha Lan (FMO) da ky ket hai thoa thuan hop tac, theo do FMO se ho tro Techcombank 12 trieu USD de cung co vi the va nang luc tai chinh cua Techcombank tren thi truong Viet Nam.

 • Nam nay Techcombank co the tang von len gan 1700 ti dong

  15:38 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Nam nay Techcombank co the tang von len gan 1700 ti dong

  (VM)- Techcombank vua to chuc Dai hoi co dong thuong nien nam 2006 tai Ha Noi nham thong qua ket qua kinh doanh nam 2005, cac muc tieu va ke hoach cua nam 2006, va bau ra Hoi dong Quan tri va Ban Kiem soat moi cho nhiem ky 2006-2009. Day la dai hoi co dong dau tien cua nganh ngan hang duoc to chuc theo luat Doanh nghiep moi, theo do, cac nghi quyet thong qua phai dat toi thieu 65% y kien dong thuan cua so co dong di du dai hoi.

 • Thua kien Techcombank

  16:53 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Thua kien Techcombank

  Phien phuc tham vu kien doi ngan hang Techcombank boi thuong 30 trieudong bi mat trong the ATM cua chi Tran Thanh Thuy da dien ra sang nay tai TAND thanh pho Ha Noi. Vi chu da tuyen an bac donkhang cao cua nguyen don.

 • Ngan hang co phan khang dinh vi the

  14:51 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Ngan hang co phan khang dinh vi the

  Thi truong tien te - ngan hang Viet Nam ngay cang soi dong. Hien da co gan 40 ngan hang co phan tham gia kinh doanh rat nang dong va tro thanh doi thu canh tranh cua 4 ong lon ngan hang quoc doanh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0