Pho Bi

Tuesday, 31/05/2016 05:13
 • Them nhieu tinh thanh pho to chuc thanh cong dai hoi Dang bo

  11:39 | Thứ ba 09/01/2001 (GMT+7)

  Them nhieu tinh thanh pho to chuc thanh cong dai hoi Dang bo

  Sau hon 6 thang tung bung huong toi Dai hoi Dang toan quoc lan 9, dai hoi Dang bo cac cap dang tien den giai doan cuoi cung - bau ra cac Ban chap hanh (BCH) tinh uy, thanh uy khoa moi.

 • Truoc khi bi khoi to ho deu la dang vien tot

  09:12 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Truoc khi bi khoi to ho deu la dang vien tot

  Pho Bi thu Dang uy Co quan Bo GTVT - Do Van Thuat da lien tuc khang dinh nhu vay voi phong vien trong buoi lam viec chieu qua (22/3). "Cho den thoi diem truoc khi bi khoi to, ca bon can bo: Bui Tien Dung - Tong Giam doc; Vu Manh Tien - Pho Chanh Van phong; Pham Tien Dung - Truong phong Ke hoach PMU18 va Nguyen Viet Bac - Pho Tong giam doc Cong ty dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam - deu la nhung dang vien co pham chat, hoan thanh tot nhiem vu, lien tuc duoc..

 • Cay bo lam to ngang nhien chong nguoi thi hanh cong vu

  23:49 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 21/1, ong Bui Duc So -Pho Bi thu Thuong truc huyen Thu Thua ( Long An) xac nhan: Bui Duc Hau (SN 1989) ngu ap Binh Cang, xa Binh Thanh, la con trai cua ong, da y the con lanh dao, chong nguoi thi hanh cong vu la canh sat giao thong. Chieu ngay 18/1/2008, luc luong Canh sat giao thong, Cong an tinh Long An dang lam nhiem vu tai xa Nhi Thanh (huyen Thu Thua), den km 1942 ( Quoc lo 1A ) thi phat hien mot thanh nien vuot qua mat vai m, nhan ga “net po” va..

 • Bo truong CN va GD DT duoc de cu lam Pho Thu tuong

  15:16 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Bo truong CN va GD DT duoc de cu lam Pho Thu tuong

  Chieu 31/7, tai Quoc Hoi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da de cu Bo truong Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai va Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan vao chuc Pho Thu tuong cung voi 3 vi Pho Thu tuong duong nhiem.

 • Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

  17:33 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Chieu 24/4, BCH TU khoa X da hop phien dau tien bau Tong bi thu, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra TU va bau Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU. Duoi day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet.

 • Ha Noi Ky luat can bo lien quan den cong trinh sai phep

  10:06 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Ky luat can bo lien quan den cong trinh sai phep

  TP - Thuong vu Thanh uy Ha Noi vua nhan duoc bao cao ket qua xu ly ky luat dang vien cua So Xay dung va cac quan Ba Dinh, Dong Da, Hai Ba Trung.

 • Dien tich su dung lam viec toi da cua Bo truong la 50m2

  08:59 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Dien tich su dung lam viec toi da cua Bo truong la 50m2

  Tieu chuan dien tich duoc tinh bao gom dien tich lam viec va tiep khach.

 • Tong thong Cong hoa Singapore tham khu di tich My Son

  11:46 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Tong thong Cong hoa Singapore tham khu di tich My Son

  Nhan chuyen tham chinh thuc nuoc Viet Nam theo loi moi cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, chieu 28/2, Tong thong nuoc Cong hoa Singapore Ngai S.R Nathan da den tham Khu den thap My Son - H. Duy Xuyen, Quang Nam. Tai khu den thap My Son, Tong thong Cong hoa Singapore cung da duoc thuong thuc nhung net van hoa doc dao cua con nguoi va vung dat noi day thong qua hoat dong van hoa van nghe chao mung. Cac tiet muc mua Trong hoi lang Cham, doc tau ken Saranay cua..

 • Nhan su moi

  13:42 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  TP - Dong chi Dao Ngoc Dung- Uy vien T.U Dang-Bi thu thu nhat T.U Doan vua ky Quyet dinh so 394QD/TUDTN giao Quyen Bi thu Thanh Doan Ha Noi nhiem ky 2002- 2007 cho dong chi Nguyen Van Phong-Pho Bi thu thuong truc Thanh Doan Ha Noi ke tu ngay 27/9/2006.

 • Manh ai nay trut bom

  10:02 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Manh ai nay trut bom

  Tai Khu kinh te Dung Quat hien nay co rat nhieu don vi trien khai cong tac giai phong mat bang, hoac thi cong cac cong trinh. Lop dat be mat duoc cac don vi boc di de thi cong phan nen va xu ly mong. Thay vi tap trung do noi quy dinh, cac don vi thi cong manh ai nay "trut bom" so dat thua nay, khien chinh quyen cac xa trong Khu kinh te Dung Quat rat buc xuc. Gap dau trut do Ong Nguyen Trung - Pho Truong ban quan ly Khu kinh te Dung Quat - khang dinh: "Chung toi..

