So Lao dong Thuong binh va Xa hoi

Wednesday, 25/05/2016 14:15
 • Nhieu hoc vien sau cai nghien khong lam noi nghe

  10:26 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van Minh, Pho Giam doc So Lao dong Thuong binh va xa hoi TP HCM, chat luong giao duc hoc vien o cac trung tam cai nghien cua thanh pho hien con yeu. Nhung nguoi cai nghien chi duoc ho tro tien an va hoc van hoa, chua co kinh phi dau tu trang thiet bi hoc tap.

 • Tran tro tim loi ra cho nong dan mat dat san xuat

  15:11 | Thứ bảy 03/07/2004 (GMT+7)

  Tran tro tim loi ra cho nong dan mat dat san xuat

  Theo Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, rieng khu vuc phia Bac nam qua da co 63.760 nong dan that nghiep do chuyen doi muc dich su dung dat. Tim viec lam cho so lao dong trinh do thap, khong co nghe va den phan nua la qua tuoi dao tao nghe nay, dang la bai toan dau dau cua lanh dao dia phuong.

 • Muc thuong Tet cao nhat la 121 trieu dong

  00:01 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Muc thuong Tet cao nhat la 121 trieu dong

  So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM cho biet, muc thuong Tet Binh Tuat cao nhat trong nam nay da thuoc ve khu vuc ngan hang va chi nhanh luat nuoc ngoai, voi 121 trieu dong/nguoi.

 • Muc thuong Tet cao nhat la 121 trieu dong

  11:15 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Muc thuong Tet cao nhat la 121 trieu dong

  So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TPHCM cho biet, muc thuong Tet Binh Tuat cao nhat trong nam nay da thuoc ve khu vuc ngan hang va chi nhanh luat nuoc ngoai, voi 121 trieu dong/nguoi.

 • Trung tam viec lam ma hoanh hanh o Ha Noi

  10:00 | Chủ nhật 30/04/2006 (GMT+7)

  Trung tam viec lam ma hoanh hanh o Ha Noi

  Trong 688 trung tam, doanh nghiep co chuc nang dich vu viec lam cua Ha Noi chi 22 co so thuc su hoat dong, con lai toan dang ky cho “oai”. Gan 1/3 doanh nghiep duoc co quan quan ly nha nuoc gui cong van nhung nhan vien buu dien khong tim thay... dia chi.

 • Bao hiem xa hoi TP HCM de nghi xu phat 9 cong ty

  18:32 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Co quan Bao hiem xa hoi vua co cong van de nghi So Lao dong Thuong binh va Xa hoi thanh pho xu phat hanh chinh doi voi 9 doanh nghiep do vi pham nghiem trong che do chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) doi voi nguoi lao dong.

 • Tong kiem tra doanh nghiep gioi thieu viec lam o TP HCM

  15:22 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  Tu 20/9 den 30/10, So Lao dong Thuong binh va Xa hoi, So Ke hoach va Dau tu cung Phong lao dong cua 24 quan huyen TP HCM se mo dot tong kiem tra doanh nghiep hoat dong trong linh vuc gioi thieu viec lam.

 • Giam doc So Lao dong Hung Yen bi khoi to

  00:01 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Chieu 30/10, Co quan dieu tra Cong an tinh Hung Yen da khoi to bi can ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong voi ong Vuong Van Sang (giam doc So Lao dong thuong binh va xa hoi) va Nguyen Chi Mat (pho giam doc So).

 • Chuan bi khai tu hang loat Trung tam viec lam yeu kem

  09:22 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Tu 1/11/2006 den 30/1/2007, Ha Noi se cap phep thanh lap lai va cap phep hoat dong dich vu viec lam cho cac trung tam, doanh nghiep tren dia ban. Don vi khong du dieu kien se bi dong cua. Pho giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi Ha Noi Do Thi Xuan Phuong trao doi voi VnExpress ve van de nay.-Siet chat quan ly dich vu gioi thieu viec lam

 • Hoc vien cai nghien khong duoc ve que dip Tet

  11:02 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Hoc vien cai nghien khong duoc ve que dip Tet

  Cuc truong Phong chong te nan xa hoi Le Van Nha vua co cong van de nghi cac so Lao dong Thuong binh va Xa hoi to chuc tot hoat dong vui xuan, van nghe, the thao tai trung tam giao duc lao dong xa hoi de thu hut hoc vien tham gia, yen tam dieu tri.

