Tai chinh-ngan hang

Wednesday, 25/05/2016 21:57
 • Luong cao ngat nhung van thieu nguoi

  08:47 | Chủ nhật 18/06/2006 (GMT+7)

  Luong cao ngat nhung van thieu nguoi

  Su bung no dich vu tai chinh-ngan hang o Viet Nam trong thoi gian gan day dang tao ra lo hong lon ve nhan su cua nganh nay. De tuyen mo va thu hut nhan tai vao lam viec, cac nha tuyen dung san sang chi tra muc luong hap dan len den hang ngan USD/thang. The nhung, cuoc dua “san” quan tri vien cao cap trong linh vuc nay chang khac nao “dai cat tim vang”. Do mat tim nguoi tai Cach day 5 nam, cac chuyen gia ve tai chinh - ngan hang o TPHCM da giong hoi chuong..

 • Ha Noi nam 2010 Trung tam Tai chinh Ngan hang lon

  14:27 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Ha Noi nam 2010 Trung tam Tai chinh Ngan hang lon

  Ben canh vai tro la Thu do-Trung tam chinh tri-kinh te-van hoa cua ca nuoc, Ha Noi se nhanh chong duoc xay dung thanh mot trung tam Tai chinh-Ngan hang lon, co vai tro quan trong cua ca nuoc, ke tu nam 2010.

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  10:06 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va ngan hang trong boi canh Viet Nam hoi nhap WTO, Khoa Kinh te va Kinh doanh quoc te (truoc day la Khoa Kinh te Ngoai thuong), truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 103 Khoa hoc duoc thiet ke nham cung cap cho hoc vien nhung kien thuc chuyen nganh toan dien ve kinh doanh xuat..

 • Luong cao ngat nhung van thieu nguoi

  14:42 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Luong cao ngat nhung van thieu nguoi

  Su bung no dich vu tai chinh-ngan hang o VN trong thoi gian gan day dang tao ra lo hong lon ve nhan su cua nganh nay. De tuyen mo va thu hut nhan tai vao lam viec, cac nha tuyen dung san sang chi tra muc luong hap dan len den hang ngan USD/thang.

 • Khoa hoc Thanh toan Quoc te va Huong dan Dau tu Chung khoan cua Truong DH Ngoai thuong

  15:50 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc Thanh toan Quoc te va Huong dan Dau tu Chung khoan cua Truong DH Ngoai thuong

  Khoa Tai chinh-Ngan hang, Truong Dai hoc Ngoai thuong tran trong gioi thieu cac khoa hoc "Ky nang tac nghiep va Phong ngua rui ro trong Thanh toan Quoc te" (Download), "Huong dan Dau tu Chung khoan", va "Phan tich ky thuat chung khoan" (Download) hoc tai truong Dai hoc Ngoai thuong.

 • Moi nam thieu hon 3000 can bo ngan hang

  16:01 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Moi nam thieu hon 3000 can bo ngan hang

  Hom qua (27/12), Bo Giao duc va Dao tao, Bo Tai chinh va Ngan hang nha nuoc Viet Nam da to chuc hoi thao quoc gia dao tao nhan luc tai chinh-ngan hang theo yeu cau xa hoi. Hoi thao danh gia cao dong gop cua nganh giao duc la dap ung nguon nhan luc doi dao cho xa hoi, trong do co nganh tai chinh-ngan hang. Tuy nhien, ca ba nguoi dung dau cac nganh nay deu thua nhan su phoi hop giua cac nganh con long leo, cho nen giao duc van chua dap ung kip duoc nhu cau cua thuc..

 • Co duoc DKDT lai truong minh dang theo hoc

  16:07 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  Co duoc DKDT lai truong minh dang theo hoc

  Cach thuc lam ho so DKDT, xin dau xac nhan ho so, truong nao tuyen sinh nganh Tai chinh-Ngan hang khoi D3, Vi sao diem chuan phia Nam thap hon phia Bac… la nhung thac mac lien tuc duoc gui ve Ban tu van tuyen sinh trong nhung ngay gan day.

 • Khoa hoc Thanh toan Quoc te UCP 600 va DTCK va Quan tri Tai chinh cua DH Ngoai thuong

  09:57 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Thanh toan Quoc te UCP 600 va DTCK va Quan tri Tai chinh cua DH Ngoai thuong

  Khoa Tai chinh-Ngan hang, Truong Dai hoc Ngoai Thuong tran trong gioi thieu cac khoa hoc " Huong dan su dung va cach tai lap, kiem tra chung tu theo UCP 600 va ISBP 681e 2007, ICC" va "Dau tu chung khoan va quan tri tai chinh" cho cac nha dau tu va cac doanh nghiep.