 • Cach chuc tinh uy vien cua giam doc So GDDT Bac Lieu

  10:34 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Bac Lieu Nguyen Van Ut cho biet, Ban Thuong vu Tinh uy Bac Lieu vua quyet dinh cach chuc Tinh uy vien va giao Chu tich UBND tinh ra quyet dinh cach chuc Giam doc So Giao duc va Ðao tao doi voi ong Nguyen Van Tan, vi lien quan va thieu trach nhiem de xay ra vu an nang diem dai tra, "duong day" chay diem tai ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT nam hoc 2005-2006.

 • Ong Nguyen Minh Triet duoc gioi thieu chuc Chu tich nuoc

  16:09 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Ong Nguyen Minh Triet duoc gioi thieu chuc Chu tich nuoc

  Chieu nay, Quoc Hoi da chinh thuc bau ong Nguyen Phu Trong vao vi tri Chu tich Quoc hoi voi 84,58% so phieu tan thanh. Ngay sau do, thay mat UBTVQH, tan Chu tich Quoc hoi da gioi thieu ong Nguyen Minh Triet vao vi tri Chu tich nuoc. Sau khi nghe UBTVQH bao cao ket qua thao luan o doan va ket qua xin y kien ve nhan su ung cu chuc vu Chu tich QH, QH da bo phieu bau Chu tich QH va ong Nguyen Phu Trong da trung cu. Thay mat UBTVQH, Chu tich Nguyen Phu Trong da doc to..

 • Tien Giang Chinh quyen tiep dan khieu kien

  06:45 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Tien Giang Chinh quyen tiep dan khieu kien

  Tiep dan va lang nghe dan noi, chinh quyen tinh Tien Giang ghi nhan va xem xet giai quyet khieu kien cua dan theo huong hop tinh, hop ly.

 • Lap so theo doi hoat dong dai bieu QH Ha Noi

  15:10 | Thứ hai 16/07/2007 (GMT+7)

  Lap so theo doi hoat dong dai bieu QH Ha Noi

  Sang 16/7, 3 ngay truoc phien hop dau tien cua QH khoa XII, Doan dai bieu cua Ha Noi da to chuc gap go de ra soat nhung viec phai lam, voi su co mat cua 20 trong tong so 21 dai bieu. Ba Ngo Thi Doan Thanh, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND Thanh pho cho hay, se lap so theo doi hoat dong cua dai bieu.

 • Truoc khi bi khoi to ho deu la dang vien tot

  11:01 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Truoc khi bi khoi to ho deu la dang vien tot

  "Truoc khi bi khoi to, ca bon can bo Bui Tien Dung, Vu Manh Tien, Pham Tien Dung va Nguyen Viet Bac deu la nhung dang vien co pham chat, hoan thanh tot nhiem vu, lien tuc duoc xep loai dang vien loai A...".

 • Nguyen Duc Chi con co nhieu cong ty ma o nuoc ngoai

  18:27 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Nguyen Duc Chi con co nhieu cong ty ma o nuoc ngoai

  Chi sau mot ngay Nguyen Duc Chi de don xin thue dat, nguyen Chu tich UBND tinh Khanh Hoa Pham Van Chi da co but phe gui So Ke hoach - Dau tu "kiem tra xem da co trong danh sach chua de bo tri". Con ong Bui Mau, Pho Bi thu Tinh uy, cung phe "de nghi xem xet cho Cong ty Hoa Hong dang ky va lap du an".

 • Lanh dao Thanh pho Ho Chi Minh den tham SFone

  07:54 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Lanh dao Thanh pho Ho Chi Minh den tham SFone

  Chieu ngay 25/02/2005, dong chi Le Hoang Quan, Pho Bi thu thuong truc Thanh Uy TP.HCM, da den tham va lam viec tai Cong ty CP DV BCVT Sai Gon (SPT) va Trung tam DTDD CDMA S-Telecom, don vi truc thuoc Cong ty SPT trien khai hop dong hop tac kinh doanh giua Cong ty SPT va Cong ty SLD – Han Quoc de xay dung va khai thac mang dien thoai di dong CDMA dau tien tai Viet Nam mang thuong hieu S-Fone).

 • Dem Giang sinh yen binh va moi la

  23:50 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Dem Giang sinh yen binh va moi la

  Ha Noi: Hom qua 24/12, doan dai bieu Thanh uy, HDND, UBND, MTTQ TP Ha Noi do ong Nguyen Quoc Trieu - Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND TP dan dau da tham Toa Tong giam muc Ha Noi, Tong hoi Hoi thanh Tin Lanh Viet Nam (mien Bac) va Chi hoi Hoi thanh Tin lanh Ha Noi.