 • Kien nghi xu ly hinh su vu nhan vien khach san Dong Kinh tan cong nguoi thi hanh cong vu

  13:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Sang nay 17.4, Pho giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP.HCM - ong Nguyen Van Minh da co van ban chinh thuc gui thuong truc Uy ban nhan dan TP.HCM, Ban chi dao lien nganh quan ly hoat dong van hoa va phong chong te nan xa hoi thanh pho, giam doc Cong an TP.HCM de nghi xu ly hinh su vu nhan vien khach san Dong Kinh tan cong nguoi thi hanh cong vu xay ra vao dem 13.4.2007.

 • Ha Noi siet chat quan ly cac trung tam gioi thieu viec lam

  01:44 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Chieu qua 24/10, trong buoi hop bao tai So Lao dong Thuong binh va Xa hoi, ba Do Thi Xuan Phuong, Pho giam doc So, da dua ra lo trinh siet chat quan ly doi voi loai hinh dich vu luon dat do nhung ngay cang gay thieu thien cam noi cac vi “thuong de”: Trung tam gioi thieu viec lam.

 • TP HCM tuyen chon tai nang tre CNTT

  11:09 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Thiet ke do hoa san pham co khi va thiet ke trang web la hai noi dung cua Hoi thi tai nang tre CNTT 2003 do So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM to chuc, duoc phat dong tu ngay 17/9. Hoi thi danh cho doi tuong khong qua 25 tuoi dang sinh song, hoc tap va lam viec tai thanh pho.

 • Ca nhan di xuat khau lao dong phai xin phep

  19:28 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ca nhan di xuat khau lao dong phai xin phep

  Viec 77 lao dong Viet Nam tro ve tu Libang da buoc nhung nha soan thao du luat dua nguoi di lam o nuoc ngoai phai quy dinh chi tiet hon ve dieu kien xuat khau theo hop dong ca nhan. Theo do, lao dong phai dang ky va duoc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi chap nhan.

 • Giao vien tre da nhiet tinh voi truong nghe

  18:26 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  Trai voi khong khi buon te cua cac hoi thi tay nghe truoc day, hoi giang giao vien - hoi thi hoc sinh gioi nghe Ha Noi nam 2004-2005 thu hut dong dao giao vien tre tham gia. Theo So Lao dong Thuong binh va Xa hoi, do tuoi trung binh cua giang vien la 33, trong do gan mot nua duoi 30 tuoi.

 • Hai phan ba DN gioi thieu viec lam la dia chi ma

  11:20 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  Hai phan ba DN gioi thieu viec lam la dia chi ma

  Den truoc thoi diem 30/11 nam nay, chi duy nhat 1 doanh nghiep goi ho so len So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP.HCM co du dieu kien hoat dong trong linh vuc gioi thieu viec lam; va cung chi co 12 doanh nghiep (DN) goi ho so len co quan nay xin cap phep hoat dong trong tong so hang ngan doanh nghiep.

 • Thuong Tet cao nhat 120 trieu dong

  17:12 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Theo Giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM, muc thuong Tet toi da do cac doanh nghiep dang ky voi So nam nay da tang gap doi nam ngoai. So luong nhung doanh nghiep thuong Tet thap cung giam hon nhieu.

 • Moi cong nhan to cao tieu cuc o duong A5 tro lai lam viec

  09:45 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Sang qua, tai cuoc hop voi So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM, Giam doc So Giao thong cong chinh Ha Van Dung da giao cho giam doc Cong ty Xay dung giao thong Sai Gon (don vi thi cong duong lien cang A5) moi cac cong nhan da to cao tieu cuc tro lai lam viec truoc ngay 10/4.