 • Dau tu nong vao linh vuc tai chinh ngan hang

  22:25 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Dau tu nong vao linh vuc tai chinh ngan hang

  Khong chi co Kinh Do, REE, Sacom, FPT... dang duoc nhieu nguoi biet den nhu nhung tap doan hoat dong o nhieu linh vuc khac nhau ma ngay cang xuat hien nhieu cong ty da nganh tuong tu. Dac biet linh vuc tai chinh -ngan hang dang thu hut su dau tu cua hang loat doanh nghiep o cac linh vuc khac.

 • Trien vong nganh Tai chinh Ngan hang

  09:43 | Thứ hai 28/01/2008 (GMT+7)

  Trien vong nganh Tai chinh Ngan hang

  Diem chuan va cach thi tuyen cua truong HV Ky thuat Quan su? Diem chuan cac nam gan day xem o dau? Vung tuyen cua DH Y khoa Thai Nguyen? Thong tin ve truong DH Dai Nam? Lich thi tuyen DH, CD?...

 • Hoc sinh gioi quoc gia co duoc tuyen thang

  14:20 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Hoc sinh gioi quoc gia co duoc tuyen thang

  Truong nao dao tao nganh an ninh? Nhan giay bao du thi, giay bao diem o dau? Nganh Tai chinh-Ngan hang DH Ha Noi hoc bang Tieng Anh hay Tieng Viet? Thac mac ve ki thi THPT Quoc gia? Hoc luc trung binh co duoc du thi khoi truong cong an?...

 • Ngan hang Nong nghiep se tro thanh tap doan

  17:40 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Nong nghiep se tro thanh tap doan

  Ong Le Van So-Tong giam doc Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) cho biet, Agribank vua de trinh len Ngan hang Nha nuoc (NHNN) De an phat trien thanh mot trong nhung tap doan tai chinh-ngan hang lon nhat cua Viet Nam.

 • Agribank se tro thanh tap doan tai chinh ngan hang

  10:01 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Tong giam doc Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon VN (Agribank) Le Van So cho biet Agribank vua de trinh Ngan hang Nha nuoc ban De an phat trien thanh mot trong nhung tap doan tai chinh-ngan hang lon nhat cua VN.

 • Toan canh diem chuan cac truong DH CD nam 2007 phia Bac

  08:48 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Toan canh diem chuan cac truong DH CD nam 2007 phia Bac

  Biet mat bang diem chuan nam 2007 cua cac truong la mot trong nhung bi quyet de chon truong vua suc. Nham dap ung nhu cau cua thi sinh, DT xin dang tai thong tin diem chuan NV1, NV2, NV3 cua cac truong DH, CD nam 2007.

 • Khoa hoc Huong dan Dau tu Chung khoan va Thuc hanh Dau tu Chung khoan cua DH Ngoai Thuong

  10:27 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Huong dan Dau tu Chung khoan va Thuc hanh Dau tu Chung khoan cua DH Ngoai Thuong

  Khoa Tai chinh-Ngan hang, Truong DH Ngoai Thuong gioi thieu cac khoa hoc "Huong dan Dau tu Chung khoan" va "Thuc hanh Dau tu Chung khoan" hoc tai truong Dai hoc Ngoai thuong.

 • Bat dau cong khai ke hoach kiem toan hang nam

  15:56 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Bat dau cong khai ke hoach kiem toan hang nam

  Ngay 3/1, tai Ha Noi, Uy Ban kinh te va ngan sach Quoc hoi va Kiem toan Nha nuoc (KTNN) to chuc cuoc hop thong bao ket qua kiem toan nam 2006 va cong bo ke hoach kiem toan nam 2007. Theo Ong Vuong Dinh Hue, Tong Kiem toan Nha nuoc, day la lan dau tien KTNN cong bo ke hoach kiem toan va viec cong bo nay se duoc thuc hien vao dau moi nam tiep theo. Viec cong bo ke hoach kiem toan la nham nang cao tinh minh bach dong thoi tang cuong nang luc giam sat cua nguoi dan..

 • Tai chinh ngan hang ram ro tuyen nguoi

  14:11 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Tai chinh ngan hang ram ro tuyen nguoi

  Cac cong ty "san dau nguoi" nhu Navigos, HR2b, Kiem Viec, NetViet, Pricewaterhouse Coopers, Nhan Viet, L-A,... dang tat bat di “san” nguoi cho nganh tai chinh–ngan hang. Don dat hang cho nganh nay dai dang dac.

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 104 cua truong DH Ngoai thuong

  10:09 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 104 cua truong DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va ngan hang trong boi canh Viet Nam hoi nhap WTO, Khoa Kinh te va Kinh doanh quoc te (truoc day la Khoa Kinh te Ngoai thuong), truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 104.

 • 9 truong DH dao tao chuong trinh quoc te

  16:43 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  9 truong DH dao tao chuong trinh quoc te

  Theo chuong trinh thi diem cua Bo Giao duc va Dao tao (GDDT), 9 truong dai hoc trong diem cua Viet Nam da bat dau mo nhung chuyen nganh dao tao theo chuong trinh tien tien cua cac dai hoc (DH) co chat luong tren the gioi. Cac nganh va cac truong se thuc hien chuong trinh nay la: nganh Co dien tu, Khoa hoc va Ky thuat vat lieu (DHBK Ha Noi), Tai chinh-ngan hang (DH KTQD), Cong nghe sinh hoc (DH Can Tho), Dien tu - Vien thong (DH Da Nang), Hoa hoc (DH Khoa hoc tu..