 • Nguyen Duc Chi con la giam doc cua nhieu cong ty ma o nuoc ngoai

  09:13 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Nguyen Duc Chi con la giam doc cua nhieu cong ty ma o nuoc ngoai

  Chi sau mot ngay Nguyen Duc Chi de don xin thue dat, nguyen Chu tich UBND tinh Khanh Hoa Pham Van Chi da co but phe gui So Ke hoach - Dau tu "kiem tra xem da co trong danh sach chua de bo tri". Ong Bui Mau, Pho Bi thu Tinh uy, cung co but phe gui UBND tinh "de nghi xem xet cho Cong ty Hoa Hong dang ky va lap du an".

 • Nhan su cac tinh thanh moi

  09:05 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  + Tinh Lai Chau: Ban chap hanh lam thoi Dang bo tinh gom 33 nguoi, Ban thuong vu lam thoi co 11 thanh vien. - Bi thu tinh uy: Pham Ngoc Thiem (nguyen pho bi thu thuong truc Tinh uy Lai Chau cu). - Pho bi thu tinh uy: Lo Van Giang (nguyen chu nhiem Uy ban kiem tra Tinh uy tinh Lai Chau cu).

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Ong Nguyen Minh Triet tiep tuc giu chuc Bi thu Thanh uy TP HCM khoa VIII

  11:58 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Ong Nguyen Minh Triet tiep tuc giu chuc Bi thu Thanh uy TP HCM khoa VIII

  Sang nay 9/12, Dai hoi Dang bo TP.HCM lan thu VIII da hop phien be mac sau 3 ngay lam viec chinh thuc. Dai hoi da bau 59 dai bieu vao Ban Chap hanh Dang bo khoa VIII. Ban Chap hanh Dang bo cung da bau Uy ban Thuong vu Thanh uy gom 15 nguoi. Ong Nguyen Minh Triet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TP.HCM khoa VII tiep tuc giu trong trach Bi thu Thanh uy TP.HCM khoa VIII.

 • Kien Giang phe binh bi thu va 3 pho bi thu tinh uy

  02:51 | Chủ nhật 28/01/2007 (GMT+7)

  TT (Kien Giang) - Nguon tin rieng cua TS chieu 27-1 cho biet phien hop dot xuat ban thuong vu va ban chap hanh Tinh uy Kien Giang dien ra ngay 26-1 da di den bieu quyet voi da so phieu thong nhat phe binh rut kinh nghiem truoc tap the ban thuong vu, ban chap hanh Tinh uy doi voi bon can bo lanh dao gom: ong Truong Quoc Tuan - uy vien Trung uong Dang, bi thu Tinh uy Kien Giang; ong Tran Quoc Huy - nguyen pho bi thu thuong truc Tinh uy; ong Hong Phuc - nguyen pho..

 • Bong vong mac

  04:53 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Bong vong mac

  Sau dot hop Quoc hoi dai gan thang tro ve dia phuong, dang giai quyet mot nui viec ton dong thi pho bi thu cam thay mat trai cua minh co van de.

 • Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

  15:47 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

  15h chieu nay, ong Dao Duy Quat, Pho ban Tu tuong Van hoa Trung uong da thong bao danh sach 160 dai bieu trung cu uy vien chinh thuc va 21 dai bieu trung cu uy vien du khuyet BCH Trung uong khoa X.

 • Danh sach Ban chap hanh trung uong X

  15:19 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach Ban chap hanh trung uong X

  Pho ban tu tuong van hoa trung uong Dao Duy Quat chieu 24/4 cho bao chi biet, dai hoi da bau 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU X. Tat ca truong hop tu ung cu va do cac doan de cu deu khong trung uy vien chinh thuc.

 • Nhan su moi

  00:25 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  Ban chap hanh Dang bo tinh Son La khoa XII vua hop Hoi nghi lan thu nhat, bau Ban Thuong vu Tinh uy gom 13 nguoi. Dong chi Thao Xuan Sung duoc bau tai cu chuc vu Bi thu Tinh uy Son La; dong chi Hoang Van Chat, Pho bi thu thuong truc Tinh uy khoa XI duoc tai bau giu chuc vu Pho bi thu thuong truc Tinh uy; dong chi Hoang Chi Thuc, Pho bi thu khoa XI, Chu tich UBND tinh duoc bau giu chuc vu Pho bi thu Tinh uy. (TTXVN)

 • 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  12:53 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  >> Danh sach uy vien chinh thuc va uy vien du khuyet BCH T.U Dang khoa XSang nay (24/4), Dai hoi Dang X da hoan thanh viec bau BCH Trung uong khoa X. Theo ket qua kiem phieu tai dai hoi cac uy vien bo chinh tri khoa IX tai cu deu trung vao ban chap hanh khoa X. Co 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0