 • Khong the ap dung luat Lao dong cho hoc vien sau cai nghien

  15:38 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Tai buoi tap huan ve hop dong lao dong va chinh sach tien luong cho hoc vien sau cai nghien sang nay, cac giam doc trung tam cai nghien cua TP HCM chi hua se tham khao Luat Lao dong theo yeu cau cua So Lao dong Thuong binh va Xa hoi vi khong the ap dung nguyen luat nay cho doi tuong sau cai nghien.

 • TP HCM tuyen chon tai nang tre CNTT

  08:00 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Thiet ke do hoa san pham co khi va thiet ke trang web la hai noi dung cua Hoi thi tai nang tre CNTT 2003 do So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM to chuc, duoc phat dong tu ngay 17/9. Hoi thi danh cho doi tuong khong qua 25 tuoi dang sinh song, hoc tap va lam viec tai thanh pho.

 • Lap duong day nong de bao tin doi tuong lang thang

  17:59 | Thứ sáu 12/09/2003 (GMT+7)

  Sang nay, ong Nguyen Trung Tuan, Giam doc Trung tam ho tro xa hoi TP HCM da cho biet nhu vay trong cuoc hop giua So Lao dong thuong binh va Xa hoi voi dai dien cac quan huyen va ban nganh lien quan. Khi phat hien nguoi lang thang an xin, nguoi dan co the goi so (08) 8432958 de bao tin cho trung tam.

 • Pho giam doc So LDTBXH lam gia ho so thuong binh

  09:31 | Thứ bảy 26/07/2003 (GMT+7)

  340 ho so thuong binh gia da duoc ong Le Khac Manh (Pho giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi tinh Ninh Binh) ky phe duyet. Hom qua, Co quan canh sat dieu tra Cong an tinh da khoi to bi can voi ong Manh ve toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu.

 • 5 can bo trung tam cai nghien to chuc cho hoc vien bo tron

  10:25 | Thứ ba 19/08/2003 (GMT+7)

  So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM vua dinh chi cong tac cua ong Nguyen Minh Duong (Pho giam doc Trung tam cai nghien ma tuy Phu Van) cung 4 can bo duoi quyen vi da nhan tien, to chuc cho con nghien tron khoi trung tam.

 • TP HCM khong tro cap hoan toan cho nguoi lang thang

  18:04 | Thứ sáu 07/11/2003 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van Xe, Pho giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi, thanh pho khong the tro cap hoan toan cho nguoi lang thang trong thoi gian 24 thang tap trung o cac trung tam bao tro xa hoi. Neu ho trong do tuoi lao dong thi phai lam viec de sinh song.

 • TP HCM Day nghe cho nguoi sau cai nghien chua hieu qua

  15:53 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi Le Thanh Tam cho biet, cong tac giao duc day nghe, tao viec lam cho hoc vien sau cai nghien chi mang tinh chat tinh the, lao dong tri lieu, chu khong lau dai. Thu nhap cua hoc vien qua thap, khong khuyen khich ho phan dau.

 • Ha Noi Muc thuong Tet cua doanh nghiep van kin

  17:49 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi Muc thuong Tet cua doanh nghiep van kin

  Ba Do Thi Xuan Phuong, Pho Giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi Ha Noi cho biet, tinh den thoi diem nay, cac doanh nghiep tren dia ban Ha Noi van chua gui het bao cao ve muc thuong Tet cuoi nam.

 • Nha cua PGD So Lao dong Quang Ninh to chuc mai dam

  14:03 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Cong an tinh Quang Ninh vua khoi to, tam giam Tran Van Thai (chong ba Khinh - Pho giam doc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi tinh Quang Ninh) cung nguoi chau ruot cua vo ve hanh vi to chuc mai dam va danh bac. Toi 19/12/2003, cong an bat qua tang 3 cap nam nu dang mua ban dam tai nha nghi Da Huong cua gia dinh ba Khinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0