 • OTC thi truong cua nhung thieu than

  09:00 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  OTC thi truong cua nhung thieu than

  Trong mot lop hoc tai chuc no, cau chuyen ve ong Pho tong giam doc Cong ty Xay dung S. moi may nam kinh doanh chung khoan da kiem duoc 22 ty dong tu 400 trieu bo ra ban dau khien moi nguoi phat “sot”. Nhung cau chuyen tuong tu nhu the nay lan truyen khap noi lam cho nhung nguoi von de dat nhat voi tro kinh doanh may rui cung nong ruot muon bo ra vai chuc trieu thu van may. Tren thi truong chung khoan khong chinh thuc (OTC), tuyet dai da so la cac nha dau tu..

 • Co phieu ngan hang se nong tro lai

  09:51 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Co phieu ngan hang se nong tro lai

  Cac nha phan tich thi truong dua ra loi khuyen, neu muon an toan va tranh rui ro khi co y dinh dau tu vao co phieu ngan hang trong giai doan hien nay, nha dau tu nen chon co phieu cua nhung ngan hang hang A de mua vao, ke den la hang B.

 • Chon hoc nhom nganh Ky thuat Cong nghe Ngan hang the nao

  11:35 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Chon hoc nhom nganh Ky thuat Cong nghe Ngan hang the nao

  Tu 9g sang nay 1-4-2007, hang tram thac mac lien quan den viec tim hieu ve cac nganh Ky thuat, Cong nghe, Ngan hang, Giao thong da duoc cac chuyen vien tu van tuyen sinh cua cac truong DH tra loi truc tiep tren TT.

 • Muc thuong ky luc cua Chu tich Goldman Sachs

  14:38 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Muc thuong ky luc cua Chu tich Goldman Sachs

  Du 2007 khong phai la mot nam lam an phat dat o Pho Wall, nhung Chu tich kiem Giam doc dieu hanh (CEO) Lloyd Blankfein cua tap doan dau tu - tai chinh Goldman Sachs van duoc huong muc thuong tri gia gan 68 trieu USD. Day cung la muc thuong ky luc doi voi mot CEO trong linh vuc tai chinh-ngan hang My.

 • DH Hai Phong se tuyen 2570 chi tieu

  17:31 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  - Nam 2008, Truong DH Hai Phong du kien tuyen 2.570 chi tieu trong do 2.000 chi tieu he DH; 450 chi tieu he CD va 120 chi tieu he THCN.So voi nam 2007, truong du dinh mo them mot so nganh hoc moi: SP giao duc chinh tri; Tai chinh-Ngan hang; doi voi he CD truong mo them 3 chuyen nganh ngoai su pham gom: Ke toan; Quan tri Kinh doanh; Quan tri Van phong.Cac nganh DHSP va CDSP chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru o TP Hai Phong, khong tuyen thi sinh bi di hinh,..

 • Chi tieu tuyen moi cua HV Ngan hang Tai chinh

  19:43 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Nam hoc 2007 - 2008, Hoc vien Ngan hang tuyen sinh 1.870 chi tieu DH va 550 chi tieu CD. Hoc vien Tai chinh tuyen 2.300 chi tieu.

 • Du hoc Duc

  15:20 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  Du hoc Duc

  Du hoc Duc tu lau da la uoc mo cua sinh vien toan cau voi nen giao duc chat luong tieu chuan Quoc te, dac biet nganh Che tao may, Cong nghe thong tin va Tai chinh-ngan hang duoc coi la the manh vuot troi cua Duc, sinh vien Quoc te duoc tai tro 100% hoc phi. Ngoai ra sinh vien con co co hoi hoc 2 ngoai ngu: tieng Duc va tieng Anh va nhieu co hoi lam them.

 • Xay dung Trung tam tai chinh ngan hang lon nhat ca nuoc

  17:08 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Xay dung Trung tam tai chinh ngan hang lon nhat ca nuoc

  Tai buoi hoi thao duoc to chuc sang 26/7, ong Trieu Dinh Phuc, Giam doc So Ke hoach Dau tu Ha Noi cho biet, Trung tam nay co quy mo 25 ha, voi von dau tu ha tang khoang300 USD-500 trieu USD. Day se la Trung tam chuyen biet, danh rieng cho khoi doanh nghiep, nha dau tu thuoc linh vuc tai chinh, ngan hang, bao hiem, nham phat trien thi truong tai chinh chinh thuc va cac dich vu tai chinh-ngan hang an toan hieu qua, hien dai ngang tam trinh do phat trien cua cac..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0